ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Вінниця

06 лютого 2017 р. Справа № 802/18/17-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дмитришеної Руслани Миколаївни, розглянувши в порядку письмового провадження матеріали адміністративної справи за позовом: Державної податкової інспекції у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області до: товариства з обмеженою відповідальністю "Полюс - люкс" про: стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Полюс - люкс" про стягнення заборгованості.

Позовні вимоги мотивовано тим, що за відповідачем рахується податковий борг в сумі 480 764,12 грн. У добровільному порядку суму податкового боргу не сплачено, у зв'язку з чим позивачем поданий даний адміністративний позов.

Представник позивача в судові засідання не з'явився, проте попередньо заявив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи, шляхом направлення кореспонденції на адресу реєстрації. Проте до суду повернувся конверти з поштового відділення із відміткою про неможливість вручення в зв'язку із: "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до матеріалів справи, зокрема із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вказано місцезнаходження юридичної особи с. Олександрівка, Жмеринський район, Вінницька область.

За приписами ч. 8 ст. 35 КАС України, вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру.

Відтак за наведених обставин, враховуючи вказані вище положення КАС України, суд вважає, що вжив всі заходи задля належного повідомлення відповідача.

Відповідно до ч.11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Частиною 6 статті 128 КАС України передбачено, що якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Дослідивши матеріали справи, та надані докази, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Полюс - люкс" зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської ради 18.04.2013 року. Перебував на податковому обліку у ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Станом на день розгляду справи у відповідача наявний податковий борг в сумі 480764,12 грн.

Заборгованість з податку на додану вартість за відповідачем рахується в сумі 184861,74 грн, яка підтверджується наступним:

- податковими деклараціями з податку на додану вартість №9073102612 від 19.12.2015 року на суму 6592,00грн., №9099523783 від 18.05.2015 на суму 78,00 грн.; № 9175434607 від 20.08.2015 р. на суму 6429,00 грн.

Крім того, податковим органом було здійснено документальну позапланову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового законодавства, за результатами перевірки складено акт №34/23-01-22-06/38668747 від 18.03.2015 року. В зв'язку із виявленими порушеннями норм законодавства, позивачем сформовано податкове повідомлення - рішення №0000872301 від 02.04.2015 року на суму 164 088,00 грн.

Разом із тим, у зв'язку із несплатою заборгованості, контролюючим органом нараховано пеню в сумі 14344,74 року.

З матеріалів справи також слідує, що за відповідачем рахується заборгованість з податку на прибуток приватних підприємств в загальній сумі 295902,38 грн.

Вказана заборгованість підтверджується, зокрема податковим повідомленням - рішенням №0004641201 від 03.08.2016 року на суму 170,00 грн., яке прийнято за наслідками проведеної податковим органом перевірки щодо неподання податкової звітності, яка оформлена актом №2991/23-01-12-01/38668747 від 26.07.2016 року.

Також позивачем було здійснено документальну позапланову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового законодавства, результати перевірки оформлені актом №34/23-01-22-06/38668747 від 18.03.2015. На підставі виявлених порушень податковим органом сформовано податкове повідомлення - рішення №0000882301 від 02.04.2015 року на сум 268132,54 грн.

Як вбачається із облікової картки платника податків, на основну суму недоїмки за кожен прострочений день сплати відповідачу нарахована пеня у розмірі 27132,54 грн.

Пунктом 57.1 статті 57 ПК України передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Приписами пункту 59.1 статті 59 ПК України встановлено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Судом установлено, що податковим органом вживались заходи щодо погашення платником податкового боргу шляхом направлення рекомендованим листом податкової вимоги форми №6656-25 від 12.05.2015 року. Однак, податкова вимога залишилась без виконання.

Пунктом 59.5 ПК України встановлено, що у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Стаття 61 ПК України передбачає, що контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів покладено на органи фіскальної служби.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

В силу вимог п.п. 95.2, 95.4 ст. 95 ПК України стягнення коштів з платника податків проводиться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надсилання такому платнику податкової вимоги.

Згідно з п. 95.3 ст. 95 ПК України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Приписами п. 95.4 ст. 95 ПК України передбачено, що контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Беручи до уваги те, що заявлену до стягнення суму податкового боргу в розмірі 480 764,12 грн. відповідач не сплатив, наявність у нього податкового боргу підтверджується матеріалами справи, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог, які підлягають задоволенню.

Частиною 4 ст. 94 КАС України передбачено, що у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 255, 257 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Полюс - люкс" (код ЄДРПОУ 38668747) з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, в рахунок погашення податкового боргу в сумі 480764 (чотириста вісімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні 12 коп.

Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст. 186 КАС України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя/підпис/. Дмитришена Руслана Миколаївна

Згідно з оригіналом.

Суддя:

Секретар:

Дата ухвалення рішення 06.02.2017
Зареєстровано 10.02.2017
Оприлюднено 10.02.2017

Судовий реєстр по справі 802/18/17-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.02.2017 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.01.2017 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону