ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/366/2015

Справа № 229/2524/15-к

14 липня 2015 р. м. Дружківка

Слідчий суддя - суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Білик О.А., за участю слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій областіпро надання дозволу на проведення співробітниками Державної фінансової інспекції позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050260000011 від 30.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду «13» 07. 2015 р.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора дійшов таких висновків:

Слідчим доведено, слідчим відділом Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015050260000011 від 30.04.15, за ч.4 ст.191 КК України, за перевіркою законності витрачання бюджетних коштів при проведенні Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська, 6, код ЄДРПОУ 26553191) конкурсних торгів в яких брали участь ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ, вул. Ревуцького, 18, оф.94, код ЄДРПОУ 32157279) та ТОВ «ІЛАНТАМЕД» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.5, оф.716, код ЄДРПОУ 34494612), предметом яких визначено спортивне обладнання, а саме локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн.

14.09.2012 р. між ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ) та Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області було укладено Договір № МД14092012 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion, на суму 1 889 820 грн.

При проведенні досудового розслідування необхідно провести слідчі дії спрямовані на перевірку законності витрачання бюджетних коштів при проведенні Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська, 6, код ЄДРПОУ 26553191) конкурсних торгів в яких брали участь ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ, вул. Ревуцького, 18, оф.94, код ЄДРПОУ 32157279) та ТОВ «ІЛАНТАМЕД» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.5, оф.716, код ЄДРПОУ 34494612), предметом яких визначено спортивне обладнання, а саме локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн. за фактом укладання 14.09.2012 р. між ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ) та Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області було укладено Договір № МД14092012 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн.

Зазначене вище можливо встановити тільки з залученням спеціалістів Державної фінансової інспекції та проведення позапланової ревізії Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська,6, код ЄДРПОУ 26553191).

Згідно нормативних актів, а саме: Указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011 „Про Положення про Державну фінансову інспекцію УкраїниВ» , Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 03.10.2011 № 1236 „Про затвердження положень про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх підрозділиВ» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1212/19950, - органи Державної фінансової інспекції України здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади. До складу органів Державної фінансової інспекції України входять Держфінінспекція України та її територіальні органи - державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах та містах. Держфінінспекція України є центральним органом виконавчої влади, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний фінансовий контроль за:

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

дотриманням законодавства про державні закупівлі;

діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;

Територіальні органи Держфінінспекції України виконують покладені на Держфінінспекцію України завдання та функції в межах своїх повноважень на відповідній території.

Згідно п. 29 постанови КМУ від 20.04.2006 року № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування.

Згідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» : Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального проводження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Слідчим СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області винесено постанову про призначення співробітниками Державної фінансової позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області.

Інформація, яка може бути здобута внаслідок проведення ревізії у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Стороною кримінального повадження , яка подала клопотання доведено

, для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної правової оцінки всіх обставин вчиненого злочину, необхідно призначити та провести позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська,6, код ЄДРПОУ 26553191), з питань наявності факту порушення законодавства при веденні фінансово-господарської діяльності, цільового використання грошових коштів отриманих з Державного бюджету, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, дотримання законодавства при проведенні Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська, 6, код ЄДРПОУ 26553191) конкурсних торгів в яких брали участь ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ, вул. Ревуцького, 18, оф.94, код ЄДРПОУ 32157279) та ТОВ «ІЛАНТАМЕД» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.5, оф.716, код ЄДРПОУ 34494612), предметом яких визначено спортивне обладнання, а саме локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн. за фактом укладання 14.09.2012 р. між ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ) та Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області було укладено Договір № МД14092012 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн., з встановлення винних у допущених порушеннях осіб, з проведенням при необхідності зустрічних перевірок.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110 КПК України, ст. 11 Закону України „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст.ст.38,40,132 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області ЕДРПОУ 26553191, яке розташоване за адресою Донецька обл., місто Дружківка, вул. Тверская, 6, з питань наявності факту порушення законодавства при веденні фінансово-господарської діяльності, цільового використання грошових коштів отриманих з Державного бюджету, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, дотримання законодавства при проведенні Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області (Донецька область, м. Дружківка, вул.Тверська, 6, код ЄДРПОУ 26553191) конкурсних торгів в яких брали участь ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ, вул. Ревуцького, 18, оф.94, код ЄДРПОУ 32157279) та ТОВ «ІЛАНТАМЕД» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.5, оф.716, код ЄДРПОУ 34494612), предметом яких визначено спортивне обладнання, а саме локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн. за фактом укладання 14.09.2012 р. між ТОВ «МЕДГАРАНТ» (м. Київ) та Східним центром професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області було укладено Договір № МД14092012 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є локомоторна станція для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med, на суму 1 889 820 грн., з встановлення винних у допущених порушеннях осіб, з проведенням при необхідності зустрічних перевірок.

На вирішення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області винести такі питання:

a. Дотримання цільового використання грошових коштів, отриманих з Державного бюджету на придбання локомоторної станції для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med.

b. Дотримання чинного законодавства при здійсненнями посадовими особами Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області розрахунків, щодо отримання субвенції з державного бюджету України, виділені на придбання локомоторної станції для неврологічної реабілітації Locomotion 150/50 Е med.

c. Якими саме посадовими особами Східного центру професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради Донецької області допущенні виявлені порушення, та які акти Законодавства України були порушенні при цьому.

Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 03.08.2015 по 17.08. 2015 року включно.

Проведення перевірки доручити Костянтинівській об'єднаній державній фінансовій інспекції Держфінінспекції України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Молібога

Дата ухвалення рішення 14.07.2015
Зареєстровано 22.06.2016
Оприлюднено 24.06.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону