ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року (15 год. 00 хв.)Справа № 808/4358/15 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Калашник Ю.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Батигіна О.В.,

представника позивача - ОСОБА_1,

відповідача - ОСОБА_2,

представника третьої особи 1 - ОСОБА_3,

третьої особи 2 - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою ОСОБА_4 до Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_2, треті особи: 1.Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ренесанс», 2.Колєв ОСОБА_5, про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2015 року до Запорізького окружного адміністративного суду звернувся ОСОБА_4 (позивач) з позовом до Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_2 (відповідач), треті особи: 1.Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ренесанс» (третя особа 1), 2.Колєв ОСОБА_5 (третя особа 2), у якому просив:

визнати дії відповідача з внесення зміни до відомостей щодо керівника Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ренесанс» на ОСОБА_6 неправомірними;

скасувати реєстраційну дію відповідача стосовно внесення зміни керівника Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ренесанс» на ОСОБА_6

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та надав пояснення, аналогічні викладеним у позові. Зокрема зазначив, що позивач є учасником ОСББ «Ренесанс». Отримавши витяг із ЄДР позивачу стало відомо про внесення до реєстру запису щодо зміни голови ОСББ «Ренесанс» на ОСОБА_6 Вважає, що відповідач під час здійснення оскаржуваних дій не впевнився у правильності та достовірності документів, на підставі яких ОСОБА_6 обраний керівником ОСББ «Ренесанс», не дослідив відомості щодо уповноваження членів правління на прийняття рішення про призначення ОСОБА_6 головою ОСББ «Ренесанс». Також вказав, що ОСББ «Ренесанс» рішення з переобрання членів правління та зміни керівника не приймалось. З урахуванням викладеного просив позов задовольнити.

Відповідач у судовому засіданні проти задоволення позову заперечив та надав пояснення, аналогічні викладеним у позовній заяві. Зокрема вказав, що під час вчинення оскаржуваної реєстраційної дії, діяв у відповідності до приписів Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Також зазначив, що не вправі вимагати документи, надання яких не передбачено законодавствам, а також зауважив, що відповідальність за надання реєстратору документів, із зазначенням неправдивих відомостей покладається на осіб, які внесли такі неправдиві відомостей, а не на реєстратора. Свої дій вважає правомірними та не вбачає підстав для задоволення позову.

Представник третьої особи 1 проти позову заперечив із підстав, на які посилався відповідач.

Третя особа 2 ОСОБА_6 у судове засідання не прибув та надіслав на адресу суду письмові заперечення. Зокрема вказав, що на час вчинення відповідачем оскаржуваної реєстраційної дії, позивач не був членом ОСББ, не мав права на участь в управлінні ОСББ. Таке право позивач набув лише з 01.07.2015 з огляду на зміни, внесені до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку». Таким чином, позивач не був членом ОСББ, а тому, відповідно, і не був обізнаний про проведення загальних зборів. Вважає, що жодні права та інтереси позивача порушені не були та просив відмовити у задоволенні позову.

У судовому засіданні 29.10.2015 проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Повно і всебічно з'ясувавши всі обставини адміністративної справи в їх сукупності, перевіривши їх дослідженими доказами, заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд не вбачає підстав для задоволення позову, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що ОСББ «Ренесанс» є юридичною особою (код 36878736) та зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.12.2009 (а.с.30-31) за адресою, м.Запоріжжя, вул. Розваги, 27.

Відповідно Статуту ОСББ «Ренесанс» (а.с. 32-47) органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія (п.5.1 Статуту). Вищим органом управління об'єднання є загальні збори членів об'єднання, до виключної компетенції яких належить, зокрема, обрання членів правління (п.5.2., 5.5 Статуту). Пунктом 5.8 Статуту установлено, що правління об'єднання зі свого складу обирає голову правління. Також п.6.2 Статуту встановлено необхідність повідомлення про проведення загальних зборів об'єднання членів ОСББ.

Відповідно до п.11.1 та 11.2 Статуту, членом об'єднання може бути фізична особа, яка є власником квартири; членство є добровільним і може набуватися одночасно зі створенням ОСББ при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви власника приміщення, у будь-який момент після його створення.

Відповідно до протоколу Установчих зборів ОСББ «Ренесанс» від 18.08.2009, головою правління обраний ОСОБА_7, а членами правління: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 (а.с.100).

Протоколом зборів правління ОСББ «Ренесанс» від 03.02.2014 №3, зборами правління ОСББ «Ренесанс» прийняте рішення про зняття з посади голови правління ОСОБА_7 та призначення головою правління ОСОБА_6 (а.с. 81, протокол голосування - а.с.82).

26.02.2014 особа-підписант, уповноважена головою правління ОСББ «Ренесанс» (довіреність № 1, а.с. 83), звернувся до відповідача, надавши документи для проведення реєстраційної дії, а саме надав: реєстраційну картку (а.с.79-80), рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника; додаток до протоколу від 03.02.2014 (а.с.78).

На підставі наданих документів відповідачем 26.02.2014 до реєстру внесений запис №11031070005026538 про зміну керівника, відповідно до якого керівником ОСББ «Ренесанс» є ОСОБА_6 (а.с.30).

Також судом встановлено, що позивач є власником квартири АДРЕСА_1, на підставі договору купівлі-продажу від 12.07.2013 (а.с.6). Право власності підтверджене витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (а.с.9).

Відповідно до ст.9 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» №2866-III від 29.11.2001 (у редакції, яка діяла на момент вчинення оскаржуваної дії), членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку. Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно з створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент його існування. Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою об'єднання. Порядок прийняття до об'єднання визначається статутом. Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Судом встановлено та особами, які беруть участь у справі підтверджений той факт, що позивач не подавав письмової заяви про набуття членства в ОСББ «Ренесанс» та, відповідно, не був його членом, не повідомлявся про проведення зборів, про прийняті зборами рішення, тощо.

Статтею 10 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» встановлено, що органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання (ч.1). Відповідно до ч.ч.2, 8 ст.10 указаного Закону вищим органом управління об'єднання є загальні збори; до виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання відноситься, зокрема, обрання членів правління об'єднання.

Оскільки позивач у 2009 року ще не був власником квартири, яка розташована в ОСББ «Ренесанс», то, відповідно, не приймав участь в установчих зборах ОСББ «Ренесанс» 18.08.2009 на яких обрані члені правління: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та, відповідно, не був обізнаний, що членами правління прийняте рішення про зміну голови ОСББ.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» власник - член об'єднання має право, зокрема, брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання.

Набувши право власності на квартиру у 2013 році позивач не набув членства в ОСББ «Ренесанс», а тому, відповідно до приписів указаного Закону (у редакції, яка діяла на момент вчинення оскаржуваної дії) не мав права на участь в управлінні ОСББ «Ренесанс».

Таким чином, 26.02.2014, коли відповідачем до реєстру внесений запис про зміну керівника ОСББ «Ренесанс» на ОСОБА_6, позивач не був членом ОСББ «Ренесанс» та не мав права на участь в управлінні.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 26.02.2014 відповідачем до реєстру внесений запис №11031070005026538 про зміну керівника, відповідно до якого керівником ОСББ «Ренесанс» є ОСОБА_6 (а.с.30), проте позивач дії відповідача щодо внесення такого запису вважає неправомірними.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-VIII від 14.05.2015 внесені зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме, у тексті Закону слова "член об'єднання" в усіх відмінках і числах замінено словом "співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом "співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в усіх відмінках - словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" в усіх відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку. Закон №417-VIII від 14.05.2015 набрав чинності з 01.07.2015.

Таким чином, з огляду на внесені зміни, відповідно до статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (у редакції з 01.07.2015) позивач є власником квартири та співвласником багатоквартирного будинку. Також, змінами, внесеними до цього Закону передбачено, що органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, а не членів, як було викладено у попередній редакції Закону та Вищим органом управління об'єднання є загальні збори співвласників, а не членів.

Отже, позивач набув права на участь в управлінні ОСББ «Ренесанс» лише з 01.07.2015, та відповідно не мав права на участь в управлінні об'єднанням на момент вчинення відповідачем оскаржуваної дії.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 (у редакції, чинній на момент вчинення оскаржуваної реєстраційної дії).

Відповідно ч.1 та ч.2 ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Частиною 4 ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.

Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження (частина 5 ст.19 указаного Закону).

Судом встановлено, що уповноваженою особою ОСББ для проведення реєстраційної дії подані всі необхідні документи у відповідності до встановлених вимог (опис документів, а.с. 78), а тому відповідач, під час проведення оскаржуваної реєстраційної дії діяв у відповідності до приписів Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Щодо посилання представника позивача, що подані для реєстрації документи містили недостовірні відомості та були підроблені, про що до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України подана відповідна заява 21.07.2015 (а.с.51), то суд вважає, що такий факт не є доказом протиправності дій відповідача під час проведення реєстраційної дії 26.02.2014.

Так, відповідно до частини 4 ст. 53 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Тобто, державний реєстратор не може нести відповідальність за дії, вчинені іншими особами.

З огляду на викладене, суд не вбачає у діях відповідача порушення приписів Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», у зв'язку із чим позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 11 КАС України встановлено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно із ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Ураховуючи вище викладене, суд дійшов висновку, що відповідачем під час вчинення 26.02.2014 реєстраційної дії щодо внесення до ЄДР відомостей про зміну керівника ОСББ «Ренесанс» не порушені приписи чинного законодавства України, у зв'язку із чим позов задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 7-12, 14, 86, 158-163 КАС України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України, або прийняття постанови у письмовому провадженні - з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Ю.В.Калашник

Дата ухвалення рішення 29.10.2015
Зареєстровано 04.11.2015
Оприлюднено 06.11.2015

Судовий реєстр по справі 808/4358/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.10.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.10.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.10.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.09.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.08.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.08.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону