Постанова
від 28.08.2016 по справі 804/3029/16
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

cpg1251

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 р.Справа №804/3029/16 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіВерба І.О. при секретарі судового засіданняЧмоні А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, -

ВСТАНОВИВ :

26 травня 2016 року Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу в сумі 35624,95 грн., у тому числі по: орендній платі за землю в сумі 5959 грн., податку на прибуток в сумі 19415,45 грн., податку на додану вартість в сумі 3380,90 грн., земельному податку з юридичних осіб в сумі 6869,60 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що відповідач має податковий борг, яку у добровільному порядку не сплачує, що завдає збитків державі.

Ухвалами суду від 22 червня 2016 року та від 21 липня 2016 року провадження у справі було зупинене за клопотанням відповідача для надання додаткових доказів.

Відповідач заперечень на позовну заяву не надав, подав заяву про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме платіжних доручень, що свідчать про погашення заборгованості протягом квітня-липня 2016 року за земельним податком з юридичних осіб в сумі 2000 грн. та по податку на додану вартість в сумі 10700 грн., а саме: від 26 квітня 2016 року №185 на суму ПДВ 3000 грн.; від 29 квітня 2016 року №197 на суму ПДВ 500 грн.; від 12 травня 2016 року №213 на суму ПДВ 2000 грн.; від 13 травня 2016 року №216 на суму ПДВ 600 грн.; від 18 травня 2016 року №218 на суму ПДВ 3300 грн.; від 14 червня 2016 року №269 на суму ПДВ 800 грн.; від 30 червня 2016 року №288 на суму ПДВ 500 грн.; від 18 квітня 2016 року №159 на суму земельного податку 1000 грн.; від 20 липня 2016 року №323 на суму земельного податку 1000 грн.

18 серпня 2016 року ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська подано заяву про уточнення позовних вимог, у якій позивач зазначив про зміну суми податкового боргу, який станом на 11 серпня 2016 року становить 31244,05 грн., у тому числі по: податку на прибуток 19415,45 грн., орендній платі за землю в сумі 5959 грн., по земельному податку в сумі 5869,60 грн., та просив задовольнити позов з урахуванням наданих уточнень.

Представник відповідача клопотав про розгляд справи за його відсутності, також просив долучити до матеріалів справи відповідь ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська за вих. №14177/10/04-61-07-01 від 8 серпня 2016 року про відмову у проведенні звірки розрахунків за податками та платежами до бюджету та копію платіжного доручення від 29 липня 2016 року №10 на суму ПДВ 500 грн.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що Приватне підприємство «Дніпро-Авто» (код ЄДРПОУ 30172406) перебуває на обліку у Державній податковій інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Судом встановлено, що податковий борг Приватного підприємства «Дніпро-Авто» станом на 11 серпня 2016 року складає 31244,05 грн. (по заявленим у позовній заяві платежам), у тому числі по:

1) податку на прибуток в сумі 19415,45 грн., який виник на підставі:

- податкового повідомлення-рішення від 31 березня 2016 року №0002091204, винесеного на підставі акту перевірки від 17 березня 2016 року №817/04-61-12-04/30172406, яким визначено до сплати суму грошового зобов'язання у розмірі 7659,65 грн. по терміну сплати 6 травня 2016 року;

- податкового повідомлення-рішення від 31 березня 2016 року №0002071204, винесеного на підставі акту перевірки від 17 березня 2016 року №817/04-61-12-04/30172406, яким визначено до сплати суму грошового зобов'язання у розмірі 11414,77 грн. по терміну сплати 6 травня 2016 року;

- податкового повідомлення-рішення від 11 квітня 2016 року №0003991204, винесеного на підставі акту перевірки від 11 квітня 2016 року №1147/04-61-12-04/30172406, яким визначено до сплати суму грошового зобов'язання у розмірі 170 грн. по терміну сплати 6 травня 2016 року;

- пені в сумі 171,03 грн., нарахованої:

- - 14 грудня 2015 року за період з 3 березня 2014 року по 13 грудня 2015 року в сумі 67,83 грн.;

- - 13 січня 2016 року за період з 3 березня 2014 року по 12 січня 2016 року в сумі 103,20 грн.;

2) земельному податку з юридичних осіб в сумі 6869,60 грн., який виник на підставі:

- розрахунку від 27 січня 2016 року №9005481413 на суму 3323,20 грн. по терміну сплати 1 березня 2016 року, з урахуванням переплати сума боргу становить 223,20 грн.;

- розрахунку від 27 січня 2016 року №9005481413 на суму 3323,20 грн. по терміну сплати 30 березня 2016 року;

- розрахунку від 27 січня 2016 року №9005481413 на суму 3323,20 грн. по терміну сплати 30 квітня 2016 року;

3) орендній платі за землю в сумі 5959 грн., який виник на підставі:

- розрахунку від 18 лютого 2015 року №9017900208 терміном сплати 30 серпня 2015 року з урахуванням уточнюючого розрахунку від 18 серпня 2015 року №9173539402 у зв'язку із закінченням договору оренди в сумі 5959 грн. за липень 2015 року.

З урахуванням викладеного суд зазначає про підтвердження матеріалами справи наявності у відповідача заявленого до стягнення податкового боргу перед бюджетом.

Вирішуючи заявлений спір по суті, суд виходить із того, що основним нормативно-правовим актом, який регулює спірні правовідносини на момент звернення податкового органу до суду із позовом, є Податковий кодекс України.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Стаття 36 Податкового кодексу України закріплює, що податковим обов'язком платника податку визнається його обов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Такий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором, він є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Проте, відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе сам платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 57.3 статті 57 Податкового кодексу України визначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Положеннями підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України визначено, що після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Як передбачено пунктом 287.3 статті 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Згідно підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Порядок стягнення податкового боргу платників податків регулюється статтями 95-99 Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.2 статті 95 Податкового кодексу України).

Пунктом 95.3 цієї статті визначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно положень пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Так, ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області виставлено Приватному підприємству «Дніпро-Авто» податкову вимогу від 8 квітня 2014 року №1142-25 на суму податкового боргу 38132,96 грн., яку направлено відповідачу поштою 9 квітня 2014 року та вручено 15 травня 2014 року, що підтверджується матеріалами справи.

Таким чином, податковим органом вжиті заходи по стягнення податкового боргу, однак, відповідні суми, заявлені до стягнення, до державного бюджету не надійшли.

Судом на підставі матеріалів справи встановлено додержання контролюючим органом строків звернення до суду.

Крім того, суд зазначає, що рішеннями адміністративних судів у справах №804/7879/14, №804/20646/14, №804/12474/15, які набрали законної сили, підтверджується порушення платником податків норм чинного податкового законодавства щодо сплати сум податків до бюджету.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та їх задоволення, оскільки доказів добровільного погашення сум узгодженого податкового боргу відповідачем не надано.

Керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Приватного підприємства «Дніпро-Авто» про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу - задовольнити повністю.

Стягнути кошти з рахунків Приватного підприємства «Дніпро-Авто» у банках, обслуговуючих такого платника податків, на користь бюджету в рахунок погашення податкового боргу у розмірі 31244,05 грн., у тому числі по: податку на прибуток 19415,45 грн., орендній платі за землю в сумі 5959 грн., земельному податку в сумі 5869,60 грн.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складений 23 серпня 2016 року.

Суддя І.О. Верба

Дата ухвалення рішення28.08.2016
Оприлюднено07.09.2016

Судовий реєстр по справі —804/3029/16

Постанова від 05.09.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

Ухвала від 17.08.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

Ухвала від 27.07.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

Ухвала від 21.07.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

Ухвала від 23.06.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

Ухвала від 31.05.2016

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Верба Ірина Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні