ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2016Справа №910/4926/16

Господарський суд міста Києва в складі:

головуючого судді Привалова А.І.

при секретарі Островській О.С.

розглянувши справу № 910/4926/16

за позовом приватного акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа»;

до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмедіа-Київ»;

про стягнення 420 807,14 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: Мартиненко І.М., довіреність № 466 від 185.02.2016р.;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось приватне акціонерне товариство «Сьогодні Мультімедіа» (надалі - позивач) з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмедіа-Київ» (надалі - відповідач) про стягнення 420 807,14 грн.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення умов укладеного між сторонами договору № Т-2011-2 на виконання поліграфічних робіт від 29.12.2010р. у визначений строк не розрахувався за надані послуги, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі 420 807,14 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2016р. порушено провадження у справі № 910/4926/16 та призначено її розгляд на 14.04.2016р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2016р. розгляд справи було відкладено на 19.05.2016р., у зв'язку з неявкою повноважного представника відповідача та неподанням усіх витребуваних доказів.

Присутній у судовому засіданні 19.05.2016р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі від 22.03.2016р. та ухвали від 14.04.2016р. не виконав, письмовий відзив на позов не подав.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. (п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

Згідно ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала направляється за адресою місцезнаходження сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У відповідності до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, ухвалу про порушення провадження у справі від 22.03.2016р. та ухвалу від 14.04.2016р. було надіслано відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу, що зазначена в позовній заяві та відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Оскільки про поважні причини неявки в судове засідання представника відповідача суд не повідомлений; клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило, тому суд вважає, що, у відповідності до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, справа може бути розглянута за наявними в ній матеріалами, без участі представника відповідача, яких достатньо для винесення рішення по суті.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення прийнято господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих позивачем, у нарадчій кімнаті.

Згідно ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, після закінчення розгляду справи у судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

29.12.2010р. між позивачем (за договором - виконавець) та відповідачем (за договором - замовник) було укладено договір на виконання поліграфічних робіт, у відповідності з п. 1.1. якого позивач, в порядку і на умовах, встановлених цим договором, виконує поліграфічні роботи з друку офсетним способом поліграфічної продукції відповідача - періодичного засобу масової інформації - газети «Місто», надає інші пов'язані з цим послуги, а відповідач, в порядку, встановленому цим договором, надає виконавцю редакційні матеріали для виготовлення продукції, сплачує вартість поліграфічних робіт і додаткових послуг та виконує інші зобов'язання, що передбачені цим договором.

Відповідно до п.3.1 договору, сторони визначають вартість поліграфічних робіт у українських гривнях з урахуванням ПДВ в Додатку № 1 та Актах виконаних робіт.

За умовами п.3.2 договору, виконавець надає замовнику рахунок на сплату за послуги один раз на тиждень протягом 5 днів після облікового тижня. Рахунок сплачується замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його виставлення.

По закінченню кожного тижня виконавець надає замовнику два примірника актів виконаних робіт, які замовник зобов'язаний підписати, скріпити та повернути протягом 5 робочих днів виконавцю.

Як вбачається з наявних у справі доказів, на виконання умов договору позивачем за відповідними актами надання послуг за період з липня 2013 року по березень 2014 року включно, копії яких залучені до матеріалів справи, а оригінали було оглянуто в судовому засіданні, було надано відповідачу послуги на загальну суму 420 807,14 грн.

Також, позивачем були виставлені на оплату послуг рахунки-фактури загалом на суму 420 807,14 грн., копії яких містяться в матеріалах справи, що також підтверджується посиланням на відповідні рахунки в актах виконаних робіт, що підписані відповідачем.

Однак, відповідач в порушення умов договору, станом на день звернення позивача з позовом до суду отримані послуги не оплатив, у зв'язку з чим у відповідача виникла перед позивачем заборгованість за надані послуги в сумі 420 807,14 грн.

Отже, на день розгляду справи заборгованість відповідача перед позивачем за отримані послуги становить 420 807,14 грн.

Згідно з приписами ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України, майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частини першої статті 903 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами статті 33 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На час розгляду спору у господарському суді відповідачем не заперечено факт отримання послуг за представленими актами надання послуг та не надано доказів оплати отриманих послуг, відтак, позовна вимога про стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 420 807,14 грн. є обґрунтованою, документально підтвердженою, а відтак підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Судові витрати, відповідно до ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмедіа-Київ» (04071, м. Київ, Оболонський проспект, 16; код ЄДРПОУ 32247242) на користь приватного акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» (03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б; код ЄДРПОУ 24916531) суму основного боргу в розмірі 420 807 грн. 14 коп. та витрати по сплаті судового збору в сумі 6312 грн. 11 коп. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, оформленого відповідно до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано: 23.05.2016р.

Суддя А.І. Привалов

Зареєстровано 27.05.2016
Оприлюднено 31.05.2016
Дата набрання законної сили 19.05.2016

Судовий реєстр по справі 910/4926/16

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.05.2016 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2016 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру