ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 815/4274/16

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Вовченко O.A.,

секретаря судового засідання Соколова М.С.,

за участю:

представника позивача - ОСОБА_1 (за довіреністю),

представник відповідача - ОСОБА_2 (за довіреністю),-

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «СОМІК» до Одеської митниці ДФС, за участю третьої особи - ГУ ДКС України в Одеській області про визнання протиправним та скасування рішення та картки відмови, -

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду 26 серпня 2016 року надійшов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «СОМІК» до Одеської митниці ДФС, за участю третьої особи - ГУ ДКС України в Одеські області, в якому позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасування рішення про коригування митної вартості товарів №500060001/2016/610043/2 від 19 липня 2016 року;

- визнати протиправною та скасувати катку відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №500060001/2016/00148 від 19 липня 2016 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне. 18.07.2016 року згідно контракту №410664/2016 від 04 квітня 2016 року на умовах FCA на митну територію України «Одеса-порт» TOB «СОМІК» поставлено партію товару: «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі» та «Металоконструкції з вуглецевої сталі, оброблені (гнуті) у холодному стані», на загальну суму 11898,43 Євро. Для здійснення митного оформлення товару «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі» 18.07.2016 року ТОВ «СОМІК» до ДФС подано митну декларацію №500060001/2016/007082, в якій митну вартість вказано на рівні 0,77 доларів США за кг нетто. Для підтвердження митної вартості товарів до ДФС було подано відповідні товарно-супровідні документи. В той же час ТОВ «СОМІК» було відмовлено у митному оформленні товарів, про що митним органом складено картку відмови в прийняття митної декларації №500060001/2016/00148. Окрім того, 19.07.2016 року митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості 500060001/2016/610043/2, за наслідком чого податкове зобов'язання ТОВ «СОМІК» збільшилось на 4578,75 грн. Із змісту прийнятих відповідачем рішень вбачається, що підставою для їхнього прийняття стало те, що під час опрацювання наданих ТОВ «СОМІК» для здійснення митного оформлення документів зафіксовано спрацювання профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками щодо можливого заниження митної вартості. Крім того, за результатами візуальної перевірки наданих разом з митною декларацією документів та співставлення даних, поданих декларантом для здійснення митного контролю та оформлення, на етапі контролю правильності визначення митної вартості товарів, задекларованих в митній декларації №500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року, встановлено, що в документах містяться розбіжності, зокрема, наявні розбіжності номерів інвойсів, які зазначені в платіжному дорученні №7 від 29.06.2016 року (№79461782, №79461783, №79461784 від 23.06.2016 року) та наданого до митного органу (№79463697 від 13.07.2016 року), а також декларантом не підтверджено умови поставки товарів згідно правилам Інкотермс 2010, які зазначені в контракті № 410664/2016 від 04 квітня 2016 року (на умовах FCA), що унеможливлює провести перевірку достовірності декларування витрат на транспортування. 19.07.2016 року TOB «СОМІК» надіслало відповідачу додатково документи та повідомило, що інші документи не надаватимуться. При цьому додатково надано висновок експерта ТОВ «Одеський аукціонний центр» № 20-29/07-2016 від 19 липня 2016 року. В повідомленні ДФС також зазначено про застосування другорядних методів визначення митної вартості товару, оскільки заявлена декларантом митна вартість за ціною договору не підтверджена документально. У зв'язку з відсутністю у митному органі інформації щодо вартості операцій з ідентичними товарами, неможливо застосувати методи за ціною договору щодо ідентичних товарів, у фіскальному органі наявна інформація щодо митного оформлення подібних (аналогічних) товарів, з огляду на що митна вартість оцінюваних товарів визначена за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів. З огляду на вищезазначене, митницею здійснено коригування митної вартості товару, про що складено картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № 500060001/2016/00148 від 19.07.2016 року та прийнято рішення №500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року про коригування митної вартості товару, відповідно до якого визначено митну вартість товару за другорядним методом. При цьому з метою забезпечення повноти оподаткування зазначеного товару митницею було проведено аналіз баз даних ПІК «Інспектор-2006» та ЄАІС ДФС та встановлено, що рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів по товару №1 «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі», митне оформлення яких вже здійснено, є більшим - 0,8559 дол. США за кг. нетто (митна декларація № 500060001/2016/004548 від 16 травня 2016 року), ніж заявлено декларантом - 0,698 дол. США за кг. нетто. Однак ТОВ «СОМІК» не погоджується з рішенням ДФС зі складання картки відмови та рішення про коригування митної вартості товарів, вважає їх протиправними та такими, що підлягають скасуванню, з урахуванням наступного.

На підтвердження заявленої митної вартості товару TOB «СОМІК» було надано митному органу: митну декларацію (МД) №500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року, зовнішньоекономічний контракт №410664/2016 від 04.04.2016 року, інвойс №79463697 від 13.07.2016 року, копію митної декларації країни відправлення № MRN16DE830442120315Е2 від 13.07.2016 року, платіжне доручення №7 від 29.07.2016 року та інші товарно-супровідні документи. Водночас, відмовляючи в митному оформленні товару ДФС зазначала, що на етапі контролю правильності визначення митної вартості товарів встановлено, що в документах містяться розбіжності, зокрема наявні розбіжності номерів інвойсів, які зазначені в платіжному дорученні №7 від 29.06.2016 року (№79461782, 79461783, 79461784 від 23.06.2016) та наданого до митного органу (№79463697 від 13.07.2016 року). Проте, ТОВ «СОМІК» вважає зазначені обставини такими, що не мають впливу на формування митної вартості товару та не можуть бути підставою для коригування останньої, оскільки інвойси №79461782, №79461783, №79461784 від 23.06.2016 року були надані продавцем товару для здійснення його попередньої оплати, у відповідності з умовами міжнародного контракту №410664/2016 від 04.04.2016 року, в той же час інвойс №79463697 від 13.07.2016 року був переданий ТОВ «СОМІК» разом з товаром, згідно якого здійснювалось приймання товару покупцем від продавця. Також, зазначає позивач, в інвойсах №79461782, №79461783, №79461784 від 23.06.2016 року вартість товару є ідентичною вартості, зазначеній в інвойсі №79463697 від 13.07.2016 року. Висновком експерта від 19.07.2016 року №20-29/07-2016, виконаного ТОВ «Одеський аукціонний центр» також було підтверджено ринкову вартість товару, на умовах постачання FCA (згідно правил Інкотермс 2010), на рівні, зазначеному в інвойсах №79461782, 79461783, 79461784 від 23.06.2016 року, №79463697 від 13.07.2016 року та застосована TOB «СОМІК» під час заповнення митної декларації.

ТОВ «СОМІК», стверджує позивач, виконані вимоги митного органу щодо надання додаткових документів для встановлення митної вартості товару, тому дії митниці при визначенні митної вартості зазначених товарів за методами, визначеними Митним кодексом України, були неправомірними. При цьому характер виявлених ДФС «недоліків», за умови наявності у ДФС відповідного переліку визначальних для встановлення митної вартості документів свідчить про безпідставність та необґрунтованість дій відповідача.

З урахуванням вищевикладеного та з посиланням на п.1 ст. 49, ч.1 п.2 ст.51, ч.2 ст. 53, ст.57, ч.1 ст. 318 Митного кодексу України, позивач просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлений адміністративний позов у повному обсязі.

Відповідач надав до суду письмові заперечення (а.с.49-54) в яких вказано, що відповідно до фактичних обставин справи, для підтвердження митної вартості товарів до Одеської митниці ДФС разом з митною декларацією (МД) № 500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року декларантом - ТОВ «СОМІК» подані зовнішньоекономічний договір (контракт) від 04.04.2016 року №410664/2016, рахунок-фактура (інвойс) від 13.07.2016 року №79463697, платіжне доручення від 29.06.2016 року №7, довідка про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року б/н.

Під час митного контролю товарів за митною декларацією № 500060001/2016/007082 від 18.07.2016року програмним комплексом автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) сформовані форми контролю, які у зв'язку з можливим заниженням митної вартості товарів, передбачали необхідність здійснення митницею перевірки правильності визначення митної вартості із зверненням уваги на митну вартість ідентичних або подібних (аналогічних) товарів; проведення перевірки відомостей, що містяться в документах, які підтверджують митну вартість товарів; здійснення запиту додаткових документів, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 54 Митного кодексу України - прийняття рішення про коригування митної вартості. Також під час здійснення Одеською митницею ДФС контролю правильності визначення митної вартості товарів, які надійшли на адресу позивача та перевірки документів, поданих до митниці для підтвердження митної вартості товарів декларантом разом з митною декларацією (МД) № 500060001/2016/007082 від 18.07.2016 було встановлено, що в поданих документах містяться розбіжності, а також надані позивачем документи не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів та всіх відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, а саме: 1) в пункті 3.2 зовнішньоекономічного контракту від 04.04.2016 року № 410664/2016 зазначено, що покупець здійснює 100 % передоплату за товар, який планується поставляти на протязі 10 робочих днів після видання продавцем рахунку, але в графі «Призначення платежу» наданого до митного оформлення платіжного доручення від 29.06.2016 року № 7 зазначені номери інвойсів 79461782, 79461783, 79461784 від 23.06.2016 року, які не відповідають номеру інвойсу 79463697 від 13.07.2016, наданому до митного оформлення; 2) в пункті 1.1 зовнішньоекономічного контракту від 04.04.2016 року № 410664/20 зазначено, що поставка товарів здійснюється на умовах FСА згідно з правила: Інкотермс 2010 та визначений перелік місць поставки, що підтверджується умовами поставки, наведеними в інвойсі від 13.07.2016 року № 79463697, але в наданій до митного оформлення довідці про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року відсутні умови поставки, що унеможливлювало перевірку декларування витрат транспортування. Відсутність в наданій до митного оформлення довідці про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року б/н умов поставки товарів, стверджує відповідач, виключало можливість перевірки органом доходів і зборів числового значення витрат на транспортування товарів як складової частини заявленої митної вартості у відповідності до умов частини 1 статі 54 Митного кодексу України.

З урахуванням вищевикладеного, відповідач у своїх запереченнях робить висновок, що надані позивачем документи містили розбіжності та не містили всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів та відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

19 липня 2016 декларантом надіслані до митниці додаткові документи. Митницею встановлено, що в надісланому додатковому прайс-листі відсутні умови поставки, згідно яких зазначена ціна на товар не є дійсною, отже надані додатково документи не містили інформації, необхідної для усунення виявлених розбіжностей. Висновок про вартісні характеристики товару від 19.07.2016 року № 20-29/07-2016 зроблений на основі наданих до митного оформлення товаросупровідних документів; експертом не здійснений аналіз ринкової вартості імпортованих подібних (аналогічних) товарів у проміжок часу, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів на митну територію України та не проаналізовано кон'юнктуру ринку. Листом № 156 декларант повідомив про те, що протягом 10 календарних днів будь-яких інших документів для підтвердження заявленої митної вартості надано не буде та просив завершити митне оформлення на підставі поданих документів. Оскільки в документах, які надані позивачем та його представниками до Одеської митниці ДФС разом з митною декларацією (МД) № 500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року містились розбіжності та були відсутні всі відомості, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів та відомості щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, а надані додатково документи не містили інформації, необхідної для усунення виявлених розбіжностей, то зазначені обставини були підставою для прийняття митний рішень про коригування митної вартості товарів та відмови органу доходів і зборів у митному оформленні товарів за заявленою декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю. З метою обґрунтованого вибору методу визначення митної вартості з урахуванням інформації, яка наявна в органі доходів і зборів, між декларантом та Одеською митницею ДФС була проведені консультації шляхом обміну електронними повідомленнями, про що зазначено у рішенні про коригування митної вартості товарів №500060001/2016/610043/2 19.07.2016. За результатом проведених консультації між органом доходів і зборів та декларантом було обрано третій метод визначення митної вартості - за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, про що наявний запис у рішенні про коригування митної вартості товарів № 500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року. Так за допомогою інформації, отриманої за результатами здійснення митного контролю із зазначенням номерів відповідних митних декларацій, яка міститься у спеціалізованому програмно-інформаційному комплексі Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) встановлено, що рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже було здійснено є більшим: по товару № 1 «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі» (митна декларація від 16.05.2016 року №500060001/2016/004548), тому митну варті визнано на рівні-0,8559 дол. США/кг нетто. У зв'язку з вищевикладеним та у відповідності до ч.2 ст. 55 Митного кодексу України Одеською митницею ДФС прийнято рішення про коригування митної вартості № 500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року У вищезазначеному рішенні про коригування митної вартості товарів № 500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року наведено, стверджує відповідач, достатнє обґрунтування причин, через які заявлену декларантом митну вартість не може бути визнано, також у цьому рішенні про коригування митної вартості визначені джерела інформації, що використовувалися митним органом для визначення митної вартості, а саме: спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), у яких місттиться інформація, отримана за результатами здійснення митного контролю із зазначенням митної декларації від 16.05.2016 року №500060001/2016/004548. Враховуючи вищевикладені причини, та положення ч.6 ст.54, ч.ч. 1, 2, 3 ст.256 Митного кодексу України, Одеською митницею ДФС була видана картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № 500060001/2016/00148 від 19.07.2016 року та роз'яснено вимоги, виконання яких забезпечує можливість прийняття митної декларації, митного оформлення, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Таким чином, зазначає відповідач, Одеська митниця ДФС під час здійснення контролю митної вартості товарів позивача та прийняття рішення про коригування митної вартості № 500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016, картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення № 500060001/2016/00148 від 19.07.2016, діяла у відповідності до вимог законів та інших нормативно-правових актів України, не порушувала права та законні інтереси позивача, а тому відсутні підставі для задоволення адміністративного позову ТОВ «СОМІК».

У судовому засіданні представник позивача, посилаючись на обставини, викладені у позовній заяві, підтримав позовні вимоги у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення адміністративного позову заперечував, посилаючись на обставини, викладені в запереченнях до адміністративного позову.

Третя особа у судові засідання не з'являлась, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялась належним чином та своєчасно.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, а також дослідивши обставини, якими обґрунтовувалися позовні вимоги та заперечення, перевіривши їх доказами, судом встановлені наступні факти та обставини.

Як з'ясовано судом, «Armstrong Building Products BV» (Нідерладни) як продавцем з однієї сторони та ТОВ «СОМІК» (Україна) як покупцем з іншої сторони укладено зовнішньоекономічний договір (контракт) від 04.04.2016 року № 410664/2016 (а.с.13-34, 77-87) та 20.04.2016 року укладено додаткову угоду №1 до зовнішньоекономічний договір (контракт) № 410664/2016 від 04.04.2016 року (а.с.24-25, 75-76).

Згідно п.1.1. вказаного зовнішньоекономічного договору (контракту), продавець зобов'язується продати і поставити стельові плити і підвісні системи (ділі - товар, партія товару), а покупець прийняти товар і здійснити оплату в порядку, передбаченому даним контрактом. Поставка товару виробництва компанії «Армстронг» здійснюється на наступних умовах FCA у відповідності до Інкотермс 2010.

ТОВ «СОМІК» для здійснення митного оформлення товару «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі»: Арт. ВР 3063М4 Retail 90RH Board розм.1200х600х14мм - 3352, 320 м2 (388 коробок); Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм - 288,00 м2 (40коробок). Торгівельна марка: «Armstrong». Виробник: «Armstrong Building Products B.V.». Країна виробництва: EU.Місць:17. Пакування: 428 картонних коробок на 17 дерев'яних палетах 18.07.2016 року Одеської митниці ДФС подано митну декларацію №500060001/2016/007082 (а.с.61-63).

Для підтвердження заявленої митної вартості товару, зазначеної у МД, декларантом позивача разом із декларацією подані наступні документи: зовнішньоекономічний договір (контракт) від 04.04.2016 року №410664/2016, рахунок-фактура (інвойс) від 13.07.2016 року №79463697, платіжне доручення від 29.06.2016 року №7, довідка про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року б/н, платіжне доручення №7 від 29.06.2016 року.

Як встановлено судом та не заперечується сторонами, митним органом в результаті спрацювання АСАУР форм митного контролю 105,106 (можливе заниження митної вартості товару) та з огляду на наявні документи виявлено розбіжності у поданих до митного оформлення документах, а саме:

1) в пункті 3.2 зовнішньоекономічного контракту від 04.04.2016 року № 410664/2016 зазначено, що покупець здійснює 100% передоплату за товар, який планується поставляти на протязі 10 робочих днів після видання продавцем рахунку, але в графі «Призначення платежу» наданого до митного оформлення платіжного доручення від 29.06.2016 року № 7 зазначені номери інвойсів 79461782, 79461783, 79461784 від 23.06.2016 року, які не відповідають номеру інвойсу 79463697 від 13.07.2016, наданому до митного оформлення;

2) в пункті 1.1 зовнішньоекономічного контракту від 04.04.2016 року № 410664/20 зазначено, що поставка товарів здійснюється на умовах FСА згідно з правила: Інкотермс 2010 та визначений перелік місць поставки, що підтверджується умовами поставки, наведеними в інвойсі від 13.07.2016 року № 79463697, але в наданій до митного оформлення довідці про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року відсутні умови поставки, що унеможливлювало перевірку декларування витрат транспортування.

На підставі положень ч. 3 ст. 53 Митного кодексу України Одеською митницею ДФС повідомлено декларанта про необхідність подання протягом 10 календарних днів додаткових документів для підтвердження заявленої митної вартості, а саме:

- виписки з бухгалтерської документації;

- каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару;

- висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготованих спеціалізованими експертними організаціями.

Додатково декларанта повідомлено про те, що декларант або уповноважена ним особа за власним бажанням може подати додаткові наявні у нього документи для підтвердження заявленої ним митної вартості та запропоновано надати переклад українською мовою копії митної декларації країни відправлення.

На зазначену вимогу митниці про надання додаткових документів для підтвердження заявленої митної вартості товару декларантом позивача 19.07.2016 року надано в тому числі висновок експерта ТОВ «Одеський аукціонний центр» « 20-29/07-2016 від 19.07.2016 року (а.с.30) та зазначено, що інші документи не надаватимуться.

При цьому відповідачем зазначено, що в наданому додатковому прайс-листі відсутні умови поставки, згідно яких ціна товар не є дійсною, з огляду на що зроблено висновок, що надані додатково документи не містили інформацію, необхідну для усунення виявлених розбіжностей. Також відповідач стверджує, що висновок про вартісні характеристики товару від 19.07.2016 року № 20-29/07-2016, зроблений на основі наданих до митного оформлення товаросупровідних документів, експертом не здійснений аналіз ринкової вартості імпортованих подібних (аналогічних) товарів у проміжок часу, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів на митну територію України та не проаналізовано кон'юнктуру ринку.

За результатами перевірки митної декларації відповідачем прийнято рішення про коригування митної вартості товарів 50060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року (а.с.10-, 57-58) в якому, зокрема зазначено, що згідно з положеннями п.1 ст.55 Митного кодексу України фіскальним органом здійснюється коригування митної вартості на товар. Між фіскальним органом та декларантом була проведена консультація стосовно обрання методу визначення митної вартості, згідно якої був обраний метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, згідно ст. 60 Митного кодексу України. Оскільки, відповідно до п.2 ст. 58 Митного кодексу України, використані декларантом відомості не підтверджені документально, відповідно до п.3 ст. 58 Митного кодексу України застосовано другорядні методи, зазначені у п. 2 ч. 1 ст. 57 Митного кодексу України, у фіскальному органу відсутня інформація щодо вартості операцій з ідентичними товарами, тому, відповідно до ст.59 Митного кодексу України, неможливо застосувати методи за ціною договору щодо ідентичних товарів, у фіскальному органу наявна інформація щодо митного оформлення подібних (аналогічних) товарів, тому, у відповідності до ст. 60 Митного кодексу України митна вартість оцінюваних товарів визначена за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів. З метою забезпечення повноти оподаткування товару було проведено аналіз баз даних ПІК «Інспектор-2006» та ЄАІС ДФС та встановлено, що рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких є більшим: по товару № 1 «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі» (митна декларація від 16.05.2016 року №500060001/2016/004548) тому митну вартість визнано на рівні - 0,8559 дол. США/кг нетто.

На підставі спірного рішення про коригування митної вартості товарів, митним органом декларанту видана картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення за № 500060006/2016/00148 (а.с. 11-12, 59-60) із наступних причин: так як митну вартість товарів не можна визначити шляхом послідовного використання методів, зазначених у статтях 58-63 МК України, митна вартість оцінюваних товарів буде визначено з використанням способів, які не суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT). Митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості 500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року.

Не погоджуючись з прийнятими відповідачем рішеннями, позивач звернувся до суду із даним адміністративним позовом.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог, суд виходить із наступного.

Згідно ст. 49 Митного кодексу України (далі - МК України) встановлено, що митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Частиною першою статті 54 МК України визначено, що контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості.

Статтею 543 МК України визначено, що безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів.

До митної справи відповідно до ст.7 МК України відносяться, крім іншого, встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення.

Згідно з п. 23, п. 24 ст.4 МК України митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення; митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

Згідно положень Митного кодексу України орган доходів і зборів здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів, якою є відповідно до ст.49 МК України, їх вартість, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Відповідно до статті 50 МК України відомості про митну вартість товарів використовуються для нарахування митних платежів; застосування інших заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України; ведення митної статистики; розрахунку податкового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

Згідно з частиною 1 статті 51 МК України митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до норм цього Кодексу.

Частинами 1, 2, 3 статті 52 МК України передбачено, що заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів у порядку, встановленому розділом VIII цього Кодексу та цією главою.

Декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару, зобов'язані: 1) заявляти митну вартість, визначену ними самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним органом; 2) подавати митному органу достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню; 3) нести всі додаткові витрати, пов'язані з коригуванням митної вартості або наданням органу доходів і зборів додаткової інформації.

Декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару, мають право: 1) надавати митному органу (за наявності) додаткові відомості у разі потреби уточнення інформації; 2) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються: у разі визнання митним органом заявленої митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю; у разі згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю, визначеною митним органом; у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю товарів та надання гарантій відповідно до розділу X цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу; 3) проводити цінову експертизу договору (контракту) шляхом залучення експертів за власні кошти; 4) оскаржувати у порядку, визначеному главою 4 цього Кодексу, рішення митного органу щодо коригування митної вартості оцінюваних товарів та бездіяльність митного органу щодо неприйняття протягом строків, встановлених статтею 255 цього Кодексу для завершення митного оформлення, рішення про визнання митної вартості оцінюваних товарів; 5) приймати самостійне рішення про необхідність коригування митної вартості після випуску товарів; 6) отримувати від митного органу інформацію щодо підстав, з яких орган доходів і зборів вважає, що взаємозв'язок продавця і покупця вплинув на ціну, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари; 7) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, вимагати від митного органу надання письмової інформації про причини, за яких заявлена ними митна вартість не може бути визнана; 8) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, вимагати від митного органу надання письмової інформації щодо порядку і методу визначення митної вартості, застосованих при коригуванні заявленої митної вартості, а також щодо підстав для здійснення такого коригування.

Відповідно до ч.1 ст. 53 МК України, у випадках, передбачених цим Кодексом, одночасно з митною декларацією декларант подає органу доходів і зборів документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення.

Згідно ч. 2 ст. 53 МК України документами, які підтверджують митну вартість товарів, є:

1) декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених у частинах п'ятій і шостій статті 52 цього Кодексу, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу);

4) якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару;

5) за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;

6) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

7) копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;

8) якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.

Згідно із ч.3 ст.53 МК України у разі якщо документи, зазначені у частині другій цієї статті, містять розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу органу доходів і зборів зобов'язані протягом 10 календарних днів надати (за наявності) такі додаткові документи: 1) договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; 2) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); 3) рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); 4) виписку з бухгалтерської документації; 5) ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; 6) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; 7) копію митної декларації країни відправлення; 8) висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини.

Тобто, вимоги вказаних норм дають змогу відокремити наступні обставини, за наявності яких митний орган має право зобов'язати декларанта подати додаткові документи для підтвердження митної вартості:

1) наявність розбіжностей між окремими документами;

2) наявність ознак підробки певних документів;

3) відсутність достатніх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Таким чином, висновок митного органу щодо наявності даних обставин повинен бути обґрунтованими та підтверджений відповідними доказами. Так, встановивши розбіжність між документами чи відсутність достатніх відомостей, що підтверджують задекларовану митну вартість товарів, митний орган повинен вказати, які саме складові митної вартості товарів є непідтвердженими, чому з поданих декларантом документів неможливо встановити дані складові та які документи необхідні для підтвердження того чи іншого показника.

Відповідно до частини 6 статті 54 Митного кодексу України підставою для відмови у митному оформленні товарів за заявленою декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю є виключно наявність обґрунтованих підстав вважати, що заявлено неповні та/ або недостовірні відомості про митну вартість товарів.

У постанові від 01.10.2013 року у справі № 21 354а13 Верховний Суд України дійшов висновків, що сумніви у достовірності поданих декларантом відомостей можуть бути зумовлені неповнотою поданих документів для підтвердження заявленої митної вартості товарів, невідповідністю характеристик товарів, зазначених у поданих документах, митному огляду цих товарів, порівнянням рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних товарів, митне оформлення яких уже здійснено, і таке інше.

Про наявність обґрунтованого сумніву у правильності визначення митної вартості, вказує далі Верховний Суд України, митниця зобов'язана доводити в суді, оскільки з цією обставиною закон пов'язує можливість витребовування додаткових документів у декларанта та надає митниці право вчиняти наступні дії, спрямовані на визначення дійсної митної вартості товарів.

Як зазначалось вище, в рішенні про коригування митної вартості товарів №500060001/2016/610043/2 від 19.07.2016 року встановлено, що рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів митне оформлення яких є більшим: по товару №1 «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі» (митна декларація №500060001/2016/004548 від 15.05.2016 року), тому митну вартість визначено на рівні 0,8559 дол. США/кг нетто

Вказані доводи відповідача суд вважає необґрунтованими з огляду на наступне.

Частина друга статті 64 МК України встановлює, що митна вартість, визначена згідно з положеннями цієї статті (при застосуванні резервного методу), повинна ґрунтуватися на раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостях. Відповідно до частини першої статті 33 МК України інформаційні ресурси митних органів складаються із відомостей, що містяться у документах, які надаються під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, та інших документах. Їх використання для здійснення митного контролю обумовлене МК України.

Проте, за загальним правилом формально інший рівень митної вартості імпортованого позивачем товару від рівня митної вартості іншого митного оформлення, сам по собі не є перешкодою для застосування першого методу визначення митної вартості товару і не може бути достатньою підставою для відмови у здійсненні митного оформлення товару за першим методом визначення його митної вартості.

Приймаючи оскаржуване рішення про коригування митної вартості Одеською митницею у графі 33 спірного рішення, крім номера та дати митної декларації, яка була взята за основу для визначення митної вартості оцінюваних товарів, не надано пояснень щодо зроблених коригувань на обсягів партії ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, умов поставки, комерційних умов тощо та не зазначена докладна інформація та джерела, які використовувалися митним органом при визначенні митної вартості оцінюваних товарів із застосуванням резервного методу.

Окрім цього, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно статті 57 Митного кодексу України визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами:

1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

2) другорядні: а) за ціною договору щодо ідентичних товарів; б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; в) на основі віднімання вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена вартість); ґ) резервний.

Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є перший метод - за ціною договору (вартість операції).

Відповідно до статті 58 Митного кодексу України, у разі якщо митна вартість не може бути визначена за основним методом, застосовуються другорядні методи, зазначені у пункті 2 частини першої статті 57 цього Кодексу.

Кожний наступний метод застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до норм цього Кодексу.

Обов'язковою умовою правомірності дій митниці щодо застосування методу визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів є дотримання встановленої законом процедури, зокрема, проведення консультацій та обґрунтування неможливості застосування попередніх п'яти методів визначення митної вартості товарів.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного суду України у справі від 22.10.2013 року ( справа № 21-326а13) від 21 листопада 2011 року (справа № 21-222а11) від 06 лютого 2012 року (справи №№ 21-418а11, 21-375а11, 21-365а11), 26 червня 2012 року (справа № 21-172а12).

Обґрунтовуючи неможливість застосування методу визначення митної вартості за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2), відповідач зазначає,що він до даних правовідносин не може застосовуватись у зв'язку із відсутністю інформації щодо вартості операцій з ідентичними товарами.

Суд вважає, що митним органом було порушено послідовність застосування методів визначення митної вартості та надані позивачем документи оцінені митним органом неналежним чином.

Відповідно до ст. 60 МК України у разі якщо митна вартість оцінюваних товарів не може бути визначена згідно з положеннями статей 58 і 59 цього Кодексу, за митну вартість береться прийнята органом доходів і зборів вартість операції з подібними (аналогічними) товарами, які продано на експорт в Україну і час експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є максимально наближеним до нього. Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними. Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються якість товарів, наявність торгової марки та репутація цих товарів на ринку. Ціна договору щодо подібних (аналогічних) товарів береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари ввезено приблизно в тій же кількості і на тих же комерційних рівнях, що й оцінювані товари.

Так, відповідно до митної декларації №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року (а.с.55-56, 129-130), митне оформлення здійснювалось по наступному товару: «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі»: Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм - 3744,00 м2 (520 коробок), Арт. ВР 2621 М3А Scala Board розм.600х600х12мм - 864,00 м2 (120 коробок), Арт. ВР 3071 М4 Scalacoustic Passo розм.600х600х12мм - 576,00 м2 (80 коробок), Арт. ВР 9918 М3А Board Oasis 90 розм.600х600х12мм - 576,00 м2 (80 коробок) Торгівельна марка: «Armstrong». Виробник: «Armstrong Building Products B.V.». Країна виробництва: EU.Місць:22. Пакування: 880 картонних коробок на 22 дерев'яних палетах.

В свою чергу, ТОВ «СОМІК» до Одеської митниці ДФС подано митну декларацію (МД) №500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року для здійснення митного оформлення товару: «Плити з мінерального волокна для підвісної стелі»: Арт. ВР 3063М4 Retail 90RH Board розм.1200х600х14мм - 3352, 320 м2 (388 коробок); Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм - 288,00 м2 (40коробок). Торгівельна марка: «Armstrong». Виробник: «Armstrong Building Products B.V.». Країна виробництва: EU.Місць:17. Пакування: 428 картонних коробок на 17 дерев'яних палетах.

Як встановлено судом з інвойсу № 79463697 до №500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року за одиницю товару Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм вартість складає - 1,69 Євро.

В свою чергу згідно інвойсу №79456818 до №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року за одиницю товару Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм вартість складає 1, 69 Євро.

Тобто згідно вищевказаних документів, судом встановлено, що у інвойсах по товару Арт. ВР 9842 М3с Board Bajkal 90 розм.600х600х12мм визначено однакову вартість - 1, 69 Євро за одиницю товару.

В свою чергу, інші товари (Арт. ВР 2621 М3А Scala Board розм.600х600х12мм, Арт. ВР 3071 М4 Scalacoustic Passo розм.600х600х12мм, Арт. ВР 9918 М3А Board Oasis 90 розм.600х600х12мм, Арт. ВР 3063М4 Retail 90RH Board розм.1200х600х14мм), митне оформлення яких здійснювалось митною декларацією (МД) №500060001/2016/007082 від 18.07.2016 року та №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року не є ідентичними, оскільки є різними за розмірами та матеріалом з якого виготовлялись (Board, Tegular) та митним органом не з'ясовувались їх характеристики.

Відомості надані суду в обґрунтування правової позиції не відображають жодних параметрів, які б вказували на подібність, аналогічність чи ідентичність товарів, оскільки не відображають складових митної вартості вказаних в них товарів.

Аналізуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що висновок відповідача про те, що по товару №1 рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено є більшим-0,8559 USD за кг нетто (митна декларація №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року), ніж заявлена декларантом - є хибним, оскільки вказані товари не відповідають вимогам щодо подібності (аналогічності), які визначені ст. 60 МК України, а також вимозі щодо часу експорту товарів.

При цьому суд зазначає, що вищевказана митна декларація №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року, на підставі якої митним органом було визначено, що митна вартість подібних (аналогічних) товарів є більшою, до митного органу подавалась також ТОВ «СОМІК» і що до митного оформлення товарів за вказаною МД, декларантом позивач подавались, в тому числі, зовнішньоекономічний договір (контракт) від 04.04.2016 року №410664/2016 (тобто той самий) та довідка про транспорті витрати б/н (а.с.133). Як встановлено судом з копії вказаної довідки про транспорті витрати, у ній також відсутні умови поставки, однак, при митному оформленні товарів за митною декларацією №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року у відповідача не виникло зауважень до вказаного документа, який надавався для підтвердження митної вартості товарів.

Суд не приймає до уваги доводи відповідача щодо наявності розбіжностей у поданих декларантом документах, а саме, що в наданій до митного оформлення довідці про транспортні витрати на перевезення товару від 13.07.2016 року відсутні умови поставки, що унеможливлювало перевірку декларування витрат транспортування, адже як зазначає сам відповідач, згідно з зовнішньоекономічним контрактом від 04.04.2016 року № 410664/20, поставка товарів здійснюється на умовах FСА згідно з правила: Інкотермс 2010 та визначений перелік місць поставки, що підтверджується умовами поставки, наведеними в інвойсі від 13.07.2016 року № 79463697.

Також суд не приймає до уваги доводи відповідача щодо наявності розбіжностей у поданих деклалантом документах, а саме, що в пункті 3.2 зовнішньоекономічного контракту від 04.04.2016 року № 410664/2016 зазначено, що покупець здійснює 100% передоплату за товар, який планується поставляти на протязі 10 робочих днів після видання продавцем рахунку, але в графі «Призначення платежу» наданого до митного оформлення платіжного доручення від 29.06.2016 року № 7 зазначені номери інвойсів 79461782, 79461783, 79461784 від 23.06.2016 року, які не відповідають номеру інвойсу 79463697 від 13.07.2016, наданому до митного оформлення, оскільки як встановлено судом, інвойси №79461782, №79461783, №79461784 від 23.06.2016 року подавлись позивачем для належного виконання умов контракту, а саме для здійснення 100% передоплати, в свою чергу інвойс №79463697 від 13.07.2016 року наданий позивачем разом з товаром.

В ході судового розгляду справи, відповідачем правильність визначення позивачем митної вартості товару за ціною договору, не спростована, а об'єктивна неможливість застосування першого методу не доведена.

Згідно ч.7 ст.54 МК України, у разі якщо під час проведення митного контролю митний орган не може аргументовано довести, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів, заявлена декларантом або уповноваженою ним особою митна вартість вважається визнаною автоматично.

Як встановлено судом, митним органом порушено послідовність обрання методів визначення митної вартості товарі; митна декларація №500060001/2016/004548 від 16.05.2016 року, на підставі якої відповідачем зроблено висновок, що рівень митної вартості подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено, не може враховуватись при використанні третього методу визначення митної вартості товарів; подані позивачем документи для митного оформлення товару дають змогу встановити митну вартість товару за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), а митним органом не надано належного обґрунтування причин їх неврахування для встановлення митної вартості товару, а тому суд дійшов висновку про безпідставну відмову у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю та коригування митним органом митної вартості товару із застосуванням резервного методу визначення такої вартості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що рішення про коригування митної вартості товарів №500060001/2016/610043/2 від 19 липня 2016 року не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

Оскільки на час прийняття картки відмови в прийняття митної вартості, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №500060001/2016/00148 від 19 липня 2016 року були відсутні підстави, передбачені ч. 6 статті 54 МК України, зазначене рішення суб'єкта владних повноважень також є протиправним та підлягає скасуванню.

Відповідно ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Частиною 3 статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Відповідно до частини 1 статті 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності.

Відповідно до ст. 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів, оцінюючи надані сторонами у справі докази у сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Судом встановлено, що ТОВ «СОМІК» на підтвердження сплати судового збору при подачі адміністративного позову надано платіжне доручення №3357 від 16.08.2016 року на суму 1378, 00 та платіжне доручення №3358 від 16.08.2016 року на суму 1378,00грн.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про необхідність стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Одеської митниці ДФС судовий збір у розмірі 2756,00 грн. (1378,00+1378,00).

Керуючись ст.ст. 69-71, 76,79,86, 94, 158-163,КАС України,

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «СОМІК» - задовольнити.

Визнати протиправним та скасування рішення про коригування митної вартості товарів №500060001/2016/610043/2 від 19 липня 2016 року;

Визнати протиправною та скасувати катку відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №500060001/2016/00148 від 19 липня 2016 року.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Одеської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39441717, 65078, м.Одеса, вул.Гайдара, 21-А ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «СОМІК» (код ЄДРПОУ 36795131, 65031, м. Одеса, вул. Промислова, буд. 39) судові витрати сплачені за подання адміністративного позову згідно платіжного доручення №3357 від 16.08.2016 року у розмірі 1378,00 грн. та судові витрати сплачені за подання адміністративного позову згідно платіжного доручення №3358 від 16.08.2016 року у розмірі 1378,00 грн.

Постанова набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 -187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текс постанови складено та підписано суддею 21.10.2016 року.

Суддя Вовченко O.A.

.

Дата ухвалення рішення 21.10.2016
Зареєстровано 25.10.2016
Оприлюднено 27.10.2016

Судовий реєстр по справі 815/4274/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.12.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.12.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 14.11.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.10.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 13.09.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 22.08.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 11.07.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.05.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.05.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.03.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 21.10.2016 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону