ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13189/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О., про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про накладення арешту на майно.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого податкового кредиту від підприємств-імпортерів з метою мінімізації податкового навантаження , а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у тіньовий , тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Альта білд (ЄДРПОУ 39412487), ТОВ Будконсалт плюс (ЄДРПОУ 39315010), ТОВ Гешефт профіт (ЄДРПОУ 39908857), ТОВ Філіс комфорт (ЄДРПОУ 39681219), ТОВ Рівер плюс (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ Архітектурно-будівельна компанія Савітар (ЄДРПОУ 38652077), ТОВ Укрінжинірінг він (ЄДРПОУ 39474831), ТОВ Арт білд компані (ЄДРПОУ 39419194), ТОВ Бюро технічного захисту (ЄДРПОУ 35059864), ТОВ Екомаркетгруп (ЄДРПОУ 39273939), ТОВ Мережа інвест буд (ЄДРПОУ 39278036), ТОВ Рітел експерт (ЄДРПОУ 39699645), Укрторгсолюшин (ЄДРПОУ 39282880), ТОВ Арт білд компані (ЄДРПОУ 39419194), ТОВ Бюро технічного захисту (ЄДРПОУ 35059864), ТОВ Вітасфера (ЄДРПОУ 39908794), ТОВ Джета трейд (ЄДРПОУ 40032734), ТОВ Лорд компані (ЄДРПОУ 40042224), ТОВ Мережа інвест буд (ЄДРПОУ 39278036), ТОВ Мірокон (ЄДРПОУ 39929044), ТОВ Морлекс (ЄДРПОУ 39908925), Профіт смарт трейд (ЄДРПОУ 39932539), ТОВ Флешкорп (ЄДРПОУ 39922253), Спекторг (ЄДРПОУ 39946067), ТОВ Таргетінг (ЄДРПОУ 39908747), Вітасфера (ЄДРПОУ 39908794).

Посилаючись на те, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ Вітасфера (ЄДРПОУ 39908794) № 2600731079001, № 26005010627444, ТОВ Бізнес-трейдінг (ЄДРПОУ 35783984) № 2600231065401, № 2605731065401, ТОВ Транс-орсо (ЄДРПОУ 37141992) № 2600330995401, ТОВ Флорес-арт (ЄДРПОУ 38836876) № 2600830996001, відкритих у ПАТ Банк кредит Дніпро (МФО 305749), оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження та з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3 1 ) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операції щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), його оскарження не становить перешкод у виконанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Чорного І.О., про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ Вітасфера (ЄДРПОУ 39908794) № 2600731079001, № 26005010627444, ТОВ Бізнес-трейдінг (ЄДРПОУ 35783984) № 2600231065401, № 2605731065401, Транс-орсо (ЄДРПОУ 37141992) № 2600330995401, ТОВ Флорес-арт (ЄДРПОУ 38836876) № 2600830996001 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ Банк кредит Дніпро (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Дата ухвалення рішення 23.03.2016
Зареєстровано 02.04.2016
Оприлюднено 04.04.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/13189/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону