ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2015 року 01год.35хв.Справа № 808/8459/15 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді - Дуляницької С.М.,

суддів - Лазаренка М.С., Максименко Л.Я.,

за участю секретаря судового засідання Ширшова А.А.

представник позивача - не прибув;

представник відповідача - не прибув;

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою

Територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Бердянськ Запорізької області

до Бердянської міської виборчої комісії Запорізької області

про визнання протиправними дій, визнання протиправною та скасування постанови № 109 від 23.10.2015, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2015 о 20 год. 45 хв. до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Бердянськ Запорізької області (далі - позивач) до Бердянської міської виборчої комісії Запорізької області (далі - відповідач), в якому позивач просить визнати протиправними дії відповідача щодо прийняття рішення про розподіл обов'язків між членами Бердянської міської виборчої комісії на 25 жовтня 2015 року, яке проведене 23.10.2015 постановою № 109; визнати протиправною та скасувати постанову № 109 від 23.10.2015 "Про розподіл обов'язків між членами Бердянської міської виборчої комісії на 25 жовтня 2015 року".

Позивач в обґрунтування заявленого позову покликається на ст. 83 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон 595-VIII), згідно якої прийняття пакетів з протоколами та іншими виборчими документами віднесено до повноважень голови комісії. Оскаржуваною постановою прийом документів доручено: стіл № 1 ОСОБА_1, ОСОБА_2, стіл № 2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, стіл № 2 ОСОБА_5, ОСОБА_6 Крім того, члени комісії ОСОБА_5, ОСОБА_6 подані від одного суб'єкта подання - політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", однак попри це їм довірено виконання однакових функцій.

Крім того, ст. 83 Закон 595-VIII чітко передбачено, що протоколи та інші виборчі документи виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Запропонований постановою № 109 від 23.10.2015 року порядок розподілення обов'язків між членами ТВК порушує визначені ч. 5. ст. 28 Закону права члена ТВК.

З огляду на викладене позивач вважає, що постанова № 109 від 23.10.2015 року грубо порушує приписи Закону України "Про місцеві вибори", а отже є протиправною та підлягає скасуванню.

Від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином в порядку ст. 38 КАС України.

Від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до 25.10.2015 на 07:00 год. або пізніше у зв'язку з технічною неможливість прибуття представника відповідача в судове засідання.

Розглянувши вказане клопотання суд не знаходить підстав для його задоволення, оскільки відповідно до ч. 11 ст. 172 КАС України, адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування.

Враховуючи те, що адміністративний позов надійшов до суду 24.10.2015, справа має бути розглянута не пізніше 06:00 год. 25.10.2015.

Крім того, відповідно до ч. 12 ст. 172 КАС України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

За таких обставин, суд визнав за можливе розглянути справу за відсутності представників сторін, на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Враховуючи неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до положень ч.6 ст.12, ч.1 ст.41 КАС України, повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, з'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, судом встановлені наступні обставини.

Територіальна організація Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Бердянську Запорізької області була зареєстрована Бердянським міськрайонним управлінням юстиції Запорізької області, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію структурного утворення політичної партії від 26.06.2015 року №134-11.

Територіальна організація Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Бердянську Запорізької області не має статусу юридичної особи та діє на підставі Статуту Політичної партії "Опозиційний блок", який зареєстровано Міністерством юстиції України на підставі наказу від 23.04.2010 року №875/5, зміни взяті до відома Державною реєстраційною службою України відповідно до наказу від 05.09.2014 року №512.

На засіданні Бердянської міської виборчої комісії Запорізької області, яке відбулося 23.10.2015, комісією прийнято постанову № 109 "Про розподіл обов'язків між членами БМВК 25 жовтня 2015 року", якою затверджено розподіл обов'язків між членами Бердянської міської виборчої комісії 25.10.2015:

- реєстрація на вході (хол): ОСОБА_7

- прийом документів:

1 стіл - ОСОБА_1, ОСОБА_2

2 стіл - ОСОБА_3, ОСОБА_4

3 стіл - ОСОБА_5, ОСОБА_6

- на вході в каб. № 70 реєструє ОСОБА_8 (ОСОБА_9, ОСОБА_10В.)

- протокол засідання веде - ОСОБА_11

- перевірка протоколів (примірників) ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

- оголошують результати протоколів - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

- відносить протоколи до серверної - ОСОБА_18

Вважаючи дії відповідача щодо прийняття рішення про розподіл обов'язків між членами Бердянської міської виборчої комісії на 25 жовтня 2015 року та прийняту постанову № 109 від 23.10.2015 протиправними, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи правову оцінку обставинами справи, суд виходить із приписів частини третьої статті 2 КАС України, відповідно до яких, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють: чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії): безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до положень статей 69, 71 Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост визначено Законом України "Про місцеві вибори" від 14.07.2015 № 595-VIII.

Порядок організації роботи виборчих комісій визначено ст. 27 Закону № 595-VIII, відповідно до якої з питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.

Із змісту оскаржуваної постанови вбачається, що Бердянська міська виборча комісія Запорізької області визначила порядок організації діяльності комісії, зокрема розподіл обов'язків між членами комісії на 25 жовтня 2015 року.

Постанова № 109 від 23.10.2015 не містить посилань на ст. 83 Закону № 595-VIII, зокрема на те, що вказаний розподіл обов'язків членів міської виборчої комісії стосується лише засідання територіальної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування. Тобто, комісія розподілила обов'язки між членами на конкретну дату - 25.10.2015.

Враховуючи те, що Закон № 595-VIII не містить заборон щодо можливості розподілу обов'язків між членами комісії, а також приймаючи до уваги те, що оскаржувана постанова прийнята в порядку, передбаченою ст. 27 Закону № 595-VIII, суд приходить до висновку, що дії відповідача щодо прийняття рішення про розподіл обов'язків не суперечать вимогам чинного законодавства.

У зв'язку з цим у задоволенні позовної вимоги про визнання протиправними дій відповідача щодо прийняття рішення про розподіл обов'язків між членами Бердянської міської виборчої комісії на 25 жовтня 2015 року, яке проведене 23.10.2015 постановою № 109 - слід відмовити.

Порядок встановлення підсумків голосування визначено ст. 83 Закону № 595-VIII, згідно якої протоколи та інші виборчі документи дільничних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної територіальної виборчої комісії.

Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. Таке засідання територіальної виборчої комісії оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим територіальною виборчою комісією рішенням.

Голова територіальної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами.

При прийнятті документів від виборчої комісії територіальна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожен член комісії має право оглянути кожен пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них.

А відтак, з наведеної норми Закону № 595-VIII вбачається, що запечатані пакети з протоколами та пакети з іншими виборчими документами приймає особисто голова територіальної виборчої комісії; голова комісії розпечатує пакети з протоколами та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях.

Відповідно до ч. 20 ст. 27 Закону № 595-VIII, документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням.

В оскаржуваній постанові зазначено, що 1 стіл - ОСОБА_1, ОСОБА_2, 2 стіл - ОСОБА_3, ОСОБА_4, 3 стіл - ОСОБА_5, ОСОБА_6 здійснюють прийом документів.

Враховуючи положення ч. 20 ст. 27 Закону № 595-VIII, здійснення таких обов'язків членами комісії протягом 25.10.2015 не суперечить вимогам Закону, оскільки в оскаржуваній постанові не вказано, що вони здійснюють приймання саме пакетів з протоколами та пакетів з іншими виборчими документами. Приймання інших документів членами відповідної виборчої комісії, уповноваженими на це її рішенням, не заборонено.

Посилання позивача на те, що оскаржувана постанова порушує приписи ч. 5 ст. 28 Закону № 595-VIII, суд вважає безпідставними виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону № 595-VIII, член територіальної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;

4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, ознайомлюватися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;

5) на увільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати);

6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;

7) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування;

8) здійснювати інші повноваження відповідно до цього Закону.

Постанова № 109 від 23.10.2015 не містить обмежень в реалізації членами комісії прав, визначених ч.5 ст. 28 Закону № 595-VIII.

Суд наголошує на тому, що будь-який з членів комісії, попри встановлений розподіл обов'язків, не позбавлений можливості реалізовувати свої права, передбачені ст.ст. 28, 83 Закону № 595-VIII.

Покликання позивача на те, що членам виборчої комісії ОСОБА_5 та ОСОБА_19, які подані від одного суб'єкта подання, довірено виконання однакових функцій, суд вважає безпідставними, оскільки Закон № 595-VIII не встановлює заборони щодо приймання документів в таких випадках.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами частини другої статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до п. 19 ст. 27 Закону № 595-VIII, рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Враховуючи, що в ході розгляду справи не встановлено, що постанова відповідача № 109 від 23.10.2015 суперечить законодавству України або прийнята комісією з перевищенням її повноважень, а тому підстави для скасування такої постанови відсутні. Крім того суд зазначає, що ані оскаржувані дії комісії, ані постанова № 109 від 23.10.2015 не порушують прав позивача як суб'єкта виборчого процесу.

У зв'язку із чим, позовні вимоги суд вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 9 ст. 172 КАС України, суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим Кодексом.

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір", у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Позовна заява містить дві вимоги немайнового характеру, а тому позивач мав сплатити судовий збір в розмірі 2436 грн.

Зважаючи, що позивач при поданні адміністративного позову не сплатив судовий збір, та в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю, суму судового збору в розмірі 2436 грн. слід стягнути з позивача.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 4, 7-12, 14, 86, 94, 98, 158-163 КАС України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Стягнути з Територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" у місті Бердянськ Запорізької області в особі Регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок" в Запорізькій області (ідентифікаційний номер 37526809) до спеціального фонду Державного бюджету України судовий збір в сумі 2436 грн. (дві тисячі чотириста тридцять шість гривень).

Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172-175 Кодексу адміністративного судочинства України, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172-175 Кодексу адміністративного судочинства України, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Головуючий суддя С.М.Дуляницька

Судді М.С. Лазаренко

ОСОБА_20

Дата ухвалення рішення 25.10.2015
Зареєстровано 26.10.2015
Оприлюднено 29.10.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону