КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2016 р. Справа№ 910/12804/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Руденко М.А.

суддів: Дідиченко М.А.

Пономаренка Є.Ю.

при секретарі: Верьовкін С.С.

за участю представників сторін:

від позивача : представник - Крупка М.П.( за довіреністю №30 від 18.01.2016)

від відповідача: представник - Рябко А.О. ( за довіреністю від 01.02.2016 )

розглянувши апеляційну скаргу Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД"

на рішення господарського суду м. Києва від 11.08.2015р.

у справі № 910/12804/15 ( суддя: Демидов В.О.)

за позовом Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД"

до товариства з обмеженою відповідальністю "КІНОМАНІЯ"

про стягнення 246 000 грн.

ВСТАНОВИВ:

У травні 2015р. позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою до відповідача про стягнення заборгованості за несплаченими дивідендами у розмірі 246 000 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.08.2015р. у справі № 910/12804/15 у задоволенні позову відмовлено у повному обсязі.

Мотивуючи рішення, суд першої інстанції зазначив, що 26.06.2015 відбулись загальні збори учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ", якими скасовано рішення загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" від 12.01.2015 щодо затвердження порядку розподілу прибутку відповідача та строків і порядку здійснення виплат дивідендів пропорційно частці кожного з учасників товариства.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, позивач - Компанія "Н.С.Планет Філмз ЛТД" звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 11.08.2015р. у справі № 910/12804/15 та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги вказав на те, що ТОВ "КІНОМАНІЯ" було порушено корпоративні права, зокрема права на отримання дивідендів, про виплату яких 12.01.2015 року загальними зборами учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" було прийнято рішення, що оформлене Протоколом №12/01/15 від 12.01.2015 року. У поданій апеляційній скарзі, відповідач посилається на неповне з'ясування місцевим господарським судом обставин справи, неповне дослідження доказів, що мають значення для правильного вирішення спору та на невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зазначив, також, що рішенням загальних зборів від 12.01.2015 року дивіденди вже були розподілені, встановлено строк та порядок їх виплати - у суду першої інстанції не було жодних підстав для відмови в задоволені позовних вимог.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2015 року було прийнято до провадження апеляційну скаргу Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" та призначено справу до розгляду.

В подальшому розгляд справи відкладався.

22.09.2015 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, у зв'язку з тим, що господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/21364/15, яка пов'язана з даною справою.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2015 року клопотання було задоволено, зупинено апеляційне провадження у справі №910/12804/15 до розгляду пов'язаної справи №910/21364/15

25.03.2016р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду надійшло клопотання від позивача про поновлення провадження у справі №910/12804/15, оскільки Постановою Вищого господарського суду України від 23.03.2016 року у справі № 910/21364/15 залишено без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.01.2016 року.

18.04.2016 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №910/12804/15 до остаточного вирішення та набрання рішення законної сили у справі №910/31054/15.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.03.2016 року апеляційне провадження у справі було поновлено та призначено справу до розгляду.

У судовому засіданні, 19.04.2016 року представник позивача підтримав вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати, позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача, у судовому засіданні заперечив проти вимог апеляційної скарги просив її залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши письмові докази, долучені до матеріалів справи, виходячи з вимог чинного законодавства, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 101 Господарського процесуального кодексу апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, 12.01.2015 року відбулися загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю "КІНОМАНІЯ", які оформлені Протоколом від 12.01.2015 № 12/01/15 (а.с. 17).

Пунктом 3 Порядку денного загальних зборів від 12.01.2015 року було питання щодо затвердження порядку розподілу прибутку товариства з обмеженою відповідальністю "КІНОМАНІЯ" та строків і порядку здійснення виплати дивідендів пропорційно частці кожного з учасників.

По даному питанню загальними зборами вирішено частину чистого прибутку у розмірі 2 000 000,00 грн. розподілити між учасниками товариства шляхом виплати дивідендів; дата початку строку виплати дивідендів: 12 січня 2015 року, дата закінчення строку виплати дивідендів 23.01.2015 року; дивіденди розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.

Підставою звернення позивача з даним позовом до суду стало невиконання ТОВ "КІНОМАНІЯ" вищезазначеного рішення загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ", яке оформлене протоколом №12/01/15 від 12.01.2015 року щодо виплати йому, як учаснику товариства дивідендів.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що оскільки рішення загальних зборів ТОВ «Кіноманія» щодо затвердження порядку розподілу прибутку та строків і порядку здійснення виплат дивідендів від 12.01.2015 року скасовано рішенням загальних зборів учасників від 26.06.2015 року, то відсутні підстави для стягнення дивідендів.

Проте, колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції зважаючи на наступне.

Згідно ст. 113 ЦК України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ЦК України та ч. 1 ст. 50 Закону України "Про господарські товариства", товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Статтею 97 ЦК України унормовано, що управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 145 ЦК України та ст. 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства.

Положеннями п. 7.1, 7.2.5 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "КІНОМАНІЯ", в редакції від 14.12.2011 року, встановлено, що вищим органом управління Товариства є загальні збори Учасників Товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства, розподіл прибутків та збитків товариства.

Згідно з ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦК України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди).

Аналогічні положення передбачені статтею 10 Закону України "Про господарські товариства ", згідно якої учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів, що також закріплено у п. 6.1. Статуту ТОВ "КІНОМАНІЯ".

Системний аналіз наведених норм права дозволяє зробити висновок про те, що право учасників товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів) кореспондується з обов'язком товариства виплачувати його учасникам відповідно до строків та порядку, визначених статутом юридичної особи, і такі виплати повинні відбуватися відповідно до рішення загальних зборів засновників про розподіл прибутку.

Разом з цим, колегія суддів зазначає, що п. 5.13 Статуту ТОВ "КІНОМАНІЯ" визначено, що прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Як видно з матеріалів справи, а саме відповідно до статуту ТОВ «Кіноманія» - відповідача у справі не передбачено обмежень права учасників товариства з обмеженою відповідальністю на отримання дивідендів, таких обмежень не закріплено і у чинному законодавстві України.

Разом з цим, колегія суддів зазначає, що згідно з п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Колегія суддів апеляційної інстанції звертає увагу на те, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" від 12.01.2015 року встановлено строк виплати дивідендів з 12.01.2015 року по 23.01.2015 року, тобто слід вважати, що невиплатою дивідендів у визначений строк ТОВ "КІНОМАНІЯ" порушило взяті на себе зобов'язання перед учасниками товариства з 24.01.2015 року.

Також, враховано роз'яснення, наведене у п. 35 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", згідно якого господарські суди вправі приймати рішення щодо виплати акціонеру (учаснику) частки прибутку (дивідендів) лише у разі невиплати господарським товариством дивідендів на підставі рішення загальних зборів або їх виплати в меншому розмірі, ніж передбачено відповідним рішенням.

Враховуючи вищезазначене, а також доведений, і відповідачем не спростований факт невиконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" від 12.01.2015 року, у визначені ним строки, в частині виплати Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" дивідендів пропорційно його частки у статутному капіталі, колегія суддів вважає, що невиплата дивідендів на підставі рішення загальних зборів у встановлені строки є порушенням прав Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД", як учасника товариства, щодо отримання частини прибутку (дивідендів), право на що закріплене відповідними нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" та Статутом ТОВ "КІНОМАНІЯ" в редакції від 14.12.2011 року, чинній на момент проведення 12.01.2015 року загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Беручи до уваги те, що частка Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" згідно з пунктом 5.4. Статуту становить 12,30 %; а відповідно до протоколу №12/01/15 від 12.01.2015 року дивіденди виплачуються пропорційно до частки учасника у статутному капіталі, тому колегія суддів вважає обґрунтованими та доведеними позовні вимоги щодо стягнення з відповідача дивідендів у розмірі 246 000,00 грн.

Також, як видно з матеріалів справи, рішення загальних зборів ТОВ "КІНОМАНІЯ" від 26.06.2015 року, яким скасовано рішення загальних зборів учасників ТОВ "КІНОМАНІЯ" від 12.01.2015 щодо затвердження порядку розподілу прибутку відповідача та строків і порядку здійснення виплат дивідендів пропорційно частці кожного з учасників товариства, було оскаржено до суду.

Рішенням господарського суду міста Києва по справі № 910/21364/15 від 08.10.2015 року позовні вимоги Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" до ТОВ «Кіноманія» про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Кіноманія», оформлене протоколом №26-06-2015 від 26.06.2015, про скасування рішення загальних зборів учасників товариства від 12.01.2015 (Протокол №12/01/15 від 12..01.2015) щодо затвердження порядку розподілу прибутку товариства та строків і порядку здійснення виплати дивідендів пропорційно частці кожного з учасників, задоволено в повному обсязі. Вищезазначене рішення суду від 08.10.2015 року було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.01.2016 року та залишено в силі Вищим господарським судом України постановою від 23.03.2016 року.

Отже, доводи представника відповідача стосовно скасування рішення загальних зборів учасників ТОВ «Кіноманія» від 12.01.2015 року та як наслідок припинення майнового права позивача є необґрунтованими та безпідставними, оскільки рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Кіноманія», оформлене протоколом №26-06-2015 від 26.06.2015 р.. визнано недійсним в судовому порядку.

Стосовно клопотання про зупинення провадження у справі № 910/12804/15 до остаточного вирішення та набрання рішення законної сили у справі № 910/31054/15, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаною з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Як видно з матеріалів справи, з позовною заявою ТОВ ТОВ «Кіноманія» до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, компанії "Н.С. ПЛАНЕТ ФІЛМЗ ЛТД" (N.S. PLANET FILMS LTD) про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Кіноманія» від 12 січня 2015 року звернулось 08 грудня 2015 року, а рішення у даній справі господарським судом м. Києва винесено 11.08.2015 року.

Відтак відповідних обставин на час прийняття оскаржуваного рішення місцевого суду не існувало.

Зважаючи на викладене, колегія суддів приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про зупинення слухання справи до розгляду справи №910/31054/15.

Водночас колегія суддів зазначає, що відповідно до ст. 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

Отже, місцевий господарський суд при прийнятті оскарженого рішення наведеного не врахував, не повністю з'ясував обставини, що мають значення для справи натомість, виходячи з наявних в матеріалах справи доказів, виніс помилкове рішення.

Відповідно до ст. 104 ГПК України, підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до ст. ст. 43, 33, 34 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення господарського суду міста Києва від 11.08.2015р. підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" на рішення господарського суду міста Києва від 11.08.2015 року у справі № 910/12804/15 задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 11.08.2015 року у справі № 910/12804/15 скасувати. Позовні вимоги задовольнити.

«Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Кіноманія» (код ЄДРПОУ 32208748, 01042, м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус А, кімната 821) на користь Компанії "Н.С.Планет Філмз ЛТД" (реєстраційний номер 124412, 25 Мартіу, 3, Піссурі Бей, Піссурі, 4607, Лімасол, Кіпр) суму заборгованості по невиплаченим дивідендам у розмірі 246 000,00 грн., 4920,00 грн. судовий збір за подання позовної заяви та 2460,00 грн. судовий збір за подання апеляційної скарги.»

Видачу наказу доручити господарському суду міста Києва.

Матеріали справи № 910/12804/15 повернути господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя М.А. Руденко

Судді М.А. Дідиченко

Є.Ю. Пономаренко

Зареєстровано 21.04.2016
Оприлюднено 25.04.2016
Дата набрання законної сили 19.04.2016

Судовий реєстр по справі 910/12804/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 19.04.2016 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.10.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.08.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону