Постанова
від 12.07.2012 по справі 9959/10/1070
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2012 року №2а-9959/10/1070

Суддя Київського окружного адміністративного суду Басай О.В.,

при секретарі судового засідання Короташ О.Б.,

за участю:

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Броварської об'єднаної Державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби

до ПП "С.П.П. Полтава"

про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулась Броварська об"єднана Державна податкова інспекція Київської області Державної податкової служби з позовом до ПП "С.П.П. Полтава" про стягнення заборгованості.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав з підстав викладених в позовній заяві та пояснив, що станом на 28.04.2010 року у відповідача наявна заборгованість в сумі 659, 05 грн. З метою погашення заборгованості відповідачу було направлено першу податкову вимогу №1/124 від 12.03.2008 року на суму 86, 02 грн. та другу податкову вимогу №2/268 від 27.05.2008 року на суму 258, 06 грн. Зазначив, що дані податкові вимоги були залишені позивачем без виконання. Просив позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив з підстав викладених в письмових запереченнях на адміністративний позов. Вважає його безпідставним та обґрунтованим. Просив в задоволенні позову відмовити.

Розглянувши позовну заяву, заслухавши думку представників сторін, дослідивши письмові докази, суд вважає, що позов слід задовольнити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Приватне підприємство "С.П.П. Полтава" зареєстроване як юридична особа 30.09.1998 року (а. с. 9).

Також, судом встановлено, що у відповідача наявна заборгованість в сумі 659, 05 грн., яка виникла наступним чином: податковий розрахунок земельного податку від 31.01.2008 року №1796 на суму 1032,28 грн., податковий розрахунок земельного податку від 30.09.2008 року на суму 1335, 23 грн., податковий розрахунок земельного податку від 23.10.2008 року №29812 на суму 715, 59 грн., податкове повідомлення-рішення №0000291503/0 від 20.01.2010 року на суму 69, 76 грн., податкове повідомлення-рішення №0007541503/0 від 10.11.2008 року на суму 215, 06 грн., податкове повідомлення-рішення №0000561503/1 від 18.03.2009 року на суму 132, 48 грн., податкове повідомлення-рішення №0000571503/1 від 18.03.2009 року (а. с. 14-19).

З урахуванням суми сплаченої заборгованості у відповідача наявна заборгованість в сумі 659, 05 грн.

Крім цього, судом встановлено, що позивачем було направлено відповідачу першу податкову вимогу №1/124 від 12.03.2008 року на суму 86, 02 грн. та другу податкову вимогу №2/268 від 27.05.2008 року на суму 258, 06 грн. (а. с. 12-13).

Вищенаведені податкові вимоги відповідачем отримано, що підтверджується копіями повідомлень про вручень поштового відправлення.

Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законами.

Відповідно до пп. 14.1.137 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (надалі - ПК України) орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Статтею 15 ПК України встановлено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають право, одержують ( передають ) об'єкти оподаткування або провадять діяльність ( операції ), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно пп. 16.1.4 п.16.4 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Частиною 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" (чинний на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

У відповідності п. 1.2 ст. 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами " (надалі по тексту - Закон) (чинний на момент виникнення спірних правовідносин) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів та державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки визначені вищевказаним Законом.

У разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" -"в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

Підпунктом 5.4.1. ст. 5 Закону встановлено, що узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначенні цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Згідно пункту 5.1 ст. 5 Закону податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20 ПК України передбачено право органів державної податкової служби звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Крім того, пп. 20.1.28 п.20.1 ст. 20 ПК України органам державної податкової служби надано право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетних та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантією, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п. 41.1 ст. 41 Податкового Кодексу України контролюючими органами є органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Таким чином, у відповідача наявна заборгованість в сумі 659, 05 грн., яка підтверджується податковим розрахунком земельного податку від 31.01.2008 року №1796 на суму 1032,28 грн., податковим розрахунком земельного податку від 30.09.2008 року на суму 1335, 23 грн., податковим розрахунком земельного податку від 23.10.2008 року №29812 на суму 715, 59 грн., податковим повідомленням-рішенням №0000291503/0 від 20.01.2010 року на суму 69, 76 грн., податковим повідомленням-рішенням №0007541503/0 від 10.11.2008 року на суму 215, 06 грн., податковим повідомленням-рішеннням №0000561503/1 від 18.03.2009 року на суму 132, 48 грн., податковим повідомленням-рішенням №0000571503/1 від 18.03.2009 року, першою податковою вимогою №1/124 від 12.03.2008 року та другою податковою вимогою №2/268 від 27.05.2008 року, а також зворотнім боком облікової картки платника (а. с. 12-34).

Відповідачем не подано суду доказів, які б свідчили про погашення заборгованості в сумі 659, 05 грн.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позов є підставним та обґрунтованим, а тому його слід задовольнити.

Керуючись статтями 11, 14, 70, 71, 72, 86, 94, 159-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства "С.П.П. Полтава", 02002, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 30184469 в доход Державного бюджету України заборгованість в сумі 659, 05 грн. (Шісот п'ядеять дев'ять гривень, 05 коп.).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

Постанова в повному обсязі виготовлена 16 липня 2012 р.

Дата ухвалення рішення12.07.2012
Оприлюднено02.10.2015

Судовий реєстр по справі —9959/10/1070

Ухвала від 14.12.2010

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

Ухвала від 05.04.2011

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

Постанова від 12.07.2012

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

Постанова від 12.07.2012

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

Ухвала від 05.07.2012

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

Ухвала від 11.05.2012

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Басай О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні