ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2015 р.Справа № 922/5252/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавренюк Т.А.

при секретарі судового засідання Вознюк С.В.

розглянувши справу

за позовом Дочірнього підприємства "Харківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "ДАК "Автомобільні дороги України", м. Харків до Кругляківської сільської ради Куп'янського району Харківської області, с. Кругляківка про стягнення 43 200,00грн. за участю представників сторін:

позивача - Злуніцина Я.О., дов. б/н від 08.08.2015р.;

відповідача - Заїка В.Г., дов. б/н від 21.09.2015р.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 43 200,00грн. за неналежне виконання відповідачем зобов'язань за договором підряду № 54 від 21.11.2014р., а також покласти на відповідача понесені витрати зі сплати судового збору.

Представник позивача позовні вимоги підтримує, просить позов задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача наявність заборгованості визнає, проти позову заперечує, посилаючись на відсутність фінансування з обласного бюджету, що стало причиною невиконання відповідачем грошових зобов'язань за спірним договором.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані учасниками судового процесу докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

21.11.2014р. між Дочірнім підприємством "Харківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "ДАК "Автомобільні дороги України" (позивач) та Кругляківською сільською радою Куп'янського району Харківської області (відповідач) було укладено договір підряду № 54 (далі договір), відповідно до умов якого відповідач доручив, а позивач зобов'язався виконати власними силами і засобами поточний ремонт автодороги по вул. Перемоги в с. Кругляківка Кругляківської сільської ради Куп'янського району Харківської області відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Вартість робіт, зазначених в п.1.1 договору, складає 43 200,00грн. (п.2.1 договору).

У розділі 6 договору сторони погодили порядок здійснення розрахунків, а саме: відповідач зобов'язався здійснити попередню оплату в розмірі 30% від вартості робіт згідно постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014р. Остаточний розрахунок за виконані позивачем роботи відповідач зобов'язався здійснити протягом 10 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Сторонами складено та підписано зведений кошторисний розрахунок вартості робіт, локальний кошторис на будівельні роботи та погоджено договірну ціну (а.с.47-50).

Оскільки відповідач у визначені договором строки не оплатив виконані позивачем роботи, останній звернувся до суду з відповідним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію спірним правовідносинам суд встановив наступне.

В силу ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Частиною 1 ст.193 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За своєю правовою природою укладений між сторонами договір є договором підряду.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 Цивільного кодексу України).

Позивач взяті на себе зобов'язання за договором виконав в повному обсязі на загальну суму 43 200,00грн., що підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014р. (а.с.51-53).

Зазначений акт з боку відповідача підписаний без будь-яких зауважень та заперечень.

За приписами ч.1 ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Як вже встановлено судом відповідач, відповідно до п.4.3 договору зобов'язався здійснити оплату виконаних позивачем робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач взяті на себе за договором підряду зобов'язання належним чином не виконав, за виконаний позивачем поточний ремонт автодороги по вул. Перемоги в с. Кругляківка Кругляківської сільської ради Куп'янського району Харківської області не розрахувався, у зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість в розмірі 43 200,00грн.

Згідно зі ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Факт наявності заборгованості за виконані за договором роботи підтверджується належними та допустимими доказами, наявними у матеріалах справи, та визнаний відповідачем.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що відповідач, прийнявши підрядні роботи, зобов'язання щодо їх оплати протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття не виконав, а тому він вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання.

Суд не приймає заперечення відповідача щодо відсутності бюджетних коштів, оскільки це не може бути підставою для звільнення замовника від обов'язку оплати відповідних робіт.

В силу ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Суд вважає за необхідне зазначити, що незалежно від того, що стало причиною відсутності у боржника необхідної суми грошей (об'єктивні обставини чи суб'єктивна недбалість боржника), це не звільняє його від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 15.05.2012р. № 11/446, в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України" від 18.10.2005р. та постанові Вищого господарського суду України від 23.08.2012р. № 15/5027/715/2011.

Згідно із ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вказані обставини та те, що відповідач не надав суду доказів на підтвердження сплати ним заборгованості перед позивачем у сумі 43 200,00грн., суд дійшов висновку, що позовні вимоги є правомірними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується ст.49 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 530, 629, 837, 854 Цивільного кодексу України, статтею 193 Господарського кодексу України, статтями 1, 4, 12, 22, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Кругляківської сільської ради Куп'янського району Харківської області, код ЄДРПОУ 23147964 (63753, Харківська область, Куп'янський район, с. Кругляківка, вул. Радянська, 2, р/р 31427000700337 Куп'янське УДК СУ в Харківській області, МФО 851011) на користь Дочірнього підприємства "Харківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", код ЕДРПОУ 31941174 (61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, р/р 2600212095 в ПАТ "Мегабанк", МФО 351629) 43 200,00грн. основного боргу, 1 827,00грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 28.09.2015 р.

Суддя Т.А. Лавренюк

Дата ухвалення рішення 22.09.2015
Зареєстровано 30.09.2015
Оприлюднено 02.10.2015

Судовий реєстр по справі 922/5252/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.11.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.10.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 22.09.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.09.2015 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/5252/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону