ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2016 року Справа № 904/9973/15

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Верхогляд Т.А. (доповідач) суддів: Білецької Л.М., Паруснікова Ю.Б.,

секретар судового засідання: Саланжій Т.Ю.

представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 представник, довіреність №1 від 15.10.2015 р.;

від відповідача: ОСОБА_2 представник, довіреність №3 від 02.02.2015 р.;

розглянувши апеляційну скаргу ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2016 року у справі № 904/9973/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Іноваційно-інвестиційна компанія "АЛЬТЕНЕРГО", м. Дніпропетровськ

до ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7", м. Павлоград, Дніпропетровська область

про стягнення 8 615,00 грн. за договором підряду,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2016 року у справі № 904/9973/15 (суддя Назаренко Н.Г.) позов задоволено.

Стягнуто з відповідача на користь позивача 8 615,00 грн. основного боргу, 1 218,00 грн. витрат по сплаті судового збору, 1 250,00 грн. витрат на правову допомогу.

Рішення мотивовано порушенням відповідачем умов договору №15-03 від 15.09.2015 року в частині оплати виконаних позивачем робіт, порушення вимог ст.193 ГПК України, ст.ст. 525,526,837,853,854 ЦК України.

Надаючи оцінку доводам відповідача щодо того, що зазначений позивачем договір підписано не уповноваженою особою ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" суд послався на положення Закону України "Про житлово-комунальні послуги", згідно якого вважав особу ОСОБА_3 належно уповноваженою на підписання договору №15-03 від 15.09.2015 року; а також зазначив на наявність печатки відповідача на договорі. Також суд дійшов висновку про ухилення відповідача від підписання акту виконаних робіт.

Не погоджуючись з рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу. Зазначає на порушення господарським судом норм матеріального і процесуального права, неповне дослідження доказів щодо повноважень ОСОБА_3, яка не має відношення до ОСББ "КІЛЬЦЕВА,7" та не є його управителем. Вважає, що господарським судом порушено вимоги ст.ст.203,207 ЦК України, не застосовано положення ст.215 ЦК України.

Просить апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати.

Відзив на апеляційну скаргу представник позивача не надав, проти її доводів у судовому засіданні заперечував.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги,

заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників сторін, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст.11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до ст.174 ГК України господарські зобов'язання виникають, зокрема, з господарського договору та інших угод передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

За змістом ч.ч.1,2,4 ст.202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Відповідно ч.ч.1,2,4 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (ст.204 ЦК України).

Згідно ч.2 ст.207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно ст.92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. . Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

Звернувшись до господарського суду з позовом, позивач посилався на ухилення відповідача від передбачених договором дій по оплаті виконаних позивачем робіт з розробки проектно-кошторисної документації (а.с.16).

З наявного у справі договору на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації від 15.09.2015 року вбачається, що від імені замовника ОСББ "КІЛЬЦЕВА,7" його підписано управителем ОСОБА_3

Зазначено код ЕДРПРО відповідача - 37397373, завірено печаткою.

При цьому, з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що керівником ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" є ОСОБА_4. Вона є єдиною особою, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.

Також у довідці зазначено ідентифікаційний код юридичної особи - 39838337, дата державної реєстрації юридичної особи відповідача - 15.06.2015 року (а.с.29-30, 46, 77-78).

З спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_3 є фізичною-особою підприємцем, а також засновником та керівником Приватного підприємства "КОБ-КОМСЕРВИС" (а.с.79-81).

Враховуючи, що матеріали справи не містять документів, які б свідчили про належні повноваження ОСОБА_3 на підписання договору від імені відповідача, колегія суддів вважає обгрунтованими заперечення апелянта щодо недійсності вказаного договору.

Надаючи оцінку запереченням відповідача з цього приводу, суд першої інстанції послався на наявність печатки підприємства відповідача на договорі від 15.09.2015 року, відсутність доказів щодо втрати печатки, її підробку чи інше незаконне використання третіми особами всупереч волі ОСББ "Кільцева, 7", що, на думку суду, свідчить про участь такого підприємства, як юридичної особи, у здійсненні певної господарської операції.

Відповідно до ст.237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Тому наявність печатки відповідача на договорі не є свідченням наділення зазначеної в договорі особи - ОСОБА_3 повноваженнями на представництво інтересів відповідача.

Є безпідставним висновок суду про те, що вказана фізична особа є управителем ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" відповідно до ст.1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", оскільки докази укладання договору між ОСББ "КІЛЬЦЕВА,7" з ОСОБА_5 чи з приватним підприємством "КОБ-КОМСЕРВИС" в матеріалах справи відсутні.

Колегія суддів вважає необгрунтованим посилання суду першої інстанції на положення ч.1 ст.241 ЦК України, оскільки наявність жодних повноважень ОСОБА_3 на вчинення дій в інтересах відповідача, а саме на укладання договору, яким обґрунтовано позовні вимоги, не доведено. Такі висновки є припущеннями суду, а підстави для застосування до правовідносин сторін положень вказаної норми права не вбачається.

За загальними правилами судового процесу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст.33 ГПК України). Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведеності їх переконливості.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. (ст.34 ГПК України).

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Колегія суддів не поділяє висновок оскаржуваного судового рішення щодо доведеності належними та допустимими доказами факту порушення відповідачем умов договору, які є підставою для задоволення вимог про стягнення вартості виконаних робіт.

Оскільки відповідачем договір на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації від 15.09.2015 року не укладався, будь які докази виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Іноваційно-інвестиційна компанія "АЛЬТЕНЕРГО" на користь відповідача робіт поза межами договору позивачем не надано, підстав для висновку про наявність заборгованості ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" перед позивачем не вбачається. Обов'язок відповідача прийняти та оплатити роботу за неукладеним договором відсутній. Враховуючи предмет спору, недоведеність позову, в задоволенні заявлених позовних вимог слід відмовити.

Відповідно до ст.49 ГПК України витрати за розгляд апеляційної скарги в розмірі 1 339,80 грн. слід стягнути з позивача на користь відповідача.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу задовольнити.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2016 року у справі № 904/9973/15 скасувати.

В задоволені позову відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Іноваційно-інвестиційна компанія "АЛЬТЕНЕРГО" (49101, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 36052430) на користь ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КІЛЬЦЕВА,7" (51402, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Кільцева, 7, код ЄДРПОУ 39838337) 1 339,80 грн. суми судового збору за подання апеляційної скарги.

Виконання постанови доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя: Т.А. Верхогляд

Суддя: Л.М. Білецька

Суддя: Ю.Б. Парусніков

Повний текст постанови складено 03.06.2016 року.

Дата ухвалення рішення 31.05.2016
Зареєстровано 07.06.2016
Оприлюднено 09.06.2016

Судовий реєстр по справі 904/9973/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.05.2016 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.12.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.11.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону