ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.07.16р. Справа № 904/3970/16

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", м. Дніпропетровськ

до Відповідача-1: ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД", м. Дніпропетровськ

Відповідача-2: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОМЛИН", м. Київ

про стягнення 3 434 748, 72 грн.

Суддя: Ніколенко М.О.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 - довіреність від 01.04.16;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД" та до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОМЛИН" про стягнення заборгованості у розмірі 3 434 748,72 грн.

Позовні вимоги мотивовані порушенням умов договору №01/01-2015 від 01.01.15.

Ухвалою суду від 19.05.16 порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 15.06.16.

Ухвалою суду від 15.06.16 розгляд справи відкладений до 26.07.16.

Представник позивача у судове засідання з'явився, підтримав позовні вимоги, просив суд їх задовольнити, надав пояснення по справі, відповів на поставленні питання.

Представник відповідача-1,2 у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив. У відзиві відповідач-1 проти позову заперечує.

Справа розглядається за наявними матеріалами, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України).

В порядку статті 85 ГПК України, у судовому засіданні 26.07.16 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи і матеріали, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

В С Т А Н О В И В:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (надалі - Позивач, Кредитор, ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», Сторона-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОМЛИН» (надалі -Відповідач-2, Боржник, ТОВ «ДНІПРОМЛИН», Сторона-2) було укладено Договір № 01/01-2015 від 01.01.15 про відшкодування витрат по виконанню обов'язку з оплати оренди землі (надалі - Договір № 01/01-2015, Договір про відшкодування витрат).

Відповідно до п. 3.2.1. та 3.2.3. Договору про відшкодування витрат Сторона-1 зобов'язана:

« 3.2.1. Своєчасно сплачувати за оренду землі згідно з Договорами оренди землі.

3.2.3. Належним чином виконувати умови цього договору відповідно до норм чинного законодавства».

Так, на виконання умов Договору № 01/01-2015 ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» вчасно та у повному обсязі сплачувало орендну плату за землю, на якій розташовано цілісний майновий комплекс (комплекс виробничих будівель та споруд і комплекс під'їзної колії), що належить на праві власності стороні-2 та знаходиться за адресою: Дніпропетровськ, вул. Горького (ОСОБА_2), 10/14.

Позивач сумлінно виконував обов'язки, покладені на нього умовами Договору № 01/01-2015, що підтверджується платіжними дорученнями (копії є в додатках до позовної заяви) щодо здійснення орендної плати за землю за договорами оренди землі.

Відповідно до зазначених платіжних доручень ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» перераховувало на розрахунковий рахунок Дніпропетровської міської ради 306 257,72 грн. - сума щомісячної орендної плати за землю, що нараховувалася за кожний календарний місяць 2015 року (з січня 2015 року по грудень 2015 року відповідно). Ця сума складається з:

280 075,94 грн. - щомісячна грошова сума сплати за Договором оренди землі від 19.06.2007 (копія є в додатках до позовної заяви), укладеним між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», зареєстрованим у ДМВ ДРФ ДП «Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 05.07.2007р. за № 040710400285;

6153,12 грн. - щомісячна грошова сума сплати за Договором оренди землі від 19.06.2007р. (копія є в додатках до позовної заяви), укладеним між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», зареєстрованим у ДМВ ДРФ ДП «Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 05.07.2007р. за № 040710400286;

20 028,66 грн. - щомісячна грошова сума сплати за Договором оренди землі від 29.07.2008р. (копія є в додатках до позовної заяви), укладеного між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центральний парк».

В Договорі № 01/01-2015 зазначено:

3.4. Сторона-2 зобов'язана:

3.4.1. Своєчасно та у повному обсязі відшкодовувати Витрати по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди у порядку та строки, передбачені цим договором.

3.4.2. Належним чином виконувати умови цього договору відповідно до норм чинного законодавства.

3.4.3. Виконувати інші зобов'язання, не зазначені у цьому договорі, але встановлені

та/або такі, що випливають з норм законодавства.

3.4.4. Підписувати акти звіряння взаєморозрахунків зі Стороною-1 щодо виконання покладених відповідно до цього Договору зобов'язань».

Відповідно до пунктів 4.1. - 4.3. Договору № 01/01-2015:

« 4.1. Сума Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди визначається виходячи з умов Договорів оренди землі та відповідно до норм чинного законодавства.

4.2. Розмір суми щомісячних Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди, визначений відповідно до п. 4.1. цього договору, на дату підписання цього договору становить 286 229,06 (двісті вісімдесят шість тисяч двісті двадцять дев'ять гривень 06 коп.) гривень.

4.3. Сплата (відшкодування) Стороною-2 Стороні-1 суми Витрат по сплаті орендної плати здійснюється порічно після підписання ОСОБА_3 звіряння взаєморозрахунків».

З огляду на пункт 4.5. Договору № 01/01-2015:

« 4.5. Відшкодування Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди здійснюється Стороною-2 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-1, визначений у реквізитах того договору, за наступним графіком:

Графік відшкодування Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди»

Період часу, за який нараховуються суми відшкодування Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти орендиГраничний строк, до якого Стороною-2 має бути проведений розрахунок зі Стороною-1 за нараховані суми відшкодування Витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди 3 01 січня 2015р. по 31 грудня 2015р. включно.До 01 лютого 2016 року 3 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. включно.До 01 лютого 2017 року 3 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. включно.До 31 грудня 2017 року Таким чином, з 01 січня 2015р. по 31 грудня 2015р. включно сума витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди складає:

286 229,06 грн. (сума щомісячних витрат по сплаті орендної плати) х 12 (кількість місяців) = 3 434 748,72 грн.

20.01.2016 року, у відповідності до умов Договору про відшкодування витрат, між Стороною-1 та Стороною-2 був підписаний ОСОБА_3 звіряння взаєморозрахунків, згідно до якого Стороною-2 була визнана сума зобов'язань щодо відшкодування витрат по сплаті оренди за землю.

Проте, ТОВ «ДНІПРОМЛИН» порушило зобов'язання, взяті на себе відповідно до Договору № 01/01-2015 і не виконало грошове зобов'язання відповідно до умов договору.

Внаслідок чого, у Відповідача-2 сформувалася заборгованість перед Позивачем станом на день розгляду справи в розмірі 3 434 748,72 грн. по відшкодуванню витрат по сплаті орендної плати за Об'єкти оренди.

Крім того, 01.01.15, між Дочірнім підприємством «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД», (надалі - Відповідач-1, Поручитель, ДП «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД»), ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» та ТОВ «ДНІПРОМЛИН» укладено Договір поруки № 01/01-2015-Ш (надалі - Договір поруки).

Відповідно до Договору поруки, Поручитель у порядку та на умовах, визначених цим Договором, поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов'язань зі сплати грошових коштів за Договором № 01/01-2015 про відшкодування Витрат по виконанню обов'язку з оплати оренди землі від 01 січня 2015р., (надалі - Основний договір), укладеним між Кредитором і Боржником (надалі «Основні зобов'язання»).

Детальна інформація щодо Основних зобов'язань та щодо суми зобов'язань Боржника, виконання яких забезпечується порукою Поручителя за цим Договором, буде визначено Додатковими угодами до цього Договору, що є невід'ємною частиною Договору.

Поручитель зобов'язаний виконати Основні зобов'язання в обсязі, визначеному Договором та додатковими угодами до нього, протягом 5 банківських днів з моменту отримання Поручителем письмової вимоги Кредитора, вказаної в п. 2.1 Договору».

Згідно п. 1 Додаткової угоди № 1 (надалі - Додаткова угода №1) до Договору поруки № 01/01-2015-1П (копія є в додатках до позовної заяви), Поручитель у порядку та на умовах, визначених Договором, поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов'язань зі сплати грошових коштів за Основним договором, укладеним між; Кредитором і Боржником (надалі «Основні зобов'язання»), а саме порукою Поручителя за Договором забезпечується виконання зобов'язань Боржника зі сплати Кредитору грошових коштів виключно в сумі 286229,06 грн., тобто в розмірі суми однієї місячної виплати Основного зобов'язання, що буде підтверджено актом звіряння, укладеного між Кредитором та Боржником».

За таких обставин, Відповідач-1 та Відповідач-2 відповідають перед Позивачем як солідарні боржники за зобов'язаннями зі сплати грошових коштів в сумі 286 229,06 грн.

А отже, Відповідач-2 самостійно відповідає перед Позивачем за зобов'язаннями зі сплати грошових коштів у сумі:

3 434 748,72 грн. (загальна сума заборгованості за Договором про відшкодування витрат) - 286 229,06 грн. (сума грошових коштів, яка забезпечена порукою) = 3 148 519,66 грн.

Позивачем 27.04.2016 пред'явив нарочно Поручителю ОСОБА_4 № 27/4 щодо виконання вимог Договору поруки.

Поручитель 05.05.2016 надав Позивачу ОСОБА_5 № б/н, відповідно до якої ДП «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД» визнає наявність заборгованості перед ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», проте повідомляє, що вищим органом управління Поручителя є Загальні збори учасників ТОВ «ДНІПРОМЛИН», а тому, вирішення питання щодо реагування на зазначену вимогу Позивача має відбуватися за участі Загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОМЛИН».|

Станом на дату подання позовної заяви ані Відповідач-1, ані Відповідач-2 не виконують взяті на себе відповідно до Договору № 01/01-2015 та Договору поруки зобов'язання перед ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК».

За таких обставин, позовні вимоги про є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на Відповідачів-1,2 порівну за солідарними вимогами, а за вимогами до Відповідача-2, за якими він самостійно відповідає перед Позивачем - на Відповідача-2.

Керуючись ст. ст. 193 Господарського Кодексу України, ст. ст. 525, 526, 530, 712 Цивільного кодексу України, ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Дочірнього підприємства «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Половицька, буд. 5, кімната 10А; код 38199231) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОМЛИН» (01034, м. Київ, провулок Георгіївський, буд. 2, кім. 12; код 37987680) як із солідарних боржників на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (49000, м.Дніпропетровськ, вул. Горького (ОСОБА_2), буд. 10/14, кімната 409; код 34822152) заборгованість в розмірі 286 229,06 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОМЛИН» (01034, м.Київ, провулок Георгіївський, буд. 2, кім. 12; код 37987680) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Горького (ОСОБА_2), буд. 10/14, кімната 409, код 34822152) заборгованість в розмірі 3 148 519,66 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОМЛИН» (01034, м.Київ, провулок Георгіївський, буд. 2, кім. 12; код 37987680) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Горького (ОСОБА_2), буд.10/14, кімната 409код; 34822152) витрати по сплаті судового збору у сумі 49 374,51 грн.

Стягнути з Дочірнього підприємства «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Половицька, буд. 5, кімната 10А; код 38199231) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Горького (ОСОБА_2), буд.10/14, кімната 409, код; 34822152) витрати по сплаті судового збору у сумі 2 146,72 грн.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня підписання повного рішення.

Повне рішення підписано 01.08.16.

Суддя М.О.Ніколенко

Дата ухвалення рішення 04.08.2016
Оприлюднено 09.08.2016

Судовий реєстр по справі 904/3970/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.08.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.06.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/3970/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону