ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/6455/16-к

Провадження № 1-кс/761/3898/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітана поліції Голодника Юрія Андрійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітан поліції Голодник Юрій Андрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури містка Києва В.О.Годуєвим у кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12015100000000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Кримінальне провадження зареєстровано на підставі інформації, виявленої ГУ БКОЗ СБ України, якими встановлено, що службовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), можливо складено, видано завідомо неправдиві офіційні документи, внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, здійснено інше підроблення офіційних документів під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183). Відповідно інформації Міністерства юстиції України, засновником та директором ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) була ОСОБА_3, яка показала, що до діяльності указаного підприємства відношення не має, останнє зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 250 гривень на прохання особи на ім'я ОСОБА_1. Контрагенти ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) їй не відомі. 03 серпня та 16 грудня направлено запити на підприємство ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), щодо надання завірених належним чином копій всіх засновницьких (установчих) документів ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), а також документів, щодо взаємовідносин останнього з ТОВ «ПАЛСОНТ» (ЄДРПОУ 37723183), за наявний період, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання. У відповіді на запити, за підписом ОСОБА_4, як директора підприємства ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), зазначено, що на протязі 2014 року, останнє ні одного з правочинів та взаємовідносин з ТОВ «ПАЛСОНТ» (ЄДРПОУ 37723183)не мало. При цьому, в указаних запитах посилання на те, що надання інформації було необхідне за 2014 не було. Крім того, відповідно руху коштів, підприємство ТОВ «ПАЛСОНТ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737) у 2015 році. Вилучення копій указаних вище документів необхідне для перевірки інформації щодо реальності укладених угод та достовірності відомостей указаних в документах. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки інформації щодо складання та видачі завідомо підроблених документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17 (фактично знаходиться, відповідно відповіді на запит, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, буд. 64), із можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100000000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17 (фактично знаходиться, відповідно відповіді на запит, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, буд. 64).

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим банківській установі.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Сиченку Віталію Миколайовичу, заступнику начальника відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Маценко Ользі Олександрівні, членам слідчої групи та особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17 (фактично знаходиться, відповідно відповіді на запит, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, буд. 64), а саме: всіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ТОВ «ПАЛСОНТ» (ЄДРПОУ 37723183) , за наявний період, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «І.С.М. ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32530737) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 19.02.2016
Зареєстровано 08.11.2016
Оприлюднено 11.11.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/6455/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону