ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 815/6784/16

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року                                                                       м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду – Марин П.П., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експолот» про стягнення податкового боргу у сумі 9082,00 грн.,-

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області звернулась до Одеського окружного адміністративного суду з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експолот» про стягнення податкового боргу у сумі 9082,00 грн. Позивач в обґрунтування позовних вимог посилається на порушення відповідачем вимог Податкового кодексу України, несплатою у встановлений Податковим кодексом України строк самостійно визначених податкових зобов'язань за деклараціями по податку на прибуток від 23.02.2015 року та зобов'язань, визначених податковим органом згідно податкового повідомлення-рішення №0002351203 від 26.04.2016 року, у зв'язку з чим станом на 08.11.2016 року згідно розрахунку та облікових карток платника податків у Товариства з обмеженою відповідальністю «Експолот» рахується заборгованість по податку на прибуток приватних підприємств у сумі 9082,00 грн., яка не сплачена відповідачем, що зумовило звернення податкового органу до суду із даним позовом.

Ухвалу суду про відкриття скороченого провадження було надіслано відповідачу за адресою, зазначеною у Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та в позовній заяві, але, повернуто до суду з поштовою відміткою «організація за вказаною адресою не знаходиться».

Згідно з ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

У зв'язку із вказаними обставинами суд вважає, що відповідачу копія ухвали про відкриття скороченого провадження у справі вручена належним чином, жодних заяв про визнання позовних вимог чи заперечень на адміністративний позов до суду не надходило.

Розгляд справи проведено в порядку скороченого провадження у відповідності із ст. 183-2 КАС України без проведення судового засідання та виклику осіб які беруть участь у справі. Суддя за результатами розгляду справи у порядку скороченого провадження, оцінивши повідомленні позивачем обставини вважає їх достатніми для прийняття рішення з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «Експолот» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується наявним у матеріалах справи Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.19) та перебуває на обліку в ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області як платник податків (а.с.18).

Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства, наданої ТОВ «Експолот» до ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 23.02.2015 року (а.с.16-17), сума авансового платежу, що підлягає сплаті щомісяця до бюджету, відповідачем визначена у розмірі 4456,00 грн.

Поряд з цим, судом встановлено, що відповідно до Акту перевірки ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 11.04.2016 року №91253/15-54-12-03, встановлено порушення відповідачем п.п.49.18.3 п.49.118 ст.49 ПКУ, що виразилось у неподанні податкової звітності з податку на прибуток за 2015 рік (а.с.15-15з/б).

На підставі встановлених порушень та акту перевірки, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області 26.04.2016 року прийнято податкове повідомлення-рішення №0002351203, яким позивачу визначено суму збільшення грошового зобов'язання за платежем – податок на прибуток приватних підприємств за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у розмірі 170,00 грн. (а.с.13).

Згідно п.п. 59.1, 59.4-59.5 ст. 59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Для погашення заборгованості у добровільному порядку ДПІ у Суворовському районі м. Одеси відповідачу виставлялась податкова вимога №1841-23 від 03.12.2015 року (а.с.11).

Відповідно до облікової картки платника, станом на 31.05.2016 року, довідки про суми податкового боргу станом на 04.11.2016 року та розрахунку податкового боргу станом на 08.11.2016 року (а.с. 8-10) податковий борг відповідача складає 9082,00 грн.

Відповідно п.п. 14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п. п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п. 95.1., 95.2. ст. 95 Кодексу, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

          Доказів, які б спростовували факт існування у ТОВ «Експолот» заборгованості або доказів оскарження податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги відповідачем до суду не надано, а тому дана заборгованість є узгодженою.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку, що позивач довів суду обставини на яких ґрунтуються його позовні вимоги та надав суду необхідні докази, в підтвердження своїх позовних вимог.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів, оцінюючи надані докази в сукупності, суд вважає, що позовні вимоги Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області обґрунтовані, документально підтверджені, відповідають чинному законодавству, отже підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 9, 11, 159 - 163, 167, 183-2, 254 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

          Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експолот» про стягнення податкового боргу у сумі 9082,00 грн. - задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Експолот» (код ЄДРПОУ 38436816) №26005621119791, №26007621119799, №26008621119806 відкритих в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, №26005010017199 відкритому в АБ «Південний» МФО 3282090, №37519000169650 у Казначействі України заборгованість по податку на прибуток приватних підприємств у сумі 9082 /дев'ять тисяч вісімдесят дві/ грн. 00 коп. на бюджетний рахунок №31112029700009, код 11021000 до УДКСУ у м. Одесі Одеської області, банк отримувача ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011 код 38016923.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому та скороченому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

          Суддя                               Марин П.П.

          

          

Дата ухвалення рішення 28.12.2016
Оприлюднено 03.01.2017

Судовий реєстр по справі 815/6784/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.12.2016 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.12.2016 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/6784/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону