ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/9006/16 27.07.16 р.

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА"

про стягнення 155 626,23 грн.

та за зустрічним

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ

ПРАКТІКЕР УКРАЇНА"

до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА"

про стягнення 36 671,32 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Пилипенко В.О.,

за участю представників сторін (за первісним позовом):

від позивача: Калмикова І.В. за довіреністю № 130516/1 від 13.05.2016 р.;

від відповідача: Малиновська В.А. за довіреністю № б/н від 01.03.2016 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" про стягнення 139 888,57 грн.

Ухвалою суду від 19.05.2016 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 31.05.2016 р.

27.05.2016 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог.

У судовому засіданні 31.05.2016 р. представник позивача подала клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Представник відповідача у судовому засіданні 31.05.2016 р. подала клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 31.05.2016 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

31.05.2016 р. по справі оголошувалась перерва до 22.06.2016 р.

22.06.2016 р. від відповідача надійшла зустрічна позовна заява.

Ухвалою від 24.06.2016 р. зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" прийнято до спільного розгляду з первісним позовом, розгляд справи призначено на 13.07.2016 р.

11.07.2016 р. від позивача надійшов відзив на зустрічний позов.

У судовому засіданні 13.07.2016 р. представник відповідача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 13.07.2016 р. оголошувалась перерва до 27.07.2016 р.

21.07.2016 р. від позивача надійшли пояснення по справі.

26.07.2016 р. від відповідача надійшли пояснення до зустрічної позовної заяви.

У судовому засіданні 27.07.2016 р. представник позивача підтримав власні позовні вимоги, проти задоволення зустрічного позову заперечив.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечив проти задоволення первісного позову та підтримав зустрічні позовні вимоги.

У судовому засіданні 27.07.2016 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються первісні та зустрічні позовні вимоги і заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

06.02.2015 р. між товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" (надалі - позивач за первісним позовом, Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" (надалі - відповідач за первісним позовом, Практікер) укладено Договір поставки № 70770/12015 (надалі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Практікер, а Практікер прийняти та оплатити товари згідно з замовленнями Практікер та товаросупровідною документацією, які складають невід'ємну частину цього Договору (Додаток № 2 «Бланк форми замовлення"), на умовах цього Договору.

Згідно з п. 2.1. Договору, Постачальник повинен поставляти товари Практікер вільними від всіх і будь-яких зобов'язань і обтяжень перед третіми особами (включаючи сплату обов'язкових платежів, податків, мита), вчасно, до відповідного ТЦ. Відповідна адреса ТЦ Практікер вказується у Замовлені Практікер. Поставка Товару за цим Договором здійснюється у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року) о врахуванням особливостей, пов'язаних з внутрішньодержавним характером цього Договору. Базис поставки - ODP. Доставка та/або повернення товару здійснюється за рахунок Постачальника. Строк поставки - 14 календарних днів з моменту отримання Замовлення Практікер.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що Постачальник поставляє товари разом з усією відповідною документацією (сертифікати якості, ветеринарні сертифікати, сертифікати відповідності, гігієнічні сертифікати, інструкції з використання, гарантійні сертифікати тощо), яка вимагається відповідно за законодавством України для оптової чи роздрібної реалізації товару. Зазначені вище документи мають бути складені українською мовою та надані у оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Упаковка та/або товар повинні містити належне маркування (в тому числі наявність на товарі та/або упаковці Національного знака відповідності, якщо його нанесення на товар передбачено технічним регламентом на відповідний вид товару) та інформацію, визначену ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

За умовами п. п. 2.8. - 2.8.2. Договору, зобов'язання Постачальника щодо поставки товару буде вважатися виконаним, якщо Постачальник поставив товари до ТЦ, зазначеного у замовленні, із усією супроводжувальною документацією, яка вимагається чинним законодавством України та цим договором, і якщо внаслідок прийняття було встановлено, що товари повністю відповідають вимогам, що передбачені законодавством, або процедурі, що встановлена законом, умовами Замовлення Практікер та цьому Договору; надав Практікер видаткову та податкову накладні, в яких ціни повністю співпадають з цінами у затвердженій Сторонами специфікації, а кількість товару співпадає з фактичною кількістю товару в підписаній Сторонами транспортній накладній.

Пунктами 5.2. - 5.3.1., 5.4.1. Договору передбачено, що Практікер оплачує товари шляхом банківського переказу на поточний рахунок Постачальника визначений у Договорі, протягом Щ банківських днів з моменту реалізації товару Практікер за умови, що Постачальник надасть належним чином оформлені податкові та видаткові накладні (з врахуванням коригувань та виправлень недоліків, які можуть бути виявлені під час прийому товару) до Головного офісу Покупця, в термін не більше ніж 5 календарних днів з дня поставки товарів. Оплата Товарів здійснюється Практікер виключно в платіжні для Практікер дні, якими є робочі вівторок і четвер. Якщо платіжний день припадає на не робочий або вихідний день, то оплата здійснюється в найближчий робочий платіжний день. Протягом 5 календарних днів після поставки товарів Постачальник повинен надати в Головний офіс Практікер повний пакет документів, а саме • податкову та видаткову накладні з зазначенням номеру приймання Замовлення. Практікер приймає до розгляду видаткову накладну тільки разом з податковою накладною, та коригуючу видаткову накладну разом з розрахунком коригувань сум ПДВ. Видаткова накладна/коригуюча видаткова накладна окремо від податкової накладної/розрахунку коригувань сум ПДВ не приймається. Якщо видаткова накладна/коригуюча видаткова накладна або податкова накладна/ розрахунок коригувань сум ПДВ постачальника містять формальні та/чи юридичні помилки, та були повернуті Постачальнику, датою отримання повного пакету документів вважається дата надання Постачальником нового виправленого пакету документів, прийнятого Практікер для перевірки та розрахунку. Якщо в ході перевірки документів Постачальника було виявлено помилки в артикулах/цінах/кількості, то Постачальник повинен надіслати в Практікер коригуючу видаткову накладну разом с розрахунком коригувань сум ПДВ. В такому випадку датою отримання повного пакету документів вважається дата отримання коригуючої видаткової накладної. Датою фактичної сплати Сторони вважають дату здійснення банківського переказу Практікер чи Постачальником.

Зобов'язанням, згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначається, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач належним чином виконав свої зобов'язання за договором, а саме, поставив відповідачу товар у період з 13.03.2015 р. по 23.12.2015 р. на загальну суму 1 578 095,83 грн., що підтверджується відповідними видатковими накладними, копії яких наявні у матеріалах справи.

В обґрунтування первісного позову ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" посилається на те, що відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА", вартість отриманого товару оплачена у розмірі 1 450 447,40 грн., у зв'язку з чим в останнього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 127 648,43 грн.

При цьому, позивачем враховано вартість товару, повернутого відповідачем, на загальну суму 412 150,96 гривень, на підставі відповідних накладних про повернення, копії яких містяться у матеріалах справи.

Судом встановлено, що твердження позивача про наявність заборгованості за Договором відповідачем не спростовано, доказів сплати такої заборгованості станом на час розгляду справи не надано.

У зв'язку з простроченням оплати поставленого товару позивач просить стягнути з відповідача також 20 061,85 грн. пені, 6 510,07 грн. інфляційних втрат та 1 405,88 грн. 3 % річних, нарахованих за період з 01.01.2016 р. по 13.05.2016 р.

Пунктом 3.6. Договору сторони погодили, що у разі порушення порядку оплати Практікер виплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості простроченого зобов'язання за кожен день прострочення оплати.

За приписами ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»).

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені, 3 % річних та інфляційних втрат, суд встановив його правильність та арифметичну вірність, а також відсутність належного спростування розрахунку відповідачем, у зв'язку з чим погоджується із визначеними позивачем сумами пені у розмірі 20 061,85 грн., 6 510,07 грн. інфляційних втрат та 1 405,88 грн. 3 % річних.

З урахуванням викладеного, суд вважає первісні позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" такими, що підлягають задоволенню.

Дослідивши зібрані у матеріалах справи докази та розглянувши зустрічну позовну заяву, суд встановив наступне.

Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" заявлено вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" про стягнення 36 671,32 грн., з яких 6 739,52 грн. неустойки за недопоставку товарів Постачальником, та 29 931,80 грн. вартості товару, поставленого Практікер ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА".

Як зазначає Практікер у зустрічній позовній заяві, він надав ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" замовлення на поставку товарів ТД00-000389 на суму 67899,52 грн. від 09.07.2015 р., ТД00-004386 на суму 13327,42 грн. від 21.07.2015 р., ТД00-001444 на суму 26164,39 грн. від 15.07.2015р., ТД00-019612 на суму 77920,38 грн. від 05.06.2015р., ТД00-006476 на суму 35657,01 грн. від 28.07.2015р., ТД00-009886 на суму 72779,69 грн. від 05.08.2015р., ТДОО-016682 на суму 25968,97 грн. від 18.08.2015р., ТД00-012857 на суму 10625,60 грн. від 13.08.2015 р., ТД00-024084 на суму 24239,57 грн. від 25.08.2015р., ТД00-024081 на суму 37235,88 грн. від 25.08.2015 р., ТД00-025671 на суму 22883,72 грн. від 26.08.2015р., ТД00-047944 на суму 6908,67 грн. від 16.09.2015р.

Вказані замовлення були надіслані засобами електронної пошти, при чому ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА", отримавши Замовлення, надіслав Практікер формуляр підтвердження замовлення, відтак, Замовлення є такими, що прийняті до виконання у повному обсязі.

Пунктами 1.2.1., 2.1.1. Договору сторони погодили, що Практікер надає замовлення Постачальнику на підставі Специфікації/Прайс-листа, затвердженої Сторонами, в якій наведено перелік товарів, що поставляються за цим Договором, та їх ціни, і яка складає невід'ємну частину цього Договору. Специфікація є єдиним документом, який визначає ціни на товари, що постачаються та є невід'ємним додатком до цього Договору. Замовлення Практікер на поставку товарів обов'язкові для Постачальника. Замовлення вважаються чинними тільки за умови їх оформлення в письмовій формі. Замовлення, розміщені в усній формі, зокрема, по телефону, так само як і доповнення, зміни та інші застереження до поданих замовлень, вважаються чинними тільки за умови їх підтвердження в електронній письмовій формі, яка вимагається для замовлень. Замовлення можуть також надаватись Постачальникові через систему EDI-систему документообігу електронними засобами обміну інформацією (надалі - система EDI).

За умовами п. 2.1. Договору, до Додатку № 3 до Договору, строк поставки становить 14 календарних днів з моменту отримання Замовлення Практікер.

У пункті 3.3. Договору сторони домовились, що у випадку недотримання Постачальником вимоги на поставку комплексного асортименту товарів (надалі - «Квота») яка становить 96% (від замовленої вартості), він зобов'язується відшкодувати різницю спричинену таким недотриманням. Відшкодування складатиме 0,1% від вартості замовлення на кожен 1% відхилення від квоти на поставку комплексного асортименту за звітній період. Неустойка за невиконання квоти стягується у випадку відсутності попередження збоку Постачальника про можливість недопоставки. Наприклад: обумовлена квота - 98% Фактична квота - 96%. Розмір відшкодування -1,00%. Сума обсягу замовлення - 10 000,00 гривень. Сума неустойки за невиконання квота на поставку комплексного асортименту - 100,00 гривень.

Перевіривши наданий Практікер розрахунок неустойки згідно п. 3.3. Договору, суд встановив його арифметичну правильність та вірність, у зв'язку з чим вважає заявлені зустрічні вимоги про стягнення неустойки у розмірі 6 739,52 грн. обґрунтованими та підтвердженими належними доказами.

Заперечення ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" щодо неотримання Замовлень не приймаються судом до уваги як такі, що не відповідають дійсності, оскільки всі Замовлення були частково виконані Постачальником.

Крім того, заявляючи вимоги про стягнення з відповідача за зустрічним позовом 29 931,80 грн. вартості товару, Практікер зазначає, що він 15.04.2016 р. поставив ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" товар на загальну суму 29 931,80 гривень, згідно видаткових накладних № 598 від 15.04.2016 р. на суму 1 207,00 грн. та № 596 від 15.04.2016 р. на суму 28 724,80 грн.

27.04.2016 р. ТОВ «Торговий Дім «Практікер Україна», оформив заяви (угоди) про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних вимог № 254 та № 255 і направив їх за допомогою послуг «Нова пошта» з супровідним листом для підписання їх ТОВ «Елемент Україна», проте останній такі заяви не підписав.

ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" факт отримання товарів за видатковими накладними № 598 від 15.04.2016 р. на суму 1 207,00 грн. та № 596 від 15.04.2016 р. на суму 28 724,80 грн. не заперечує.

Заперечуючи проти зустрічного позову ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" зазначає, що поставка товару за вказаними накладними відбувалась поза межами Договору, оскільки умовами укладеного Договору не передбачено можливості постачання товару від Практікер Постачальнику.

Також, зазначені накладні не являються накладними на повернення товару Постачальнику відповідно до умов Договору, оскільки товар, вказаний у накладних, не поставлявся ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА".

Дослідивши матеріали справи, суд погоджується з доводами ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" щодо відсутності доказів на підтвердження поставки товару за видатковими накладними № 598 від 15.04.2016 р. на суму 1 207,00 грн. та № 596 від 15.04.2016 р. на суму 28 724,80 грн. саме в межах Договору поставки №70770/12015 від 06.02.2015 р.

У той же час, суд вважає за доцільне звернути увагу ТОВ «Торговий Дім «Практікер Україна» на те, що він не позбавлений права звернутись до суду з вимогами до ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" про стягнення заборгованості за вказаними накладними, з інших підстав.

За правилами ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає первісні позовні вимоги ТОВ «Елемент Україна» обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню. Зустрічні позовні вимоги ТОВ «Торговий Дім «Практікер Україна» суд вважає обґрунтованими і підтвердженими належними доказами в частині вимог про стягнення неустойки в розмірі 6 739,52 грн., у задоволенні зустрічних вимог про стягнення 29 931,80 грн. вартості товару належить відмовити з підстав їх недоведеності.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір, сплачений за первісний позов, покладається на ТОВ «Торговий Дім «Практікер Україна», за зустрічний - на ТОВ «Елемент Україна».

На підставі викладеного та керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 4 3 , 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Первісний позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" (02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, будинок 14, офіс 32; код ЄДРПОУ 39320208) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Стартова, будинок 3; код ЄДРПОУ 36573135) 127 648 (сто двадцять сім тисяч шістсот сорок вісім) грн. 43 коп. заборгованості, 20 061 (двадцять тисяч шістдесят одну) грн. 85 коп. пені, 6 510 (шість тисяч п'ятсот десять) грн. 07 коп. інфляційних втрат, 1 405 (одну тисячу чотириста п'ять) грн. 88 коп. 3% річних та 2 334 (дві тисячі триста тридцять чотири) грн. 39 коп. судового збору.

3. Зустрічний позов задовольнити частково.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Стартова, будинок 3; код ЄДРПОУ 36573135) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРАКТІКЕР УКРАЇНА" (02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, будинок 14, офіс 32; код ЄДРПОУ 39320208) 6 739 (шість тисяч сімсот тридцять дев'ять) грн. 52 коп. неустойки та 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

5. У задоволенні решти зустрічних позовних вимог відмовити.

6. Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 02.08.2016 р.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення 27.07.2016
Зареєстровано 08.08.2016
Оприлюднено 09.08.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону