ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 156/740/16-п Номер провадження 3/156/355/16

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року смт Іваничі

Суддя Іваничівського районного суду Волинської області Нєвєров І. М. , за участю прокурора Сасюка Л.О., особи, відносно якої розглядається справа про адміністративне правопорушення ОСОБА_1, розглянувши протокол відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, депутата Павлівської сільської ради Іваничівського району сьомого скликання, про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 , ч. 2 ст. 172-7 КУпАП ,

В С Т А Н О В И В:

До Іваничівського районного суду на розгляд від Управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції України одночасно надійшли адміністративні матеріали про вчинення ОСОБА_1 адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-7 КУпАП та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Згідно матеріалів ОСОБА_1 будучи депутатом Павлівської сільської ради VII скликання Іваничівського району Волинської області , відповідно до п.п.«б» пункту 1частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» , є суб'єктом відповідальним за корупційні правопорушення порушив обмеження, передбачені ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». 26.04.2016 року відповідно до протоколу засідання четвертої сесії Павлівської сільської ради сьомого скликання обговорювалося питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_1 Згідно прийнятого рішення Павлівської сільської ради Іваничівського району сьомого скликання №4/12 від 26.04.2016 року «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_1В.» надано дозвіл на виготовлення технічної докмуентації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) з кадастровим номером 0721183800:01:001:0073 з метою наступної її передачі в оренду із орендованих земель комунальної власності сільської ради. За прийняття рішення проголосували всі дев'ять присутніх на сесії депутатів сільської ради . ОСОБА_1, будучи обізнаним з нормами ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» , свідомо проігнорував вимоги Закону під час обговорення та прийняття вищезазначеного рішення , не проінформував присутніх на сесії сільської ради депутатів про наявний в нього конфлікт інтересів, під час прийняття рішення на його користь .

Також, ОСОБА_1 всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства, будучи депутатом Павлівської сільської ради Іваничівського району сьомого скликання свідомо голосував за прийняття рішення № 4/12 від 26.04.2016 року, яким йому надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) з кадастровим номером 0721183800:01:001:0073 з метою наступної її передачі в оренду із орендованих земель комунальної власності сільської ради, тобто приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів, що вплинуло на об'єктивність та неупередженість прийняття такого рішення, чим порушив вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненні корупційного правопорушення визнав частково. Пояснив, що був ознайомлений з тим, що не має права голосувати за себе, якщо приймається рішення на його користь. Однак, коли на сесії 26 квітня 2016 проводилося голосування, то вважав, що приймається рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою саме для Павлівської сільської ради, а тому і проголосував. Попередньо сільська голова попросила його проплатити кошти за виготовлення техдокументації, оскільки в сільській раді немає коштів, і він погодився . На наступній сесії в липні 2016 року, коли приймалося рішення про виділення йому в оренду земельної ділянки, то він за себе вже не голосував.

Пояснення ОСОБА_1 підтверджено поясненнями свідка ОСОБА_2 - голови Павлівської сільської ради, яка пояснила, що дійсно вона особисто звернулася до ОСОБА_1 з проханням оплатити виготовлення технічної документації із землеустрою, яку потрібно було виготовити для сільської ради, оскільки в бюджеті сільської ради були відсутні кошти. На перших сесіях вона ознайомила депутатів Павлівської сільської ради з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» і необхідність заявити про конфлікт інтересів про обговорення рішення на його користь або на користь його рідних.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що в діях ОСОБА_1 наявний склад корупційного правоворушення, оскільки знаючи, що не можна при прийнятті на його користь рішення голосувати , свідомо проголосував за себе. Крім того, ОСОБА_1 неодноразово обирався депутатом сільської ради , тому знав про відповідальність за корупційні правопорушення.

Вислухавши особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, прокурора, свідка, оглянувши матеріали справи, приходжу до висновку, що провадження у справі про адміністративні корупційні правопорушення щодо ОСОБА_1 за ч.1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю в його діях події і складу даного адміністративного корупційного правопорушення. У матеріалах справи відсутні докази вчинення ОСОБА_1 під час виконання повноважень депутата сільської ради адміністративних корупційних правопорушень. Крім того, в його діях відсутній прямий умисел на вчинення адміністративних корупційних правопорушень. Згідно із ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та приміткою 2 до ст. 172-7 КУпАП під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. При цьому конфлікт інтересів повинен бути реальним (очевидним) і передбачуваним. Обов'язковою ознакою, за якою будь-яка неправомірна поведінка державних службовців або інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, може визнаватися корупційною, є корисливий або інший особистий інтерес таких осіб або інтерес третіх осіб. Крім того, адміністративне корупційне правопорушення характеризується умисною формою вини. Стаття 172-7 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів. За змістом ст. 172-7 КУпАП особистий інтерес - це користь, вигода, яка стосується (або цікавить) особи, і які вона бажає отримати для себе особисто або близьких осіб. Об'єктивна сторона даного правопорушення полягає в бездіяльності особи, яка знала про наявність особистих інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, привести до невиконання або неналежного виконання своїх службових повноважень, тому зобов'язана була повідомити про це своєму керівникові, однак не зробила цього. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Згідно зі 10 КУпАП адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. Як вбачається зі змісту протоколу ОСОБА_1 у порушення вимог п.п. 2,3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомив сесію сільської ради про наявність конфлікту. Однак, як вказав ОСОБА_1 він під час голосування помилково сприйняв суть вирішення питання і вважаючи, що вирішується питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою саме для Павлівської сільської ради, за виготовлення якої він погодився оплатити кошти, віддав свій голос.

Матеріали справи не містять будь-яких даних, які б достовірно свідчили про об'єктивні та суб'єктивні ознаки конфлікту інтересів, наявність суперечностей між особистими інтересами ОСОБА_1 та його повноваженнями як депутата Павлівської сільської ради в момент прийняття рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою , та в чому конкретно полягав конфлікт інтересів і в чому це виразилось. Таким чином, в діях відсутній конфлікт інтересів, він не мав умислу на скоєння адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1,ч. 2 ст. 172-7 КУпАП , відсутні відомості та докази, які б достовірно свідчили про наявність у нього особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання ним депутатських обов'язків що свідчить про те, що ОСОБА_1 не вчиняв дії, які містять ознаки адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП . Відповідно до п.1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Вважаю, що факт вчинення ОСОБА_1 адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1 , ч. 2 ст. 172-7 КУпАП , не знайшов свого підтвердження при розгляді справи про адміністративне корупційне правопорушення в суді, тому провадження у справі підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Керуючись ст.ст. 247 п.1, 284 , 287 КУпАП ,

П О С Т А Н О В И В:

Провадження по справі про адміністративні корупційні правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв'язку з відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Волинської області через Іваничівський районний суд.

Суддя І.М.Нєвєров

Дата ухвалення рішення 18.10.2016
Оприлюднено 26.10.2016

Судовий реєстр по справі 156/740/16-п

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.11.2016 Апеляційний суд Волинської області Адмінправопорушення
Постанова від 18.10.2016 Іваничівський районний суд Волинської області Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 156/740/16-п

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону