ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06.02.2017 Справа № 904/11436/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго", м. Дніпро

до Громадської організації "ОСОБА_1 Вілкула "УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА", м. Дніпро

про стягнення

Суддя Ярошенко В.І.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2 - представник за дов. № 688/1001 від 14.12.16

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Громадської органці ОСОБА_1 Вілкула Українська перспектива про стягнення 12878, 84 грн. недоврахованої електроенергії.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачем ОСОБА_3 України Про електроенергетику та правил користування електричною енергією, яке полягало у самовільному підключення до струмоприймачів до електричної мережі, що не є власністю енергопостачальника, з метою без облікового споживання електричної енергії.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2016 порушено провадження у справі та її розгляд призначено на 17.01.2017.

17.01.2017 від позивача надійшла довідка, в якій він просить суду вважати вірною прохальну частину позовної заяви стосовно стягнення з відповідача на користь позивача судового збору: "Стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1378 грн."

Ухвалою суду від 17.01.2017 розгляд справи відкладено на 06.02.2017.

Відповідач явку повноважного представника у судове засідання не забезпечив, відзив на позовну заяву та інші витребуванні судом документи не надав, про причини неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 5, оскільки поштовий конверт (арк. с. 48) з ухвалою суду, який направлявся на вищезазначену адресу відповідача, повернувся з поштовою відміткою: за закінченням терміну зберігання .

Відповідно до п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору (пункт 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що неявка представника відповідача не перешкоджає розгляду даної справи.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні 17.01.2017 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно з'ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Представниками Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" (далі - позивач) на належному Громадській організації ОСОБА_1 Вілкула Українська перспектива (далі - відповідач, споживач) об'єкті - нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 21, приміщення 10, було виявлено порушення ОСОБА_3 України Про електроенергетику та ОСОБА_4 користування електричною енергією, (далі - ПКЕЕ), а саме, порушення полягало у самовільному підключенні струмоприймачів до електромережі, що не є власністю енергопостачальника, з метою без облікового споживання електричної енергії.

За порушення умов ПКЕЕ, за участю представника споживача - ОСОБА_5, було складено Акт про порушення ПКЕЕ від 26.08.2015 № 102009 (арк. с. 9-10). В даному акті зазначено, що споживач порушив ст. ст. 26, 27 ОСОБА_3 України «Про електроенергетику» , п. 1.3, 5.1, 6.40, 10.2 ПКЕЕ - самовільне підключення струмоприймачів до електромережі, що не є власністю енергопостачальника, з метою без облікового споживання електричної енергії.

Вказаний вище акт про порушення підписаний з боку представника споживача без зауважень.

Про дату засідання комісії з розгляду акту про порушення ПКЕЕ Громадську оргнацізацію ОСОБА_1 Олекандра Вілкула Українська перспектива було повідомлено листом-запрошенням № 2089/6071 від 22.07.2016, який направлено на адресу відповідача поштою 22.07.216, про що свідчить копія реєстру поштової кореспонденції від 22.07.2016 (арк. с. 12-13).

За результатом розгляду акту про порушення на комісії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» , на якому була присутня представник споживача - ОСОБА_5, було прийнято протокольне рішення - протокол № 08-02 від 02.08.2016 по розгляду акту про порушення № 102009 від 26.08.2015, згідно якого вирішено нарахувати кількість недорахованої електроенергії згідно п. 2.9 по формулі 2.7 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ. Нарахування було здійснено за період з 15.05.2015 по 26.08.2015 (з дати укладання договору дарування нежилого приміщення до дати усунення порушення) на суму 12878, 84 грн. (арк. с. 14).

Від підпису вищевказаного протоколу ОСОБА_5 відмовилась.

Громадській організації ОСОБА_1 Вілкула Українська перспектива був виставлений рахунок на оплату недоврахованої активної електроенергії на суму 12878, 84 грн., який був направлений на адресу споживача супровідним листом від 03.08.2016 № 2193/6071 разом із протоколом комісії Енергопостачальника та розрахунком суми недоврахованої електричної енергії, про що свідчить копія реєстру поштової кореспонденції від 03.08.2016 (арк. с. 17-18).

Вищезазначене рішення відповідачем не оскаржене, факти, які в ньому встановлені, не спростовано.

Відповідач вартість недоврахованої електричної енергії у сумі 12878, 84 грн. не сплатив, що й стало причиною виникнення спору.

Господарський суд вважає позовні вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 26 ОСОБА_3 України "Про електроенергетику" та пунктом 1.3 ОСОБА_4 користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442, у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України № 910 від 17.10.2005, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за № 1399/11679, які регулюють взаємовідносини, що виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), а їх дія поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення), встановлено, що споживання електричної енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

За змістом частини 2 статті 275 Господарського кодексу України відпуск електричної енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається.

Відповідно до ст. 27 ОСОБА_3 України "Про електроенергетику" порушеннями в електроенергетиці є, у тому числі, крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; порушення правил користування енергією.

Виходячи з тексту пп. 5 п. 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією затвердженої Постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 (далі - Методика), самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної енергопостачальника слід вважати порушенням ПКЕЕ.

Згідно із ч.1 п. 6.41 ПКЕЕ, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих ОСОБА_4 або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.

В акті мають бути зазначені зміст виявлення порушення із посиланням на відповідні пункти цих ОСОБА_4 та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недорахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

За порушення ОСОБА_4 користування електричною енергією за участю представника споживача був складений Акт про порушення ПКЕЕ:

Постачальником електроенергії виявлено порушення відповідачем ОСОБА_4 користування електричною енергією, яке полягає у самовільному підключення струмоприймачів до електромережі, без дозволу енергопостачальної організації після відключення.

Факт порушення споживачем ОСОБА_4 користування електричною енергією встановлений постачальником електроенергії з дотриманням вимог п. 6.41 ОСОБА_4.

В Акті про порушення зазначено зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти ПКЕЕ, які необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії.

Пунктом 1.2 Методики № 562 від 04.05.2006 встановлено, що Методика застосовується постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.

Пункт 6.42 ОСОБА_4 користування електричною енергією передбачає, що на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

У відповідності до п. 6.42 ОСОБА_4, відповідач належним чином був повідомлений про день та час засідання комісії з розгляду даних актів, що підтверджено у п. 9 актів про порушення, та листами про запрошення.

Згідно з п. 6.43 ОСОБА_4 користування електричною енергією споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Враховуючи наведене вище, строк оплати вартості недоврахованої електричної енергії є таким, що настав. Доказів оплати вартості недоврахованої електричної енергії відповідач не надав, а також шляхом надання відповідних доказів не спростував доводи позивача, якими обґрунтовані позовні вимоги.

Враховуючи викладене, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача вартості недоврахованої електричної енергії є правомірними та підлягають задоволенню у повному обсязі у сумі 12878, 84 грн.

Згідно зі ст. 49 ГПК України судові витрати у справі підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. 22, 44, 49, 82-85, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Громадської організації ОСОБА_1 Вілкула Українська перспектива (49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 5; ідентифікаційний код 39260741) на користь Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; ідентифікаційний код 23359034) вартість недоврахованої електричної енергії у розмірі 12878, 84 грн. та 1378 грн. витрат зі сплати судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 07.02.2017

Суддя ОСОБА_6

Дата ухвалення рішення 06.02.2017
Зареєстровано 08.02.2017
Оприлюднено 10.02.2017

Судовий реєстр по справі 904/11436/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.02.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/11436/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону