ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

07 жовтня 2015 р. № 820/10073/15

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Бадюкова Ю.В., розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІТМАКС" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Основ'янська об'єднана державна податкова інспекція м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІТМАКС", в якому просить суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІТМАКС" заборгованість в сумі 17919,03 грн.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що відповідач включений до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та є платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. №2755-VІ. У зв'язку з несплатою самостійно задекларованого податкового зобов'язання з ПДВ у розмірі 17919,03 грн. утворився податковий борг, у зв'язку з чим Основ'янською ОДПІ було сформовано податкову вимогу, яка є згодженою та не є оскарженою.

Позивач в судове засідання не з'явився про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом направлення документів поштою за адресою позивача. Про причину неявки суд не повідомив, заяви про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі представника позивача до суду не надходило.

Відповідач в судове засідання також не з'явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом направлення документів поштою за юридичною адресою відповідача (а.с. 63-68). Про причину неявки суд не повідомив, заперечень стосовно позовних вимог не надсилав, заяви про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі представника відповідача до суду не надходило.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Згідно ч. 4 ст. 128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Суд визнає можливим справу розглянути без участі в судовому засіданні представників сторін на підставі наявних у ній доказів.

Згідно вимог ч. 6 ст. 12 та ч. 1 ст. 41 КАС України під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження).

Враховуючи неявку в судове засідання всіх осіб, які приймають участь у справі, фіксування судового засідання по справі за допомогою звукозаписувального пристрою згідно ст. ст. 12, 41 КАС України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в матеріалах справи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню виходячи з наступного.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТМАКС" зареєстрований як юридична особа та перебуває на обліку в Основ'янській ОДПІ та є платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. №2755-VІ.

У відповідача виник податковий борг з ПДВ серед іншого, на підставі самостійно наданих податкових декларацій разом з уточнюючими розрахунками, а саме: №9065494308 від 17.10.2013 року, №9082486175 від 20.12.2013 року, №9088228024 від 20.01.2014 року (уточнюючий розрахунок №9016528507 від 01.02.2014 року), № НОМЕР_1 від 14.03.2014 року (уточнюючий розрахунок №9023195064 від 01.03.2014 року), № НОМЕР_2 від 18.04.2014 року, № НОМЕР_3 від 20.05.2015 року, № НОМЕР_4 від 11.06.2014 року (а.с. 15-37).

Суд зазначає, що згідно ст. 36 Податкового кодексу України обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи, визнається податковим обов'язком, відповідальність за невиконання якого несе платник податків.

Відповідно до п. 46.1. ст. 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Пунктом 54.1 ст. 54 Податкового кодексу України передбачено, що коли платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом, то така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Судом встановлено, що Основ'янською ОДПІ було проведено перевірки відповідача з питань своєчасності сплати податкового зобов'язання з податку на додану вартість, за результатами якої було складено наступні акти перевірок та винесено податкові повідомлення - рішення:

- акт перевірки від 21.06.2014 року №3246/15-3-09/37458158, на підставі якого винесено податкове повідомлення - рішення №0003081501 від 15.07.2013 року яким збільшеного суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на суму 4172,15 грн.;

- акт перевірки від 06.10.2014 р. №3354/20-38-15-09/37458158 на підставі якого позивачем було винесено податкове повідомлення - рішення № НОМЕР_5 від 24.11.2014 року на суму 2604,88 грн. (а.с.9-14).

Зазначені податкові повідомлення - рішення було направлено на адресу товариства поштою.

Згідно положень п.113.3 ст. 113 ПК України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених цим Кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

Згідно положень ст. 126 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Згідно з п. 56.17. ст. 56 Податкового кодексу України день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.

Суд зазначає, що вказаний акти та рішення контролюючого органу відповідачем не оскаржувалися в установленому законодавством порядку, а тому є узгодженими.

Таким чином, загальна сума податкового боргу відповідача станом на день розгляду справи по суті складає 17 919,03 грн., про що свідчать розшифровка суми заборгованості (а.с. 6), та зворотній бік облікової картки платника податків (а.с. 38 - 57).

Визначену суму податкового зобов'язання в граничний строк сплачено відповідачем сплачено не було.

Пунктом 59.1. ст. 59 Податкового кодексу України зазначено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Відповідно до п. 59.3. ст. 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення ( п. 59.4. ст. 59 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Згідно п.п. 14.1.153. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкова вимога - письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

У зв'язку з несплатою відповідачем узгодженої суми податкового зобов'язання на суму податкового боргу позивачем сформовано та направлено податкову вимогу на суму 53 005,24, яка була направлена засобами поштового зв'язку відповідачу та отримана (а.с. 6), у встановлені строки не оскаржувалася, а тому сума є узгодженою.

Підпунктом 14.1.175. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Тобто, податкове зобов'язання платника податків, вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Згідно п. 16.1.4. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Підпунктом 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктом 95.1. ст. 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач має відкриті розрахункові рахунки в банках (а.с. ).

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні (стаття 86 КАС України).

За наведених обставин, суд дійшов висновку, що вимоги стосовно стягнення податкового боргу обґрунтовані, підтверджуються матеріалами справи, не спростовані відповідачем, а відтак підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІТМАКС" про стягнення податкового боргу - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІТМАКС" (61109, м. Харків, вул. Сербиченка, буд. 12, код ЄДРПОУ 37458158) з розрахункових рахунків у банках, що його обслуговують податковий борг з податку на додану вартість вироблених в Україні товарів у розмірі 17 919,03 грн. (сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 03 копійки) на користь Державного бюджету України (відділення УДКСУ у Червонозаводському районі м. Харкова, код одержувача (37999628) в установі банку ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, р/р 31111029700011, код бюджетної класифікації 14010100).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Бадюков Ю.В.

Дата ухвалення рішення 07.10.2015
Оприлюднено 29.10.2015

Судовий реєстр по справі 820/10073/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.10.2015 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2015 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2015 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/10073/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону