ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59234/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000057 від 12.05.2016р., за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Грозний, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, не судимого, який займає посаду директора ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що будучи директором ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДРПОУ 35982853), яке зареєстроване у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за №10681020000023084 від 16.07.2008, призначений на посаду наказом №1-к від 15.06.2013 та, виконуючи адміністративно-господарські обов`язки керівника ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (фактична адреса офісних приміщень: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26), і таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а також, вчинив створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства (далі ПП) «Лукоптторг» (код ЄДРПОУ 33975928) та придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Ліворно Груп» (код ЄДРПОУ 38912375) з метою прикриття незаконної діяльності, за наступних обставин.

Наа ОСОБА_5 як службову особу Генерального директора ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» покладено відповідно до чинного законодавства України виконання наступних обов`язків: - ст. 67 Конституції України - обов`язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

- п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 - обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних у первинних документах;

- п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи;

- п. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 - первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;

- п. 44.1 ст. 44 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 - для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством;

- п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу;

- п. 135.1 ст.135 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно статуту ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» виконавчим органом товариства є Дирекція, проте до прийняття рішення Загальними зборами учасників товариства про створення Дирекції (до формування складу Дирекції) функції та повноваження виконавчого органу виконує Генеральний директор товариства одноособово. До повноважень Дирекції товариства зокрема входить: організація виконання рішень Загальних зборів учасників товариства, прийняття рішень про укладення та виконання договорів (контрактів, правочинів), прийняття рішень про прийом на роботу та звільнення всіх працівників товариства.

Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» до компетенції ОСОБА_5 як генерального директора ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» входить: здійснення оперативного керівництва всією роботою товариства відповідно до рішень Загальних зборів учасників та Дирекції; прийняття рішень про укладання правочинів (угод, договорів, контрактів тощо), укладення у встановленому статутом порядку правочинів (угоди, договори, контракти тощо); налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності товариства та інше.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», будучи службовою особою цього підприємства, маючи при цьому владні повноваження, передбачені внутрішніми нормативними актами підприємства та законодавчими актами України, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки пов`язані з нарахуванням та своєчасною сплатою податків підприємством, та з подачею достовірних документів податкової звітності від імені ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз».

Однак, ОСОБА_5 , переслідуючи протиправну мету, виконуючи обов`язки службової особи ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», в період 2014 року, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами розробив та в подальшому реалізував спільний злочинний план, який полягав у незаконному приховуванні отриманого доходу під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» (код ЄДР 31113488), з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства.

Так, встановлено, що між ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (продавець) та ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» (покупець) укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, а саме: договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ239/2014 від 01.09.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ269/2014 від 01.09.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ312/2014 від 29.09.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ355/2014 від 03.11.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ360/2014 від 04.11.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ364/2014 від 07.11.2014; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ384/2014 від 12.11.2014, за умовами яких ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» зобов`язувалось передати у власність ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай», а ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» зобов`язувалось прийняти та оплатити цінні папери відповідно до вище укладених договорів. На виконання зазначених договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання цінних паперів від ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» службові особи ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай», в період з серпня по листопад 2014 року, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», на загальну суму 3 600 000 грн. Надалі, після проведених розрахунків між ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» та ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» були складені та підписані акти виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів, а саме: акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ239/2014 від 01.09.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ269/2014 від 01.09.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ312/2014 від 29.09.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ355/2014 від 03.11.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ360/2014 від 04.11.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ364/2014 від 07.11.2014; акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ384/2014 від 12.11.2014.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний чинний умисел, направлений на умисне ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, з метою приховування отриманого доходу у вигляді 3 600 000 грн., від проведених фінансово-господарських операцій з ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» прийняв рішення про неподання податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Так, встановлено що від імені ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853) податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 рік до контролюючого органу за місцем реєстрації не подано.

Також, слід зазначити, що згідно висновку судово-економічної експертизи №71/11/2016 від 14.11.2016 Експертно-дослідної служби України підтверджено порушення вимог пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), які виявлені під час проведення аналітичного дослідження від 20.10.2016 стосовно ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз».

Таким чином, Генеральний директор ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, у період серпня-листопада 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, ігноруючи вимоги чинного законодавства України, незаконно приховав отриманий дохід в розмірі 3 600 000 грн.

У зв`язку з викладеним генеральний директор ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, зі змінами та доповненнями, умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 648000 грн., що в 1000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є значним розміром.

Вина ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, підтверджується зібраними доказами: договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ239/2014 від 01.09.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ269/2014 від 01.09.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ312/2014 від 29.09.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ355/2014 від 03.11.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ360/2014 від 04.11.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ364/2014 від 07.11.2014; договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ384/2014 від 12.11.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ239/2014 від 01.09.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ269/2014 від 01.09.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ312/2014 від 29.09.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ355/2014 від 03.11.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ360/2014 від 04.11.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ364/2014 від 07.11.2014; актом виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ384/2014 від 12.11.2014; випискою по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з серпня по листопад 2014 року, який відкритий службовими особами ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» в ПАТ «КБ «Стандарт» (МФО 380690); листом за вих. №3273/7/26-50-08-03 від 04.11.2016 ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві; аналітичним дослідженням від 20.10.2016 «дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код за ЄДРПОУ 35982853) при взаємовідносинах з ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай» (код за ЄДРПОУ 31113488)»; висновком експерта Експертно-дослідної служби України №71/11/2016 від 14.11.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженню.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, своїми діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

29.11.2016р. прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду з письмовим клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, у зв`язку із застосуванням положень ч. 4ст. 212 КК України, оскільки останнім до притягнення його до кримінальної відповідальності у повному обсязі сплачено донарахований податок на прибуток підприємства у розмірі 648 000 грн.

Прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів даного кримінального провадження, в судовому засіданні внесене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 повністю визнав всі фактичні обставини пред`явленої йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України, щиро розкаялася, пояснивши, що несвоєчасна сплата податку на прибуток підприємства була пов`язана з тимчасовими труднощами підприємства, та до притягнення його до кримінальної відповідальності він відшкодував державі всі збитки. Крім того, підтримав клопотання прокурора і просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4ст. 212 КК України, зазначивши при цьому, що правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав йому роз`яснені судом і зрозумілі.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Розглядаючи вказане клопотання, суд виходив із положень ч. 2ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1постанови "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під часпідготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною КК України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 3ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданнісуд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав,передбачених ч. 2ст. 284 КПК України,зокрема у разі звільненняособи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 4ст. 212КК Україниособа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Як встановлено судом, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, квитанцією відділення ПАП «Приватбанк» від 24.11.2016р. № 0.0.65287920.1 підтверджується сплата ОСОБА_5 648000,00 грн в рахунок сплати податку на прибуток підприємства у кримінальному провадженні № 32016100060000057 від 12.05.2016р., що також в судовому засіданні підтверджено прокурором.

Враховуючи, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце роботи і проживання, позитивно характеризується за місцем роботи, сплатив податок на прибуток підприємства та відшкодував шкоду, завдану державі його несвоєчасною сплатою, щиро покаявся, суд вважає за можливе звільнити його від кримінальної відповідальності, а провадження у кримінальному провадженні закрити.

Керуючисьч. 4 ст. 212 КК України, ч. 2 ст.284, ст.285,п. 2 ч. 3 ст.314, ст. 369, ст. 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4ст. 212 КК України відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 задовольнити.

ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 212 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32016100060000057 від 12.05.2016р., закрити у зв`язку зі сплатою податку на прибуток підприємства та відшкодуванням шкоди, завданої державі його несвоєчасною сплатою.

Визначити час оголошення повного тексту ухвали 30.12.2016р. о 15 год 35 хв.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першоїінстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення25.12.2016
Оприлюднено16.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/59234/16-к

Ухвала від 30.12.2016

Кримінальне

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Бабенко С. Ш.

Ухвала від 30.12.2016

Кримінальне

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Бабенко С. Ш.

Ухвала від 30.12.2016

Кримінальне

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Бабенко С. Ш.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні