Постанова
від 01.10.2015 по справі 804/12474/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 р. Справа № 804/12474/15 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Тулянцевої І.В.

при секретарі Ломідзе Д.Г.,

розглянувши в письмовому провадженні у м. Дніпропетровську адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ :

31.08.2015 року Державна податкова інспекція у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення заборгованості, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, в сумі 125 610,51 грн.

В обґрунтування позову зазначено, що ПП «Дніпро-Авто» має податковий борг на загальну суму 125 610,51 грн., який виник у зв'язку із несплатою узгоджених податкових зобов'язань: по надходженням від викидів забруднюючих речовин у розмірі 0,45 грн.; по несплаті пені з авансових внесків по податку на прибуток в сумі 531,58 грн.; з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1457,27 грн.; з податку на додану вартість в сумі 1416,70 грн.; з орендної плати з юридичних осіб в сумі 122 204,51 грн. У добровільному порядку заборгованість не сплачена, тому податковий орган звернувся до суду із позовом про стягнення боргу.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити із викладених у позові підстав.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суд не бере до уваги клопотання відповідача від 30.09.2015 року про перенесення розгляду справи на іншу дату, оскільки, до суду не були надані об'єктивні докази поважності причини відсутності представника відповідача в день слухання справи та вважає неявку відповідача в судове засідання без поважних причин.

Згідно з ч.4, 6 ст.128 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог з огляду на наступне.

Приватне підприємство «Дніпро-Авто» перебуває на обліку як платник податків і зборів в ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області з 17.09.1998 року.

Судом встановлено, що відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію екологічного податку № НОМЕР_1 від 09.02.2015 року за 4 квартал 2014 року, де самостійно визначена сума податкового зобов'язання з екологічного податку за звітний квартал у розмірі 459,43 грн. З урахуванням часткової сплати, на момент розгляду справи судом несплаченою є сума податкових зобов'язань у розмірі 0,45 грн.

Також, відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з податку на прибуток приватних підприємств № НОМЕР_2 рік від 25.06.2015 року за 2014, де відповідачем самостійно зазначена сума до сплати з податку на прибуток за звітний період у розмірі 1620 грн. та з урахуванням переплати у розмірі 162,73 податковий борг становить 1457,27 грн.

Судом також встановлено, що відповідно до даних інтегрованої картки платника податків за відповідачем рахується залишок несплаченої пені у розмірі 531,58 грн. по податковій декларації № НОМЕР_3 від 08.02.2013 року з авансових внесків по податку на прибуток по періодах, а саме:

- з 31.01.2014 року по 17.06.2014 року в сумі 98,14 грн.;

- з 03.03.2014 року по 17.06. 2014 року в сумі 249, 33 грн.;

- з 03.03.2014 року по 21.07.2014 року в сумі 184,11 грн.

Також, відповідачем подано до податкового органу декларації з податку на додану вартість: № НОМЕР_4 від 20.05.2015 року, терміном сплати до 30.05.2015 р., якою відповідачем самостійно визначена сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість у розмірі 2422, 00 грн.; № НОМЕР_5 від 17.07.2015 р. терміном сплати до 30.07.2015 р., якою відповідачем самостійно визначена сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість у розмірі 1011,00 грн.

Судом також встановлено, що посадовими особами контролюючого органу проведена камеральна перевірка своєчасності подання декларації з податку на додану вартість, за результатами якої зроблені висновки про несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість та складено акт від 22.05.2015 року № 1041/04-61-15-01/30172406. Акт направлено на адресу відповідача та отримано представником відповідача 05.06.2015 року.

На підставі акту перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення від 24.06.2015 року № НОМЕР_6, яким відповідачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість за штрафними (фінансовими) санкціями в сумі 170,00 грн.

Податкове повідомлення-рішення від 24.06.2015 року № НОМЕР_6 отримано представником відповідача 24.06.2015 року. Доказів оскарження податкового повідомлення-рішення від 24.06.2015 року № НОМЕР_6 відповідачем не надано, а судом в порядку ст. 11 КАС України, не встановлено.

Також, відповідно до відомостей інтегрованої картки платника податків, у зв'язку із несплатою в установлені строки узгоджених грошових зобов'язань відповідачу нарахована пеня за період з 31.12.2014 року по 13.08.2015 року у розмірі 118,84 грн.

Таким чином, сума податкового боргу відповідача з податку на додану вартість, з урахуванням сплати боргу у розмірі 5,00 грн. та заяви про зменшення позовних вимог, сума податкового боргу з податку на додану вартість на момент розгляду справи становить 1416,70 грн.

Судом встановлено, що відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за 2014 рік від 17.02.2014 року, в якій самостійно визначена сума орендної плати за рік у розмірі 88763,80 грн. із щомісячною сплатою у розмірі 7396,98 грн.

Як свідчить з матеріалів справи, грошові зобов'язання по терміну сплати до 30.05.2014 року, 30.06.2014 року, 30.07.2014 року, 30.08.2014 року, 30.09.2014 року, 30.10.2014 року, 30.11.2014 року, 30.12.2014 року, 30.01.2015 року у розмірі 66572,86 грн. (7396,98*8+ 7397,02=66572,86 грн.) не сплачені.

Також, відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за 2015 рік від 18.02.2015 року, в якій самостійно визначена сума орендної плати за рік у розмірі 110837,34 грн. із щомісячною сплатою у розмірі - 9236,45 грн.

З матеріалів справи вбачається, що грошові зобов'язання з орендної плати по терміну сплати до 02.03.2015 року, 30.03.2015 року, 30.04.2015 року, 30.05.2015 року, 30.06.2015 року, 30.07.2015 року у розмірі 55418,70 грн. (9236,45*6=55418,70 грн.) не сплачені.

Відповідно до відомостей інтегрованої картки платника податків, у зв'язку із несплатою у встановлені строки узгоджених грошових зобов'язань з орендної плати за земельні ділянки, відповідачу нарахована пеня у розмірі 212,95 грн.

Таким чином, сума податкового боргу відповідача з орендної плати за землю складає 122204,51 грн.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, повноваження і обов'язки посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, врегульовані нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755- VI.

Згідно п.п.16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

П. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу України визначає, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковим боргом визнається сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України пеня нараховується: після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом;

б) при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - рішенні згідно із цим Кодексом.

З матеріалів справи свідчить, що відповідачем суми узгоджених грошових зобов'язань самостійно нараховані в деклараціях в установлені строки не сплаченені, що призвело до виникнення податкового боргу у розмірі 122204,51 грн.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, вимога форми «Ю» № 1142-25 від 08.04.2014 року отримана представником відповідача 15.05.2014 року.

Судом встановлено, що за змістом, формою та підставами винесення така податкова вимога узгоджується з компетенцією органів державної податкової служби України, встановленою Податковим кодексом України та Порядком направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року № 576 (далі - Порядок).

Відповідно до п.4.6 вказаного Порядку, податкова вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Доказів оскарження податкової вимоги позивача відповідачем до суду не надано, а судом в порядку ст. 11 КАС України, не встановлено.

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Відповідно до п.87.1 ст. 87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

В разі невиконання податкової вимоги орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу, зокрема шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків. Стягнення здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини (пп. 95.1, 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України).

В силу пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги (пп. 95.2 cт. 95 Податкового кодексу України).

З огляду на те, що заборгованість платника податку не погашена у встановленому законом порядку, позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 7-12, 14, 86, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства «Дніпро-Авто» (49083, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правди, буд. 65-А, код ЄДРПОУ 30172406) на користь Державного бюджету України податковий борг на загальну суму 125 610,51 грн., зокрема:

- по надходженням від викидів забруднюючих речовин у розмірі 0,45 грн. (0 грн. 45 коп.);

- по несплаті пені з авансових внесків по податку на прибуток в сумі 531,58 грн.(п'ятсот тридцять одна грн. 58 коп.);

- по податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1457,27 грн. (одна тисяча чотириста п'ятдесят сім грн. 27 коп.);

- по податку на додану вартість в сумі 1416,70 грн. (одна тисяча чотириста шістнадцять грн.70 коп.);

- по орендній платі з юридичних осіб в сумі 122 204,51 грн. (сто двадцять дві тисячі двісті чотири грн. 51 коп.)

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, передбачені ст.186 КАС України.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення01.10.2015
Оприлюднено22.12.2015

Судовий реєстр по справі —804/12474/15

Ухвала від 16.01.2016

Адміністративне

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Поплавський В.Ю.

Постанова від 17.12.2015

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Тулянцева Інна Василівна

Ухвала від 04.09.2015

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Тулянцева Інна Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні