КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа № 296/5718/15-к

1-кс/296/1581/15

УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., при секретарі Яковенко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання за участі старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Савчук С.О., погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015060360000135 від 23 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ «БАНК ВЕЛЕС» оригінали (у разі їх відсутності завірених установою банку їх копій) документів про відкриття та обслуговування ТОВ «Мібок», ЄДРПОУ 39331775, розрахункового рахунку №260020012149 (у валюті 980); виписки по рахунку із зазначенням призначення платежу, руху коштів за період з 01.11.2014 по 23.04.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ «Мібок» №260020012149.

Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось тим, що упродовж 2014 року Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» укладено низку договорів на виконання робіт з ремонту військової техніки, в тому числі з Міністерством оборони України.

Так, 03.07.2014 Міністерством оборони України та Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобов'язання із капітального ремонту військової техніки (БМП-2-115 од., БМП-1 7од., БРЕМ-2 7од., БМД-2 4 од., трансмісії до БМД-3 од.) на загальну суму понад 282 млн. грн.

Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» 01.12.2014 укладено з ТОВ «Торгівельна компанія «ЧАЙКА» договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби - то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн.

Аналізом постачальників ТОВ «ТК «Чайка», проведеним Головним управлінням ДФС в Житомирській області, встановлено єдиного постачальника зазначених блоків - «Брон Плюс», яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі.

За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю «Торгівельна Компанія «Чайка» при виконанні вказаного договору із Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод», яке проведено Головним управлінням ДФС у Житомирській області, зазначена фінансово - господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП «Житомирський бронетанковий завод», що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітально ремонту бойових машин і бронетанкової техніки.

В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ «Торгівельна Компанія «Чайка» приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних, така послуга ТОВ «Брон Плюс» не надавалася.

Враховуючи обсяг задекларованих ТОВ «Брон Плюс» операцій, рівноправність проданих товарів, наданих послуг та виконання робіт, відсутність необхідних для цього трудових ресурсів, в т.ч. з відповідною кваліфікацією, основних засобів, складських приміщень, транспорту, тобто адміністративно-господарських можливостей, що об'єктивно необхідні для виконання взятих на себе господарських зобов'язань, відсутність за місцезнаходженням, господарська діяльність ТОВ «Брон Плюс» має ознаки нереальності її фактичного проведення.

Вищевикладене свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному не виконанні. Таким чином, операції між ТОВ «Брон Плюс» та контрагентами (ТОВ «Мібок», МПП «Радуга») мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам.

Відповідно до платіжного доручення № 2030 від 18.12.2014 ДП «Житомирський бронетанковий завод» з рахунку № 26002962497066 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, оплачено ТОВ «Торгівельна компанія «Чайка» на рахунок № 26008300000966 у банку ПАТ «АБ» РАДАБАНК» , МФО 306500, грошові кошти у сумі 460 000 грн. як оплату за товар: Блоки БУ-25 2с згідно умов договору № 243 від 01.12.2014, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» та ТОВ «Торгівельна компанія «ЧАЙКА» за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Крім того, встановлено що ТОВ «Мібок» здійснює грошові операції по перерахуванню грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки наступних банківських установ, а саме:

Розрахунковий рахунок: № 260020012149 відкритий 21.08.2014 у АТ «Банк Велес» (МФО 322799);

Розрахунковий рахунок: № 37517000192403 відкритий 24.12.2014 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ДП «Житомирський бронетанковий завод» з ТОВ «Брон Плюс»,ТОВ «ТК«ЧАЙКА», та контрагентами ТОВ «Мібок», МПП «Радуга» та незаконних дій службових осіб підприємства, та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) код ЄДРПОУ 21593719, юридична адреса: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 48 .

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «БАНК ВЕЛЕС», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта ТОВ «Мібок» та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Савчук Світлани Олександрівни - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Савчук Світлані Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ «БАНК ВЕЛЕС», МФО 322799, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 48, а саме:

- документи, що містять інформацію про рух коштів на рахунку № 260020012149 (у валюті 980) - ТОВ «Мібок», ЄДРПОУ 39331775, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі на магнітних носіях.

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Мібок»№ 260020012149, (заява, договори банківського рахунку, картки із зразком підписів і печатки, банківські виписки, документи про оформлення пластикових платіжних карток, заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування),

- документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів із рахунку підприємства № 260020012149 (на рахунки інших суб'єктів господарювання за період із 01.11.2014 по 23.04.2015 (платіжні доручення, грошові чеки);

- документи, на підставі яких знімалися кошти із рахунку № 260020012149 ( за період із 01.11.2014 по 23.04.2015;

- документи щодо користування системою «Клієнт-Банк» по вказаному рахунку підприємства за вказаний вище період;

- реєстраційних справ;

- інформації, про рух грошових коштів із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали платежі на указані рахунки, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу;

- заяв на видачу чекових книжок;

- іншу інформацію, яка стосується обслуговування рахунку №260070012607 за період із 01 листопада 2014 року по 23 квітня 2015 року.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 29 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ «БАНК ВЕЛЕС» як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч. 4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота

Зареєстровано 05.01.2016
Оприлюднено 12.01.2016
Дата набрання законної сили 29.05.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону