ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"04" липня 2016 р. Справа № 916/1255/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.

при секретарі судового засідання: Шевченко К.О.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, керівник

від відповідача: особисто ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву: Державного підприємства «Могилів-Подільське лісове господарство» (юридична адреса: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Олени Пчілки, буд. 15, код ЄДРПОУ 00991433; адреса, вказана позивачем: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. О. Пчілки, 17)

до відповідача: Приватного підприємства «ПАЛЛАДА» (65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд. 2, код ЄДРПОУ 32834475)

про: стягнення 14827,84 грн., -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2016р. Державне підприємство «Могилів-Подільське лісове господарство» звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного підприємства «ПАЛЛАДА» про стягнення 14827,84 грн. боргу за договором купівлі-продажу необробленої деревини №87/30 від 24.02.2014р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.05.2016р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду; розгляд справи призначено на 10.06.2016р. о 14:30; витребувано у позивача:

- оригінали доданих до позовної заяви документів (для огляду) та їх належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи);

- докази надсилання відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів;

- обґрунтований розрахунок суми заявленого до стягнення боргу, а також письмові пояснення з доданням підтверджуючих доказів щодо тверджень позивача про наявність у відповідача боргу у розмірі 310,80 грн. станом на 01.04.2014р.;

- читаєму копію виставленого рахунку №49 від 07.04.2014р. та докази його надсилання/вручення відповідачу;

- читаєму копію залізничної накладної з відповідними відмітками залізниці;

- докази часткової сплати за договором купівлі-продажу №87/30 від 24.02.2014р.;

- належним чином засвідчену копію Статуту позивача.

06.06.2016р. за вх.№14051/16 (поштою надійшло 13.06.2016р. за вх.№14666/16) до суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю представника позивача, яке відкладено судом на наступне судове засідання, а також додаткові документи (доручення №1 від 12.02.2016р. та копію поштової квитанції), які залучено судом до матеріалів справи.

Позивач у судове засідання 10.06.2016р. не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення від 07.06.2016р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.06.2016р. розгляд справи відкладено на 04.07.2016р. о 10:30; витребувано у позивача:

- оригінали доданих до позовної заяви документів (для огляду) та їх належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи);

- докази надсилання відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів;

- обґрунтований розрахунок суми заявленого до стягнення боргу, а також письмові пояснення з доданням підтверджуючих доказів щодо тверджень позивача про наявність у відповідача боргу у розмірі 310,80 грн. станом на 01.04.2014р.;

- читаєму копію виставленого рахунку №49 від 07.04.2014р. та докази його надсилання/вручення відповідачу;

- читаєму копію залізничної накладної з відповідними відмітками залізниці;

- докази часткової сплати за договором купівлі-продажу №87/30 від 24.02.2014р.;

- належним чином засвідчену копію Статуту позивача.

Позивач у судове засідання 04.07.2016р. не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, про що свідчить наявні в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення від 14.06.2016р.

Згідно з ч.3 ст. 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

З цього приводу, пленум Вищого господарського суду України у п.4.9 постанови від 26.12.2011р. №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» роз'яснив наступне: «перш ніж залишити позов без розгляду господарський суд зобов'язаний з'ясувати причини невиконання його вимог позивачем і об'єктивно оцінити їх поважність. Поважними, з урахуванням конкретних обставин справи, вважаються причини, які за об'єктивних, тобто не залежних від позивача, обставин унеможливлювали або істотно утруднювали вчинення ним відповідних процесуальних дій; при цьому береться до уваги й те, чи вживав позивач заходів до усунення цих обставин або послаблення їх негативного впливу на виконання позивачем процесуальних обов'язків, покладених на нього судом. Відповідні докази подаються позивачем і оцінюються господарським судом за загальними правилами статті 43 ГПК. У разі неповідомлення позивачем таких причин суд вправі, в залежності від конкретних обставин справи, або залишити позов без розгляду, або розглянути справу за наявними в ній доказами.».

Господарський суд вважає, що витребувані ухвалами суду від 19.05.2016р. та від 10.06.2016р. докази надсилання відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів; обґрунтований розрахунок суми заявленого до стягнення боргу, а також письмові пояснення з доданням підтверджуючих доказів щодо тверджень позивача про наявність у відповідача боргу у розмірі 310,80 грн. станом на 01.04.2014р.; читаєма копія виставленого рахунку №49 від 07.04.2014р. та докази його надсилання/вручення відповідачу; читаєма копія залізничної накладної з відповідними відмітками залізниці; докази часткової сплати за договором купівлі-продажу №87/30 від 24.02.2014р.; належним чином засвідчена копія Статуту позивача) є необхідними для вирішення даного спору та розглянути справу за наявними матеріалами неможливо.

Окрім того, господарським судом враховано наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 56 ГПК України позивач, прокурор зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення .

На виконання ухвали господарського суду Одеської області від 19.05.2016р. у справі №916/1255/16 надано лише копію поштової квитанції, з якої неможливо встановити, які саме документи було надіслано на адресу відповідача, та взагалі не додано опису вкладення до даного поштового відправлення.

Відсутність опису вкладення не дає можливість суду встановити, чи було надіслано відповідачу копію позовної заяви та всі додані до неї документи, що порушує принцип рівності учасників процесу.

Статтями 4-2 та 4-3 Господарського процесуального кодексу України визначено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Салов проти України» від 06.09.2005р.).

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Надточий проти України» від 15.05.2008р. зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Змагальність означає таку побудову судового процесу, яка дозволяє всім особам - учасникам певної справи відстоювати свої права та законні інтереси, свою позицію у справі. Принцип змагальності є процесуальною гарантією всебічного, повного та об'єктивного з'ясування судом обставин справи, ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення у справі.

Окрім того, господарський суд дослідив наявність у позивача поважних причин невиконання вимог ухвал суду від 19.05.2016р. та від 10.06.2016р. в частині подання доказів, необхідних для вирішення спору, та приймаючи до уваги, що позивачем поважних причин невиконання вимог ухвал від 19.05.2016р. та від 10.06.2016р. суду не повідомлено, такі поважні причини відсутні.

За вищевикладених обставин, господарський суд вважає, що позов Державного підприємства «Могилів-Подільське лісове господарство» підлягає залишенню без розгляду на підставі п.5 ч.1 ст. 81 ГПК України у зв'язку з неподанням без поважних причин витребуваних судом доказів, які є необхідними для вирішення даного спору.

При цьому господарський суд вважає необхідним звернути увагу позивача на те, що згідно з ч.4 ст. 81 ГПК України після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися з ним до господарського суду в загальному порядку.

Керуючись п.5 ч.1 ст. 81, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Позов Державного підприємства «Могилів-Подільське лісове господарство» до Приватного підприємства «ПАЛЛАДА» про стягнення 14827,84 грн., - залишити без розгляду.

Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено.

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення 04.07.2016
Зареєстровано 07.07.2016
Оприлюднено 11.07.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону