Постанова
від 03.09.2015 по справі 816/3251/15
ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. ПолтаваСправа № 816/3251/15

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Довгопол М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кулик - Куличок О.Л.,

представника позивача - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у м.Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області до Комунального підприємства База - магазин "Освітатехпостач" про стягнення коштів, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2015 року Державна податкова інспекція у м.Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Комунального підприємства База - магазин "Освітатехпостач" про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі 6 122 грн 88 коп., з земельного податку з юридичних осіб у розмірі 3 692 грн 68 коп., з податку на додану вартість в розмірі 11 198 грн 37 коп., посилаючись на несплату відповідачем узгоджених сум грошових зобов'язань у строк, визначений Податковим кодексом України.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про наявність поважних причин неприбуття суду не повідомив /а.с.28/.

За приписами частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважав можливим розгляд справи у відсутності відповідача.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Комунальне підприємство База - магазин "Освітатехпостач" (ідентифікаційний код 02124344) зареєстроване як юридична особа Виконавчим комітетом Полтавської міської ради 16.08.1993 /а.с. 8-10/ та перебуває на обліку у ДПІ у м. Полтаві з 31.05.1993 за №680 /а.с. 11/.

Відповідачем подано до ДПІ у м. Полтаві податкову декларацію від 10.02.2015 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2015 рік, згідно якої сума самостійно визначеного платником податків податкового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, складає 3061 грн 45 коп. щоквартально /а.с.15/.

Згідно із підпунктом 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Відповідно до підпункту 266.7.5. пункту 266.7. статті 266 Податкового кодексу України платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

В силу положень підпункту а) підпункту 266.10.1. пункту 266.10. статті 266 Податкового кодексу України податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця , що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

У строк, встановлений нормами Податкового кодексу України, сума самостійно задекларованого грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1 та 2 квартали 2015 року відповідачем в добровільному порядку у повному обсязі сплачена не була, у зв'язку з чим виник борг у розмірі 6 122 грн 88 коп.

Також відповідачем подано до контролюючого органу податкову декларацію від 05.02.2015 з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2015 рік, за якою сума самостійно визначеного платником податків податкового зобов'язання із земельного податку з юридичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, щомісячно з січня по листопад 2015 року складає 923,41 грн, за грудень - 923,35 грн. /а.с.16-17/.

Пунктами 287.1, 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України встановлено, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Зважаючи на те, що відповідачем не сплачено у встановлений Податковим кодексом строк суми податкового зобов'язання із земельного податку з юридичних осіб за березень - червень 2015 року, сума податкового боргу із земельного податку за вказаний період склала 3 692,68 грн, в тому числі за березень 2015 року - 922,45 грн (з урахуванням переплати 0,96 грн), за квітень-червень 2015 року в розмірі 2770,23 грн.

Також судом встановлено, що відповідачем подано до контролюючого органу податкові декларації з податку на додану вартість:

- за квітень 2015 року від 19.05.2015, в якій визначено суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету, в розмірі 5 598 грн. /а.с.18-19/;

- за травень 2015 року від 15.06.2015, в якій визначено суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету, в розмірі 1 904 грн. /а.с.20-21/;

- за червень 2015 року від 17.07.2015, в якій визначено суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету, в розмірі 7 334грн. /а.с.22-23/.

Згідно з пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У строк, встановлений Податковим кодексом України, суми самостійно задекларованого грошового зобов'язання з податку на додану вартість відповідачем в добровільному порядку у повному обсязі сплачені не були, у зв'язку з чим, з урахуванням часткової сплати в сумі 4 183,03 грн., виник борг у розмірі 10 652 грн 97 коп.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Підпунктом 129.1.1. пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України визначено, що після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Згідно пункту 129.4. статті 129 Податкового кодексу України пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Відповідно до вимог підпункту 121.1.1. пункту 121.1. статті 121 Податкового кодексу України ДПІ у м. Полтаві нараховано відповідачеві пеню в сумі 545 грн 40 коп. з податку на додану вартість.

Таким чином станом на дату розгляду справи за відповідачем рахується податковий борг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі 6 122 грн 88 коп., з земельного податку з юридичних осіб у розмірі 3 692 грн 68 коп., з податку на додану вартість в розмірі 11 198 грн 37 коп., що підтверджується витягом з інтегрованих карток відповідача /а.с. 30-42/.

Згідно з пунктом 59.1. статті 59 Податкового Кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання положень вказаної норми на адресу відповідача направлено вимогу № 849-25 від 23.02.2015 на суму 7644 грн 33 коп., яка отримана 27.02.2015 уповноваженою особою підприємства /а.с.12/.

Доказів оскарження податкової вимоги в адміністративному або судовому порядку до суду не надано.

Відповідно до пункту 59.5. статті 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України контролюючі органи здійснюють за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення з Комунального підприємства База - магазин "Освітатехпостач" коштів в розмірі податкового боргу в сумі 21 013 грн 93 коп., в тому числі, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі 6 122 грн 88 коп., з земельного податку з юридичних осіб у розмірі 3 692 грн 68 коп., з податку на додану вартість в розмірі 11 198 грн 37 коп., є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м.Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області до Комунального підприємства База - магазин "Освітатехпостач" про стягнення коштів задовольнити.

Стягнути з Комунального підприємства База - магазин "Освітатехпостач" (ідентифікаційний код 02124344, вул. Великотирнівська, 13, м. Полтава) кошти в рахунок погашення податкового боргу:

- з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 6 122 грн 88 коп. (шість тисяч сто двадцять дві гривні вісімдесят вісім копійок) на р/р 31416612700002, код бюджетної класифікації платежу 18010100, одержувач УДКС у місті Полтаві Полтавської області, ЗКПО 38019510, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019;

- з земельного податку з юридичних осіб у розмірі 3 692 грн 68 коп. (три тисячі шістсот дев'яносто дві гривні шістдесят вісім копійок) на р/р 33215811700002, код бюджетної класифікації платежу 18010500, одержувач УДКС у місті Полтаві Полтавської області, ЗКПО 38019510, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019;

- з податку на додану вартість у розмірі 11 198 грн 37 коп. (одинадцять тисяч сто дев'яносто вісім гривень тридцять сім копійок) на р/р 31117029700002, код бюджетної класифікації платежу 14010100, одержувач УДКС у місті Полтаві Полтавської області, ЗКПО 38019510, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови з одночасним надісланням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції.

Повний текст постанови складено 08 вересня 2015 року.

Суддя М.В. Довгопол

СудПолтавський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення03.09.2015
Оприлюднено15.09.2015
Номер документу49980171
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —816/3251/15

Постанова від 03.09.2015

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

М.В. Довгопол

Ухвала від 14.08.2015

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

М.В. Довгопол

Ухвала від 14.08.2015

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

М.В. Довгопол

Ухвала від 14.08.2015

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

М.В. Довгопол

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні