Постанова
від 18.09.2015 по справі 813/5007/15
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2015 року № 813/5007/15

Львівський окружний адміністративний суд у складі судді Хоми О.П., розглянувши в порядку скороченого провадження в м. Львові адміністративну справу за позовом Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області до приватного підприємства крамниця «Пролісок» про стягнення коштів за податковим боргом з рахунків у банках,

в с т а н о в и в :

Дрогобицька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Львівській області (далі - Дрогобицька ОДПІ) звернулась до суду з позовом до приватного підприємства крамниця «Пролісок» (далі - ПП «Пролісок») про стягнення з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника, податкового боргу на загальну суму 679 грн, який виник внаслідок несплати визначених податковим органом податкових зобов'язань з єдиного податку з юридичних осіб.

Сторони належним чином повідомлялись про розгляд справи в порядку скороченого провадження, підтвердженням чого є наявні в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення.

Відповідачем не подано заперечення проти позову та необхідних документів або заяви про визнання позову у передбачений частиною третьою статті 183? Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) десятиденний строк з дня одержання ухвали про відкриття скороченого провадження.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини справи та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для прийняття рішення в порядку скороченого провадження, виходячи з наступного.

Відповідач - ПП «Пролісок», зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа та перебуває на обліку платника податків в Дрогобицькій ОДПІ.

Згідно до наявної в матеріалах справи довідки від 21.08.2015 року № 6565/10/2500 податкової заборгованості ПП «Пролісок», податковий борг відповідача становить 679,27 грн та складається з єдиного податку з юридичних осіб.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулюються Податковим кодексом України (далі - Податковий кодекс).

Згідно статті 16 Податкового кодексу платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до статті 41 Податкового кодексу контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, є органи державної податкової служби.

Згідно з пунктом 14.1.156. статті 14 Податкового кодексу податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до пункту 14.1.175. статті 14 Податкового кодексу податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

За результатами проведеної податковим органом камеральної перевірки своєчасності подання ПП «Пролісок» податкової звітності встановлено неподання податкових декларацій за ІІІ квартали 2013 року, за 2013 рік, за І квартал та І півріччя 2014 року, про що складено акт № 448/15-03 від 05.09.2014 року.

На підставі вказаного акту винесено податкове повідомлення-рішення № НОМЕР_1 від 11.09.2014 року про застосування штрафної (фінансової) санкції у сумі 679,27 грн.

Відповідно до пункту 57.3. статті 57 Податкового кодексу у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження контролюючого органу.

Вказане податкове повідомлення - рішення відповідач в адміністративному та судовому порядку не оскаржував.

Отже, сума податкового зобов'язання ПП «Пролісок», визначена податковим органом, є узгодженою та у встановлені строки до бюджету не сплачена.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби у відповідності до вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання вказаних положень Податкового кодексу Дрогобицькою ОДПІ надіслано на адресу відповідача податкову вимогу від 07.05.2015 року № 186-23.

Погашення податкового боргу платників податків регулюється главою 9 Податкового кодексу.

Згідно з пунктом 95.1. статті 95 Податкового кодексу орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.1. статті 95).

У відповідності до пункту 95.3. цієї ж статті стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Матеріалами справи підтверджується наявність податкового боргу ПП «Пролісок», розмір якого становить 679,27 грн.

Ураховуючи викладене, суд дійшов переконання, що позовні вимоги Дрогобицької ОДПІ є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами та підлягають до задоволення шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

Відповідно до частини четвертої статті 94 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст.7-14,69-71,86,87,94,159,160-163,183 2 ,256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків приватного підприємства крамниця «Пролісок» (місцезнаходження: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 22410307) у банках, обслуговуючих цього платника податків, до Державного бюджету України 679 (шістсот сімдесят дев'ять) гривень 27 копійок податкового боргу.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови відповідно до частини другої статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків оскарження її в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова суду, прийнята у порядку скороченого провадження, виконується негайно.

Суддя Хома О.П.

СудЛьвівський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення18.09.2015
Оприлюднено25.09.2015
Номер документу50619872
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —813/5007/15

Постанова від 18.09.2015

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Хома Олена Петрівна

Ухвала від 02.09.2015

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Хома Олена Петрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні