ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

УХВАЛА

"15" вересня 2015 р.Справа № 922/4213/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Доленчука Д.О.

при секретарі судового засідання Івахненко І.Г.

розглянувши справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРЕСТ", м. Запоріжжя до товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНССЄРВІС", м. Харків про стягнення 1690664,62 грн. за участю представників:

позивача - не з'явився

відповідача - ОСОБА_1 за довіреністю № б/н від 01.07.2015 р.

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕСТ" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНССЄРВІС" (відповідач) про стягнення з відповідача на свою користь 919721,44 грн. суми основного боргу за договором купівлі - продажу; 705041,40 грн. суми втрат від інфляції та 65901,78 грн. 3% річних.

Ухвалою суду по справі від 23.07.2015 р. було порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 04.08.2015 р. о 12:00.

04.08.2015 р. судом розгляд справи було відкладено на 03.09.2015 р. о 10:00.

Представники сторін до початку судового засідання призначеного на 03.09.2015 р. о 10:00 надали заяву про розгляд справи без застосування технічних засобів фіксації судового процесу (вх. № 34959 від 03.09.2015 р.), яка судом була задоволена.

Представник відповідача, через канцелярію господарського суду 01.09.2015 р. за вх. № 34664, надав документи згідно супровідного листа, які судом долучені до матеріалів справи. Серед вказаних документів до суду була надана заява сторін про затвердження мирової угоди по справі з мировою угодою від 28.08.2015 р.

В задоволенні заяви сторін про затвердження мирової угоди по справі від 28.08.2015 р. судом було відмовлено, оскільки мирова угода від 28.08.2015 р. не стосувалася лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову по справі.

Для надання можливості сторонам надати до суду мирову угоду в іншій редакції у судовому засідання призначеному на 03.09.2015 р. о 10:00 була оголошена перерва до 15.09.2015 р. о 12:20.

Представник відповідача до початку судового засідання призначеного на 15.09.2015 р. о 12:20 надав заяву про розгляд справи без застосування технічних засобів фіксації судового процесу (вх. № 36903 від 15.09.2015 р.), яка судом була задоволена.

Представник позивача, через канцелярію господарського суду 10.09.2015 р. за вх. № 36151, надав клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача, яке судом було задоволено.

Представник відповідача, через канцелярію господарського суду 14.09.2015 р. за вх. № 36434, надав документи згідно супровідного листа, які судом долучені до матеріалів справи. Серед вказаних документів до суду була надана заява сторін про затвердження мирової угоди по справі з мировою угодою від 07.09.2015 р.

Господарський суд, дослідивши мирову угоду у справі від 07.09.2015 р., укладену між сторонами, встановив наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕСТ" (Позивач), в особі директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" (Відповідач), в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменуються - Сторони, в процесі розгляду господарським судом Харківської області господарської справи № 922/4213/15 за позовом ТОВ "УКРЕСТ" до ТОВ "ТРАНССЄРВІС" про стягнення 919721 грн.44 коп. - суми основного боргу, 705041 грн.40 коп. - суми втрат від інфляції, 65901 грн. 78 коп. - 3% річних, всього - 1690664,62 грн., з метою врегулювання спору на підставі ст. 22, 78 Господарського процесуального кодексу України уклали цю мирову угоду (Угода), про таке.

1) Сторони дійшли згоди, що станом на день укладення Угоди сума основного боргу Відповідача перед Позивачем за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р. становить 697249,80 грн.

2) Сторони домовились, що Позивач не стягуватиме з Відповідача на свою користь 3% річних, нарахованих Відповідачу на підставі ч.2 ст. 625 ЦК України за прострочення виконання грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р., у розмірі 65901,78 грн.

3) Сторони домовились, що Позивач зменшує суму втрат від інфляції за прострочення виконання грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р., яка підлягає стягненню з Відповідача на користь Позивача та складає 68465,26 грн.

4) Відповідач визнає і зобов'язується відшкодувати сплачений Позивачем судовий збір у розмірі 33813,30 грн.

5) Відповідач визнає та зобов'язується погасити загальну заборгованість у розмірі 799528,36 грн., що складається із сум, вказаних у пп.1, 3 та 4 даної мирової угоди, за таким графіком:

- 200000,00 грн. до 03.10.2015 р. включно;

- 200000,00 грн. до 03.11.2015р. включно;

- 200000,00 грн. до 03.12.2015 р. включно;

- 199528,36 грн. до 03.01.2016 р. включно.

6) Підписанням цієї мирової угоди Сторони засвідчують свою обізнаність з наслідками укладення мирової угоди, передбаченими чинним законодавством України.

7) Сторони підтверджують, що дана Угода стосується лише прав та обов'язків Позивача й Відповідача щодо предмету позову у справі № 922/4213/15.

8) Сторони підтверджують, що ані в процесі укладення цієї Угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

9) Одностороння відмова від цієї Угоди не допускається.

10) З моменту підписання даної Угоди спір між Позивачем та Відповідачем у справі № 922/4213/15 є врегульованим, про що сторони зобов'язані повідомити господарський суд Харківської області шляхом подачі відповідної двосторонньої заяви.

11) Угоду укладено в 3-х примірниках - по одному для кожної сторони та один - для господарського суду Харківської області.

12) Угода набирає чинності з часу затвердження її господарським судом Харківської області.

З огляду на вищевикладене та враховуючи те, що укладена сторонами мирова угода у справі від 07.09.2015 р. не суперечить законодавству, стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову по справі № 922/4213/15, господарський суд вважав за необхідне задовольнити заяву сторін про затвердження мирової угоди у справі, затвердити мирову угоду у справі від 07.09.2015 р. відповідно до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України та на підставі п.7 ч.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України припинити провадження у справі.

Керуючись ст. 78, п.7 ч.1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду у справі № 922/4213/15 укладену 07.09.2015 року такого змісту:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕСТ" (Позивач), в особі директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" (Відповідач), в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменуються - Сторони, в процесі розгляду господарським судом Харківської області господарської справи № 922/4213/15 за позовом ТОВ "УКРЕСТ" до ТОВ "ТРАНССЄРВІС" про стягнення 919721 грн.44 коп. - суми основного боргу, 705041 грн.40 коп. - суми втрат від інфляції, 65901 грн. 78 коп. - 3% річних, всього - 1690664,62 грн., з метою врегулювання спору на підставі ст. 22, 78 Господарського процесуального кодексу України уклали цю мирову угоду (Угода), про таке.

1) Сторони дійшли згоди, що станом на день укладення Угоди сума основного боргу Відповідача перед Позивачем за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р. становить 697249,80 грн.

2) Сторони домовились, що Позивач не стягуватиме з Відповідача на свою користь 3% річних, нарахованих Відповідачу на підставі ч.2 ст. 625 ЦК України за прострочення виконання грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р., у розмірі 65901,78 грн.

3) Сторони домовились, що Позивач зменшує суму втрат від інфляції за прострочення виконання грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу № 42-6 ТС від 16.07.2006 р., яка підлягає стягненню з Відповідача на користь Позивача та складає 68465,26 грн.

4) Відповідач визнає і зобов'язується відшкодувати сплачений Позивачем судовий збір у розмірі 33813,30 грн.

5) Відповідач визнає та зобов'язується погасити загальну заборгованість у розмірі 799528,36 грн., що складається із сум, вказаних у пп.1, 3 та 4 даної мирової угоди, за таким графіком:

- 200000,00 грн. до 03.10.2015 р. включно;

- 200000,00 грн. до 03.11.2015р. включно;

- 200000,00 грн. до 03.12.2015 р. включно;

- 199528,36 грн. до 03.01.2016 р. включно.

6) Підписанням цієї мирової угоди Сторони засвідчують свою обізнаність з наслідками укладення мирової угоди, передбаченими чинним законодавством України.

7) Сторони підтверджують, що дана Угода стосується лише прав та обов'язків Позивача й Відповідача щодо предмету позову у справі № 922/4213/15.

8) Сторони підтверджують, що ані в процесі укладення цієї Угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

9) Одностороння відмова від цієї Угоди не допускається.

10) З моменту підписання даної Угоди спір між Позивачем та Відповідачем у справі № 922/4213/15 є врегульованим, про що сторони зобов'язані повідомити господарський суд Харківської області шляхом подачі відповідної двосторонньої заяви.

11) Угоду укладено в 3-х примірниках - по одному для кожної сторони та один - для господарського суду Харківської області.

12) Угода набирає чинності з часу затвердження її господарським судом Харківської області.

2. Дана ухвала відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, тобто з 15.09.2015 року, та може бути пред'явлена до виконання протягом року, тобто до 16.09.2016 року.

Стягувачем за цією ухвалою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕСТ" (69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 12, оф. 30, код ЄДРПОУ 30958391) , боржником є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" (61038, м. Харків, вул. М. Батицького, буд. 4, код ЄДРПОУ 30428944).

3. Провадження у справі № 922/4213/15 припинити.

Наслідки припинення провадження по справі, передбачені ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, сторонам відомі.

Суддя ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення 15.09.2015
Зареєстровано 21.09.2015
Оприлюднено 25.09.2015

Судовий реєстр по справі 922/4213/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 04.08.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.07.2015 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону