ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

УХВАЛА

Справа № 405/6604/15-к

1-кс/405/1874/15

УХВАЛА

29 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Рапопорта К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000010 від 03.02.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «А-Дей», які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», розташованого за адресою: м.Київ, Володимирська, 46.

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримала його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послалася на положення постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року В«Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках УкраїниВ» .

Представник АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» до суду не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32015120010000010 від 03.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.212 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000010 від 03.02.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що під час проведення документальної перевірки, встановлено, що згідно автоматизованої системи співставлення на рівні ДФС України податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» відображало в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту операції з придбання товарів (робіт, послуг) за перевіряємий період з наступними контрагентами: ТОВ «ТК Інтех (код 36987187), ТОВ «Діпсхолдінг Агро» (35241180), ТОВ «Піраміда-ЛТД» (код 37455560) за вересень 2014р., ТОВ «Сларус» (код 37937179) за листопад 2013р., січень, квітень 2014р., ТОВ «Укрмаслоімпекс» (код 38504530) за грудень 2013р., ТОВ «ТК ОСОБА_1» (код 39036448) за квітень, травень, червень 2014р., ТОВ «Агро-Даб» (код 36009081) за травень, червень 2014р., ПП «ПСП Союз» (код 31657409) за травень 2014р., ТОВ «Сітрекс» (код 38999943) за червень 2014р., ТОВ «Украгроінвест» (код 38790786) за червень 2014р.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що містять відомості:

-про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ «А-Дей» №26002013008720 за період з 21.05.2012 року по теперішній час; заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінці повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

крім того,

-протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-акти інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, акти приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акти виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжні доручення в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяви на видачу готівки;

-заяви на отримання чекових книжок по рахунку;

-заяви на встановлення системи „Клієнт-БанкВ» ;

-договори про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-БанкВ» ;

-акти передачі ключів програмного комплексу „Bank On-LineВ» по рахунку;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку;

-договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;

дійсно перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до документів:

-відносно підприємства, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-про організаційно-правову структуру юридичної особи, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

-щодо звітності банківської установи в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

оскільки не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, використані слідчим загальні формулювання не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до інших зазначених в клопотанні документів, оскільки не доведено їх фактичне існування як предметів матеріального світу, крім того, зазначений слідчим відповідний перелік документів та використання при цьому загальних формулювань не забезпечують належного захисту від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Крім того, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000010 від 03.02.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «А-Дей», які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», розташованого за адресою: м.Київ, Володимирська, 46, а саме до документу, що містить відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ «А-Дей» №26002013008720 за період з 21.05.12 по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

а також до:

-протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-БанкВ» ;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-БанкВ» ;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-LineВ» по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;

В наданні розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів в оригіналах - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.10.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба

Дата ухвалення рішення 29.09.2015
Оприлюднено 19.10.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 405/6604/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону