ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.16р. Справа № 904/4968/16 За позовом : Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради, м. Дніпро

До : Товариства з обмеженою відповідальністю «Світязь», м. Дніпро

Третя особа без самостійних позовних вимог : Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектораль», м. Дніпро

Про: розірвання договору та повернення земельної ділянки

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ :

Від прокурора: Волкогон Т.В. (сл.посв.№0017508);

Від позивача : ОСОБА_1 (дов.№4/10-348 від 30.05.16р.);

Від відповідача : не з'явився ;

Від третьої особи: не з'явився

СУТЬ СПОРУ :

Дніпропетровська місцева прокуратура №1 Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради( позивач ) звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Світязь» ( відповідач ) про розірвання договору оренди земельної ділянки від 03.12.2004 р., загальною площею 0,7367 га (кадастровий номер земельної ділянки- 1210100000:09:524:0032) за адресою: вул. Курсантська, 23, в м. Дніпро, укладеного між Дніпропетровською міською радою та ТОВ «Світязь.»; та зобов'язання ТОВ «Світязь.» повернути земельну ділянку загальною площею 0,7367 га (кадастровий номер земельної ділянки - 1210100000:09:524:0032), ринкова вартість якої становить 44 192 124 грн. , Дніпропетровській міській раді за актом приймання - передачі.

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням прокурора на ту обставину , що відповідач умови договору оренди земельної ділянки від 03.12.2004р. щодо своєчасної сплати орендної плати за землю не виконує, не сплачує орендну плату починаючи з 2013 р., чим порушує норми чинного законодавства та спричиняє економічні збитки державі. Окрім того, на зазначеній земельній ділянці знаходяться нежитлові приміщення , право власності на які перейшло до ТОВ «Вектораль» на підставі договору купівлі-продажу № 2304 від 10.12.2014 р. А відповідно до приписів ч.3 ст.7 ЗУ «Про оренду землі» до особи , якій перейшло право власності на житловий будинок , будівлю або споруду , що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди цю земельну ділянку.

13.07.16р. до канцелярії суду надійшла заява Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 про повернення надмірно сплаченого судового збору в розмірі 205 322, 00 грн.

Дніпропетровська міська рада ( позивач) письмових пояснень щодо позову прокурора не надала, її представник під час судового засідання 28.07.16р. зазначив , що просить суд прийняти рішення відповідно до норм чинного законодавства.

ТОВ «Світязь» ( відповідач ) відзив на позов та витребувані судом документи не надав, явку повноважного представника до судових засідань двічі не забезпечив, не зважаючи на ту обставину, що про час та місце судових засідань був своєчасно повідомлений судом на адресу, зазначену в позовній заяві, договорі оренди земельної ділянки від 03.12.10р. ( що підтверджується відповідним повідомленнями, повернутими органами зв'язку з позначкою « за закінченням терміну зберігання», а.с.70-73).

ТОВ «Вектораль» (третя особа) письмових пояснень щодо позову не надала, явку повноважного представника до судових засідань двічі не забезпечила, не зважаючи на ту обставину, що про час та місце судових засідань була своєчасно повідомлена судом на адресу, зазначену в позовній заяві ( що підтверджується відповідним повідомленнями, повернутими органами зв'язку з позначкою « за закінченням терміну зберігання», а.с.66-69). Як зазначено в п.4 Інформаційного листа ВГСУ від 02.06.2006р. № 01-8/1228 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році»: до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками «за закінченням терміну зберігання», і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій». Враховуючи вищезазначене, суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю відзиву на позов та представників відповідача та третьої особи - за наявними в справі доказами.

Заслухавши пояснення представника прокурора та позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2004р. між Дніпропетровською міською радою (далі - позивач, орендодавець) та закритим акціонерним товариством «Світязь» (правонаступник -ТОВ «Світязь.», орендар) укладено договір оренди земельної ділянки .

Відповідно до пункту 1.1 договору орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне володіння земельну ділянку площею, 0 7367 га; що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Курсантська, 23 і зареєстрована в Державному земельному кадастрі за кадастровим номером - 1210100000:09:524:0032). Підставою для передачі земельної ділянки в оренду є рішення міської ради від 08.10.2003 №219/12 (п.1.2. договору). Передбачено використання земельної ділянки за цим договором - фактичне розміщення складів. (п.1.3. договору) . Згідно п. 2.1. договору земельна ділянка передається до 08.10.2018 року. Відповідно до п.3.1 та п. 3.4 договору оренди орендна плата вноситься орендарем, незалежно від результатів діяльності орендаря у розмірі однієї дванадцятої річної суми за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на рахунок Орендодавця; за неповний календарний місяць оренда плата сплачується за дні фактичного користування земельною ділянкою із розрахунку тривалості у 30 днів.

Зміна умов договору оренди можлива лише за взаємною згодою сторін і оформлюється відповідною додатковою угодою, що стає невід'ємною частиною цього договору (п.6.1.) Згідно п.6.2. договору у разі недосягнення згоди щодо умов договору спори вирішуються у відповідності з чинним законодавством , в тому числі, у судовому порядку. Відповідно до п.7.1. договору орендар зобов'язаний повернути орендодавцю земельну ділянку протягом одного місяця після припинення дії даного договору з обов'язковим підписанням акту прийому-передачі (а.с.17-19)

Судом встановлено, що відповідачем починаючи з 2014 року декларації з плати за землю до Лівобережної ОДПІ м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області не надавались, орендна плата за договором оренди не сплачувалась. Тоді як, відповідно до податкової декларації, наданої підприємством в 2013 році, та сальдовою відомістю станом на 31.12.2014 ним нараховано, але не сплачено, суму плати за користування земельними ділянками, в тому числі по вул. Курсантській, 23 в м. Дніпро, що є порушенням п.3.1, 3.4 Договору оренди, ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі».

Сума плати за користування земельною ділянкою площею 0,7367 га в 2013 році ( відповідно до податкової декларації ) мала становити 283 802, 76 грн. Уточнюючих податкових декларацій відповідачем в 2013 році на надавалося. Факт несплати орендної плати ТОВ «Світязь.» було встановлено постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2014 у справі №804/2150/14 за позовом прокурора Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області до ТОВ «Світязь.» про стягнення податкового боргу за земельні ділянки, що перебувають в оренді ( яка набрала чинності в установленому законом порядку ) .

Відповідно до інформації Лівобережної ОДПІ м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області фактично з відповідача у 2014 р. за користування земельними ділянками (у тому числі і спірною) стягнено 216,94 грн. (170,00 грн. - штрафна санкція; 46,94 грн. - стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення коштів з рахунку клієнта банка); у 2015 р. - 0,00 грн.; з 01.01.2016 р. по 22.01.2016 р. - 0,00 грн.

Ринкова вартість земельної ділянки ( згідно довідки, наданої Правобережною товарною біржею ) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 23, площею 0,7367 га, становить 44 192 124 грн.

Оскільки ТОВ «Світязь.» систематично не виконує умови договору оренди, не сплачує орендну плату, то прокурор має право в інтересах держави в особі Дніпропетровської міськради звернутися з позовом про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки.

Враховуючи, що предметом позову є розірвання договору оренди земельної ділянки, при вирішенні спору суд враховував правову позицію, викладену в Постанові Верховного Суду України від 19 вересня 2011 року №22/110, де, зокрема, зазначено, що згідно з рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року №15-пр/2002 недотримання позивачем вимог ст. 188 ГК України щодо обов'язку надсилання іншій стороні пропозицій про розірвання договору в разі виникнення такої необхідності є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує, та не позбавляє позивача права звернутися за захистом порушеного права шляхом подання позову до відповідача про розірвання договору.

Також судом встановлено, що на зазначеній земельній ділянці знаходяться нежитлові приміщення , право власності на які перейшло до ТОВ «Вектораль» (код ЄДРПОУ 39530026) на підставі договору купівлі-продажу №2304 від 10.12.2014р. , посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Державна реєстрація права власності ТОВ «Вектораль» на нежитлові приміщення по вул.Курсантській,23 у м. Дніпро на підставі договору купівлі-продажу №2304 проведена 10.12.2014, індексний номер рішення 17864898.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про оренду землі» до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.

Згідно з ч. 1 ст. 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється в разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Пунктами «а», «е» ст. 141 Земельного кодексу України визначено, що підставами припинення права користування земельною ділянкою, є добровільна відмова від права користування земельною ділянкою та набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці. Дана норма кореспондується з положеннями наведеної вище ст. 31 Закону України «Про оренду землі».

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про оренду землі» у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Згідно з статтею 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Статтею 598 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно частини 2 статті 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Статтею 32 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, зокрема, орендодавець має право вимагати від орендаря: своєчасного внесення орендної плати.

Згідно статті 34 Закону України "Про оренду землі" у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

Відповідно до положень статті 653 Цивільного кодексу України у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Враховуючи вищевикладені приписи чинного законодавства України та фактичні обставини справи , суд дійшов до висновку про те , що позовні вимоги Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки від 06.02.2004 р. та зобов'язання відповідача повернути спірну земельну ділянку позивачу підлягають задоволенню.

З огляду на приписи статті 84 Господарського процесуального кодексу України, суд встановлює строк для повернення земельної ділянки відповідачем протягом одного місяця з моменту набрання чинності рішенням суду.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

У зв'язку з тим, що Дніпропетровська місцева прокуратура №1 не є юридичною особою, судовий збір у даній справі сплачено прокуратурою Дніпропетровської області.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 1 378 грн.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати (1 378 грн. 00 коп.) та не більше 150 розмірів мінімальних заробітних плат (206 700 грн. 00 коп.).

Прохальна частина позовної заяви містить 2 вимоги немайнового характеру, отже сума судового збору за подання даного позову мала складати 2 756грн., а прокуратурою згідно платіжного доручення №1337 від 09.06.2016 р. сплачено 208 078, 00 грн. (а.с.16)

При цьому, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

13.07.16р. прокурором була подана відповідна заява про повернення судового збору.

Отже, надмірно сплачений прокуратурою згідно платіжного доручення №1337 від 09.06.2016р. судовий збір в розмірі 205 322, 00 грн. підлягає поверненню з державного бюджету України на підставі ухвали суду, в зв'язку із внесенням судового збору в більшому розмірі та поданням прокурором відповідної заяви.

Враховуючи викладене, судовий збір підлягає стягненню з відповідача на користь прокуратури Дніпропетровської області в розмірі 2 756 грн., а судовий збір в розмірі 205 322, 00 грн. підлягає поверненню з Державного бюджету України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ЗУ «Про оренду землі»; ст.ст. 33, 49,75, 82-85 ГПК України, господарський суд ,-

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги прокурора задовольнити у повному обсязі.

2. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 06.02.2004 р., загальною площею 0,7367 га (кадастровий номер земельної ділянки - 1210100000:09:524:0032) за адресою: вул. Курсантська, 23, в м. Дніпро, укладений між Дніпропетровською міською радою (ЄДРПОУ 26510514) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Світязь» (ЄДРПОУ 13459591).

3. Зобов'язати відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Світязь» (49083, м. Дніпро , пр. Слобожанський ,29 , код ЄДРПОУ 13459591) протягом одного місяця з моменту набрання чинності рішенням суду повернути земельну ділянку, загальною площею0,7367 (кадастровий номер земельної ділянки - 1210100000:09:524:0032), ринкова вартість якої становить 44 192 124 грн. ; позивачу - Дніпропетровській міській раді (4900, м. Дніпро , пр. Д. Яворницького ,75 ) ЄДРПОУ 26510514) за актом приймання - передачі.

4.Стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Світязь» (49083, м. Дніпро , пр. Слобожанський , 29 , код ЄДРПОУ 13459591) на користь прокуратури Дніпропетровської області (49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 38, МФО 820172, р/р 35217020000291 в ДКСУ в м. Київ, код ЄДРПОУ 02909938) витрати по сплаті судового збору у сумі 2 756,00 грн.

Видати відповідні накази після набрання рішенням чинності.

5. Повернути прокуратурі Дніпропетровської області (49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 38, МФО 820172, р/р 35217020000291 в ДКСУ в м. Київ, код ЄДРПОУ 02909938) з Державного бюджету України в особі управління Державної казначейської Служби України у Жовтневому районі м. Дніпро Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, код ЄДРПОУ 37989269, рахунок 31214206783005 в Відділенні банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, КБКД 22030001) зайво сплачений згідно платіжного доручення №1337 від 09.06.2016 р. ( яке міститься в матеріалах справи №904/1696/16) судовий збір у сумі 205 322, 00 грн., про що винести ухвалу.

Суддя Васильєв О.Ю.

02.08.16р.

Дата ухвалення рішення 02.08.2016
Зареєстровано 04.08.2016
Оприлюднено 09.08.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону