ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року м. ПолтаваСправа № 816/3555/15

          Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Ясиновський І.Г., розглянувши у письмовому провадженні справу за адміністративним позовом Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лалі-КЦС" про стягнення коштів, -

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2015 року Кременчуцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області (надалі також - позивач) звернулась до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лалі-КЦС" (надалі також - відповідач) про стягнення коштів з рахунків платника на погашення податкового боргу у розмірі 6290 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що за відповідачем рахується відповідний податковий борг, що виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, тому підлягає стягненню у судовому порядку.

Сторони явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином; позивач надав клопотання про розгляд справи без його участі.

          Відповідно до положень частини четвертої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи достатність наданих сторонами доказів, суд, керуючись положеннями частини четвертої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, визнав за можливе розглядати справу без участі відповідача.

          Згідно з частиною шостою статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Оскільки перешкоди для розгляду справи у судовому засіданні, визначені статтею 128 Кодексу адміністративного судочинства України, - відсутні, суд перейшов до розгляду справи у порядку письмового провадження.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЛІ-КЦС" (код ЄДРПОУ 35425246) 10.10.2007 зареєстроване як юридична особа та знаходиться на податковому обліку в Кременчуцькій ОДПІ.

Контролюючим органом 07.10.2014 проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з податку на прибуток за 2012 рік та податковій декларації платника єдиного податку-юридичної особи за 2013, 2014 р.р., за результатами якої складено акт перевірки від 07.10.2014 № 1428/16-03-15-03-09, на підставі якого винесено податкові повідомлення-рішення від 28.11.2014 № 0016731503/2726 за платежем єдиний податок з юридичних осіб, яким визначено суму грошового зобов'язання за штрафними (фінансовими) санкціями у розмірі 6120 грн, та № 0016721503/2727 за платежем податок на прибуток приватних підприємств, яким визначено суму грошового зобов'язання за штрафними (фінансовими) санкціями у розмірі 170 грн. Вказані рішення направлено на адресу відповідача та повернулись з відміткою поштового відділення "За закінченням терміну зберігання".

Зазначені податкові повідомлення-рішення в адміністративному чи в судовому порядку не оскаржувались.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг-сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Сума узгодженого грошового зобов'язання, визначена вище зазначеними податковими повідомленнями-рішеннями у встановлений діючим законодавством строк відповідачем не сплачена, а тому набула статусу податкового боргу, розмір якого складає 6290 грн.

          Згідно положень ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

У разі, коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Позивачем 15.04.2015 винесено податкову вимогу № 1545-25/241, що направлена на адресу відповідача та повернулась з відміткою поштового відділення "За закінченням терміну зберігання".

Відповідачем доказів оскарження вказаної податкової вимоги до суду надано не було.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

          Згідно з п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України контролюючі органи здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

          Також пп. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючі органи мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

          Пунктом 41.1 статті 41 41.1 контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.

          Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи зазначені вище положення Податкового кодексу України, суд дійшов до висновку, що чинним законодавством контролюючому органу надано право звертатись до суду з позовами про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, а в разі недостатності коштів на рахунках, звертатись до суду за дозволом на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Отже, позовні вимоги Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лалі-КЦС" про стягнення коштів - підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7-11, 71, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лалі-КЦС" про стягнення коштів задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Лалі-КЦС" (код ЄДРПОУ 35425246) кошти на погашення податкового боргу:

- з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 170 грн (сто сімдесят гривень) на розрахунковий рахунок № 33114318700219, одержувач: Кременчуцьке УК/Кременчуцький р-н/11021000, код одержувача: 37965887, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019;

- з єдиного податку з юридичних осіб у розмірі 6120 грн (шість тисяч сто двадцять гривень) на р/р № 31411698700225, одержувач: Кременчуцьке УК/с. Кам'яні Потоки/18050300, код одержувача: 37965887, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019.                              

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд.

          Суддя                                                                                І.Г. Ясиновський

Дата ухвалення рішення 14.09.2015
Зареєстровано 20.09.2015
Оприлюднено 24.09.2015

Судовий реєстр по справі 816/3555/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.09.2015 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.08.2015 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.08.2015 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 816/3555/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону