ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

справа №619/3595/16-ц

провадження №2/619/152/17

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Н И

20 січня 2017 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - судді Овсяннікова В.С.,

при секретарі судового засідання - Михайловій А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дергачі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт про стягнення боргу, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулась до Дергачівського районного суду Харківської області з позовною заявою, в якій, після збільшення позовних вимог, просить стягнути з ТОВ Східний м'ясний стандарт на її користь не повернуту зворотну фінансову допомогу у сумі 1795500 гривень, інфляційні витрати у розмірі 114912 гривень, 3% річних за користування коштами у сумі 17366 гривень 06 копійок.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що вона є засновником ТОВ Східний м'ясний стандарт , відповідно до статуту ТОВ Східний м'ясний стандарт , який зареєстровано 11.03.2013 року в єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи та протоколу загальних зборів засновників товариства від 04.03.2013 року. Протягом 2014 - 2015 року вона, як засновник товариства неодноразово вносила кошти у якості зворотної фінансової допомоги на рахунок ТОВ Східний м'ясний стандарт у розмірі 1795500 гривень.

05.08.2016 року вона звернулась до ТОВ Східний м'ясний стандарт з вимогою про повернення коштів отриманих підприємством від ОСОБА_1, як засновника, у якості зворотної фінансової допомоги. Вимогу про повернення коштів ТОВ Східний м'ясний стандарт отримав 11.08.2016 року. Таким чином ТОВ Східний м'ясний стандарт повинен був виконати своє зобов'язання протягом семи днів з моменту отримання вимоги, тобто до 18.08.2016 року. Таким чином, вихідним моментом для розрахунку є наступний день після встановленого договором чи законом строку сплати, тобто з 19.08.2016 року.

ТОВ Східний м'ясний стандарт порушив свої зобов'язання, тому ОСОБА_1 просить стягнути з нього суму інфляційних витрат та 3% річних за період з 19.08.2016 року по 14.12.2016 року.

Позивач у судове засідання не з'явився, представники позивача надали до суду заяву, в якій просять позовні вимоги задовольнити та розглядати справу у їх відсутність, та ухвалити рішення в загальному порядку.

Відповідач ТОВ Східний м'ясний стандарт у судове засідання не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлявся заздалегідь та належним чином.

Згідно ч.2 ст.77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явились в судове засідання без поважних причин.

З урахуванням заяви представників позивача суд ухвалює рішення в загальному порядку.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_1 є однією із засновників ТОВ Східний м'ясний стандарт , відповідно до статуту ТОВ Східний м'ясний стандарт , зареєстрованого 11.03.2013 року в єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань та протоколу загальних зборів засновників товариства від 04.03.2013 року (а.с.8-21).

Протягом 2014 - 2015 року ОСОБА_1 вносила кошти через касу ПАТ Східно-Український Банк Грант у якості зворотної фінансової допомоги на рахунок ТОВ Східний м'ясний стандарт у розмірі 1795500 гривень (а.с.37).

05.08.2016 року ОСОБА_1 звернулась до ТОВ Східний м'ясний стандарт з вимогою про повернення коштів отриманих підприємством від ОСОБА_1 у якості зворотної фінансової допомоги (а.с.5-6).

Як вбачається з наданої до суду копії зворотного повідомлення, ТОВ Східний м'ясний стандарт отримав зазначену вимогу 11.08.2016 року (а.с.7).

Відповідно до ч.2 ст.530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Таким чином ТОВ Східний м'ясний стандарт повинен був виконати своє зобов'язання протягом семи днів з моменту отримання вимоги, тобто до 18.08.2016 року.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З Постанови судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 01.10.2014 року №113цс14 вбачається, що нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Станом на 14.12.2016 року ТОВ Східний м'ясний стандарт до виконання зобов'язання не приступив.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки ТОВ Східний м'ясний стандарт повинен був виконати своє зобов'язання протягом семи днів з моменту отримання вимоги, тобто до 18.08.2016 року, вихідним моментом для розрахунку є наступний день після встановленого договором чи законом строку сплати, тобто 19.08.2016 року.

Таким чином, з урахуванням розміру заборгованості - 1 795 500 гривень, кількість прострочених днів за період з 19.08.2016 року по 14.12.2016 року, інфляційні витрати становлять 114 912 гривень , 3% річних складає 17 366 гривень 06 копійок.

Відповідно до ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи все вищезазначене, суд доходить висновку, що позовні вимоги заявлені обґрунтовано та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 11, 509, 530, 610, 612, 625 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 77, 88, 209, 214-215 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт про стягнення боргу- задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт , код ЄДРПОУ 38509407, на користь ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, не повернуту зворотну фінансову допомогу у розмірі 1 795 500 (один мільйон сімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот) гривень.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт , код ЄДРПОУ 38509407, на користь ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, інфляційні витрати у розмірі 114 912 (сто чотирнадцять тисяч дев'ятсот дванадцять) гривень.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт , код ЄДРПОУ 38509407, на користь ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, 3% річних за користування коштами у розмірі 17 366 (сімнадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень 06 копійок.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Східний м'ясний стандарт , код ЄДРПОУ 38509407, на користь ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, судові витрати у розмірі 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя В. С. Овсянніков

Дата ухвалення рішення 20.01.2017
Зареєстровано 24.01.2017
Оприлюднено 24.01.2017

Судовий реєстр по справі 619/3595/16-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.04.2017 Апеляційний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 16.03.2017 Апеляційний суд Харківської області Цивільне
Рішення від 20.01.2017 Дергачівський районний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 619/3595/16-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону