СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/13675/16

№760/10819/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря Беро В.Ю., слідчого Гутника І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016110000000203 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ «ГЗФ Східно- Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097), за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп.. Радянський, 54б, кв. 22, та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.10.2015 по 21.09.2016 з ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ «Крузер - ЮА» (код ЄДРПОУ 40109346), ТОВ «Аравот» (код ЄДРПОУ 39934452), ТОВ «УВПС» (код ЄДРПОУ 36827241), ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), ПП «Снабпромресурс» (код ЄДРПОУ 34318194), ТОВ «Велен Груп» (код ЄДРПОУ 40059987), ТОВ «Олгрін Гранд Груп» (код ЄДРПОУ 40139590), ТОВ «Геокард-5» (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), а саме платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків - фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів тощо.

Обгрунтовує клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №42016110000000203 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «СААТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40048954), ТОВ «Конслатком» (код ЄДРПОУ 39938853), ТОВ «ЮГ-Інвестрейд» (код ЄДРПОУ 39288987) ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ «Валєнт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40009669), з метою здійснення незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та заниження податкових забовязань з податку на прибуток суб'єктам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Альянс Трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876).

У відповідності до результатів співставлення податкових забовязань та податкового кредиту АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що юридичною особою ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ «Крузер - ЮА» (код ЄДРПОУ 40109346), ТОВ «Аравот» (код ЄДРПОУ 39934452), ТОВ «УВПС» (код ЄДРПОУ 36827241), ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), ПП «Снабпромресурс» (код ЄДРПОУ 34318194), ТОВ «Велен Груп» (код ЄДРПОУ 40059987), ТОВ «Олгрін Гранд Груп» (код ЄДРПОУ 40139590), ТОВ «Геокард-5» (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), протягом періоду з 01.10.2015 по 21.09.2016 сформовано податковий кредит платнику податків ТОВ «ГЗФ Східно- Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097).

Слідчий зазначає, що документи які перебувають у володінні ТОВ «ГЗФ Східно- Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097), за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп.. Радянський, 54б, кв. 22, необхідно отримати оскільки в них можуть міститися відомості про пособництво невстановленими слідством особами, в ухиленні від сплати податків, тому звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Між тим, з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України випливає, що відомості про кримінальне провадження внесені відносно невстановлених осіб які створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «СААТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40048954), ТОВ «Конслатком» (код ЄДРПОУ 39938853), ТОВ «ЮГ-Інвестрейд» (код ЄДРПОУ 39288987) ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ «Валєнт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40009669), з метою здійснення незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та заниження податкових забовязань з податку на прибуток суб'єктам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Альянс Трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876).

Фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) Особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Так, доказами фіктивності конкретного підприємства ст. 205 КК України можуть визнаватися, зокрема: реєстрація підприємства на підставну особу, за підробленими, втраченими, позиченими або викраденими документами, за вигаданою юридичною адресою; внесення в установчі документи неправдивих даних про засновників і керівників підприємства або про інші обставини; відсутність ознак діяльності фірми, зазначеної в установчих документах; відсутність руху коштів підприємства на його банківських рахунках або, навпаки, занадто великий обсяг фінансових операцій на банківських рахунках підприємства, яке лише нещодавно зареєструвалось.

Крім того, такі дії можуть бути передумовою для наступного ухилення від сплати податків чи інших порушень з фінансовими ресурсами, доказами чого може бути дослідження проходження грошових коштів по банківському рахунку.

Таким чином, виходячи з вказаних у внесених до ЄРДР відомостей щодо фабули та правової кваліфікацій кримінального правопорушення, в клопотанні відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало суттєве значення документів ТОВ «ГЗФ Східно- Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097) за період з 01.10.15р. по 21.09.16 р.

При цьому слідчим не обґрунтовані обставини щодо способу використання запитуваної інформації, що перешкоджає слідчому судді прийняти рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії, оскільки за викладених обставин не вбачається за можливе встановити подальші дії слідчого та їх обсяг використання отриманої інформації, а й відповідно встановити виправдану потребу досудового розслідування саме в такий ступінь втручання до інформації, якою володіє особа і яка становить охоронювану державою таємницю.

Так, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

За загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об'єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Таким чином, оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і право мірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Так, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тобто, за змістом згаданої процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Разом з тим, слідчим не були доведені обставини існування реальної загрози зміни або знищення документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з фабули кримінального правопорушення. Тож зі змісту клопотання не вбачається, в чому необхідність вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Проте, матеріали клопотання не містять інформації про те, чи уживалися заходи щодо одержання документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться в поданому клопотанні, в добровільному порядку, тобто, чи витребовувались слідчим відомості про такі документи, та відсутня інформація про відмову в наданні цих документів за їх наявності у володінні у даної особи.

Між тим, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

За загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об'єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Отже, за викладених обставин не вбачається за можливе встановити виправдану потребу досудового розслідування саме в такий ступінь втручання до інформації, якою володіє особа і яка становить охоронювану державою таємницю, щодо осіб, кримінальне провадження стосовно яких не порушено, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і право мірним.

При цьому орган досудового слідства не позбавлений можливості у реалізації прав на отримання інформації шляхом отримання конкретно визначених ним документів за певний період часу, які б, в свою чергу, могли підтвердити або спростувати певні обставини кримінального провадження.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ТОВ «ГЗФ Східно- Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097), за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп.. Радянський, 54б, кв. 22 та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.10.2015 по 21.09.2016 з ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ «Крузер - ЮА» (код ЄДРПОУ 40109346), ТОВ «Аравот» (код ЄДРПОУ 39934452), ТОВ «УВПС» (код ЄДРПОУ 36827241), ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), ПП «Снабпромресурс» (код ЄДРПОУ 34318194), ТОВ «Велен Груп» (код ЄДРПОУ 40059987), ТОВ «Олгрін Гранд Груп» (код ЄДРПОУ 40139590), ТОВ «Геокард-5» (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), що виходить за межі фабули кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016110000000203 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір

Дата ухвалення рішення 10.10.2016
Зареєстровано 02.11.2016
Оприлюднено 07.11.2016

Судовий реєстр по справі 760/10819/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.02.2017 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.12.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.12.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.12.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.10.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону