ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20633/15-ц

провадження № 2/753/1516/16

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2016 р.Дарницький районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Лужецької О.Р.,

при секретарі - Кубіву С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення безпідставно набутих коштів

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 (далі-позивач-1, ОСОБА_3.), ОСОБА_3 (далі - позивач -2, ОСОБА_3.) звернулись до Дарницького районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_5 (далі - Відповідач) про стягнення безпідставно набутих коштів.

Позовні вимоги мотивують тим, що в жовтні 2013 року між ними та ОСОБА_4 досягнуто домовленості щодо підготовки програмного забезпечення «bBudget» на базі мобільних платформ Android, iOS, Windows Phone, відповідно до яких ОСОБА_5 зобов'язується до 01 серпня 2014 року підготувати програмне забезпечення «bBudget» на базі мобільних платформ Android, iOS, Windows Phone, а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зобов'язуються сплатити за підготовку програмного забезпечення суму коштів 180 000,00 грн. При цьому, 90 000,00 грн. позивачі повинні були сплатити в якості завдатку частинами до 01 серпня 2014 року, залишок в сумі 90 000,00 грн. - під час отримання програмного забезпечення на матеріальному носії. Позивачами на картковий рахунок ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 04.11.2013 року по 01.08.2014 рік було перераховано кошти в сумі 61 475,00 грн., що підтверджується квитанціями ПАТ КБ «Приватбанк». Крім того, за допомогою системи Western Union 15.07.2014 року на рахунок відповідача було перераховано 2 220 Євро, що по курсу на день перерахування коштів складало 35 416,47 грн. Отже, загальна сума коштів, які було перераховано позивачами на адресу відповідача до 01 серпня 2014 року становить 96 891,47 грн. В свою чергу, ОСОБА_5 не виконала свої зобов'язання щодо підготовки програмного забезпечення до 01.08.2014 року. Натомість повідомила позивача -1, що не встигла зробити проект через складність роботи та велику завантаженість. Позивачі, сподіваючись, що проект буде завершено в період з 01.08.2014 року по 03.03.2015 рік ще перерахували відповідачу 87 542,20 грн. Отже, загальна сума перерахованих на рахунок відповідача коштів складає 184 439,70 грн. Крім того, зазначають, що сума 2220 Євро, яка була сплачена ОСОБА_2 на рахунок ОСОБА_5 підлягає стягненню за курсом, який існував на момент звернення з позовом, а саме 55 517,77 грн. Посилаючись на те, що зазначені кошти були отримані відповідачем без достатньої правової підстави та не повернуті відповідачем, звернулись до суду з позовом та просили суд стягнути з відповідача 204 534,97 грн. основного боргу, 82 390,33 грн. інфляційних витрат та 6636,37 грн. - 3% річних.

До початку судового розгляду представником позивача подано заяву про зменшення розміру позовних вимог, в зв'язку з частковою оплатою відповідачем заборгованості, відповідно до якої просить суд стягнути з відповідача 223 159,45 грн., з яких 129 534,97 грн. - сума безпідставно отриманих грошових коштів, 85 905,91 грн. - сума інфляційних витрат, 7 718,57 грн. - 3% річних.

Відповідно до ч. 2 ст. 31 Цивільного процесуального кодексу України (далі по тексту - ЦПК України) крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цього Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач - пред'явити зустрічний позов.

Дослідивши подану представником позивача заяву про зменшення розміру позовних вимог, враховуючи, що заява подана представником позивача до початку розгляду справи по суті та у відповідності до приписів ч. 2 ст. 31 ЦПК України, суд приймає її до розгляду та вважає за необхідне здійснити розгляд справи з урахуванням наданих представником позивача уточнень.

В судовому засіданні представник позивачів позовні вимоги підтримав та просив суд їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані у справі докази, суд встановив наступне.

Загальні підстави для виникнення зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави визначені нормами глави 83 ЦК України.

За правилами ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Предметом регулювання інституту безпідставного отримання чи збереження майна є відносини, які виникають у зв'язку з безпідставним отриманням чи збереженням майна i які не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.

Зобов'язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності трьох умов: а) набуття або збереження майна, б) набуття або збереження за рахунок iншої особи, в) вiдсутнiсть правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адмiнiстративного акта, правочинну або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Вiдповiдно до частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частин першої та другої статті 509 ЦК України цивiльнi права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогiєю породжують цивiльнi права та обов'язки. До підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, належать договори та iншi правочини. Зобов'язанням є правовiдношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися вiд певної дiї, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Зобов'язання повинно виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства, а за вiдсутноcтi таких умов та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства - вiдповiдно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Під вiдсутнiстю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказiвцi закону, або суперечить меті правовiдношення i його юридичному змісту. Тобто вiдсутнiсть правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Майно не може вважатися набутим чи збереженим без достатніх правових підстав, якщо це відбулося в не заборонений цивільним законодавством спосіб з метою забезпечення породження учасниками вiдповiдних правовідносин у майбутньому певних цивільних прав та обов'язків. Зокрема, унаслідок тих чи інших юридичних фактів, правомірних дій, які прямо передбачені частиною другою статті 11 ЦК України.

Як убачається з матеріалів справи та зазначено представником позивачів в жовтні 2013 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було досягнуто домовленості щодо підготовки програмного забезпечення «bBudget» на базі мобільних платформ Android, iOS, Windows Phone, відповідно до яких ОСОБА_5 зобов'язується до 01 серпня 2014 року підготувати програмне забезпечення «bBudget» на базі мобільних платформ Android, iOS, Windows Phone, а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зобов'язуються сплатити за підготовку програмного забезпечення суму коштів 180 000,00 грн. В судовому засіданні представник позивачів зазначив, що 90 000,00 грн. позивачі повинні були сплатити в якості завдатку частинами до 01 серпня 2014 року, залишок в сумі 90 000,00 грн. - під час отримання програмного забезпечення на матеріальному носії.

Як вбачається з матеріалів справи позивачами на картковий рахунок ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 04.11.2013 року по 01.08.2014 рік було перераховано кошти в сумі 61 475,00 грн., що підтверджується квитанціями ПАТ КБ «Приватбанк». Крім того, за допомогою системи Western Union 15.07.2014 року на рахунок відповідача було перераховано 2 220 Євро, в період з 01.08.2014 року по 03.03.2015 рік було перераховано відповідачу 87 542,20 грн. Тобто позивачі виконали свої зобов'язання стосовно передачі коштів, проте відповідач свої зобов'язання щодо виготовлення програмного забезпечення не виконала.

Отже, як свідчить аналіз матерiалiв справ, відповідач набув майно за існування достатніх правових підста, у спосіб, що не суперечить цивільному законодавству.

Разом з тим, заявляючи позовні вимоги про стягнення з відповідача безпідставно набутих грошових коштів, посилаючись на ст. 1212 ЦК України слід зазначити, що у разі виникнення спору стосовно набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер спірних правовідносин виключає можливість застосування до них судом положень частини першої статті 1212 ЦК України, у тому числі й щодо зобов'язання повернути майно позивачу.

Суд критично ставиться до таких тверджень позивача про безпідставність отриманої суми коштів, оскільки будь-яких належних в розумінні ст.ст. 57,58 ЦПК України доказів безпідставного отримання грошових коштів, в розумінні статті ст. 1212 ЦК України позивачем суду не надано.

Відповідно до змісту ст. 1212 ЦК України зазначена норма закону застосовується лише в тих випадках, коли безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої не може бути усунуто з допомогою інших, спеціальних способів захисту. Зокрема, у разі виникнення спору стосовно набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом положень частини першої статті 1212 ЦК України у тому числі й щодо зобов'язання повернути майно потерпілому. Отже, оскільки відносини, які склалися між сторонами, є договірними, то до них не може бути застосована ст.1212 ЦК України.

За таких обставин, суд доходить висновку про відмову у задоволенні позову ОСОБА_2, ОСОБА_3.

Керуючись ст.1212 ЦК України, ст.ст.4, 10, 11, 60, 209, 212, 213, 214, 215, 218 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення безпідставно набутих коштів - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду міста Києва через Дарницький районний суд міста Києва шляхом подання в 10-денний строк з дня проголошення рішення суду апеляційної скарги.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СУДДЯ О.Р.ЛУЖЕЦЬКА

Зареєстровано 28.04.2016
Оприлюднено 04.05.2016
Дата набрання законної сили 26.04.2016

Судовий реєстр по справі 753/20633/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.03.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 23.01.2017 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Цивільне
Рішення від 26.04.2016 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону