ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12 січня 2017 р. Справа № 902/977/16

Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука Василя Васильовича розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (вул. Гоголя, 10, м. Вінниця, 21018)

до Приватного підприємства ТРК Подільські комунікації (АДРЕСА_1, 24321)

про стягнення 7551,74 грн. та повернення орендованого майна

за участю секретаря судового засідання Жиляк С.І.,

представників сторін:

позивача ОСОБА_1 за довіреністю № 8 від 13.01.2016 року,

ОСОБА_2 за довіреністю № 2 від 10.01.2017 рок,

відповідача не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області звернулося до Господарського суду Вінницької області з позовом про стягнення з Приватного підприємства ТРК Подільські комунікації 7 551,74 грн. заборгованості за договором оренди № 1069-НМ від 24.11.2011 року та зобов'язання відповідача повернути державне майно, що надавалось йому у користування за договором оренди № 1069-НМ від 24.11.2011 року.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором оренди № 1069-НМ від 24.11.2011 року в частині повної та своєчасної сплати орендних платежів.

Ухвалою суду від 16.11.2016 року за вказаним позовом порушено провадження у справі № 902/977/16 з призначенням до розгляду на 08.12.2016 року та зобов'язано сторін надати докази, необхідні для вирішення спору в даній справі.

05.12.2016 року до суду надійшла заява за підписом представника позивача за довіреністю ОСОБА_1 (вх. номер канц. суду 06-52/11463/16 від 05.12.2016 року) про зменшення позовних вимог, в якій останній просив стягнути з відповідача загальну суму заборгованості в розмірі 7 492,39 грн., в тому числі: заборгованість з орендної плати в сумі 4433,53 грн., пеня в сумі 499,83 грн., неустойки в сумі 2509,21 грн. та 3% річних в сумі 49,82 грн.

Дана заява прийнята судом до розгляду, а спір розглядається з урахуванням зменшених позовних вимог.

05.12.2016 року до суду надійшли пояснення б/н. від 05.12.2016 року за підписом представника позивача за довіреністю ОСОБА_1 в яких наведено підстави нарахування та розрахунки заявлених до стягнення сум.

Ухвалою суду від 08.12.2016 року розгляд справи відкладено на 12.01.2017 року з підстав невиконання відповідачем вимог суду в частині надання доказів.

06.01.2017 року на електронну адресу Господарського суду Вінницької області надійшли пояснення відповідача № 1 від 05.01.2016 року щодо обставин наведених в позові з додатками.

12.01.2017 року на електронну адресу Господарського суду Вінницької області надійшло клопотання відповідача про перенесення розгляду справи на іншу дату.

Суд не приймає зазначені пояснення та клопотання до розгляду виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1.5.17. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.02.2013р. N 28, документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв'язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Пояснення та клопотання відповідача не містить електронного цифрового підпису, оригіналів відповідних пояснень та клопотання у паперовій формі до суду не надходило.

При розгляді справи 12.01.2017 року представником позивача надано додаткові пояснення від 12.01.2017 року щодо припинення договору оренди від 24.11.2011 року № 1069-НМ.

На визначену судом дату з'явилися представники позивача, які позовні вимоги підтримали з врахуванням заяви про зменшення позовних вимог.

Відповідач правом участі в судовому засіданні не скористався, пояснень щодо обставин викладених в позові та визначених судом документів не надав, про поважність причини своєї неявки суду не повідомив, хоча про дату, час і місце розгляду справи відповідач повідомлявся судом належним чином за юридичною адресою, вказаною в позовній заяві, яка значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців. Однак, згідно відстеження пересилання поштових відправлень з сайта Укрпошта (штрихкодовий ідентифікатор: 2102800267891), поштова кореспонденція суду не вручена відповідачу під час доставки.

Як передбачено приписами ст. 64 ГПК України, у разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Так, у пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 № 01-8/123 Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи. Крім того, у пункті 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році від 02.06.2006 р. № 01-8/1228 зазначено, що примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками «адресат вибув» , «адресат відсутній» і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Крім того, як зазначено в абз. 3 п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГСУ № 18 від 26.12.2011 р. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції , в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

З огляду на вищевикладене, відповідач вважається належним чином повідомлений про розгляд справи судом.

Таким чином, оскільки неможливість присутності в судовому засіданні представника відповідача документально підтверджена не була, надані позивачем матеріали справи та оригінали документів дозволяють розглянути справу по суті спору, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представник відповідача за наявними в справі матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи і забезпечення явки останнього в судове засідання для реалізації ним права на судовий захист своїх прав та інтересів.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

24 листопада 2011 року між Регіональним відділенням Фонду ДМ України по Вінницькій області (позивач, за договором Орендодавець) та Приватним підприємством ТРК Подільські комунікації (відповідач, за договором Орендар) укладено договір оренди № 1069-НМ (надалі Договір) (а.с.15-19).

Згідно п.1.1 Договору, Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно - нежитлові вбудовані приміщення (№23 (20,4 кв.м.), №34 (3,8 кв.м.), №35 (8,6 кв.м.), част. № 22 (2,2кв.м.) за даними БТІ) (надалі - майно), загальною площею 35,0 кв.м., за адресою: 24800, Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. Котовського, 2, на 1-му поверсі 3-поверхової адмінбудівлі (реєстровий номер 21560045.200.АААЖЕИ119), що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (надалі - Балансоутримувач) і є державною власністю, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки і станом на 30.06.2011 року становить 62 475,00 грн.

Майно передається в оренду з метою розміщення редакції засобів масової інформації (п. 1.2. Договору)

Орендар вступає в строкове платне користування майном у термін, указаний в Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами даного Договору та акта приймання-передавання майна. (п. 2.1. Договору)

Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами) (далі -Методика розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції ) - жовтень 2011р. - 521,15 грн.

Орендна плата за перший місяць оренди (листопад 2011р.) визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за листопад 2011р.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати та його перерахунок до державного бюджету здійснюється Балансоутримувачем у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Орендна плата перераховується до державного бюджету (казначейства) та Балансоутримувачу - Вінницькій дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта , у співвідношенні 70% до 30%, щомісяця не пізніше 10 числа, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж. (п.п. 3.1.-3.5. Договору)

Відповідно до п. 5.2. Договору Орендар зобов'язується протягом 5 (п'яти) днів після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується до державного бюджету і Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у п. 3.5. цього Договору. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць з урахуванням внесеного Орендарем завдатку.

Цей Договір укладено строком на 2 роки 364 дні, що діє з 24 листопада 2011 року по 22 листопада 2014 року включно. (п. 10.1. Договору)

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. (п. 10.4. Договору)

24.11.2011 року Сторонами за Договором складено та підписано акт приймання-передавання державного нерухомого майна, за яким позивач погоджує передачу нерухомого майна - нежитлові вбудовані приміщення (№23 (20,4 кв.м.), №34 (3,8 кв.м.), №35 (8,6 кв.м.), част. № 22 (2,2кв.м.) за даними БТІ) (надалі - майно), загальною площею 35,0 кв.м., за адресою: 24800, Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. Котовського, 2, на 1-му поверсі 3-поверхової адмінбудівлі (реєстровий номер 21560045.200.АААЖЕИ119), що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта і є державною власністю, а відповідач приймає на термін оренди, вартість яких станом на 30.06.2011 року становить 64 475,00 грн.

14.04.2015 року між Сторонами укладено додаткову угоду № 1 до Договору, якою внесено зміни та доповнення до Договору, зокрема: визначено загальну вартість об'єкта оренди в розмірі 76 685,00 грн.; збільшено розмір орендної плати до 791,77 грн. за базовий місяць; в п. 3.5. Договору слова: не пізніше 10 числа замінено на слова: не пізніше 15 числа ; п. 10.1 Договору доповнено реченням у такій редакції: Дію договору оренди продовжено до 22 листопада 2015 року включно . (а.с. 24,25)

Як свідчать матеріали справи та пояснення представників позивача, протягом місяця, з дня закінчення Договору не надходило від Орендаря будь-яких зауважень та заяв, у звязку з чим вказаний Договір, на підставі ч. 2 ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" продовжено на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені Договором.

За твердженням позивача, відповідач, порушуючи умови Договору, несвоєчасно та не в повному обсязі сплачував орендну плату, у зв'язку з чим виникла заборгованість, яка станом на 08.09.2016 року складає 4433,53 грн.

Так, з матеріалів справи вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 08.09.2016 року позивачем нараховано 5 458,65 грн., з яких відповідачем сплачено 1 068,46 грн.. Окрім того, станом на 01.01.2016 року за відповідачем рахувалась заборгованість в сумі 43,34 грн.

Зважаючи на наявну заборгованість позивач двічі звертався до відповідача з претензіями № 11-06/3286 від 19.11.2015 року, № 11-06/1769 від 14.06.2016 року про її погашення. Однак, станом на день розгляду справи, матеріали справи не містять доказів сплати відповідачем заборгованості за Договором. (а.с. 28-35)

09.08.2016 року позивач направив на адресу відповідача повідомлення № 11-09/2398 про відмову від Договору, в якій вимагав погасити заборгованість та протягом трьох робочих днів з дня отримання даного повідомлення повернути орендоване майно. (а.с.37)

Дане повідомлення відповідачем не отримано, а повернуто відділенням поштового зв'язку з написом наступного змісту: за закінченням терміну зберігання . (а.с. 38)

05.09.2016 року позивач повторно направив на адресу відповідача повідомлення № 11-09/2629 про відмову від Договору, якому також вимагав погасити заборгованість та протягом трьох робочих днів з дня отримання даного повідомлення повернути орендоване майно. (а.с. 40,41)

Повідомлення відповідачем отримано 08.09.2016 року. (а.с. 42)

З огляду на це позивач вважає, що Договір оренди розірвано з 08.09.2014 року.

У зв'язку з розірванням Договору відповідач повинен був погасити існуючу заборгованість та повернути майно з оренди протягом 3 (трьох) робочих днів, згідно умов п.5.10. Договору, тобто не пізніше 13.09.2016 року

Натомість, відповідач оплату заборгованості за оренду майна не здійснив, майно з оренди не повернув.

Загальна заборгованість зі сплати орендної плати відповідача перед позивачем за Договором на дату складання позову, згідно розрахунку позивача, становить 4433,53 грн..

Враховуючи викладене, суд зважає на наступне.

Договір оренди № 1069-НМ від 24.11.2011 року є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України, Глави 30 Господарського кодексу України та Закону України Про оренду державного та комунального майна .

Вказаний Договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Статтею 18 Закону України Про оренду державного та комунального майна визначено, що Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Отже матеріалами справи підтверджується факт передачі майна в оренду, користування ним відповідачем, а також існування у відповідача заборгованості по сплаті орендних платежів в розмірі 4433,53 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не зазначено Договором.

Пунктами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Згідно ч. 3 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що одним із основних обов'язків орендаря є внесення орендної плати своєчасно і в повному обсязі.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Факт наявності боргу у відповідача за Договором в розмірі 4433,53 грн. за період з 01.01.2016 року по 08.09.2016 року (день розірвання договору) позивачем належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований, і тому вказана сума підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 10.9. Договору, у разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу.

У зв'язку з розірванням Договору оренди 08.09.2016 року (день отримання вимоги відповідачем про розірвання договору) відповідач мав повернути орендоване майно не пізніше 13.09.2016 року.

Однак судом встановлено, що відповідач орендоване майно не повернув, а продовжує користуватися ним.

Тому вимога позивача про зобов'язання відповідача повернути орендоване по договору оренди № 1069-НМ від 24.11.2011 року майно є обґрунтованою, та підлягає задоволенню.

Поряд з цим, за порушення зобов'язань за Договором, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача 2 509,21 грн. - неустойки; 49,82 грн. - 3% річних та 499,83 грн. - пені.

Згідно ч.1 ст.612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Порушенням зобов'язання, згідно ст.610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У відповідності до п.3 ст.611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст. 546 Цивільного кодексу України та ст. 230 Господарського кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.

У відповідності до ч.ч.1, 2 ст.549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно ч.1 ст.550 Цивільного кодексу України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Статтею 230 Господарського кодексу України, встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Стаття 628 Цивільного кодексу України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Пунктом 3.6. Договору визначено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином суд вважає, що вимоги щодо стягнення пені та трьох відсотків річних є правомірними, оскільки відповідають умовам укладеного договору та чинному законодавству.

Перевіривши за допомогою системи Ліга Закон правильність наданого позивачем розрахунку пені та 3% річних судом не виявлено помилок, у зв'язку з чим зазначені вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Розглядаючи вимогу позивача про стягнення неустойки за період з 14.09.2016 року по 10.11.2016 року в розмірі 2509,21 грн. суд зважає на наступне.

Відповідно до ст. 785 Цивільного кодексу України, у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Таке положення містить і п.п. 5.10, 10.9 Договору оренди.

Матеріалами даної справи підтверджено, що відповідач після припинення Договору продовжує користуватися орендованим майном.

Враховуючи викладене вище, позовні вимоги про стягнення з відповідача 2509,21 грн. неустойки за фактичне використання орендованого майна за період з 14.09.2016 року по 10.11.2016 року, підлягають задоволенню.

Як визначає ст.32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.ст. 34, 43 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення для господарського суду не є обов'язковим.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Всупереч наведеним вище нормам та вимогам ухвал суду відповідач своїм правом на участь в судовому розгляді справи не скористався, доказів сплати орендної плати за Договором не надав.

За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення позову з розподілом судових витрат за правилами ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст.4 3 , 32, 33, 34, 43, 49, 82, 84, 85, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства ТРК Подільські комунікації (АДРЕСА_1, 24321, код ЄДРПОУ 34261211) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (вул. Гоголя, 10, м. Вінниця, 21018, код ЄДРПОУ 13327990 (одержувач: УК у Чечельн.р-ні/Чечельн.р-н/ 22080300, р/р 31116094700670, код ЄДРПОУ 37647658, банк одержувача: ГУ ДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015) заборгованість зі сплати орендної плати в сумі 4 433 (чотири тисячі чотириста тридцять три) грн. 53 коп.; пеню в сумі 499 (чотириста дев'яносто дев'ять) грн. 83 коп.; три відсотки річних в сумі 49 (сорок дев'ять) грн. 82 коп.; неустойку в сумі 2 509 (дві тисячі п'ятсот дев'ять) грн. 21 коп.; витрати зі сплати судового збору в сумі 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп..

3. Зобов'язати Приватне підприємство ТРК Подільські комунікації за актом приймання-передавання повернути балансоутримувачу майна - Вінницькій дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100, код ЄДРПОУ 20116650) нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 35 кв.м., що розташовані за адресою: 24800, Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. Котовського, 2.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

5. Копію рішення направити відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повне рішення складено 17 січня 2017 р.

Суддя Матвійчук В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - відповідачу (АДРЕСА_1. 24321)

Дата ухвалення рішення 12.01.2017
Зареєстровано 18.01.2017
Оприлюднено 20.01.2017

Судовий реєстр по справі 902/977/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 30.01.2017 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 30.01.2017 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 12.01.2017 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону