ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2016Справа №910/28834/15

Суддя господарського суду міста Києва Головіна К.І., при секретарі судового засідання Мельник Ю.О., розглянувши матеріали справи

за позовною заявою Комунального підприємства "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури"

до товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ"

про стягнення 42 160,00 грн.

за участю представників:

від позивача:Гуржій Є.О.- представник за довіреністю № 06-5/05 від 11.01.2016 р. від відповідача:не з'явився

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва звернулось Комунальне підприємство "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури" (далі - КП "Київпастранс") до товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ" (далі- ТОВ "АВТО ДЕТАЛЬ") про стягнення 42 160,00 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору № 06/09-15 від 18.03.2015 р. в частині поставки оплаченого товару в кількості, визначеній сторонами.

У позові Комунальне підприємство "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури" просить суд стягнути з відповідача суму попередньої оплати непоставленого товару у розмірі 42 160,00 грн.

У судовому засіданні представник позивача підтримав та обґрунтував позовні вимоги, просив їх задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання повторно не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи або про розгляд без його участі до суду не подав. Позиція відповідача з приводу заявленого позову суду невідома.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд встановив наступне.

18.03.2015 між Комунальним підприємством "Київпастранс" (покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ" (постачальник) укладено договір № 06/09-15 (надалі - договір), відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність покупцю шини та камери гумові нові (шини пневматичні для забезпечення роботи електричного транспорту) код 22.11.1. за ДК 016:2010 (далі - товар), а покупець зобов'язується сплатити за товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації (додаток № 1 до договору про закупівлю), що є його невід'ємною частиною (п. 1.1 договору).

Згідно із п. 3.1 договору загальна сума цього договору становить 2 213 421,43 грн.

Розрахунок за поставлений товар здійснюється покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 20 банківських днів після підписання сторонами накладної на фактично поставлений товар (п. 4.1 договору).

Пунктами 5.1, 5.2 договору передбачено, що строк поставки товару - протягом 2015 року. Поставка товару здійснюється на умовах DDP, згідно Інкотермс 2010: м. Київ, філії та відокремлені підрозділи КП "Київпастранс" за адресами, наведеними у додатку № 3 до договору.

Відповідно до п. 5.4 договору поставка партії товару здійснюється не пізніше 20 календарних днів з дати отримання постачальником замовлення покупця.

Згідно із п. 10.1 договору цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2015 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по даному договору.

У подальшому до договору поставки були внесені зміни шляхом укладення додаткових угод, відповідно до яких сторони змінили суму договору, що склала 2 207 749,99 грн. та погодили специфікацію і технічні умови товару.

Також судом встановлено, що позивач на виконання умов договору здійснив відповідачу передоплату за замовлений товар у розмірі 200 260,00 грн., про що свідчить платіжне доручення № 130 від 26.03.2015 р.

Разом з тим, відповідач свої зобов'язання за договором виконав частково, поставив товар на суму 158 100,00 грн., що підтверджуються видатковою накладною № 150403-1 від 03.04.2015 р. та прибутковою накладною № 284 від 03.04.2015 р.

Отже, непоставленим залишився товар на суму попередньої оплати у розмірі 42 160,00 грн.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 669 Цивільного кодексу України кількість товару, що продається, встановлюється у договорі купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або грошовому вираженні.

Згідно з ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Оскільки матеріали справи не містять доказів належної поставки відповідачем позивачу товару, передбаченого умовами договору № 06/09-15 від 18.03.2015 р., при цьому позивач обрав належним способом захисту своїх прав повернення сплаченої наперед суми 42 160,00 грн., позовні вимоги про стягнення попередньої оплати є такими, що підлягають задоволенню.

Згідно з статтею 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у сумі 1 218,00 грн. (не менше, ніж 1 розмір мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про судовий збір» станом на дату подачі позову).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32-34, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Комунального підприємства "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури" до товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ" про стягнення 42 160,00 грн. задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ" (02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 71-А, код 31064860) на користь Комунального підприємства "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури" (04070, м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 2, код 31725604) попередню оплату у сумі 42 160 (сорок дві тисячі сто шістдесят) грн. 62 коп.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО ДЕТАЛЬ" (02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 71-А, код 31064860) на користь Комунального підприємства "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури" (04070, м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 2, код 31725604) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

Рішення ухвалено в нарадчій кімнаті та проголошено його вступну та резолютивну частини в судовому засіданні 25 січня 2016 року.

Повний текст рішення підписаний 29 січня 2016 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня підписання повного тексту рішення.

Суддя Головіна К.І.

Зареєстровано 31.01.2016
Оприлюднено 03.02.2016
Дата набрання законної сили 25.01.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону