ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

"16" лютого 2017 р.Справа № 922/281/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Швидкіна А.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши заявуТОВ "Стендлюкс", м. Харків про визнання банкрутом ТОВ "СТЕНДЛЮКС", м. Харків , код ЄДРПОУ 37199639 за участю :

представника боржника : ОСОБА_1, за довіреністю

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 19.01.2017 року прийнято заяву товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" про порушення справи про банкрутство до розгляду, призначено підготовче засідання по справі на 02.02.2017 року.

Ухвалою господарського суду від 02.02.2017 року було порушено провадження по справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено судове засідання, на якому буде вирішено питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника на 16.02.2017 року.

В судовому засіданні представник боржника надав пояснення по суті заяви, просить суд визнати боржника банкрутом та призначити ліквідатором голову ліквідаційної комісії (ліквідатора), оскільки товариство не має матеріальної можливості сплачувати винагороду арбітражному керуючому. Крім того зазначив, що ліквідатор протягом декількох місяців він здійснював заходи по припиненню юридичної особи боржника, добре знається на цьому підприємстві, повністю володію інформацією про фінансове становище боржника, що дає йому можливість у найкоротший строк приступити до виконання своїх обов'язків ліквідатора та оперативно і без зволікання виконувати ліквідаційні заходи.

Розглянувши надану суду заяву і додані до заяви документи, вислухавши пояснення представника боржника, суд встановив, що ліквідатор звернувся до суду з заявою про визнання боржника товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" банкрутом на підставі наступного.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕНДЛЮКС" код 37199639 зареєстровано як юридична особа за адресою: 61013, м.Харків, вул. Шевченка 32.

У відповідності до ч.3 ст. 105 ЦК України загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації (протокол загальних зборів № б/н від 14.09.2016 року), призначено ліквідаційну комісію, визначено порядок припинення боржника, встановлено строк та порядок ліквідації.

Відповідно до вимог ст. 105 ЦК України орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов`язаний протягом трьох днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

Пунктом 1 частини 9 ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" встановлено що для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи: примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

На виконання вказаних вимог ліквідатором передано державному реєстратору документи, необхідні для внесення в Єдиний державний реєстр запису про рішення щодо припинення юридичної особи, про що свідчить опис, який міститься в матеріалах справи.

У відповідності до положень ст.12 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вказана інформація була оприлюднена на порталі електронних сервісів.

Відповідно до інформації, що міститься в ЄДРЮОФОП щодо товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" внесено запис, що боржник перебуває в стані припинення з 16.09.2016 року, строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 16.11.2016 року, голова комісії з припинення або ліквідатор : ОСОБА_2

Ліквідатором подано до Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області заяву за формою 8-ОПП про припинення платника податку товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС", повідомлено контролюючі органи про припинення товариства.

З метою виявлення, підтвердження та забезпечення розгляду кредиторської заборгованості, ліквідатором було повідомлено усіх відомих кредиторів (за даними власного обліку). Так, на адресу товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" надійшли заяви з кредиторськими вимогами від наступних кредиторів :

ПАТ "Закарпатнафтопродукт - Мукачево"- загальна сума заборгованості 9696885,71 грн.

- ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" - загальна сума заборгованості 332434,00 грн.

- ТОВ " Корнелія" - загальна сума заборгованості 10 000 000,00 грн.

Зазначені суми кредиторської заборгованості підтверджені належними доказами, розглянуті та визнані ліквідатором, про що у встановленому порядку повідомлено кредиторів.

Відповідно до ч.4 ст. 111 ЦК України 01.10.2016 року на виконання вимог Наказу МФУ "Про затвердження положення про інвентаризацію активів та зобов`язань" від 02.09.2014 року, ліквідатором проведено інвентаризацію необоротних активів, основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, виробничих запасів, грошових коштів, векселей, розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами.

За результатами проведеної інвентаризації станом на 01.10.2016 року встановлено, що у товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" відсутня дебіторська заборгованість, відсутні будь - які матеріальні та нематеріальні активи, окрім 14000,00 грн. грошових коштів в касі товариства.

Після закінчення всіх необхідних ліквідаційних заходів у відповідності до ч.8 ст.111 ЦК України ліквідатором був складений проміжний ліквідаційний баланс. За даними проміжного ліквідаційного балансу, який затверджений 09.12.2016 року загальними зборами учасників товариства, розмір активів боржника становить 14тис.грн., при цьому загальна кредиторська заборгованість складає 20029,31тис.грн.

На виконання вимог ч.3 ст. 110 ЦК України та ч.5 ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", загальними зборами учасників боржника було прийняте рішення звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС".

Враховуючи викладене суд вважає, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕНДЛЮКС" виконало вимоги цивільного та господарського законодавства, щодо ліквідації юридичної особи.

Таким чином, враховуючи, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, суд вважає за необхідне визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

Згідно з положеннями ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно до частини шостої статті 95 Закону несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Матеріали даної справи свідчать, що сума кредиторської заборгованості значно перевищує вартість активів боржника, підприємство не веде підприємницької діяльності, що робить неможливим погашення заборгованості перед кредиторами, боржник є дійсно неплатоспроможним, що свідчить про скрутний фінансовий стан боржника і неможливість сплачувати послуги арбітражного керуючого, тому суд дійшов висновку, що зазначені обставини підпадають під ознаки виключності у питанні призначення ліквідатором у справі голови ліквідаційної комісії боржника, у зв'язку з чим, суд вважає за необхідне призначити ліквідатором боржника ОСОБА_2, який виконував повноваження ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС".

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 37-48, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , ст.86 Господарського процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕНДЛЮКС" код 37199639 зареєстровано як юридична особа за адресою: 61013, м. Харків, вул. Шевченка 32 - банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

2. Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕНДЛЮКС" - ОСОБА_2 (паспорт серія МТ № 123956, виданий Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.10.2010 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; адреса : АДРЕСА_1)

3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

4. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо, строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав, у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута, відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю, продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

5. Зобов'язати ліквідатора представити суду реєстр грошових вимог кредиторів, повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів банкрута, надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури, в строк до 16.02.2018 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, у тому числі акти інвентаризації майна, акти оцінки майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, довідки установ банку про закриття рахунків банкрута, довідку з архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню, довідку про знищення печаток і штампів банкрута, оригінали установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію, ліквідаційний баланс, докази, що свідчать про стягнення дебіторської заборгованості, або докази що свідчать про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу по ліквідації банкрута.

6. Постанову суду надіслати банкруту, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору, Київському ВДВС міста Харків ГТУЮ у Харківській області, Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Суддя ОСОБА_3

Дата ухвалення рішення 16.02.2017
Оприлюднено 23.02.2017

Судовий реєстр по справі 922/281/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.04.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 27.04.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.04.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.04.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.04.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.03.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.03.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 16.02.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.02.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.01.2017 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/281/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону