ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

______________________________________________________________________

УХВАЛА

"24" жовтня 2016 р.Справа № 922/3421/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Хотенця П.В.

при секретарі Гаврильєву О.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012", м. Харків про стягнення 18400,00 грн. за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_2, дов. від 12.10.2016 року

відповідача - не з*явився

ВСТАНОВИВ:

Розглядається позовна вимога про стягнення з відповідача попередньої оплати в сумі у розмірі 18400,00 грн.

Представник відповідача у судове засідання не з*явився, витребувані ухвалою суду документи не надав.

Представник позивача у судовому засіданні та у наданій заяві про вжиття заходів до забезпечення позову просить суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012", що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005 в межах заявленої до стягнення суми заборгованості у розмірі 19778,00 грн., посилаючись на наступне. У позовних матеріалах справи наявні докази звернення Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до відповідача з листом-претензією про негайну поставку товару. Однак, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012" не надало відповіді на такий лист та не заперечувало наявності зобов*язання поставити товар або ж не вжило будь-яких дій по врегулюванню спору мирним шляхом. Тобто, за наявності в матеріалах справи документами слід допустити, що Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012" повністю ігнорує звернення позивача стосовно поставки товару й не вживає жодних дій до виконанню або запереченню свого обов*язку. Позивач вважає, що така поведінка відповідача взагалі ставить під сумнів наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012" товару і у зв*язку з чим позивач вимущений був звернутися до суду з позовом про стягнення з відповідача суми попередньї оплати за договором поставки. Позивач вказує, що така неділова та нечесна поведінка відповідача, яка полягає у явному ухиленню від виконання зобов*язання за договором поставки та при цьому можливість вільно розпоряджатися відповідачем грошовими коштами, свідчить про наявність обставин, які можуть утруднити чи зробити неможливим виконання в подальшому рішення господарського суду по суті спору.

Згідно статті 66 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

У зазначеному випадку заявник повинен обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Відповідно до пункту 3 Постанови пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26 грудня 2011 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Згідно статті 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується зокрема, накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу, отже, приймаючи ухвалу про накладення арешту на грошові суми, що належать відповідачу, господарський суд повинен визначитись як з предметом спору у співвідношенні з певними заходами забезпечення позову, які вимагається до застосування, і певними діями, які вимагається заборонити вчиняти, так і з доцільністю та обґрунтованістю вжиття таких заходів.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26 грудня 2011 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", застосування заходів до забезпечення позову є гарантією реального виконання рішення суду.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Згідно пункту 7.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26 грудня 2011 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" зазначається, що, у позовному провадженні піддані арешту кошти слід обмежувати розміром суми позову та можливих судових витрат. Накладення господарським судом арешту на рахунки боржника чинним законодавством не передбачене, але господарський суд вправі накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах розміру сум позовних вимог та можливих судових витрат. Відомості про наявність рахунків, їх номери та назви відповідних установ, в яких вони відкриті, надаються суду заявником.

Відповідно до пункту 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26 грудня 2011 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", про забезпечення позову господарський суд виносить ухвалу, яка надсилається або видається сторонам у справі, іншим учасникам судового процесу. Наказ про вжиття заходів до забезпечення позову не видається.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заява позивача про забезпечення позову підлягає задоволенню за таких підстав. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Наведені позивачем факти свідчать про те, що подальше порушення відповідачем зобов*язань по договору поставки, виконання рішення суду, якщо воно буде постановлено на користь позивача буде суттєво утрудненим, або взагалі, стане неможливим. Одним із заходів забезпечення позову, встановленим статтею 67 Господарського процесуального кодексу України є накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу. Отже, суд вважає за необхідне забезпечити позов шляхом накладанням арешту на грошові суми, що належать відповідачу.

На підставі викладеного та керуючись статтями 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.

З метою забезпечення позову:

Накласти арешт на грошові кошти відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012" (61029, м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 2 б, код ЄДРПОУ 38494253), що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005 в межах заявленої до стягнення суми заборгованості у розмірі 19778,00 грн. (дев*ятнадцять тисяч сімсот сімдесят вісім гривень).

Стягувачем за даною ухвалою є Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Боржником за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДТОРГ 2012" (61029, м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 2 б, код ЄДРПОУ 38494253).

Ухвала набирає чинності 25 жовтня 2016 року, підлягає негайному виконанню та є виконавчим документом згідно Закону України "Про виконавче провадження".

Строк пред`явлення ухвали до виконання - три роки до 26 жовтня 2019 року.

Ухвала про забезпечення позову може бути оскаржена через господарський суд Харківської області до Харківського апеляційного господарського суду протягом 5-ти днів від дня її проголошення. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Суддя П.В. Хотенець

Дата ухвалення рішення 24.10.2016
Зареєстровано 27.10.2016
Оприлюднено 31.10.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/3421/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону