ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

25.02.2016Справа № 910/32457/15

За позовом Компанії "Н.С. ПЛАНЕТ ФІЛМЗ ЛТД" (N.S. PLANET FILMS LTD), (м. Лімасол, Кіпр )

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія", (м. Київ, Україна ),

2) Компанії "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.", (м. Амстердам, Нідерланди ),

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - ОСОБА_2, (м. Київ, Україна )

про визнання недійсною додаткової угоди

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: не з'явились;

від відповідача-1: Рябко А.О.;

від відповідача-2: Сюсєль І.М.;

від третьої особи: ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Н.С. ПЛАНЕТ ФІЛМЗ ЛТД" (N.S. PLANET FILMS LTD) (далі -позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" (далі -відповідач-1) та Компанії "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V." (далі -відповідач-2) про визнання недійсною додаткової угоди № 12 про внесення змін до ліцензійного договору від 08.08.2006, укладеної 31.03.2015 між Компанією "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V." та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кіноманія".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що додаткова угода № 12 від 31.03.2015 про внесення змін до ліцензійного договору від 08.08.2006, укладена ОСОБА_2 з перевищенням повноважень, а тому не створює жодних юридичних наслідків для Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 25.02.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано виконати вимоги суду, зокрема, залучено до участі у справі ОСОБА_2, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

Крім того, судом зобов'язано позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 28.12.2015 та позовної заяви від 23.12.2015 з додатками у двох примірниках у термін до 13.01.2016 для направлення на адресу Компанії "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.".

13.01.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача надав клопотання, в якому просив суд надати відстрочку у виконанні вимог ухвали суду від 28.12.2015 до 01.02.2016.

19.02.2016 представник відповідача-1 через загальний відділ діловодства суду подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" від 27.05.2015 було підтверджено повноваження ОСОБА_2, у якості виконуючого обов'язки директора товариства простою більшістю голосів, усі правочини які були ним укладені та здійснені, як виконавчим органом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" у період з 27.01.2015 по 27.05.2015 також було затверджено рішенням учасників товариства простою більшістю голосів, вказане рішення учасників товариства у судовому порядку не оскаржувалося та є чинним станом на день подання даного відзиву.

24.02.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просить суд припинити провадження у справі № 910/32457/15 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, оскільки сторони ліцензійного договору уклали угоду про передачу будь-яких спорів, що випливають з ліцензійного договору та додаткових угод до нього, для розгляду та остаточного вирішення у міжнародний комерційний арбітраж шляхом включення відповідного застереження до ліцензійного договору.

25.02.2016 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва від ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що сторонами ліцензійного договору та додаткової угоди до нього є виключно Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" та Компанія "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.", тоді як позивач взагалі не є стороною вказаного договору. Крім того, ОСОБА_2 вказує, що всі правочини, які були укладені останнім та здійснені, як виконавчим органом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" у період з 27.01.2015 по 27.05.2015 також було затверджено рішенням учасників товариства простою більшістю голосів.

У дане судове засідання представник позивача не з'явився, причин неявки суду не повідомив.

Представник відповідача-2 підтримав подане клопотання про припинення провадження у справі.

Представник відповідача-1 та третя особа заперечили проти задоволення клопотання про припинення провадження у справі.

Розглянувши подане відповідачем-2 клопотання про припинення провадження у справі № 910/32457/15 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, суд відзначає наступне.

Так, відповідно до п. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Згідно ч. 1 ст. 1 ГПК України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно ст. 124 Господарського процесуального кодексу України, підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж", арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.

Згідно ст. 8 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», суд, до якого подано позов у питанні, що є предметом арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про це не пізніше подання своєї першої заяви щодо суті спору, припинити провадження у справі і направити сторони до арбітражу, якщо не визнає, що ця арбітражна угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

Як вбачається з суб'єктного складу оспорюваної додаткової угоди № 12 від 31.03.2015 про внесення змін до ліцензійного договору від 08.08.2006, сторонами укладеної угоди є: Компанія "Warner Bros. Entertainment Nederland B.V." та Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіноманія", при цьому, позивачем у справі є Компанія "Н.С. ПЛАНЕТ ФІЛМЗ ЛТД" (N.S. PLANET FILMS LTD), отже, оскільки спір у даному випадку виник не між сторонами договору, відповідно арбітражне застереження не стосується позивача.

Разом з тим, статтею 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачені підстави визначення підсудності справ судам України відповідно до якої суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках, зокрема якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи - відповідача.

Так, відповідно до витягу з ЄДРПОУ місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноманія" (відповідач-1) є: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. А, кімн. 821.

Таким чином, враховуючи наведене вище, розгляд даної справи відноситься до компетенції Господарського суду міста Києва, відповідно суд відхиляє клопотання відповідача-2 про припинення провадження у справі.

Суд перейшов до розгляду справи по суті.

Представники відповідачів-1,2 та третя особа заперечили проти задоволення позовних вимог.

Оскільки нез'явлення повноважних представників позивача та неналежне виконання сторонами вимог суду перешкоджає повному, всебічному та об'єктивному розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд даної справи.

Керуючись п.п. 1-2 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти та призначити судове засідання на 17.03.16 о 14:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 20.

2. Повторно зобов'язати сторін виконати вимоги ухвали суду від 28.12.2015 у невиконаній частині.

3. Попередити позивача, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин витребуваних судом документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

4. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 80 ГПК України, можуть укласти мирову угоду.

5. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання вимог ч. 2 ст. 36 ГПК України щодо необхідності засвідчення копій документів, які подаються до суду.

6. Викликати для участі у судовому засіданні повноважних представників сторін.

Суддя Бондарчук В.В.

Зареєстровано 01.03.2016
Оприлюднено 03.03.2016
Дата набрання законної сили 25.02.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону