ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 р. Справа № 804/14407/15 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засіданняОСОБА_2 за участі: представника позивача ОСОБА_3 представника відповідача ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Обласного комунального підприємства «Фармація» до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Обласне комунальне підприємство «Фармація» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (надалі по тексту відповідач) від 23.04.2015р. №0000802201 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на суму 79786 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 19946,50 грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення відповідача від 03.07.2015р. №0000202202 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на суму 224 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 56 грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення відповідача від 23.04.2015р. №0000812201 про збільшення грошового зобов'язання по податку на додану вартість на суму 8272 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 2068 грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення відповідача від 23.04.2015р. №0000822201 про застосування штрафних санкцій у розмірі 329564,20грн. (рішенням Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 26.06.2015р. №646/1/04-36-1-07-09 повідомлення - рішення відповідача від 23.04.2015р. №0000822201 про застосування штрафних санкцій у розмірі 323444,20грн. було частково скасовано на суму 6120грн., а отже сума штрафних санкцій становить 323444,20грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення відповідача від 03.07.2015р. №0000212202 про застосування штрафних санкцій в сумі 340грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення відповідача від 03.07.2015р. №0000222202 про застосування штрафних санкцій у розмірі 323444,20грн.

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на порушення відповідачем вимог чинного законодавства при винесенні оскаржуваних податкових повідомлень-рішень. При цьому позивач зазначає, що факт реального здійснення господарських операції підтверджуються відповідними первинними документами, які за своєю формою та змістом відповідають вимогам чинного законодавства, засвідчують факт реальності господарських операцій з контрагентом позивача. Також позивач заперечує висновок відповідача про несвоєчасне оприбуткування готівки. Також звертає увагу суду на те, що податковий орган при прийняті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення щодо порушення норм з регулювання обігу готівки не врахував приписи ч.1 ст. 250 ГК України.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22.09.2015р. дана справа прийнята до провадження та призначена до розгляду у судовому засіданні.

У судове засідання з'явилися представники позивача та представник відповідача.

Представники позивача у судовому засіданні позов підтримали та просили суд задовольнити його з підстав, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача проти позову заперечував, у зв'язку з його необґрунтованістю.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Статтею 75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI встановлено, що органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом.

За змістом п.п. 75.1.2. ст. 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Допуск посадових осіб контролюючих органі до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу. (п. 77.6 ст. 77 Податкового кодексу України)

Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки. (п. 81.1 ст. 88 Податкового кодексу України).

Судом встановлено, що документальна планова виїзна перевірка позивача була проведена на підставі наказу №93 від 29.01.2015р. та направлення №8 від 29.01.2015р., які отримані посадовими особами підприємства.

23.04.2015р. Державною податковою інспекцією у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (надалі по тексту відповідач) було прийнято податкове повідомлення-рішення №0000802201 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на загальну суму 99732,50грн. (в т.ч. 79786 грн. за основним платежем та 19946,50грн. за штрафними (фінансовими) санкціями).

23.04.2015р. відповідачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0000812201 про збільшення грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 10340,00грн. (в т.ч. 8272грн. за основним платежем та 2068,00грн. за штрафними (фінансовими) санкціями).

23.04.2015р. відповідачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0000822201 про застосування штрафних санкцій у розмірі 329564,20грн.

За результатами адміністративного оскарження 26.06.2015р. ГУ ДФС у Дніпропетровській області прийнято рішення №6146/10/04-36-10-07-09, яким залишено без змін податкове повідомлення - рішення №0000812201 від 23.04.2015р. Збільшене податкове повідомлення-рішення №0000802201 від 23.04.2015р. в частині збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 280,00 грн. (основний платіж - 224,00грн., штрафна санкція - 56,00грн.). Скасоване податкове повідомлення-рішення №0000822201 в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 6120,00грн. та зобов'язано відповідача прийняти окреме податкове повідомлення-рішення у розмірі 340,00грн.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість збільшується, то крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу (п.3.4 Наказу Мінфіна, від 28.11.2012р. №1236 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», надалі по тексту Порядок №1236).

03.07.2015р. відповідачем на підставі рішення №6146/10/04-36-10-07-09 прийнято податкове повідомлення - рішення №0000202202 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на загальну суму 280грн. (в т.ч. 224грн. за основним платежем та 56грн. за штрафними (фінансовими) санкціями).

03.07.2015р. відповідачем на підставі рішення №6146/10/04-36-10-07-09 прийнято податкове повідомлення - рішення №0000222202 про застосування штрафних санкцій у розмірі 323444,20грн.

03.07.2015р. відповідачем на підставі рішення №6146/10/04-36-10-07-09 прийнято податкове повідомлення - рішення №0000212202 про застосування штрафних санкцій в сумі 340грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення винесені на підставі ОСОБА_4 №1936/04-62-22/01976358 «Про результати планової виїзної перевірки обласного комунального підприємства «Фармація» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012р. по 31.12.2013р.».

Перевіркою встановлено порушення:

-п.п.135.5.4 п.135.5, п.135.1 ст.135, п.138.2 ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст. 139 Податкового кодексу України позивачем занижено податок на прибуток всього на суму 667881,00грн., в т.ч.:-1 квартал 2012р. на суму 75593,00грн.; 2 квартал 2012р. на суму 83350,00грн.; 3 квартал 2012р. на суму 109175,00грн; 4 квартал 2012р. на суму 121343,00грн.; 2013рік на суму 278420,00грн.

-п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, позивачем занижено податок на додану вартість всього на суму 18123,00грн. в т.ч.: січень 2012р. на суму 1044,00грн.; квітень 2012р. на суму 494,00грн., травень 2012р. на суму 172,00грн., червень 2012р. на суму 500,00грн., липень 2012р. на суму 151,00грн., серпень 2012р. на суму 156,00грн., вересень 2012р. на суму 3847,00грн., жовтень 2012р. на суму 3474,00грн., листопад 2012р. на суму 2667,00грн., грудень 2012р. на суму 715,00грн., січень 2013р. на суму 1060,00грн.; лютий 2013р. на суму 604,00грн., березень 2013р. на суму 1358,00грн., квітень 2013р. на суму 391,00грн., травень 2013р. на суму 395,00грн., червень 2013р. на суму 284,00грн., серпень 2013р. на суму 52,00грн., вересень 2013р. на суму 246,00грн., жовтень 2013р. на суму 363,00грн., листопад 2013р. на суму 150,00грн.;

-за порушення вимог Закону України від 06.07.1995р. №265/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» - 6120,00грн.;

-за порушення вимог Положення «Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» із змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 - 323444,20грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно п. 198.1. ст. 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг;

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку. (п. 198.2. ст. 198 Податкового кодексу України).

Відповідно до п.198.6. ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

За змістом п.138.1 ст.138 Податкового кодексу України витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

У відповідності до п.138.2 ст.138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Судом встановлено, що 08.09.2012р. між Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) та ТОВ «Мега Плюс» (Виконавець) укладено договір №08/09/12. Предметом даного договору є зобов'язання Виконавця виконати роботи по гідродинамічній та хімічній промивці котла об'ємом 1,4 м.куб. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 171. Згідно протоколу погодження договірної ціни (додаток №1 до договору №08/09/12) договірна ціна складає 10559,57грн., в т.ч. ПДВ-1759,93грн. Виконання робіт підтверджується актом прийому-передачі виконаний робіт. 12.11.2012р. ТОВ «Мега Плюс» було видано позивачу податкову накладну №2 на загальну суму 10559,57грн., в т.ч. ПДВ-1759,93грн. Оплата за послуги була здійснена з рахункового рахунку за платіжними дорученнями №6241 від 12.11.2012р., №5368 від 13.11.2012р., №6362 від 14.11.2012р. До складу податкового кредиту позивачем віднесено суму у розмірі 1759,93грн. за листопад 2012р.

17.09.2012р. між ТОВ «Ельбіс» (Підрядник) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) укладено договір №27 предметом якого є виконання Підрядником робіт по ремонту м'якої крівлі в приміщенні аптечного складу ОКП «Фармація» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 171 - 145кв.м. крівля котельної авто гаражу, 290 кв.м. - крівля приміщення нового складу. На виконання умов даного договору позивачем були надані: акти договірної ціни, довідка про вартість виконаних робіт, локальний кошторис будівельних робіт №2-1-1, відомість ресурсів к локальному кошторису будівельних робіт №2-1-1, акт виконаних робіт. Також, 27.09.2012р. між ТОВ «Ельбіс» (Підрядник) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) укладено договір №28 предметом якого є виконання Підрядником робіт по ремонту меж панельних швів будівлі нового складу ОКП «Фармація» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 171. На виконання умов даного договору позивачем були надані: довідка про вартість виконаних робіт, відомість ресурсів, акт договірної ціни, локальний кошторис будівельних робіт №2-1-1, розрахунок витрат, відомість ресурсів к локальному кошторису будівельних робіт №2-1-1. Оплата за послуги була здійснена з рахункового рахунку за платіжними дорученнями №5439 від 08.10.2012р., №5068 від 20.09.2012р., №5637 від 16.10.2012р., №5890 від 25.10.2012р. У складі податкового кредиту позивачем відображено суму у розмірі 6511,15грн., а саме вересень 2012р. - на суму 3777,00грн., жовтень 2012р. на суму 2735,00грн.

Також позивачем у складі витрат по взаємовідносинам з ТОВ «Мега Плюс» відображено суму у розмірі 8799,65грн. за листопад 2012р. та по взаємовідносинам з ТОВ «Ельбіс» у розмірі 39307,70грн. за січень 2012р.

05.04.2012р. між Приватним науково-технологічним підприємством «Регіон» (Постачальник) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Покупець) укладено договір постачання №1048 Предметом даного договору є постачання товару Покупцю та прийняття товару Покупцем на умовах даного договору. Отримання позивачем послуг підтверджується наявним в матеріалах справи договором, видатковими накладними, сертифікатами якості, податковими накладними, документами, що свідчать про оприбуткування товару та його використання у виробничій діяльності на загальну суму 2070,25грн. у т.ч. ПДВ 354,04грн. У складі витрат позивачем відображено суму у розмірі 1725,20грн. за травень, серпень, жовтень, листопад 2012р.

01.02.2012р. між Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) та ТОВ «Дніпроремстрой» (Підрядник) укладено договір підряду №02/12 та 01.02.2012р. Предметом даного договору є прийняття Підрядником зобов'язань щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщенні аптечного пункту за адресою м. Нікополь, ГБ№1 . На виконання умов даного договору позивачем були надані: акт договірної ціни, акт виконаних робіт, локальний кошторис будівельних робіт, дефектний акт, розрахунок витрат к локальному кошторису, підсумкова відомість ресурсів. 06.02.2012р. між Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) та ТОВ «Дніпроремстрой» (Підрядник) укладено договір підряду №06/12 та 07.06.2012р. Предметом даного договору є прийняття Підрядником зобов'язань щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщенні аптечного пункту в міській лікарні м. Марганца. На виконання умов даного договору позивачем були надані: акт договірної ціни, локальний кошторис будівельних робіт, акт виконаних робіт, дефектний акт, розрахунок витрат к локальному кошторису, підсумкова відомість ресурсів. У складі витрат позивачем відображено суму у розмірі 90289,35грн. за березень, травень, липень, вересень 2012р.

09.07.2012р. між ТОВ «Балатон» (Продавець) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Покупець) укладено договір поставки №90702 предметом якого є передача у власність Покупця кондиціонерів Сhigo CS-32H3-V95AH4B. На виконання умов даного договору позивачем були надані: видаткова накладна №230702 від 23.07.2012р. на загальну суму 4470,00грн., в т.ч. ПДВ-745,00грн., податкова накладна № 5 від 10.07.2012р. на загальну суму 4470,00грн., в т.ч. ПДВ-745,00грн. Оплата за товар була здійснена платіжним дорученням №341 від 10.07.2012р. Кондиціонер був оприбуткований в бухгалтерському обліку як основний засіб та введений в експлуатацію в Центральній міській аптеці №349. У складі витрат позивачем відображено суму у розмірі 3725,00грн. за липень 2012р.

10.02.2010р. між ПП «Безпека Комплекс» (Виконавець) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) укладено договір №ДД-12 про надання послуг охорони об'єктів в приміщенні аптеці №44 в м. Верхньодніпровськ. На виконання умов даного договору позивачем були надані: акт виконаних робіт №БК-0015379 від 31.1.2012р. на загальну суму 250,00грн., в т.ч. ПДВ-41,67грн., податкова накладна №330 від 27.01.2012р. на загальну суму 250,00грн., в т.ч. ПДВ-41,67грн. Оплата за послуги була здійснена платіжним дорученням №433 від 27.01.2012р. У складі витрат позивачем відображено суму у розмірі 208,33грн. за січень 2012р.

10.02.2010р. між ТОВ «Клинкор» (Виконавець) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) укладено договір №29/11/13-01 про надання поліграфічних послуг друк євро буклетів (4+4, мел. 115.2 фальца) у кількості 300000шт. На виконання умов даного договору позивачем були надані: видаткова накладна №629 від 07.12.2013р. на загальну суму 53986,00грн., в т.ч. ПДВ-8997,67грн., податкова накладна №56 від 07.12.2013р. на загальну суму 53986,00грн., в т.ч. ПДВ-8997,67грн. Також, 18.12.2013р. між ТОВ «Клинкор» (Виконавець) та Обласним комунальним підприємством «Фармація» (Замовник) укладено договір постачання товару №1812. На виконання умов даного договору позивачем були надані: видаткова накладна №РН-0000639 від 24.12.2013р. на загальну суму 28800,00грн., в т.ч. ПДВ-4800,00грн., видаткова накладна №РН-0000640 від 24.12.2013р. на загальну суму 5400,00грн., в т.ч. ПДВ-900,00грн., податкова накладна №66 від 24.12.2013р. . на загальну суму 28800,00грн., в т.ч. ПДВ-4800,00грн., №67 від 24.12.2013р. на загальну суму 5400,00грн., в т.ч. ПДВ-900,00грн. Оплата була здійснена платіжним дорученням №415 від 10.2.2013р., №490 від 23.12.2013р., №491 від 23.12.2013р., №404 від 06.12.2013р. У складі витрат позивачем відображено суму у розмірі 73488,35грн. за грудень 2013р.

Також зміст вищезазначеного акту перевірки вказує на те, що підставою для винесення оскаржуваних податкових повідомлень-рішень з'явилася інформація, викладена в актах інших податкових інспекцій:

-акт ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 25.02.2013р. №273/226/24228435 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ПНТП «Регіон» (код ЄДРПОУ 24228435) з питань господарських відносин з ТОВ «Матадор», ТОВ «Ангстрем-Континенталь», ТОВ «Старт-Д», ПП «Панір», ТОВ "Ривс", за березень 2012 року, квітень 2012 року, вересень 2012 року;

-акт від 22.02.2013р. №886/1501/32793916 про неможливість проведення зустрічної звірки ПП «ТК «Праксіс» (ЄДРПОУ 32793916) з питань правомірності проведених господарських відносин з платниками податків;

-акт ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 22.01.2013р. №34/226/20227987 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Фірма «Ельбіс» (ЄДРПОУ 20227987) з питань правомірності проведених господарських відносин з платниками податків ТОВ «Старт Д» за березень, травень 2012 року, за період 01.09.2012 - 31.10.2012 року, TOB ВК «Віконні системи» за травень 2012 року, за період 01.08.2012 - 30.09.2012.

-акт Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська від 28.11.2012р. №5543/22-7/35738711 «Про результати перевірки ТОВ «СБ «Альянс-Гарант» (код ЄДРПОУ 35738711) з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства;

-акт Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська від 15.01.2013р. №131/224/20309923 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Балатон» (код за ЄДРПОУ 20309923);

-акт Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська від 15.01.2013р. №147/22-5/33611884 «Про неможливість проведення звірки ПП «Безпека комплекс» (код ЄДРПОУ 33611884) щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків»:

-акт Дніпропетровської ОДПІ м. Дніпропетровська від 07.03.2013р. №211/22.2/32729751 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Дніпрорембуд» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків ПНВП «Техніка» вересень 2012 року, ПП «ATM» травень, червень, серпень 2012 року, ПП «Транс-Атлантіка Сервіс» квітень, червень 2012 року, ТОВ «Феріт Д» березень, лютий, квітень 2012 року;

-акт ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва акт від 21.05.2014р. №85/14-02-22-01/38790596 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Клинкор» що формування податкового кредиту з контрагентами-постачальниками та податкових зобов'язань з контрагентами-покупцями за період з 26.06.2013 року по 05.05.2014 року.

-акт ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська акт від 15.02.2013р. №651/226/37213239 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Мего Плюс» щодо документального підтвердження господарських відносин, із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку за період жовтень 2011р., листопад 2011р., грудень 2011р., квітень 2012р., травень 2012р., червень 2012р., липень 2012р., серпень 2012р., вересень 2012р., жовтень 2012р., листопад 2012р.

Проте, п. 73.5. статті 73 Податкового кодексу України визначено, що з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

У відповідності з п. 4, п. 6, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року N1232 (чинний на момент складенні вищезазначених актів зустрічних звірок), орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання за його адресою рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку. У разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб'єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку. За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується суб'єктом господарювання і посадовими особами органу державної податкової служби та особисто вручається суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Матеріали зустрічної звірки надсилаються до органу державної податкової служби (ініціатора).

Зміст наведених правових приписів вказує на те, що за наслідками проведення зустрічної звірки відповідним податковим органом складається довідка про зустрічну звірку.

При цьому Порядком проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року N 1232, складання довідки або акту про неможливість проведення зустрічної звірки не передбачено.

Водночас, пунктом 4.4. Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України від 22.04.2011р. №236 визначено, що у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає ОСОБА_4 про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (додаток 3).

У зв'язку з викладеним, суд вважає за необхідне зазначити, що пунктом 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України визначено, що зустрічні звірки проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, тобто Державній податковій адміністрації України право визначати порядок проведення зустрічних звірок не надано.

При цьому зважаючи на те, що у актах інших податкових інспекцій зазначено, що ці підприємства за юридичною адресою не знаходяться та первинні документи цих підприємств не досліджувались, то висновки, викладені у цих актах мають характер припущень.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Разом з тим, ст. 61 Конституції України передбачено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а тому органи державної податкової служби України не позбавлені права та можливості вжити необхідних заходів у тому числі примусового характеру до порушника податкового законодавства - контрагентів-постачальників (анулювати реєстрацію платника ПДВ, донарахувати суму податку, звернутися до суду з позовом про скасування державної реєстрації тощо).

Чинним законодавством України не передбачено обов'язку платника податків, а також не надано йому права перевіряти достовірність даних, які вказуються контрагентом в його первинних документах, а також контролювати показники податкової звітності по податках та обов'язкових платежах. Це саме стосується і перевірки платником податків намірів контрагентів щодо сплати ними державі податків.

Факт відсутності контрагентів-постачальників за юридичною адресою не є підставою вважати, що воно не веде господарської діяльності, а угоди укладені з контрагентами є сумнівними.

При цьому наявність окремих недоліків у складенні первинних документів у разі, якщо вони не перешкоджають ідентифікації учасників операції та встановленню її змісту, не може бути підставою для висновку про недійсність таких документів.

Так само наявність недоліків товарно-транспортної накладної не є беззаперечним доказом безтоварності операцій з поставки товарів. Адже товарно-транспортна накладна призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом, а відтак визначає взаємовідносини по виконанню перевезення вантажів для обліку транспортної роботи.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Товарно-транспортна накладна не є первинним документом, який підтверджує здійснення господарської операції з поставки товарів, оскільки не відображає відомості про господарську операцію з поставки товару, а відображає відомості про господарську операцію перевезення, а тому є безпідставним твердження відповідача, що наявність недоліків товарно-транспортної накладної вказує на те, що господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей не здійснювалися.

Таким чином, обставини, наведені відповідачем у акті перевірки, є недостатніми для висновку про наявність підстав для того, щоб вважати, що операції з вказаними контрагентами позивача не спричиняють реального настання правових наслідків, і відповідно для нарахування податкових зобов'язань та штрафних санкцій.

Частиною 2 статті 71 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач не довів правомірність винесення ним оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Данні документів наданих позивачем, які підтверджують проведення господарських операцій, не спростовані.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 23.04.2015р. №0000802201, від 03.07.2015р. №0000202202, від 23.04.2015р. №0000812201 є такими, що підлягають задоволенню.

Що стосується вимог позивача про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень - рішень відповідача від 23.04.2015р. №0000822201, від 03.07.2015р. №0000222202, суд зазначає наступне.

Пунктом 2.6., 2.8 Положення про ведення касових операцій в Національній валюті України, затвердженого постановою правління НБУ № 637 від 15.12.2004р. (надалі по тексту Положення №637 встановлено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Суми готівки, що оприбутковуються мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах. Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для ії переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.

Відповідно до п. 4.2 Положення № 637 усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Пунктом 9 статті 3 Закону України, від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій.

Аналіз наведених правових норм вказує на те, що у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

При цьому статтею 1 Указу Президента України від 12.06.1995 року № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" встановлено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми.

Статтею 2 вказаного Указу встановлено, що штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, зокрема, органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок.

Судом встановлено, що в Аптеці № 9 факт оприбуткування готівки 27.07.2012р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 21 хв. 30.07.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3365,11 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 03.03.2011р. №0462007051р/5 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3365,11грн. за 27.07.12р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637 (далі - Положення), готівкові кошти у розмірі 3600 грн., які надійшли до каси 27.07.12, були відображені у касовій книзі на сторінці 49 за 27.07.2012 року. Оприбуткована готівка 27.07.2012 року була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 27.06.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 53 хв. 29.06.2013 року, підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3336,10 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462010410р/1 від 19.03.2013р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3336,10 грн. за 27.06.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 3700,00 грн., які надійшли до каси 27.06.13, були відображені у касовій книзі на сторінці 4 за 27.06.2013р.. Оприбуткована готівка 27.06.2013р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 01.08.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 04 хв. 02.08.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3366,27 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462010410р/1 від 19.03.2013р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3366,27 грн. за 01.08.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 3000 грн., які надійшли до каси 01.08.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 32 за 01.08.2013р. Оприбуткована готівка 01.08.2013р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 16.12.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 7 год. 49 хв. 17.12.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3815,62 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462010410р/1 від 19.03.2013р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3815,62 грн. за 16.12.13, що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 5000 грн., які надійшли до каси 16.12.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 46 за 16.12.2013р. Оприбуткована готівка була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 15.02.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 7 год. 49 хв. 18.02.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 4502,36 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій №04620103 80р/1 від 31.01.2013р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 4502,36 грн. за 15.02.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 4800 грн., які надійшли до каси 15.02.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 7 за 15.05.2015року. Оприбуткована готівка 15.05.2013р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

В Аптеці № 332 факт оприбуткування готівки 14.02.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 9 год. 24 хв. 15.02.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 5854,42 грн. до книги обліку розрахункових операцій, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 10.01.2013р. №0462010367h/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 5854,42 грн. за 14.02.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 5800 грн., які надійшли до каси 14.02.13р., були здані до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

В Аптеці № 371 факт оприбуткування готівки 10.10.2012р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 9 год. 14 хв. 11.02.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1500,78 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 20.06.11р. № 0462008870/3 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 1500,78 грн. за 10.10.12р., що спростовує висновок відповідача про її не оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 1500,78 грн., які надійшли до каси 10.10.12р., були відображені у касовій книзі на сторінці 18 за 10.10.2012р. Оприбуткована готівка 10.02.2012р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

В Центральній районній аптеці № 59 факт оприбуткування готівки 16.05.2012р. в сумі 1058,75 грн., на яку був роздрукований фіскальний г-звіт о 10 год. 18 хв. 17.05.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1058,75 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. № 0462010011р/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 1058,75 грн. за 16.05.12р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 1350 грн., які надійшли до каси 16.05.12р., були відображені у книзі на сторінці 1 за 16.05.2012р.. Оприбуткована готівка 16.05.2012р. була здана до установи банку у розмірі 6960 грн. в тому числі і 1350 грн., в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 23.05.2012р. в сумі 1066,32 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 7 год. 33 хв. 24.05.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1066,32 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку рахункових операцій від 28.03.2012р. №0462010011р/1 містить інформацію про прибуткування готівки у розмірі 1066,32 грн. за 23.05.12р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п.4.2 Положення, готівкові кошти у розмірі 900 грн., які надійшли до каси 23.05.12р., були відображені у касовій книзі на сторінці 6 за 23.05.2012р. Оприбуткована готівка 23.05.2012р. була здана до установи банку у розмірі 2450 грн. в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 12.07.2012р. в сумі 3715,96 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 10 год. 37 хв. 13.07.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3715,96 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. № 0462010011р/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3715,96 грн. за 12.07.12р., що спростовує висновок з оповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 3200 грн., які надійшли до каси 12.07.2012р., були відображені у касовій книзі на сторінці 40 за 12.07.2012р. Оприбуткована готівка 12.07.2012 року була здана до установи банку у розмірі 9030 грн. в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 06.10.2012р. в сумі 3157,28 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 7 год. 55 хв. 08.10.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 3157,28 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. №0462010011р/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 3157,28 грн. за 06.10.12, що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 7400 грн., які надійшли до каси 08.10.2012р, були відображені у касовій книзі за 08.10.2012 року.

Факт оприбуткування готівки 14.02.2013р. в сумі 117,28 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 12 год. 14 хв. 15.02.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 117,28 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. №0462010011р/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 117,78 грн. за 14.02.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 4000 грн., які надійшли до каси 14.02.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 44 за 14.02.2013р. Оприбуткована готівка 14.02.2013р. була здана до установи банку у розмірі 16930 грн. в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 29.06.2013р. в сумі 1036,03 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 09 год. 12 хв. 01.07.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1036,03 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. №0462010011р/1 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 1036,03 грн. за 29.06.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 1036,03грн. були відображені у касовій книзі за 01.07.2013р.

Факт оприбуткування готівки 24.07.2013р. в сумі 4619,70 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 08 год. 35 хв. 25.07.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 4619,70 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 28.03.2012р. № 0462010011р/1 містить інформацію про прибуткування готівки у розмірі 4619,70грн. за 24.07.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 4900 грн., які надійшло до каси 24.07.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 1 за 24.07.2013р. Оприбуткована готівка 24.07.2013р. була здана до установи банку у розмірі 10125 грн. в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 26.10.2013р. в сумі 1711,78 грн., на яку був роздрукований фіскальний z-звіт о 10 год. 20 хв. 28.10.2013р., підтверджується знесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1711,78 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 30.07.2013р. №0462009443р/6 містить інформацію про прибуткування готівки у розмірі 1711,78грн. за 26.10.13р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 1604,77грн., які надійшли до каси 26.10.13р., були відображені у касовій і низі на сторінці 16 за 26.10.2013р.

Здійснюючи перевірку Центральної районної аптеки №44, на предмет дотримання вимог Положення, відповідач не врахував той факт, що реєстратор розрахункових операцій (фіскальний номер НОМЕР_1) в період з 14.04.12р. по 17.04.12р. знаходився на ремонті, що підтверджується довідкою ФОП ОСОБА_5 про опломбування РРО у зв'язку з його ремонтом.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Отже, у зв'язку з ремонтом реєстратора розрахункових операцій та з метою дотримання вимог п.2.6. Положення Центральна районна аптека №44, в період з 14.04.12р. по 17.04.2012р. здійснювала оприбуткування готівки за даними розрахункової книжки. При цьому факт оприбуткування готівки 14.04.12р., 15.04.12р., 16.04.12р. за фіскальними z-звітами, які були роздруковані 17.04.12р. (після повернення РРО з ремонту), підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів в сумі 3794,73 грн. - 14.04.2012р., 1037,47грн. - 15.04.2012р., 3581,63грн. - 16.04.2012р. до книги обліку розрахункових операцій і касової книги Центральної районної аптеки №44, а саме: книга обліку розрахункових операцій, яка зареєстрована 27.07.11р. за №0462008934р/4 містить інформацію про оприбуткування готівки у сумі 5312,73 грн. (в тому числі 1518,00 грн. до поломки РРО та 3794,73грн. - після ремонту) - 14.04.2012р., 1037,47грн. - 15.04.2012р. , 3581,63 - 16.04.2012р. Також, згідно п. 4.2 Положення № 637, готівкові кошти у розмірі 3794,73 грн. - 14.04.2012р., 1037,47 грн. - 15.04.12р. та в сумі 3581,63 грн. - 16.04.12р., які надійшли до каси 14.042012р.-16.04.2012р., були відображені в касовій книзі на відповідних сторінках.

В Аптеці № 89 факт оприбуткування готівки 10.07.2012р. за фіскальним z - звітом, який був роздрукований о 8 год. 28 хв. 11.07.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 2170,18 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій від 29.02.2012р. №0462008849р/4 містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 2170,18 грн. за 10.07.12, що спростовує висновок контролюючого органу про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення, готівкові кошти у розмірі 9500грн., які надійшли до каси 10.07.12р., були відображені у касовій книзі на сторінці 55 за 10.07.2012р. Оприбуткована готівка 10.07.2012р.року була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 03.08.2012р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 26 хв. 04.08.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 1762,03 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462008849р/4 від 29.02.2012р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 1762,03 грн. за 03.08.12р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення, готівкові кошти, які надійшли до каси 03.08.12р., були відображені у касовій книзі на сторінці 79 за 03.08.2012р. Оприбуткована готівка 03.08.2012р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 23.08.2012р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 16 хв. 24.08.2012р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 2854,97 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462008849р/4 від 29.02.2012р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 2854,97 грн. за 23.08.12р., що спростовує висновок відповідача про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення, готівкові кошти, які надійшли до каси 23.08.12р., були відображені у касовій книзі на сторінці 99 за 23.08.2012р. Оприбуткована готівка 23.08.2012р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Факт оприбуткування готівки 06.12.2013р. за фіскальним z-звітом, який був роздрукований о 8 год. 19 хв. 07.12.2013р., підтверджується внесенням інформації про фактичне надходження готівкових коштів у сумі 2477,13 грн. до книги обліку розрахункових операцій та до касової книги аптеки, а саме: книга обліку розрахункових операцій № 0462008849р/5 від 05.03.2013р. містить інформацію про оприбуткування готівки у розмірі 2477,13 грн. за 06.12.13р., що спростовує висновок контролюючого органу про її несвоєчасне оприбуткування. Також, згідно п. 4.2 Положення, готівкові кошти у розмірі 5000 грн., які надійшли до каси 06.12.13р., були відображені у касовій книзі на сторінці 19 за 06.12.2013р. Оприбуткована готівка 06.12.2013р. була здана до установи банку в день її надходження, про що мається відповідна квитанція банку.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про скасування податкових повідомлень-рішень відповідача від 23.04.2015р. №0000822201, №0000222202 від 03.07.2015р., оскільки оприбуткування готівкових коштів підтверджується записами в касових книгах підприємства. Роздрукування фіскальних звітних чеків РРО не в кінці робочого дня, а на початку наступного, не є підставою для висновку про несвоєчасне оприбуткування готівки, а є порушенням щодо невиконання щоденного друку фіскального чеку за що передбачена відповідальність у вигляді фінансової санкції передбаченою п.4 ст.17 ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. № 265/95-ВР (надалі Закон № 265/95-ВР).

Посилання позивача на те, що податковий орган при прийняті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення щодо порушення норм з регулювання обігу готівки не врахував приписи ч.1 ст. 250 Господарського кодексу України не може бути прийнято на уваги судом, оскільки дія статті ст. 250 Господарського кодексу України не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені Податковим кодексом України,

Що стосується вимог позивача про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення відповідача від 03.07.2015р. №0000212202, суд зазначає наступне.

Відповідно до п.4 ст.17 Закону №265/95-ВР за порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його не зберігання.

При цьому відповідний структурний підрозділ органу доходів і зборів складає податкове повідомлення-рішення за формою згідно з додатком 10 про застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів (форма "С") (п. 2.2 Наказу Мінфіна, від 28.11.2012р. №1236 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», надалі по тексту Порядок №1236)

Як вбачається із змісту податкового повідомлення-рішення №0000212202 від 03.07.2015р. про застосування суми штрафних (фінансових) санкції у розмірі 340,00грн. в ньому вказано про порушення вимог Закону №265/95-ВР, проте відсутнє посилання на пункт та статтю законодавчого акту, порушення якого встановлено, що є порушенням форми рішення відповідно до вимог п.2.2 Порядку № 1236.

За таких обставин, податкове повідомлення-рішення від 03.07.2015р. №0000212202 підлягає скасуванню.

З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в повному обсязі.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить із того, що якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа (ч.1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України).

З огляду на те, що позивачем під час подання позову було сплачено судовий збір у розмірі 11363,72 грн. та суд прийшов до висновку про задоволення позову, тому судовий збір сплачений позивачем в сумі 11363,72грн. підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись ст. 94, 158-163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів м. Дніпропетровська від 23.04.2015р. № НОМЕР_2 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на суму 79786 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 19946,50 грн.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у м. Дніпропетровськ від 03.07.2015р. № НОМЕР_3 про збільшення грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств на суму 224,00 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 56,00 грн.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів м. Дніпропетровська від 23.04.15р. №0000812201 про збільшення грошового зобов'язання по податку на додану вартість на суму 8272 грн. та застосування штрафної санкції у розмірі 2068 грн.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів м. Дніпропетровська від 23.04.2015р. №0000822201 про застосування штрафних санкцій у розмірі 323444,20 грн.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у м. Дніпропетровськ від 03.07.2015р. №0000212202 про застосування штрафних санкцій у розмірі 340 грн.;

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у м. Дніпропетровськ від 03.07.2015р. №0000222202 про застосування штрафних санкцій у розмірі 323444,20 грн.

Стягнути з Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у м. Дніпропетровськ (49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25, код ЄДРПОУ 39734820) на користь Обласного комунального підприємства «Фармація» (49057, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 171, код ЄДРПОУ 01976358) судовий збір в сумі 11363,72грн.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови складено 14 грудня 2015 року.

Суддя ОСОБА_1

Зареєстровано 21.02.2016
Оприлюднено 24.02.2016
Дата набрання законної сили 09.12.2015

Судовий реєстр по справі 804/14407/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.12.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.10.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.09.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону