ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

РІШЕННЯ

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2016 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого - судді Позарецької С.М.

при секретарі Семиволос І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси цивільну справу за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області до ОСОБА_1, третя особа: Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про стягнення заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій, -

в с т а н о в и в :

Позивач Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1, третя особа: Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про стягнення заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій. Свої позовні вимоги мотивує тим, що між позивачем та відповідачем укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 15.04.2005 №230 - частини приміщень одноповерхової прибудови до 8-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 155,1 кв.м., що розміщене за адресою: АДРЕСА_1, яке обліковується на балансі державного підприємства „Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" строком на 364 дні, з метою провадження підприємницької діяльності у сфері громадського харчування.

За зверненням відповідача строк дії договору було продовжено на 2 роки та викладено в новій редакції, про що внесено відповідні зміни від 05.05.2006 №1 до договору, які нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 05.05.2006 за №1018.

У зв'язку з внесенням змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердж. постановою KM України від 04.10.1995 № 786, в частині збільшення орендних ставок, укладено договір про внесення змін від 05.06.2007 №2, в частині зміни розміру орендної плати, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 05.06.2007 за №.2653.

За зверненням ОСОБА_1, на підставі дозволу органу уповноваженого управляти державним майном строк дії договору було продовжено на 10 років по 04.05.2016, про що внесено відповідні зміни від 16.08.2007 №3 до договору, які нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 16.08.2007 за №4821.

Орендна плата за договором визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою KM України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами) і становить без ПДВ базовий місяць розрахунку - березень 2005 року - 837,35грн., з яких орендар сплачує 586,15 грн. (70%) до державного бюджету на відповідний рахунок Державного казначейства за місцезнаходженням об'єкту оренди та 251,20 грн. (30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача. Орендна плата за перший місяць оренди - квітень 2005 визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за квітень 2005 року (п.3.1-3.3 договору).

Згідно з договором про внесення змін від 05.05.2006 №1, розмір орендної плати змінено, відповідно вона становить за базовий місяць розрахунку березень 2006 - 951,06 грн., з яких орендар сплачує 665,74 грн. (70% ) до державного бюджету та 285,32 грн.(30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача.

Відповідно до внесених змін від 05.06.2007 №2, розмір орендної плати знову було змінено, відповідно вона становить за базовий місяць розрахунку січень 2007 - 1581,26 грн., з яких орендар сплачує 1106,88 грн. (70%) до державного бюджету та 474,38 грн. (30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача.

Згідно з п.3.3 договору орендна плата перераховується орендарем - відповідачем самостійно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідно до п.5.2 договору орендарем взято зобов'язання своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату. Між тим, орендар - відповідач постійно порушував термін сплати орендної плати як до державного бюджету так і на користь балансоутримувача.

В свою чергу, регіональним відділенням було повідомлено орендаря про необхідність сплати заборгованості та належне виконання умов договору (листи від 19.06.2015 та 20.08.2015).

Разом з тим, від орендаря надійшла заява від 12.11.2015 про дострокове припинення договору, в результаті відповідно до п.п.2.4, 5.8 договору між сторонами підписано акт повернення приміщень від 13.11.2015.

19.11.2015 регіональним відділенням направлено претензію до орендаря щодо заборгованості по орендній платі та нарахованих штрафних санкцій. Відповідь на претензію не отримано, поштове відправлення повернулося без вручення у зв'язку з закінченням терміну зберігання.

Листом від 14.01.2016 до регіонального відділення надійшло звернення балансоутримувача щодо примусово стягнення з орендаря заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій нарахованих згідно з Договором.

На час звернення з позовом до суду, орендарем припинено підприємницьку діяльність фізичної особи, запис про державну реєстрацію припинення такої діяльності внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 05.11.2015.

В період дії договору орендар не виконував його умови належним чином, не сплачував орендну плату вчасно, в результаті за період з грудня 2014 по листопад (13 днів) 2015 року виникла заборгованість по орендній платі, яка в сумі становить 37476,15 грн., (в т.ч. ПДВ 20%), з них 21179,89 грн. (70 %) борг до держбюджету та 16296,26 грн., (30%) борг на користь балансоутримувача.

Відповідно до п. 3.1. договору нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством .

Згідно з п.3.5 договору орендна плата, перерахована несвоєчасно або не повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п.3.3 співвідношенні, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

На заборгованість в розмірі 70%, яка виникала за кожен місяць оренди за період з 11.01.2015 по 15.01.2016 нарахована пеня, яка становить в сумі 4633,94грн.

На заборгованість в розмірі 30%, яка виникала за кожен місяць оренди за період з 11.06.2015 по 14.01.2015 нарахована пеня, яка становить в сумі 2902,82грн.

Всього заборгованість по орендній платі та пеня становить в сумі 45012,91грн. Відповідно до п.9.2 договору за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з абзацом 3 п.5.3 Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердж. наказом ФДМУ від 15.05.2012 №678 (із змінами), зареєстрованого в МЮУ 11.06.2012 за №935/21247, регіональне відділення здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна по договорах оренди, укладених регіональним відділенням, та договорах оренди, укладених підприємствами, організаціями, установами, розмір орендної плати по яких погоджений регіональним відділенням.

Таким чином, позивач просить суд, - стягнути з фізичної особи ОСОБА_1 на користь регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області - 37476,15 гри. заборгованості по орендній платі, з яких 21179,89грн., що становить 70% до держбюджету, 16296,26 грн., що становить 30% до ДП „Черкаський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"; 7536,76 грн. - пені, з яких 4633,94 грн., до держбюджету, 2902,82 грн., до ДП „Черкаський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

В судовому засіданні представник позивача за довіреністю Кива О.М. повністю підтримав заявлені позовні вимоги та просив їх задовольнити.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 позовні вимоги визнав повністю.

В судовому засіданні представник третьої особи за довіреністю ОСОБА_4 просила позовні вимоги задовольнити.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді справи, дослідивши матеріали справи та докази в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до задоволення за таких підстав:

встановлено, що між позивачем та відповідачем укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 15.04.2005 №230 - частини приміщень одноповерхової прибудови до 8-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 155,1 кв.м., що розміщене за адресою: АДРЕСА_1, яке обліковується на балансі державного підприємства „Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" строком на 364 дні, з метою провадження підприємницької діяльності у сфері громадського харчування.

За зверненням відповідача строк дії договору було продовжено на 2 роки та викладено в новій редакції, про що внесено відповідні зміни від 05.05.2006 №1 до договору, які нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 05.05.2006 за №1018.

У зв'язку з внесенням змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердж. постановою KMУ від 04.10.1995 № 786, в частині збільшення орендних ставок, укладено договір про внесення змін від 05.06.2007 №2, в частині зміни розміру орендної плати, який посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 05.06.2007 за №.2653.

За зверненням ОСОБА_1, на підставі дозволу органу уповноваженого управляти державним майном строк дії договору було продовжено на 10 років по 04.05.2016, про що внесено відповідні зміни від 16.08.2007 №3 до договору, які нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу від 16.08.2007 за №4821.

Орендна плата за договором визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою KM України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами) і становить без ПДВ базовий місяць розрахунку - березень 2005 року - 837,35грн., з яких орендар сплачує 586,15 грн. (70%) до державного бюджету на відповідний рахунок Державного казначейства за місцезнаходженням об'єкту оренди та 251,20 грн. (30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача. Орендна плата за перший місяць оренди - квітень 2005 визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за квітень 2005 року (п.3.1-3.3 договору).

Згідно з договором про внесення змін від 05.05.2006 №1, розмір орендної плати змінено, відповідно вона становить за базовий місяць розрахунку березень 2006 - 951,06 грн., з яких орендар сплачує 665,74 грн. (70% ) до державного бюджету та 285,32 грн.(30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача.

Відповідно до внесених змін від 05.06.2007 №2, розмір орендної плати знову було змінено, відповідно вона становить за базовий місяць розрахунку січень 2007 - 1581,26 грн., з яких орендар сплачує 1106,88 грн. (70%) до державного бюджету та 474,38 грн. (30%) на розрахунковий рахунок балансоутримувача.

Згідно з п.3.3 договору орендна плата перераховується орендарем - відповідачем самостійно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідно до п.5.2 договору орендарем взято зобов'язання своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату. Між тим, орендар - відповідач постійно порушував термін сплати орендної плати як до державного бюджету так і на користь балансоутримувача.

В свою чергу, регіональним відділенням було повідомлено орендаря про необхідність сплати заборгованості та належне виконання умов договору (листи від 19.06.2015 та 20.08.2015).

Разом з тим, від орендаря надійшла заява від 12.11.2015 про дострокове припинення договору, в результаті відповідно до п.п.2.4, 5.8 договору між сторонами підписано акт повернення приміщень від 13.11.2015.

19.11.2015 регіональним відділенням направлено претензію до орендаря щодо заборгованості по орендній платі та нарахованих штрафних санкцій. Відповідь на претензію не отримано, поштове відправлення повернулося без вручення у зв'язку з закінченням терміну зберігання.

Листом від 14.01.2016 до регіонального відділення надійшло звернення балансоутримувача щодо примусово стягнення з орендаря заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій нарахованих згідно з Договором.

На час звернення з позовом до суду, орендарем припинено підприємницьку діяльність фізичної особи, запис про державну реєстрацію припинення такої діяльності внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 05.11.2015.

В період дії договору орендар не виконував його умови належним чином, не сплачував орендну плату вчасно, в результаті за період з грудня 2014 по листопад (13 днів) 2015 року виникла заборгованість по орендній платі, яка в сумі становить 37476,15 грн., (в т.ч. ПДВ 20%), з них 21179,89 грн. (70 %) борг до держбюджету та 16296,26 грн., (30%) борг на користь балансоутримувача.

Відповідно до п. 3.1. договору нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством .

Згідно з п.3.5 договору орендна плата, перерахована несвоєчасно або не повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п.3.3 співвідношенні, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

На заборгованість в розмірі 70%, яка виникала за кожен місяць оренди за період з 11.01.2015 по 15.01.2016 нарахована пеня, яка становить в сумі 4633,94грн.

На заборгованість в розмірі 30%, яка виникала за кожен місяць оренди за період з 11.06.2015 по 14.01.2015 нарахована пеня, яка становить в сумі 2902,82грн.

Всього заборгованість по орендній платі та пеня становить в сумі 45012,91грн.

Відповідно до п.9.2 договору за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як передбачено ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до положень ст.ст. 11, 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу. Докази надаються сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ч.ч.2,3 ст. 58 ЦПК України). Крім того, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч.2 ст. 59 ЦПК України).

Як передбачено ст. 627 ЦК України (в ред., що діяла на час виниклих правовідносин), відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Загальні положення про договір визначені розділом ІІ гл. 52 Цивільного Кодексу України.

Згідно із ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов"язання (неналежне виконання), що визначено ст. 610 ЦК України. Відповідно до положень ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки встановлені договором або законом. Статтею 546 ЦК України встановлено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (ст.549 ч.1 ЦК України). Поняття та підстави виникнення права на неустойку визначені ст.ст.549, 550 ЦК України.

Періоди нарахування пені на конкретну суму боргу відповідають вимогам ч.6 ст.232 ГК України, тобто не перевищують 6 місячний строк від дня, коли зобов'язання мало бути виконано

Відповідно до вимог ст. 625 ч.1 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Операції з надання послуг, у тому числі з надання в оренду нерухомого майна, підлягають оподаткуванню ПДВ, якщо установа - орендодавець зареєстрована платником ПДВ відповідно до вимог пункту 181.1 ПКУ. Регіональне відділення не є платником ПДВ.

Згідно із п.п. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 ПКУ виключені з числа об'єктів оподаткування операції з оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи держави влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Предметом вище вказаного договору не є цілісний майновий комплекс, а частина приміщення, в зв'язку з чим для оподаткування операції з орендної плати норми п.п. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 ПКУ, не застосовуються.

Податкові зобов'язання з ПДВ виникають у балансоутримувача за правилом першої події (п. 187.1 ПКУ).

У зв'язку з вищенаведеним, регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області не нараховує ПДВ на суму орендної плати, такі нарахування проводяться балансоутримувачем

Згідно з ч. 1 смт. 6 Закону України „Про Фонд державного майна України" Фонд державного майна України здійснює свої повноваження безпосередньо і через регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та представництва у районах та містах, створених Фондом державного майна України, у разі необхідності. Фонд державного майна України, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних оргав. приватизації.

Згідно з абзацом 3 п.5.3 Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого наказом ФДМУ від 15.05.2012 №678 (із змінами), зареєстрованого в МЮУ 11.06.2012 за №935/21247, регіональне відділення здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна по договорах оренди, укладених регіональним відділенням, та договорах оренди, укладених підприємствами, організаціями, установами, розмір орендної плати по яких погоджений регіональним відділенням.

Відповідно до ч.1 ст.52 ЦК України, фізична особа-підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майнол, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Державне підприємство „Черкаський науково-виробничи,центр стандартизації, метрології та сертифікації" не є стороною договору від 15.04.2005р. №230, але виступає балансоутримувачем об'єкта оренди та отримує за умовами договору 30% орендної плати.

Таким чином, з»ясувавши обставини справи, дослідивши наявні докази, враховуючи думку позивача та відповідача, суд вважає, що позовні вимоги слід задовольнити в повному обсязі.

Також, на підставі ст. 88 ЦПК України та Закону України "Про судовий збір" стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Тому з відповідача на користь позивача слід стягнути судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп. (квитанція).

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 15, 16, 526, 625, 610, 627, 611, 549, 546, 50 ЦК України, ГК України, ПК України, ЗУ „Про Фонд державного майна України", ст.ст. 3, 4, 15, 174, 57-61, 209-223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (код ЄДРПОУ 21368158) - 37476,15грн. заборгованості по орендній платі, з яких: 21179,89грн., що становить 70% до держбюджету; 16296,26грн., що становить 30% до Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код 02568360); 7536,76грн. - пені, з яких: 4633,94грн. до держбюджету, 2902,82грн. - до Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код 02568360).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (код ЄДРПОУ 21368158) судовий збір в розмірі 1378грн. 00коп.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий: С. М. Позарецька

Дата ухвалення рішення 04.04.2016
Зареєстровано 25.04.2016
Оприлюднено 28.04.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону