МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Фрунзе, 35

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2015 р. Справа № 370/2689/15-ц

Макарівський районний суд Київської області у складі судді Косенко А.В., при секретарі Левківському С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Макарові Київської області цивільну справу за позовом Фізичної особи-підприємець ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про розірвання договору та стягнення грошових коштів ,-

в с т а н о в и в:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 (далі - відповідач 1) та ОСОБА_3 (далі - відповідач 2), в якому просив розірвати попередній договір та стягнути з відповідачів кошти.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 18 серпня 2014 року між позивачем та відповідачем 1 було укладено попередній договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс".

Позивач, ФОП ОСОБА_1, виконав прийняті на себе зобов'язання в повному обсязі, та згідно умов п. 4.1 попереднього договору сплатив на користь відповідача 1 передоплату за купівлю визначеної частки у розмірі 225 000,00 доларів США.

Проте відповідач 1 взятих на себе обов'язків по укладенню основного договору з продажу спірної частки у визначені попереднім договором строки не виконала, а отриману передоплату всупереч приписам п.п. 4.3, 4.4 попереднього договору не повернула, у зв'язку з чим на думку позивача грубо порушила ст. 629 ЦК України, адже договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з підстав викладених у позовній заяві.

Представник відповідача 1 ОСОБА_4 позовні вимоги визнав частково, а саме в частині розірвання договору. В решті позовних вимог просив відмовити. Надав письмовий відзив на позов.

Відповідач 2 ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, причини суду не повідомив, представника не направив, належним чином повідомлений.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що відповідач 1 - ОСОБА_2, є його матір'ю, 14.08.2014 року він підвозив її на машині та супроводжував, йому відомо, що цього дня нею було укладено з ФОП ОСОБА_1 попередній договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс", за яким нею було отримано від ФОП ОСОБА_1 в якості передоплати грошові кошти у розмірі 225 000,00 доларів США, вказані кошти в цей же день нею було покладено частково на депозитний рахунок, а частково у банківський сейф в Лівобережному відділенні ПАТ "Банк Січ", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 8, в подальшому йому стало відомо про те, що покладені ОСОБА_2 кошти до банківського сейфу в Лівобережному відділенні ПАТ "Банк Січ", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 8, було викрадено невідомими особами, у зв'язку з чим вона звернулася до прокуратури із відповідною заявою.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, вислухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

14.08.2015 року між Фізичною-особою підприємцем ОСОБА_1 (Покупець) та ОСОБА_2 (Продавець) було укладено попередній договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс" (далі - "Попередній договір").

Відповідно до п. 1.1 Попереднього договору сторони зобов'язалися протягом року, не пізніше 14.08.2015 року, укласти договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс" (надалі - "Основний договір"), за яким Продавець продасть, а Покупець купить на умовах, викладених у цьому попередньому договорі, частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс", код ЄДРПОУ 23560463, місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 42, (надалі - "Товариство"), у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень, що становить 50 (п'ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства за ціною 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) доларів США, що еквівалентно 5 890 500 (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч п'ятсот) гривень за офіційним курсом Національного України на момент укладення цього договору (1 долар США = 13,09 гривень).

Згідно із п.п. 2.2, 2.3 Попереднього договору сторони погоджуються з тим, що Основний договір має бути посвідчений нотаріально. Витрати, пов'язані із нотаріальним посвідчення будуть сплачені Покупцем. Сторони дійшли згоди, що Основний договір має бути укладено на протязі року з моменту підписання даного договору але не пізніше ніж 14.08.2015 року.

Положеннями п. 4.1 Попереднього договору в рахунок забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Покупець передає Продавцеві завдаток в розмірі 225 000,00 доларів США. Передача Покупцем завдатку на користь Продавця підтверджується підписанням цього договору.

На виконання умов Попереднього договору ФОП ОСОБА_1 було передано на користь ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 225 000,00 доларів США в якості сплати завдатку за купівлю спірних корпоративних прав, що підтверджується розпискою ОСОБА_2 від 14.08.2014 року.

14.08.2014 року між ОСОБА_3 (Поручитель) та Фізичною-особою підприємцем ОСОБА_1 (Кредитор) було укладено договір поруки (надалі - "Договір поруки"), відповідно до п. 1.1 якого Поручитель зобов'язався відповідати перед Кредитором за виконання ОСОБА_2 (Боржник) взятих на себе згідно попереднього договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс" від 14.08.2014 року.

У відповідності до п.п. 2.1, 2.2 Договору поруки у відповідності до п. 4.3 Попереднього договору Боржник взяв на себе зобов'язання з повернення на користь Кредитора завдатку у розмірі 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) доларів США у випадку невиконання обов'язку щодо укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс". Строк виконання забезпеченого даним договором зобов'язання за Попереднім договором складає 5 (п'ять) календарних днів з моменту закінчення строку укладення Основного договору або відповідного повідомлення про відмову від укладення договору.

Згідно із п. 4.1 Договору поруки Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов'язання Боржником, згідно Попереднього договору у сумі, що дорівнює 1 000 (одна тисяча) доларів США.

Листом від 13.08.2015 року ФОП ОСОБА_1 звернувся до ОСОБА_2 з проханням повідомити про можливу дату, час і місце укладення основного договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс" на виконання умов Попереднього договору.

У відповідь на вказаний лист ОСОБА_2 було повідомлено, що у зв'язку із крадіжкою отриманих від ФОП ОСОБА_1 в якості передоплати за купівлю спірної частки коштів інтерес останньої до укладення основного договору відпав, а тому вона відмовляється від укладення такого договору та продажу відповідної частки.

За змістом ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Частинами 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Згідно із ч. 1 ст. 13 Цивільного кодексу України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Положеннями ст. 14 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства. Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

З огляду на викладені норми вбачається, що підставою виникнення зобов'язання та права вимоги його виконання є, зокрема, відповідний договір.

В даному випадку підставою звернення з позовом до суду позивачем визначається невиконання відповідачем 1 у визначені Попереднім договором строки зобов'язання щодо укладення основного договору, у зв'язку з чим позивач вказує на існування правових підстав для розірвання Попереднього договору та стягнення з відповідача 1 суми передоплати у розмірі 225 000,00 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 635 Цивільного кодексу України попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору. Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.

В даному випадку із наявного в матеріалах справи Попереднього договору вбачається, що ОСОБА_2 було взято на себе зобов'язання із продажу в строк до 14.08.2015 року на користь ФОП ОСОБА_7 частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс", а ФОП ОСОБА_7 зобов'язався прийняти таку частку та здійснити її оплату на умовах визначених Попереднім договором.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, в силу приписів наведеної норми та п. 2.3 Попереднього договору сторони домовилися у строк до 14.08.2015 року укласти правочин щодо відчуження спірної частки корпоративних прав (основний договір).

При цьому, наявною в матеріалах справи розпискою від 14.08.2014 року підтверджується виконання ФОП ОСОБА_7 взятих на себе зобов'язань щодо передачі на користь ОСОБА_2 передоплати за спірну частку у розмірі 225 000,00 доларів США.

В той же час, у визначені Попереднім договором строки основний договір купівлі-продажу спірної частки між сторонами так і не було укладено, а із наявного в матеріалах справи листа ОСОБА_2 вбачається, що останньою було повідомлено про свою відмову від виконання такого обов'язку.

Згідно ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до п. 4.4 Попереднього договору кожна із сторін у випадку невиконання іншою стороною взятих на себе зобов'язань за цим договором має право на його розірвання та вимагати від іншої сторони повернути все отримане від неї за Попереднім договором.

Невиконання відповідачем 1 зобов'язання по укладенню у визначені сторонами строки Основного договору свідчить про позбавлення позивача того, на що він розраховував при укладенні Попереднього договору (отримання у власність спірної частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект-Сервіс").

Враховуючи встановлений судом факт невиконання відповідачем 1 зобов'язання по укладенню у визначені строки Основного договору, вимога позивача про розірвання Попереднього договору є правомірною та такою, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 4 ст. 653 Цивільного кодексу України сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 2 статті 635 Цивільного кодексу України встановлено, що сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.

Положеннями п. 4.3 Попереднього договору сторонами було погоджено, що якщо від укладення основного договору відмовиться Продавець, він зобов'язаний на протязі 5-ти календарних днів з моменту закінчення строку укладення Основного договору або відповідного повідомлення про свою відмову повернути Покупцеві суму одержаного завдатку.

Судом встановлено, що не укладення Основного договору мало місце саме за наслідками відповідної відмови ОСОБА_2, що підтверджується наявним в матеріалах справи її листом, відтак, в силу приписів ст.ст. 530, 635, 653 Цивільного кодексу України та положень п. 4.3 Попереднього договору у останньої виникло грошове зобов'язання щодо повернення у строк до 19.08.2015 року (п'ять календарних днів з моменту відмови та спливу погодженого строку на укладення Основного договору) на користь ФОП ОСОБА_1 сплаченої останнім суми передоплати у розмірі 225 000,00 доларів США.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача 1 грошового зобов'язання по сплаті на користь позивача 225 000,00 доларів США у зв'язку із відмовою від укладення Основного договору. Відповідачем 1 за первісним позовом вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Щодо посилань відповідача 1, викладених у відзиві на позов, стосовно відсутності правових підстав покладення на неї обов'язку з повернення спірних коштів у зв'язку з тим, що частина таких коштів була викрадена невідомими особами, тобто, відсутня її вина, суд відзначає наступне.

Так, за наслідками дослідження доданих до матеріалів справи документів (розписки ОСОБА_2 від 14.08.2014 року, договору №1981-ФО про банківський вклад "Стабільний" у Долар США від 14.08.2014 року та договору №183 на користування індивідуальним сейфом від 14.08.2014 року, укладених між Публічним акціонерним товариством "Банк Січ" та ОСОБА_2, постанови слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 28.07.2015 року про визнання особи потерпілою) та заслуховування в судовому засіданні показань свідка судом в порядку ст.ст. 58, 59, 60, 63, 64 Цивільного процесуального кодексу України було встановлено, що дійсно 14.08.2014 року мало місце отримання ОСОБА_2 від ФОП ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 225 000,00 доларів США, які в подальшому ОСОБА_2 частково у розмірі 25 000,00 доларів США було вкладено на депозитний рахунок в ПАТ "Банк Січ" згідно договору №1981-ФО про банківський вклад "Стабільний" у Долар США від 14.08.2014 року, а частково, у розмірі 200 000,00 доларів США, покладено до банківського сейфу в ПАТ "Банк Січ", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 8, орендованому згідно договору №183 на користування індивідуальним сейфом від 14.08.2014 року.

Однак, в липні 2015 року мало місце заволодіння невідомою особою належними ОСОБА_2 коштами у розмірі 200 000,00 доларів США, що зберігалися в орендованому банківському сейфі в ПАТ "Банк Січ", за фактом чого було відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №4201500040000112 від 21.07.2015 року, а ОСОБА_2 згідно постанови слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві про визнання особи потерпілою від 28.07.2015 року визнано потерпілою у такому кримінальному провадженню.

Тобто, посилання ОСОБА_2 на те, що частину отриманих від ФОП ОСОБА_1 коштів у розмірі 200 000,00 доларів США, які вона зберігала в орендованому індивідуальному сейфі в ПАТ "Банк Січ", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 8, дійсно було викрадено належним чином підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами.

Однак, в силу приписів ст.ст. 610, 614, 617, 625 Цивільного кодексу України наведені обставини ніяким чином не звільняють ОСОБА_2 від виконання існуючого в неї на підставі Попереднього договору грошового зобов'язання по сплаті на користь ФОП ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 225 000,00 доларів США.

Таким чином, матеріалами справи належним чином підтверджується наявність зобов'язання відповідача 1 по сплаті на користь позивача грошових коштів у розмірі 225 000,00 доларів США, а ОСОБА_2 не доведено існування обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення її від відповідальності за порушення вказаного зобов'язання.

Відповідно до ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.

Договором поруки відповідач 2 поручився перед позивачем за виконання відповідачем 1 грошових зобов'язань за Попереднім договором щодо повернення суми передоплати у розмірі 225 000,00 доларів США.

Згідно із ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

У відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Договору поруки Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором за належне виконання Боржником забезпеченого зобов'язання. Але в будь-якому випадку розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати розміру забезпеченого зобов'язання, зазначеного в п. 4 цього договору. Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов'язання Боржником у сумі, що дорівнює 1 000 доларів США.

Частинами 1, 2 ст. 554 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Матеріалами справи підтверджується існування заборгованості відповідача 1 перед позивачем по поверненню спірних коштів у розмірі, що перевищує 1 000,00 доларів США, а доказів погашення відповідачем 2 вказаної заборгованості не надано.

Таким чином, в силу приписів ст.ст. 553, 554 Цивільного кодексу України та положень Договору поруки існують правові підстави для покладення на відповідачів солідарного обов'язку по сплаті на користь позивача грошових коштів у розмірі 1 000,00 доларів США, а відтак, позовні вимоги в наведеній частині є правомірними та обґрунтованими.

За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог ФОП ОСОБА_1, розірвання Попереднього договору, стягнення з ОСОБА_2 на користь ФОП ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 225 000,00 доларів США та солідарного стягнення з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ФОП ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 1 000,00 доларів США.

Судові витрати підлягають розподілу у відповідності до приписів ст. 88 Цивільного процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 3, 4, 58, 59, 60, 63, 64, 118, 119, 120, 208, 209, 212-215 Цивільного процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Фізичної особи-підприємець ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про розірвання договору та стягнення грошових коштів - задовольнити.

Розірвати попередній договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Інтелект- Сервіс" від 14.08.2014.

Стягнути з ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що зареєстрована за адресою: Україна, АДРЕСА_1, на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, що зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_2 грошові кошти у розмірі 224 000 (двісті двадцять чотири тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.09.2015 становить 4 822 169 (чотири мільйони вісімсот двадцять дві тисячі сто шістдесят дев'ять) грн. 86 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що зареєстрована за адресою: Україна, АДРЕСА_1 та ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, що зареєстрований за адресою: Україна, Київська область, м. Макарів, вулиця Шевченка, 53 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, що зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_2, 1 000 (одна тисяча) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.09.2015 становить 21 527 (двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять сім) грн. 54 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що зареєстрована за адресою: Україна, АДРЕСА_1 та ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, що зареєстрований за адресою: Україна, Київська область, м. Макарів, вулиця Шевченка, 53 витрати, понесені позивачем на оплату судового збору за звернення з даним позовом до суду у розмірі 7308 (сім тисяч триста вісім) грн. 00 коп.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом 10 днів після проголошення рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст.223 ЦПК України.

Суддя А.В.Косенко

Дата ухвалення рішення 25.11.2015
Зареєстровано 09.12.2015
Оприлюднено 11.12.2015

Судовий реєстр по справі 370/2689/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.11.2015 Макарівський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 05.10.2015 Макарівський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону