ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

172/4-06

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2006 р.                                                                   Справа № 172/4-06

Суддя господарського суду Київської області Попікова О.В, розглянувши справу        

За позовомБроварської міжрайонної державної податкової інспекції, м. Бровари

до Товариства з обмеже6ною відповідальністю „МКС-2001”, м. Бровари

про Стягнення 755,12 грн.

секретар судового засідання: Холоденко Н.О.

за участю представників:

від позивачаСемчук Т.М. за дов., від 11.04.2006 р. № 4

від відповідачане з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належно.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 14.07.2006р. о 10 год. 50 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено на 24.07.2006р., про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 30.05.06р. надійшла позовна заява Броварської МДПІ у (далі –позивач) до ТОВ „МКС-2001” про стягнення 775,12 грн. податкової заборгованості. Позовні вимоги обґрунтовані приписами пункту 2.3 статті 2 та підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України „Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000р. з огляду на те, що станом на 18 травня 2006 р. загальна сума заборгованості ТОВ „МКС-2001”  перед бюджетом становить 775,12 грн., яка в добровільному порядку відповідачем не сплачена.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.06.06р. відкрито провадження у даній адміністративній справі.

Враховуючи, що представник відповідача в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не надав, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином ухвалами суду, справа відповідно до частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України розглядається за наявними в ній матеріалами, без участі представника відповідача.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд,

встановив:

ТОВ „МКС-2001” станом на 18 травня 2006 р. має податкову заборгованість перед бюджетом загалом на суму 775,120грн., що складається з:

-          1.Прибуткового податку з громадян-768,00 грн.

-          2.Комунального податку-7,12 грн.

Згадана заборгованість підтверджується наявними у матеріалах справи: розрахунком податкової заборгованості станом на 18.05.06р., копіями податкових повідомлень-рішень, копіями першої та другої податкових вимог та копією витягу про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Позивачем відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” направлено відповідачу першу податкову вимогу від 05.05.04р. № 1/195 на суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов'язанням в розмірі 1121,36 грн., дану податкову вимогу не вручено відповідачу про що було складено акт від 28.05.04р. №108 про причини невручення податкових вимог; 06.07.04р. Броварська МДПІ направила відповідачу другу податкову вимогу № 2/394 на суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов'язанням в розмірі 775,31 грн., дану податкову вимогу не вручено відповідачу про що було складено акт від 27.07.04р. №143 про причини невручення податкових вимог.

Броварська МДПІ на підставі акту перевірки від 09.03.04р. винесено податкове повідомлення-рішення від 09.03.04р. № 0000241701, яким відповідачу визначена загальна сума податкового зобов'язання з податку з доходів найманих працівників  768,00 грн. з яких: основний платіж-256,00 грн., штрафні санкції-512,00 грн. (24.03.04 р. вручено відповідачу); податкове повідомлення-рішення від 13.12.04р. № 0008021503/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з податку і зборів, які встановлюються місцевими радами народних депутатів на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 50% узгодженої суми податкового зобов'язання, сплаченого з затримкою, і яка становить: 7,00 грн. (13.12.04р. вручено відповідачу); податкове повідомлення-рішення від 13.12.04р. № 0008031503/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з податку і зборів, які встановлюються місцевими радами народних депутатів на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 20% узгодженої суми податкового зобов'язання, сплаченого з затримкою, і яка становить: 1,02 грн. (13.12.04р. вручено відповідачу).

Згадані податкові повідомлення-рішення не були оскаржені відповідачем ні в судовому, ні в адміністративному порядку.

          Відповідно до ввідної частини Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів),включаючи збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Саме цим Законом і запроваджене поняття податкового зобов'язання, податкового боргу, як податкового зобов'язання узгодженого платником податків або встановленого судом, але не сплаченого у встановлений строк, а також пені, нарахованої на суму такого податкового зобов'язання.

Приписами підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення  зобов'язань  платників  податків  перед  бюджетами  та  державними цільовими фондами” передбачено, що активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду. В інших випадках платники податків самостійно визначають черговість та форми задоволення претензій кредиторів за рахунок активів, вільних від заставних зобов'язань забезпечення боргу. Відповідно до пункту 1.6 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” примусове стягнення - звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків.

Також Законом України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” визначений і порядок погашення податкового боргу платника податків за узгодженим податковим зобов'язанням та порядок звернення стягнення на активи платника податків за узгодженим податковим зобов'язанням. Зокрема, приписами підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що у разі коли інші, передбачені цим Законом, заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо залучення додаткових джерел погашення узгодженої суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання банку, обслуговуючому платника податків, платіжної вимоги на суму податкового боргу або його частини. Продаж інших активів здійснюється на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником та скріпленого гербовою печаткою податкового органу.

Відповідно до вимог частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Броварська МДПІ довела той факт, що проведені нею заходи, спрямовані на погашення податкового боргу ТОВ „МКС-2001” не дали позитивного результату.

З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про правомірність позовних вимог та можливість їх задоволення з огляду на вимоги підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Судові витрати розподіляються відповідно до ч. 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 71, 94, 158 –163, Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд

постановив:

          1. Позов задовольнити повністю.

          2 Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „МКС-2001” (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Короленка, 68, кв. 22, р/р 26007410049651, МФО 321013 КОФ АКБ „Укрсоцбанк”, іден. код 31256984) на користь Броварської міжрайонної державної податкової інспекції (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, р/р 392121100601 УДК в Київській обл.., МФО 821018, код 34198983) –775 (сімсот сімдесят п'ять  гривень) 12 коп. податкової заборгованості.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

          Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст.  ст.  185-187 КАС України.

Суддя                                                                                                 Попікова О. В.

Дата складення та підписання постанови в повному обсязі –24.07.2006 року.

Зареєстровано 02.08.2006
Оприлюднено 23.08.2007
Дата набрання законної сили 14.07.2006

Судовий реєстр по справі 172/4-06

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.07.2006 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.06.2006 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону