ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 р.м. ХерсонСправа № 821/797/16 Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Кузьменко Н.А.

при секретарі - Рябчич А.М.

за участю:

представник позивача - не прибув

представника відповідача - Бондар І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області про визнання протиправним та скасування наказу про проведення перевірки № 256 від 07.06.2016 р., -

встановив:

09 червня 2016 року до Херсонського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області з позовними вимогами про визнання протиправним та скасування наказу про проведення перевірки № 256 від 07.06.2016 р.

Позов мотивований тим, що ГУ ДФС у Херсонській області видано наказ №256 від 07.06.2016 р. "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ "4-й ЕЗПГР" на підставі ст.20, пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України для проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за травень 2015 року, січень 2016 року, та податку на прибуток підприємств за 2015 р., 1 квартал 2016 року по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ "Ларжек Груп" (код 39590609) за травень 2015 р., ТОВ "ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ" (код 40152790), ТОВ "ТЕХКОМВ" (код 32448145), ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" (код 00191193) за січень 2016 р., у зв'язку з відмовою у наданні документів на запит ГУ ДФС у Херсонській області від 16.03.2016 р. №518/10/21-22-22-05-19. На думку позивача, наказ №256 від 07.06.2016 р. "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" податкового органу є протиправним, та таким, що підлягає скасуванню.

Представник позивача в судове засідання не прибув, але 02 серпня 2016 року подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримає в повному обсязі.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення позову з підстав, що викладені у письмових запереченнях. Так, відповідач зазначає, що підставою для прийняття ГУ ДФС у Херсонській області рішення про проведення позапланової документальної перевірки платника податків, була відмова у наданні документів (лист від 31.03.2016 р. №22) на запит ГУ ДФС у Херсонській області від 16.03.2016 р. №518/10/2-22-22-22-05-19. Вважає наказ ГУ ДФС у Херсонській області від 07.06.2016 р. №256, прийнятий на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що встановлені Податковим кодексом України. Крім того, представник позивача зазначила, що даний наказ вичерпав свою дію, оскільки перевірка проведена не була.

Розглянувши надані сторонами документи, заслухавши представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду спору по суті, проаналізувавши норми законодавства які регулюють спірні відносини та їх застосування сторонами, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні позовних вимог.

Судом встановлено, що ГУ ДФС у Херсонській області видано наказ №256 від 07.06.2016 р. "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за травень 2015 року, січень 2016 року, та податку на прибуток підприємств за 2015 р., 1 квартал 2016 року по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ "Ларжек Груп" (код 39590609) за травень 2015 р., ТОВ "ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ" (код 40152790), ТОВ "ТЕХКОМВ" (код 32448145), ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" (код 00191193) за січень 2016 р. З 08.06.2016 року терміном чотири робочі дні. Даний наказ прийнято з посиланням на ст.20, пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України.

Прийняттю наказу №256 від 07.06.2016 р. передувало направлення контролюючим органом до ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" запиту про надання інформації та її документального підтвердження, складеного з посиланням на приписи ст. 20, п. 73.3 ст. 73, пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 України.

На зазначений запит, на адресу ГУ ДФС у Херсонській області, ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" надіслано відповідь (лист) № 22 від 31.03.2016 року, в якому зазначено, що запит складено з порушенням вимог, викладених в абз.1,2 п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, п.п.9, 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. №1245 (Порядок №1245), у зв'язку з чим ПрАТ "4-й ЕЗПГР" звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий Запит, відповідно до приписів п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України та п.16 Порядку №1245.

Також, ПрАТ " 4-й ЕЗПГР" у відповіді послалось на те, що в запиті відсутні посилання на конкретні факти порушення податкового законодавства, не зазначено посилання на відповідні документи в яких ці факти належним чином зафіксовані та встановлені компетентним органом у відповідному рішенні.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження

У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту. Відповіді на запити щодо надання податкової інформації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надаються протягом одного місяця, якщо інше не передбачено законом. (ч. 2 п. 14 Постанови КМ України від 27.12.2010 р. № 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом".

Відповідно до п. 78.1.1 ст. 78 Податкового кодексу України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Відповідно до п. 81.2 ст. 81 Податкового кодексу України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

Так, на виконання приписів останнього відповідачем 09.06.2016 р. було складено такий акт №48/21-22-14-06 "Про відмову у допуску посадових осіб до проведення документальної позапланової перевірки ПрАТ " 4-ЕЗПГР", що представниками сторін не заперечувалося в судовому засіданні.

Таким чином, позивач в даному випадку скористався своїм правом щодо відмови у допуску представників контролюючого органу до проведення перевірки на підставі оскаржуваного наказу, який вичерпав свою дію в часі.

Оцінка судом обставин справи базується на наданих доказах, їх належності та переконливості, в поєднанні з принципами КАС України.

Як передбачає ч.2 ст.8 КАС України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Обов'язковою для застосування в Україні є практика Європейського суду з прав людини, яка статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визнана джерелом права.

Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) "Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження".

Вирішуючи питання про застосування ст.13 Конвенції, суд бере до уваги, що в рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Аманн проти Швейцарії» (Заява N 27798/95 п.88) зазначено, що стаття 13 Конвенції вимагає, щоб кожен, хто вважає себе потерпілим внаслідок заходу, який, на його думку, суперечив Конвенції, мав право на засіб правового захисту у відповідному національному органі для вирішення свого спору, а в разі позитивного вирішення - для одержання відшкодування шкоди. Однак це положення не вимагає безумовного досягнення вирішення спору на користь заявника.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В адміністративному судочинстві діє принцип офіційності, який полягає в активній позиції суду щодо з'ясування всіх обставин у справі (ч.4,5 ст.11, ч.2 ст. 69, ч.5 ст.71 КАС України). Обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб'єкта владних повноважень, якщо він як відповідач заперечує адміністративний позов (ч.2 ст. 71 КАС України).

Відповідно до частини першої статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В даному випадку позивач не надав належних доказів про порушення його прав та інтересів, що потребує судового захисту в розумінні положень статті 2 КАСУ, а тому суд не вбачає правових підстав для задоволення адміністративного позову.

Позивач належними доказами не підтвердив правомірність своїх вимог, натомість наявні в матеріалах справи докази не дають суду підстави для висновку про протиправність дій відповідача.

На підставі вимог частини 3 статті 160 КАС України, в судовому засіданні 03 серпня 2016 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 9, 14, 71, 86, 94, 158 - 163 КАС України, суд, -

постановив:

Адміністративний позов приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області про визнання протиправним та скасування наказу про проведення перевірки № 256 від 07.06.2016 р. - залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Херсонський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги на постанову суду одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст постанови виготовлено та підписано суддею 08 серпня 2016 р.

Суддя Кузьменко Н.А.

кат. 8

Дата ухвалення рішення 03.08.2016
Оприлюднено 15.08.2016

Судовий реєстр по справі 821/797/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.10.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.09.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.09.2016 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.08.2016 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.07.2016 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.06.2016 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.06.2016 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/797/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону