ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/2420/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах), які перебувають у володінні ПП Колос (код за ЄДР 38045027), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, а саме: документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підприємства за період 2016 року щодо придбання та подальшої реалізації товарів чи послуг, їх оплату, документів підтверджуючих транспортування продукції, договорів укладених із суб'єктами постачальниками та покупцями, перевізниками, у тому числі документи аналітики по бухгалтерським рахункам (рахунки 361,631 та інші передбачені національними стандартами бухгалтерського обліку).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32016230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_2 ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1) перебуваючи засновником та керівником ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188, м.Херсон), яке займається оптовою торгiвлею фарфором, скляним посудом i засобами для чищення, протягом 2012 - 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції на ТОВ "САФТАШ-10"(код за ЄДР 37049188) з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр.ОСОБА_2 відкрив розрахункові рахунки в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) №26257870028547 та в Херсонській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 352479) №4731217108657451.

В подальшому гр.ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з рядом осіб, які здійснювали придбання в останнього фарфорового та склянного посуду для подальшої реалізації вказаної продукції та отримання необлікованого прибутку (як ОСОБА_2 так вказаними особами), оформив останнім доступ до вищезазначених розрахункових рахунків, відкритих на його прізвище додаткові картки типу Viza Elektron з метою надання можливості даним особам самостійно здійснювати операції направлені на розрахунок за отриману продукцію без будь-якої фіксації вказаних операцій та відповідно декларування вказаних сум та сплати податків в звітності ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) протягом 2016 років здійснили імпорт ТМЦ (фарфорового та склянного посуду) відповідно: 2012 рік - 15 723 649 грн., 2013 рік - 38 180 954 грн., 2014 рік - 3 234 411 грн., 2015 рік - 46 625 658 грн., 2016 рік - 29 355 013 грн.

Згідно податкової звітності ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) останніми реалізовано протягом 2012-2016 років ТМЦ (фарфорового та склянного посуду) відповідно: 2012 рік - 16 462 300 грн., 2013 рік - 22 633 515 грн., 2014 рік - 18 943 233 грн., 2015 рік - 26 898 200 грн., 2016 рік - 14 787 732 грн.

Проведеним аналізом встановлено не відповідність залишків продукції на складах, задекларованої ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) та вищевказаними даними з врахуванням придбаної (імпортованої) та реалізованої продукції на орієновну суму 59 132 991 грн. (різниця придбання та реалізації ТМЦ в порівнянні з залишками). Згідно звітності ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) залишки ТМЦ на складах становлять -5 218 200 тис.грн.

Додатково встановлено, що гр.ОСОБА_2 ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на вищевказані карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ Приватбанк та ПАТ Укрсоцбанк кошти на загальну суму 54,29 млн.грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум ні в діяльності ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) ні як гр.ОСОБА_2 ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1) та зазначена сума відповідає розрахунковій величині залишків ТМЦ, які фактично повинні знаходитись на складах ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188).

З метою підтвердження чи спростування здійснення реалізації ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) у період 2015-2016 років товарів без відображення вказаних операцій в податковому обліку, встановлення номенклатури товарів, їх кількості та фактичних залишків на складі ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку підприємств, які вступали у господарські відносини з останнім та які підтверджують закупівлю та подальшу реалізацію товарів чи послуг.

Так у період 2016 року ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188) декларувало реалізацію продукції чи послуг на адресу ПП Колос (код за ЄДР 38045027), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, що відображено у первинних бухгалтерських та податкових документах, які ведуться підприємством за період поточного року, які необхідні для підтвердження фактів наявності товарів у нього та їх подальшої реалізації.

У вказаних документах містяться відомості, які вказують на обсяг придбання та реалізації товарів, хто саме був представником підприємства, підписував документи, кому воно було ввірене, найменування ТМЦ, його походження, вартість, умови постачання, вид та індивідуальні ознаки транспорту, які підтверджують чи спростовують товарність задекларованих операцій.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, судово-почеркознавчої експертизи та податкової перевірки діяльності СГД, у ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

В судовому засіданні прокурор подане ним клопотання підтримав.

Представник ПП Колос до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах), які перебувають у володінні ПП Колос (код за ЄДР 38045027), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, а саме: документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підприємства за період 2016 року щодо придбання та подальшої реалізації товарів чи послуг, їх оплату, документів підтверджуючих транспортування продукції, договорів укладених із суб'єктами постачальниками та покупцями, перевізниками, у тому числі документи аналітики по бухгалтерським рахункам (рахунки 361,631 та інші передбачені національними стандартами бухгалтерського обліку).

Встановити строк дії ухвали до 03.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зареєстровано 06.03.2017
Оприлюднено 09.03.2017
Дата набрання законної сили 03.03.2017

Судовий реєстр по справі 766/7940/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 20.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 09.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 26.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 20.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 01.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 03.03.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.01.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру