ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 33/13/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2016 Справа № 908/410/16

за позовом ОСОБА_1 центральної районної комунальної лікарні (адреса: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6)

до відповідача ОСОБА_1 міжрайонного управління водного господарства (70030, Запорізька область, Вільнянський район, с.Михайлівка, вул. Шкільна, 5)

про зобов'язання перерахувати грошові кошти

Суддя Мірошниченко М.В.

Секретар судового засідання Хилько Ю.І.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довіреність № 79 від 12.01.2016 р.;

від відповідача : ОСОБА_3 - довіреність від 04.03.2016р., ОСОБА_4 - довіреність від 04.03.2016р.;

ВСТАНОВИВ:

Вільнянська центральна районна комунальна лікарня звернулась в господарський суд Запорізької області з позовною заявою про зобов'язання ОСОБА_1 міжрайонного управління водного господарства відшкодувати кошти за отримання послуг з проведення періодичних медичних оглядів для 119 працівників у 2011 - 2012роках у сумі 5566,82 грн. шляхом їх перерахування на рахунок позивача 35424201049812 УДКСУ у ОСОБА_1 районі Запорізької області, МФО 813015, ЄДРПОУ 01992914.

У якості підстави позову, позивачем зазначено, що у 2011 - 2012роках позивачем було надано відповідачу послуги з проведення періодичних медичних оглядів 119 працівникам на безоплатній основі і без укладення відповідних договорів. За результатами планової ревізії позивача, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області, позивачем отримано Лист - Вимогу контролюючого органу від 22.05.2013р. № 08-04-14/4000, пунктом 2 якого визначено, що надання вказаних послуг на безоплатній основі призвело до недоотримання доходів позивачем, зокрема від відповідача, на суму 5566,82грн. Не погодившись із вимогою, позивач оскаржив її в судовому порядку, однак постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 18.11.2013р. у справі № 808/8065/13-а ОСОБА_1 ЦРКЛ було відмовлено у позові. Крім того, постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 13.01.2014р. по справі № 808/9653/13-а позивача було зобов'язано усунути виявлені порушення на суму 67036,62грн. (у тому числі в сумі 5566,82грн. - відносно відповідача) шляхом відображення дебіторської заборгованості за юридичною особою та стягнути кошти за надані послуги шляхом пред'явлення позовів до суду.

Посилаючись на приписи норм ст. 169 Кодексу законів про працю України, ст. 17 Закону України «Про охорону праці», ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», п.2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету (затв. Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012р. № 333), п.2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. № 246), позивач зазначив, що роботодавці повинні укласти договір з закладом охорони здоров'я для проведення попередьного (періодичних) медичних оглядів і передбачити видатки на оплату таких послуг. Відповідно до п.8 Розд. 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідницьких установах (затв. Постановою КМУ від 17.09.1996р. № 1138), попередні та періодичні профілактичні медичні огляди відносяться до платних послуг, а згідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України, плата за послуги є коштами власних надходжень бюджетних установ.

За доводами позивача ОСОБА_5 водного господарства (відповідач) не вказало на необхідність здійснення плати за такі послуги і на звернення позивача від 05.05.2014р. з вимогою погасити суму 5566,82грн. заборгованості, оплату послуг не здійснило.

Просить позов задовольнити.

Вільнянське міжрайонне управління водного господарства (відповідач у справі) в повному обсязі заперечило проти заявленого позову. Зокрема посилаючись на Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (затв. Наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246), ст. 17 Закону України «Про охорону праці», зазначає, що посилання позивача на п.2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (затв. Постановою КМУ № 559 від 23.05.2001р.) є безпідставним, оскільки працівники відповідача, які проходили медогляди не підпадають під категорію працівників, на яких він розповсюджує свою дію. Вказує, що жодного договору про надання послуг з проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів між позивачем та відповідачем не укладалось. Посилання позивача на постанови Запорізького окружного адміністративного суду не мають преюдиційного значення щодо правової оцінки обставин, встановлених вказаними судовими рішеннями.

Також відповідачем 05.04.2016р. до господарського суду подана заява про застосування при вирішенні спору строку позовної давності. Зокрема, позивач посилаючись на ст. 257, 267 Цивільного кодексу України вказує, що позивач просить стягнути суму 5566,82грн. коштів у якості оплати за медичні послуги, надані у 2011-2012роках. Факт надання таких послуг підтверджується медичними довідками та ОСОБА_6. Саме з моменту видачі працівникові медичної довідки та ОСОБА_6 (від 04.07.2011р., від 20.07.2012р.) позивач дізнався про порушення його права і почався перебіг строку позовної давності за вимогою про стягнення суми 5566,82грн. Позивачу ще на час проходження медичного огляду у 2011 - 2012роках було відомо, що дані послуги є платними, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства на той час: ст. 169 КЗпП України, ст. 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення медоглядів працівників.

Просить застосувати строк позовної давності і у задоволенні позову відмовити.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.02.2016 р. порушено провадження у справі № 908/410/16, розгляд якої призначено на 09.03.2016 р.

В судовому засіданні 09.03.2016р. на підставі ст. 77 ГПК України було оголошено перерву на 05.04.2016р.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов у повному обсязі та надав заперечення проти застосування строку позовної давності. Зокрема посилаючись на ст.ст. 256, 261 ЦК України зазначив, що днем початку перебігу позовної давності за вимогою про стягнення суми 5566,82грн. є день набрання законної сили постановою Запорізького окруженого адміністративного суду від 18.11.2013р. по справі № 808/8065/13-а, оскільки саме з цього моменту позивач довідався про порушення його права на отримання плати за надані медичні послуги. Просив позов задовольнити.

Представник відповідача у позовному обсязі заперечив в судовому засіданні проти позову, підтримав заяву про застосування строку позовної давності і просив у позові відмовити.

За клопотанням представників сторін розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

В судовому засіданні 05.04.2016 р. прийнято і проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Як випливає з матеріалів справи, Державною фінансовою інспкекцією в Запорізькій області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 центральної районної комунальної лікарні за період з 01.01.2011р. по 01.01.2013р.

За результатами ревізії складено ОСОБА_6 від 05.04.2013р. № 04-21/6, Розділом «Ревізія правильності визначення доходної та видаткової частини власних надходжень за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями», якого встановлено наступні обставини.

Ревізією правильності, повноти, своєчасності нарахування оплати за проведені Лікарнею попередні та періодичні медичні огляди з винесенням висновку в санітарну книжку працівників підприємств, установ, організацій (далі - Замовник), проведеною вибірковим способом за весь період, який підлягав ревізії, шляхом перевірки договорів на надання послуг із проведення періодичних медичних оглядів, графіків їх проведення. списків працівників Замовників, які повинні пройти періодичні профілактичні медичні огляди, листів Замовників; рахунків, актів приймання-здавання наданих послуг; виписок казначейства, доданих до м/о №3, оборотних відомостей, книг «Журнал-головна», Звітів форми № 4-1м, Звітів форми №4-2м, Звітів форми № 7м встановлено, що протягом 2011- 2012 років бюджетним установам та організаціям зазначені платні послуги надавалися Лікарнею на безоплатній основі без укладання відповідних договорів.

При цьому, п. 8 розд. І Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 (зі змінами) передбачено, що зазначений вид послуг надається закладами охорони здоров'я на платній основі .

Таким чином, внаслідок надання Лікарнею окремим юридичним особам платних медичних послуг з проведення попередніх та періодичних медичних оглядів з винесенням висновку в санітарну книжку на безоплатній основі без укладання відповідних договорів, Лікарнею за 2011 - 2012 роїш недоотримано доходів від надання платних послуг на загальну суму 67 036,62 грн (в т.ч. у 2011 році на суму 34 746,14 грн, у 2012 році на суму 32 290,48 грн), чим порушено п. 8 розд. 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 (зі змінами); п. 2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 (зі змінами; далі - Порядок №559) в частині того, що обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців; ст. 626 Цивільного кодексу України від 16.01.2003, згідно якої, домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, оформлюється договором; п. 3.2 Положення про власні надходження Лікарні, затвердженого наказом головного лікаря від 22.12.2010 №342, в частині того, що платні послуги надаються юридичним і фізичним особам на підставі укладених договорів про надання медичних послуг; ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-Х1У «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами) в частині того, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції.

За результатами ревізії, пунктом 2 Листа - Вимоги від 22.05.2013р. вих. № 08-04-14-14/4000 «Про обов'язкові вимоги щодо усунення порушень, виявлених ревізією у ОСОБА_1 центральній районній комунальній лікарні», Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області встановлено, що в порушення ст. 626 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 ; ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-Х1У «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; п. 8 розд. 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138; п. 2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559, Лікарнею за 2011, 2012роки внаслідок надання окремим юридичним особам платних медичних послуг на безоплатній основі без укладення відповідних договорів, недоотримано доходів від надання платних послуг на загальну суму 67036,62грн., у зв'язку з чим позивачу вказано на необхідність:

-відображення дебіторської заборгованості за юридичними особами, яким на безоплатній основі надано платні медичні послуги з проведення періодичних профілактичних медичних оглядів;

- стягнення коштів за надані медичні послуги в сумі 67036,62грн., у тому числі шляхом пред'явлення позовів до суду.

Слід зазначити, що до складу загальної суми 67036,62грн. коштів, які не надійшли від надання медпослуг позивачем юридичним особам, входить сума 5566,82грн., яку позивач заявив до стягнення з відповідача у справі.

Не погодившись із зазначеними висновками ДФІ у Запорізькій області, ОСОБА_1 центральною районною лікарнею було подано позов до Державної фінансової інспекції в Запорізькій області про визнання незаконним та скасування пункта 2 Листа - вимоги № 08-04-14/4000 від 22.05.2013р.

За результатами судового розгляду справи № 808/8065/13-а, постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 18.11.2013р. у задоволенні адміністративного позову було відмовлено. При цьому, у зазначеному судовому рішенні, суд дослідивши обставини справи дійшов до висновку про обгрунтованість винесення відповідачем вимоги щодо усунення порушень фінансової дисципліни.

Крім того, у зазначеній постанові Запорізький окружний адміністративний суд вказав, що внаслідок неповного забезпечення бюджетними коштами по КЕКВ 1132 отримання не в повному обсязі доходів по спеціальному фонду та надання позивачем юридичним особам платних медичних послуг на безоплатній основі без укладення відповідних договорів, позивачем недоотримано по спеціальному фонду доходів від надання послуг, що призвело до збитків на загальну суму 67036,62грн. Також суд зазначив, що надання позивачем послуг з проведення попередніх та періодичних медичних оглядів з внесенням висновку в санітарну книжку без укладення відповідних договорів являється порушенням вимог чинного закоенодавства, що тягне за собою покладення на позивача обов'язків, зазначених у листі - вимозі від 20.05.2013р.

Слід зазначити, що у відповідності до ч.3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили , крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини .

Таким чином при розгляді справи № 908/410/16 є звільненою від доказування обставина щодо факту надання позивачем 119 працівникам відповідача протягом 2011 - 2012років на безоплатній основі послуг з проведення попередніх та періодичних медичних оглядів з внесенням висновку в санітарну книжку без укладення відповідних договорів і є порушенням вимог чинного законодавства.

Тобто є звільненою від доказування обставина необхідності надання вказаних послуг позивачем відповідачу у 2011-2012роках на платній основі.

При цьому, слід зазначити, що і Державна фінансова інспекція в Запорізькій області, і Запорізький окружний адміністративний суд дійшли до вказаного висновку виходячи з наступних законодавчих та підзаконних нормативно - правових актів : ст. 626 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.; п. 8 розд. 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1138; п. 2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. №559, які були чинними станом на період надання позивачем відповідачу медичних послуг протягом 2011 - 2012років .

Крім того, ст. 169 Кодексу законів про працю України (в редакції, чинній на момент надання позивачем медпослуг), ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р., визначають, що роботодавець (в даному випадку відповідач) зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення медоглядів працівників. Вказані Закони України також були чинними протягом 2011 - 2012років .

У відповідності до ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

В частині 1 статті 261 ЦК України вказано, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

У відповідності до ч.5 ст. 261 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.

Факт надання таких послуг підтверджується медичними довідками та ОСОБА_6. Саме з моменту видачі працівникові медичної довідки та ОСОБА_6 (від 04.07.2011р., від 20.07.2012р.) позивач дізнався про факт надання медичних послуг і про наявність права на стягнення вартості таких послуг з відповідача у сумі 5566,82грн.

Пунктом 4.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» від 29.05.13 № 10, визначено, що у зобов'язальних правовідносинах, в яких визначено строк виконання зобов'язання, перебіг позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, у який відповідне зобов'язання мало бути виконане .

Таким чином, з 05.07.2011р. та з 21.07.2012р. позивач в силу ч.1 ст. 261 ЦК України повинен був довідатись про факт порушення свого права на отримання грошових коштів від відповідача за медичні послуги, надані відповідно - у 2011році та у 2012році .

Позивач звернувся із даним позовом до господарського суду 07.02.2016р., тобто після спливу трирічного строку позовної давності .

При цьому суд вважає необгрунтованим посилання позивача на лист ОСОБА_1 районної ради від 22.04.2013р. вих. № 289/02-40 та лист Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА від 29.04.2014р., оскільки ці документи не можуть ані підміняти дію вищезазначених Законів України та підзаконних нормативно-правових актів (щодо необхідності надання медоглядів на платній основі), ані скасовувати їх чинність.

За таких обставин, господарський суд погоджується із доводами відповідача, що протягом 2011 - 2012років позивач повинен був знати про необхідність надання зазначених медичних послуг на платній основі - внаслідок дії вказаних Законів України та підзаконних нормативно-правових актів, а тому посилання позивача на те, що він дізнався про факт порушення свого права на отримання від відповідача суми 5566, 82грн. за надані послуги лише після набрання законної сили постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 18.11.2013р. у справі № 808/8065/13-а , є безпідставними та необгрунтованими .

Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові .

За таких підстав, позовна вимога позивача про зобов'язання ОСОБА_1 міжрайонного управління водного господарства відшкодувати кошти за отримання послуг з проведення періодичних медичних оглядів для 119 працівників у 2011 - 2012роках у сумі 5566,82 грн. шляхом їх перерахування на рахунок позивача 35424201049812 УДКСУ у ОСОБА_1 районі Запорізької області, МФО 813015, ЄДРПОУ 01992914 задоволенню не підлягає.

У задоволенні позову слід відмовити.

Відповідно до статті 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 22, 44 - 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволені позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення оформлено у повному обсязі та підписано згідно із вимогами ст.84 ГПК України 07.04.2016р.

Суддя М.В. Мірошниченко

Зареєстровано 08.04.2016
Оприлюднено 12.04.2016
Дата набрання законної сили 05.04.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону