Постанова
від 14.02.2017 по справі 813/4575/16
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2017 року справа № 813/4575/16 зал судових засідань № 6

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Гулика А.Г.,

секретар судового засідання Жовковська Ю.В.,

за участю:

представника позивача Довганич С.-Т.Я,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Залізничної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області до приватного підприємства Зіра про стягнення коштів з рахунків, -

в с т а н о в и в :

Залізнична об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Львівській області (надалі - Залізнична ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області) звернулася до суду із позовом до приватного підприємства Зіра (надалі - ПП Зіра ), в якому просить стягнути з рахунків відповідача податковий борг у сумі 719 988,69грн.

Позовні вимоги обґрунтовані наявністю у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість у сумі 719 988,69грн. Позивач зазначає, що податкова заборгованість є узгодженою та несплаченою відповідачем у встановлений законодавством строк. У зв'язку з цим просить стягнути з рахунків відповідача у банках, що його обслуговують, податковий борг у сумі 719 988,69грн.

Відповідач заяву про визнання позову або заперечення на позовну заяву до суду не подав.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала. Просила суд позов задовольнити повністю.

Відповідач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, хоча належним чином повідомлявся про дату, час і місце його проведення. Клопотань про розгляд справи без участі його уповноваженого представника до суду не надходило.

Враховуючи відсутність перешкод для розгляду справи в судовому засіданні без участі сторін, відповідно до ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) суд розглянув справу на основі наявних в матеріалах справи доказах.

Всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов до висновку, що позов необхідно задовольнити повністю, виходячи з наступного.

Відповідач - ПП Зіра зареєстроване як юридична особа 29.10.2014 №14151020000035544, код ЄДРПОУ 39463133, місцезнаходження: 79039, м.Львів, вул.Генерала Юнаківа, 9Б, перебуває на обліку в Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Суд встановив, що податковий борг відповідача виник, у зв'язку з несплатою самостійно задекларованих зобов'язань з податку на додану вартість, а саме:

- податкової декларації з податку на додану вартість №9126248963 від 20.07.2016, термін сплати 30.07.2016 у сумі 264352,00грн.;

- податкової декларації з податку на додану вартість №9167139091 від 13.09.2016, термін сплати 30.09.2016 у сумі 1032,00грн.;

- податкового повідомлення-рішення №0011641201 від 06.09.2016, термін сплати 06.09.2016 у сумі 27531,40грн.;

- податкового повідомлення-рішення №0012521201 від 03.10.2016, термін сплати 20.10.2016 у сумі 38 258,29грн.;

- податкового повідомлення-рішення №0012521201 від 03.10.2016, термін сплати 17.11.2016 у сумі 311052,00грн.;

- податкового повідомлення-рішення №0012521201 від 03.10.2016, термін сплати 17.11.2016 у сумі 77 763,00грн.

Суд встановив, що Залізнична ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провела перевірку ПП Зіра . За результатами перевірки складено акт від 18.08.2016 №1417/13-03-12-01/39463133 про результати камеральної перевірки повноти декларування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2016 року, в якому встановлено несвоєчасну сплату ПП Зіра узгодженої суми податкового зобов'язання за платежем податок на додану вартість, а також невідповідність задекларованих податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

На підставі вказаного акта перевірки позивач прийняв податкове повідомлення-рішення №0012521201 від 03.10.2016, відповідно до якого сума грошового зобов'язання з податку на додану вартість становить 387 815,00грн.

Суд встановив, що Залізнична ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провела перевірку ПП Зіра . За результатами перевірки складено акт від 06.09.2016 №1597/13-03-12-01/39463133 про результати камеральної перевірки своєчасності реєстрації податкових накладних в ЄРПН за травень, червень 2016 року, в якому встановлено порушення вимог податкового законодавства щодо неподання, невчасне подання та заповнення й подання податкової звітності з податку на додану вартість ПП Зіра .

На підставі вказаного акта перевірки позивач прийняв податкове повідомлення-рішення №0011641201 від 06.09.2016, відповідно до якого сума грошового зобов'язання з податку на додану вартість становить 657 89,69грн.

На виконання ст. 59 Податкового кодексу України позивач направив на адресу відповідача податкову вимогу форми Ю №7963-17 від 02.08.2016 на суму 265 384,00грн. Проте, вказана вимога залишена без виконання, податковий борг відповідач не погасив. Податковий борг відповідача з цього часу не переривався.

З огляду на наведене, суд дійшов до висновку, що сума податкового боргу відповідача з податку на додану вартість, штрафних санкцій та пені є узгодженою та становить 719 988,69грн.

Суд при вирішенні спору виходив з такого.

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи і подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений вказаним Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п.п. 20.1.28 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Як вбачається з положень п.п. 41.1, 41.5 ст. 41 Податкового кодексу України органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби. Органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень є органами стягнення.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у п.п. 54.3.1-54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Виходячи з норм ст. 95 Податкового кодексу України податкова заборгованість платників податків стягується контролюючим органом на підставі рішення суду шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків та з рахунків платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та за рахунок реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків. При цьому, право на звернення з позовом про стягнення податкового боргу з платника податків виникає у контролюючого органу через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Докази вжиття заходів щодо погашення податкової заборгованості в сумі 719 988,69грн. відповідач не подав.

Враховуючи наведене, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги Залізничної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області до приватного підприємства Зіра про стягнення коштів з рахунків підлягають задоволенню повністю, а саме з рахунків відповідача у банках, що його обслуговують та з рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів необхідно стягнути грошові кошти в сумі 719 988,69 грн. в рахунок погашення податкового боргу.

Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положення ст. 9 КАС України передбачає, що суди при вирішенні справи керуються принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Судові витрати відповідно до ст. 94 КАС України стягненню зі сторін не підлягають.

Керуючись ст.ст. 7-11, 14, 69-71, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків приватного підприємства Зіра код ЄДРПОУ 39463133 у банках, що його обслуговують, та з рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 719 988 (сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) грн. 69коп. до бюджету.

Судові витрати стягненню зі сторін не підлягають.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя А.Г. Гулик

Дата ухвалення рішення14.02.2017
Оприлюднено24.02.2017

Судовий реєстр по справі —813/4575/16

Постанова від 14.02.2017

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Гулик Андрій Григорович

Ухвала від 27.12.2016

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Гулик Андрій Григорович

Ухвала від 27.12.2016

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Гулик Андрій Григорович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні