Ухвала
від 18.01.2017 по справі 910/23421/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

18.01.2017Справа № 910/23421/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Іст Оілс Україна

до 1. Лаунс Файненс Інк. (Launce Finance Inc.)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Базісс-Мегабут

про стягнення грошових коштів

Суддя Цюкало Ю.В.

Представники сторін:

від позивача: Аветян А.Г. - за довіреністю від 09.12.2016 року

від відповідача-1: не з'явились

від відповідача-2: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2016 року до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Іст Оілс Україна до Лаунс Файненс Інк. (Launce Finance Inc.), Товариства з обмеженою відповідальністю Базісс-Мегабут про стягнення 7 992 288,64 доларів США, що еквівалентно 210 916 497,21 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 року суддею Цюкало Ю.В. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі №910/23421/16. Розгляд справи призначено на 18.01.2017 року.

У судове засідання, призначене на 18.01.2017 року, представник відповідачів не з'явились.

Представник позивача судове засідання з'явився, надав усні пояснення, відповів на запитання суду.

Судом встановлено, що Лаунс Файненс Інк. (Launce Finance Inc.) (New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize) є нерезидентом, який не має свого представництва на території України (доказів протилежного до позову не додано).

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах"

Порядок вручення судових та позасудових документів на території Беліз регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазька конвенція 1965 року).

Відповідно до статті 125 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Відповідно до вимог Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54, суди України складають доручення та направляють їх в установленому порядку для виконання в іноземній державі.

Пунктом 2.3. вищезазначеної Інструкції передбачено, що доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України; якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України; документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову.

Відповідно до пункту 6.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних 1965 року до Центрального органу іноземної держави напряму.

Згідно до частини 2 пункту b) статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту. Кожна Договірна Держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови:

a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією,

b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців,

c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Відповідно до статті 2 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, кожна договірна держава призначає Центральний

Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших договірних держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6.

За таких обставин, про розгляд даної справи, відповідача належить повідомляти в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцію 1965 року).

У ст. 10 (пункт "а") Конвенції зазначено, що якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Відповідно до ст. 77 ГПК України Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; неподання витребуваних доказів.

За таких обставин, з метою повного та об'єктивного дослідження матеріалів справи, належного повідомлення відповідача про дату, час та місце судового засідання, Господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 77, 79, 125, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні на 19.06.17 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал №25.

2. Викликати для участі у засіданні повноважних представників сторін. Явку представників сторін визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати позивача надати суду нотаріально засвідчені переклади на англійську мову копії даної ухвали Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 року про відкладення розгляду справи та позовної заяви з доданими до неї матеріалами у трьох примірниках в термін до 13.02.2017 року.

4. Зобов'язати відповідачів надати суду:

- письмовий відзив на позов із зазначенням доказів, що підтверджують викладені у відзиві обставини, та нормативно-правового обґрунтування своїх заперечень; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського процесуального кодексу України;

- документи, що підтверджують заперечення проти позову (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи);

- контррозрахунок суми заявленої до стягнення.

5. Повторно зобов`язати позивача та відповідачів провести звірку взаєморозрахунків за заявленими позовними вимогами, про що скласти відповідний акт (ініціативу зі складання акту покласти на позивача). Копію вказаного акту та докази його направлення відповідачу надати в судове засідання.

6. Направити нотаріально засвідчений переклад ухвали Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 року у справі № 910/23421/16 та позовної заяви з доданими до неї матеріалами в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцію 1965 року) для вручення відповідачу.

7. Направити нотаріально засвідчений переклад ухвали Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 року у справі № 910/23421/16 та позовної заяви з доданими до неї матеріалами безпосередньо на адресу Лаунс Файненс Інк. (Launce Finance Inc.) - New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize.

8. Попередити сторін, що у випадку ненадання витребуваних доказів, документів, або у випадку нез'явлення в судове засідання представників сторін, справа, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, буде розглянута за наявними в ній матеріалами. Крім цього, попередити позивача та відповідача про наслідки невиконання вимог ухвали суду у відповідності з ст.83 ГПК України (стягнення штрафу), а крім цього позивача - у відповідності із п.5 ст.81 ГПК України (залишення позову без розгляду).

9. Провадження у справі зупинити.

Суддя Ю.В. Цюкало

Дата ухвалення рішення18.01.2017
Оприлюднено07.02.2017
Номер документу64466498
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення грошових коштів

Судовий реєстр по справі —910/23421/16

Рішення від 09.03.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Цюкало Ю.В.

Ухвала від 01.03.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Цюкало Ю.В.

Ухвала від 18.01.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Цюкало Ю.В.

Ухвала від 22.12.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Цюкало Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні