ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа №127/21850/15-к

Провадження №1-кс/127/9227/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ В«УкрСиббанкВ» та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чепурко Л.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, придбали реєстраційні документи та печатку ППФ В«ТехкомплектВ» (код за ЄДРПОУ 31542689, м. Вінниця) у директора вказаного підприємства ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1) та протягом періоду з 01.09.2012 по 01.12.2014 використовували їх для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до дослідження № 27/16-00/31542689 від 22.04.2015 фінансово-господарської діяльності приватного підприємства - фірми В«ТехкомплектВ» (код за ЄДРПОУ 31542689) за період з 01.09.2012 по 01.12.2014 встановлено факти про використання реквізитів ППФ В«ТехкомплектВ» без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності. У вказаний період часу ППФ В«ТехкомплектВ» отримано грошових коштів від підприємства реального сектору економіки - ТОВ В«Рахнянсько-лісовий консервний заводВ» (код за ЄДРПОУ 32636767) в сумі 6 227 073 грн.

За результатами проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи первинних бухгалтерських документів по проведених фінансово-господарських операціях ППФ В«ТехкомплектВ» з ТОВ В«Рахнянсько-лісовий консервний заводВ» за період з 01.09.2012 по 01.12.2014 надати відповідь щодо того ким виконані підписи на досліджуваних документах не представилось можливим у зв'язку з тим, що дані підписи прості, виконані рухами середнього ступеню виробленості та координації рухів.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється директором та головним бухгалтером ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» (код за ЄДРПОУ 32976543, адреса: м. Вінниця, вул. пров. 1-й Одеський, 8). Вказане підприємство має банківські рахунки за № 26052336984900, № 26041336984900 та № 26007336984900, відкриті у відділенні № 200 АТ В«УкрСиббанкВ» (адреса: м. Вінниця, пр-т Юності, 18, конт. тел. 0432 46 69 08).

Враховуючи те, що службові особи ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» банківських рахунків №26052336984900, № 26041336984900 та № 26007336984900, які перебувають у володінні службових осіб АТ В«УкрСиббанкВ» .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник АТ В«УкрСиббанкВ» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ В«УкрСиббанкВ» .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ В«УкрСиббанкВ» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слід задоволити вказане клопотання..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» (код за ЄДРПОУ 32976543, адреса: м. Вінниця, вул. пров. 1-й Одеський, 8), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки у АТ В«УкрСиббанкВ» (МФО 351005, адреса: м. Харків, пр-кт Московський, 60, конт. тел. НОМЕР_2) у відділенні № 200 АТ В«УкрСиббанкВ» м. Вінниця, пр-т Юності, 18, конт. тел. 0432 46 69 08), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» за № 26052336984900, № 26041336984900 та №26007336984900 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2012 по 01.12.2014.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за №26052336984900, № 26041336984900 та № 26007336984900, відкритих ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» , а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» ;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посади службових осіб ПП В«Фірма В«Торговий дім В«Крафт БеарінгсВ» ;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.09.2012 по 01.12.2014;

- заяв клієнта на встановлення системи В«Клієнт-БанкВ» ;

- договору на обслуговування системи В«Клієнт-БанкВ» ;

- акту про введення системи В«Клієнт-БанкВ» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи В«Клієнт-БанкВ» ;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.09.2012 року по 01.12.2014;

- чеків на отримання готівки за період з 01.09.2012 по 01.12.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 17.09.2015
Зареєстровано 07.10.2015
Оприлюднено 09.10.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 127/21850/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону