ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12018/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №32012110070000028 від 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М. за погодженням із старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №32012110070000028 від 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підприємство ПрАТ «Укрспецконструкція» (код ЄДРПОУ 31030585) здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Фірма «Ліго» (код ЄДРПОУ 19305995), ТОВ «Асторойл» (код ЄДРПОУ 37529878), ТОВ «Айвар - МС» (ЄДРПОУ 37426854), ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37918554), та ТОВ «Приємна Пропозиція» (код ЄДРПОУ 37264435), які мають ознаки фіктивності.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32012110070000028 від 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Фірма «Ліго», ТОВ «Асторойл», ТОВ «Айвар - МС», ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД», та ТОВ «Приємна Пропозиція» відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо - складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, засоби для транспортування майна, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах, що свідчить про відсутність необхідних умов для настання результатів відповідної господарської діяльності.

Також, допитані як свідки службові особи вказаних підприємств, підтверджують своє відношення до їх діяльності, але пояснити де знаходиться підприємство та чим фактично займається не можуть, що свідчить про фіктивність ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Ліго», ТОВ «Асторойл», ТОВ «Айвар - МС», ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД», та ТОВ «Приємна Пропозиція».

Крім того, податковий кредит вказаних підприємств сформований від ТОВ «ПВП «Сфера 7», ТОВ «Інтегра Лімітед» та ТОВ «Бау-Тек», які також мають ознаки фіктивності.

Вся вищевказана інформація підтверджується актом планової документальної виїзної перевірки ПрАТ «Укрспецконструкція» №408/22-205/31030585 від 01.10.2012, та актом позапланової документальної перевірки ПрАТ «Укрспецконструкція» №318/22-205/31030585 від 04.02.2013, за результатами яких встановлено, що службові особи даного підприємства вчинили дії щодо заниження грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 2 990 222 грн., та податку на додану вартість на загальну суму 2 465 187 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме договору поставки №01/02-11 від 01.02.2011 встановлено, що ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» відкрито розрахунковий рахунок №26001060855633 в філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк (МФО 323583)», на який здійснювалось перерахування грошові коштів з підприємства ПрАТ «Укрспецконструкція» за поставку ТМЦ.

Посилаючись на те, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, що стосуються відкриття й обслуговування рахунку №26001060855633, який відкрито в Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», та належить ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37918554), в період з 01.04.2011 по 01.09.2013 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати Філію «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу по кримінальному провадженню № 32012110070000028 від 27 листопада 2012 року тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001060855633, що належить ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37918554), в період з 01.04.2011 по 01.09.2013, з можливістю отримання їх копій на електронних і паперових носіях, а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-картки із зразками підписів та відбитка печатки;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко

Дата ухвалення рішення 25.09.2013
Оприлюднено 20.10.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 758/12018/13-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону