ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02.03.2017 Справа № 920/1252/16 Господарський суд Сумської області у складі судді Левченка П.І. при секретарі судового засідання Чепульській В.Ю. розглянув матеріали справи № 920/1252/16

за позовом - заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі позивача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ,

до відповідачів - 1) Служби автомобільних доріг у Сумської області, м. Суми,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Дорожнє підприємство АЛЬКОР , м. Київ,

про визнання недійсними рішення комітету з конкурсних торгів та договору про державну закупівлю,

за участю представників:

прокурора - Вортоломей М.Ф.,

позивача - не з'явився,

відповідачів - 1) Марку А.Г. за довіреністю № 04/1 від 16.01.2017,

2) не з'явився.

В судовому засіданні, розпочатому об 10 год. 30 хв. 02.03.2017 року, відповідно до приписів статті 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошувалась перерва до 16 год. 00 хв. 02.03.2016 року.

Суть спору: прокурор звернувся до господарського суду в інтересах держави в особі позивача з позовною заявою, відповідно до вимог якої просить суд визнати недійсними результати державної закупівлі, оформлені рішенням комітету з конкурсних торгів Управління Служби автомобільних доріг у Сумській області від 29.07.2016 року щодо визначення переможця державної закупівлі послуг щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець за ГБН Г.1-218-182:2011; визнати недійсним договір про закупівлю послуг за державні кошти від 23.08.2016 року № 4Пк-ДД із урахування додаткових угод до нього, укладений між Службою автомобільних доріг у Сумській області та Товариством з обмеженою відповідальністю Дорожнє підприємство АЛЬКОР щодо ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець за ГБН Г.1-218-182:2011 на суму 104899344,00 грн.; стягнути з відповідачів на користь Прокуратури Сумської області витрати по сплаті судового збору в сумі 2756,00 грн.

Представник позивача у письмових поясненнях від 12.01.2017 року № 2432-03/19 просить суд провести розгляд даної справи без участі представника позивача на підставі наявних в матеріалах справи документів.

Представник відповідача-1 подав суду письмове клопотання від 17.01.2017 року № 04/38 про залишення позову без розгляду, в якому зазначає, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в інтересах якого подано позов, відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 459 в редакції, що діяло на момент подання позову, не здійснює повноважень у спірних правовідносинах, оскільки не уповноважене на проведення моніторингу та аналізу державних закупівель, а здійснює виключно нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері державних та публічних закупівель. З урахуванням положень постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 7 Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам прокурором неправильно визначено позивача за вимогами про захист інтересів держави, що має наслідком залишення позову без розгляду відповідно до пункту 1 частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України.

У додаткових письмових поясненнях від 10.02.2017 року за № 05/1-117вих-17 прокурор у справі заперечує проти задоволення клопотання відповідача-1 про залишення позову без розгляду та наводить письмові обгрунтування підстав звернення прокурора до суду з даним позовом в інтересах держави в особі позивача та зазначає що ним правильно визначено орган, уповноважений державою здійснювати контролюючі функції у спірних правовідносинах.

У письмовому клопотанні від 10.02.2017 року № 05/1-116вих-17 про надання додаткових доказів по справі, прокурор у справі зазначає, що Служба автомобільних доріг у Сумській області, керуючись абзацом 1 пункту 1 частини першої статті 29 Закону України Про здійснення державних закупівель повинна була відхилити пропозицію ТОВ ДП АЛЬКОР як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених Документацією конкурсних торгів (далі - ДТК), та як наслідок враховуючи, що єдиним учасником торгів залишився б ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України , керуючись абзацом 6 частини першої статті 30 згаданого Закону - відмінити відкриті торги. На підтвердження своїх доводів та обставин, керуючись статтею 22 Господарського процесуального кодексу України прокурор надав суду копії документів, які просить суд врахувати при вирішенні справи.

Представник відповідача-1 у письмовому відзиві на позовну заяву зазначає, що в діях комітету з конкурсних торгів відсутні порушення вимог Закону України Про здійснення державних закупівель , процедура відкритих торгів та документація конкурсних торгів відповідали Закону, а допущенні пропозиції - документації та Закону. Формуючи позовні вимоги позивачем не обґрунтовано наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання договору про закупівлю, укладеного між першим та другим відповідачами, недійсним на момент його вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, а також позивачем не доведено, в чому саме полягає неправомірність дій Служби автомобільних доріг, та яким нормам законодавства не відповідає зміст оспорюваного договору. Прокурором в позовній заяві не доведено обставин та не подано доказів, які б свідчили, що оскаржуваний договір не відповідає вимогам статей 203, 215 Цивільного кодексу України, статті 207 Господарського кодексу України, не вмотивовано чим порушено інтереси держави укладеною угодою, а також не обґрунтовано вимогу про визнання недійсним результатів державної закупівлі. На підставі викладеного представник відповідача-1 просить суд відмовити у задоволені позову повністю.

02.03.2017 року представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення, в яких зазначає, що у замовника (відповідача-1) відсутній обов'язок перевіряти інформацію, що надається учасником та ставити під сумнів її правдивість. Комітет з конкурсних торів прийняв рішення про визначення переможця торгів на закупівлю та визначив найбільш економічно вигідну за результатами оцінки пропозицію конкурсних торгів у відповідності до вимог Закону України Про здійснення державних закупівель та обґрунтовано допустив пропозицію конкурсних торгів відповідача-2 до оцінки, як таку, що повністю відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідач-1 звертає увагу суду на те, що пунктом 6.3 документації конкурсних торгів передбачено: документальним підтвердженням наявності відповідного досвіду вважати копії договорів, копії довідок КБ-3 та копії актів КБ-2в по основних об'єктах та видах робіт, позитивні відгуки від інших замовників, акти взаємозвірок, підписані всіма сторонами . Спосіб викладення названих вимог не містить єднальних сполучників та , і , й , що свідчить про взаємозамінність подачі учасником підтверджуючих документів, тобто виключає трактування вказаної вимоги як такої, яка передбачає надання учасником усіх таких документів та аналізу їх у сукупності. А тому відповідач-1 вважає, що для документального підтвердження достатньо хоча б одного із перелічених документів.

Також представник відповідача-1 зазначає, що прокурор не довів існування обставин, з якими закон пов'язує недійсність правочину (дефекти (незаконність) змісту правочину; дефекти (недотримання) форми; дефекти суб'єктного складу; дефекти волі - невідповідність волі та волевиявлення). Також прокурором, як вважає відповідач-1, не доведено належними та допустимими доказами порушення прав і охоронюваних законом інтересів з боку відповідачів внаслідок укладення оспорюваного договору, оскільки закон пов'язує право на звернення до господарського суду з позовом за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів з наявністю суб'єктивного матеріального права та інтересу позивача (чи особи, в інтересах якої подано позов), яке в даному випадку спірним договором порушено не було, факту невідповідності спірного договору вимогам закону також не встановлено.

02.03.2017 року представником відповідача-1 надано клопотання в обґрунтування своїх заперечень щодо позиції прокурора у справі та надано суду для долучення до матеріалів справи витяг з пропозиції конкурсних торгів відповідача-2 на 18 аркушах.

Відповідач-2 відзиву на позов не подав, повноважного представника в засідання суду не направив, про час, дату та місце судового слухання справи повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ф. 107, яке повернуте на адресу Господарського суду Сумської області відділенням поштового зв'язку.

Відповідно до пункту 3.9.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції № 18 від 26.12.2011 року у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них, справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Суд не визнавав явку представників сторін в судове засідання обов'язковою, а відтак нез'явлення представників позивача та відповідача-2 в судове засідання не перешкоджає розгляду справи та вирішенню спору за наявними у справі матеріалами відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора у справі та представника відповідача-1, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Статтею 121 Конституції України визначено, що прокуратура становить єдину систему, на яку покладено функцію представництва інтересів держави в суді у випадках, передбачених законом.

Пунктом 3 статті 131 Конституції України на прокуратуру України покладається представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України Про прокуратуру , прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

За приписами частини третьої статті 2, частини другої статті 29 Господарського процесуального кодексу України, прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду прокурор зазначає про це в позовній заяві. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача.

У відповідності до рішення Конституційного суду України від 08.04.1999 року у справі № 3-рн/99, державні інтереси закріплюються як нормами Конституції України, так і нормами інших правових актів.

Із врахуванням того, що інтереси держави є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Відповідно до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України , витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України.

У державному бюджеті, бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетах щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.

Відповідно до пункту 1.1 Положення про Службу автомобільних доріг в Сумській області (далі - Положення), затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 12.09.2016 № 273, Служба автомобільних доріг у Сумській області с державною організацією, що належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг.

Пунктами 1.5, 1.6 Положення визначено, що Служба автомобільних доріг є одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток мережі автодоріг загального користування; Служба утримується у межах кошторису видатків, затвердженого Укравтодором.

Правовідносини, пов'язані з використанням бюджетних коштів, становлять суспільний інтерес, а незаконність (якщо така буде встановлена) рішення комітету з конкурсних торгів, на підставі якого ці кошти витрачаються, такому суспільному інтересу не відповідає.

Вирішуючи питання про справедливу рівновагу між інтересами суспільства і конкретної фізичної чи юридичної особи, ЄСПЛ у своєму рішенні у справі Трегубенко проти України від 02.11.2004 категорично ствердив, що правильне застосування законодавства незаперечно становить суспільний інтерес .

Порушенням інтересів держави в даному випадку полягає в тому, що відповідачем-1 під час проведення вищезазначеної закупівлі порушено вимоги чинного законодавства, принципи максимальної ефективності та економії, недискримінації учасників, що може призвести до протиправного витрачання коштів державного та місцевого бюджетів, унеможливити раціональне та ефективне їх використання. Зазначене підриває фінансово-економічні основи держави та не сприяє забезпеченню виконання нею основних функцій та завдань.

Таким чином у зазначеному випадку наявний як державний, так і суспільний інтерес.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1, пункту 3 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, до одного із основних завдань Мінекономрозвитку віднесено забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державних та публічних закупівель.

Згідно з пункту 4 Положення Мінекономрозвитку України, відповідно до покладених на нього завдань формує та реалізовує державну політику у сфері державних закупівель, зокрема, розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові акти; здійснює проведення моніторингу та аналізу системи державних закупівель; надає роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель; здійснює в установленому порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника; погоджує навчальні програми з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації; забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель та функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель; формує державне замовлення на постачання продукції для державних потреб і координує роботу державних замовників щодо його розміщення та виконання.

Таким чином, органом, уповноваженим державою здійснювати повноваження у спірних правовідносинах, а саме щодо реалізації державної політики у сфері державних закупівель, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яким до цього часу не вжито заходів щодо оскарження результатів вищезгаданої закупівлі та договору, укладеного за наслідками її проведення, у судовому порядку.

Аналогічна правова позиція стосовно правомірності визначення позивача у справах цієї категорії викладена у постановах Вищого господарського суду України від 06.07.2015 року № 916/1142/15 та від 22.07.2015 року № 916/145/15.

Враховуючи наявність підстав для представництва інтересів держави в суді прокурором, зважаючи на дотримання прокурором вимог Закону України Про прокуратуру , суд вважає правомірним звернення Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області з даним позовом до господарського суду.

Відповідно до поданого прокурором позову, Шосткинською місцевою прокуратурою виявлено порушення відповідачем-1 вимог Закону України Про публічні закупівлі при закупівлі робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець , проведеної Службою автомобільних доріг у Сумській області.

Проведення зазначеної закупівлі передбачено річним планом закупівель Служби автомобільних доріг у Сумській області на 2016 рік, затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.07.2016 року № 17. Очікувана вартість закупівлі - 106941400 грн. Джерелом фінансування робіт є кошти державного та місцевого бюджетів, а також кредитні кошти Укравтодору.

Оголошення про проведення зазначеної закупівлі оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу 02.06.2016 року за № 126589 та додатково в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель АРР від 02.06.2016 року за № 007356.

Згідно зі статтею 3 Закону України Про здійснення державних закупівель (в редакції чинній на час проведення спірної державної закупівлі) принципами здійснення закупівель є добросовісна конкуренція серед учасників, недискримінація учасників тощо.

Відповідно до частини четвертої статті 22 згаданого Закону, документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Прокурор у поданому ним позові зазначає, що замовником (відповідачем-1) допущені порушення принципів добросовісної конкуренції та недискримінації учасників під час оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників.

Відповідно до статті 22 Закону України Про здійснення державних закупівель , документація конкурсних торгів повинна містити, крім іншого, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

Документація конкурсних торгів (далі - ДКТ) на закупівлю послуг щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець за ГБН Г.-218-182:2011 затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів Служби автомобільних доріг у Сумській області № 31.05 від 31.05.2016 року.

Замовником (відповідачем-1) допущені порушення вимог Закону України Про здійснення державних закупівель під час оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 29.07.2016 року визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано пропозицію відповідача-2, яким запропоновано виконати відповідні роботи за 104899344,00 грн.

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України Про публічні закупівлі , тендер (торги) - це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Однак судом у ході судового розгляду даної справи встановлені порушення при проведенні вищезазначених процедур закупівлі робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець , проведеної Службою автомобільних доріг у Сумській області.

Статтею 29 Закону України Про публічні закупівлі визначено, що замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Пунктом 1 частини першої статті 30 Закону України Про публічні закупівлі передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону. Пунктом 2 частини першої цієї ж статті визначено, що замовник відміняє торги у разі неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель. Пунктом 4 частини першої статті 30 згаданого Закону передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Пунктом 2.3 Розділу 3 ДКТ передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, крім іншого, з документально підтвердженої інформації про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Інформація про кваліфікаційні критерії учасників зазначена пунктом 6 ДКТ.

Однак, за результатами проведеного Державною фінансовою інспекцією в Сумській області аналізу зазначеної державної закупівлі встановлено, що пропозиція відповідача-2 не містить необхідних документів, які підтверджують її відповідність кваліфікаційним критеріям відповідача-1 (замовника).

Зокрема, у пункті 6 зазначеного розділу кваліфікаційним критерієм визначена наявність підтвердженого досвіду успішного виконання робіт по об'єктах, які по видах, основних обсягах робіт, а також по строкам виконання співставні з роботами згідно предмету закупівлі.

Документальним підтвердженням наявності відповідного досвіду вважати копії договорів, копії довідок КБ-3 та копії актів КБ-2 по основних об'єктах та видах робіт, позитивні відгуки від інших замовників, акти взаємозвірок розрахунків за бухгалтерським обліком, підписані всіма сторонами (з зазначенням договору підряду).

При аналізі пропозиції відповідача-2 судом встановлено, що вона містить копії таких договорів на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

- договір субпідряду від 01.12.2014 року № 1-01/12/2014 на закупівлю робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування місцевого значення Луганської області, укладений між відповідачем-2 та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ ;

- договір субпідряду від 16.02.2015 року № 3-16/02/2015 на закупівлю робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення Луганської області, укладений між відповідачем-2 та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ ;

- договір від 27.05.2016 року № 49-02 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автодоріг державного (міжнародні, національні, регіональні) значення загального користування Київської області, укладений між відповідачем-2 та ДП Київське обласне дорожнє управління ВАТ ДП Автомобільні дороги України .

Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 545 Цивільного кодексу України передбачено необхідність підтвердження факту виконання зобов'язання.

Відповідно частини четвертої статті 882 цього ж Кодексу, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими

За таких обставин, самі по собі договори не можуть бути підтвердженням досвіду виконання аналогічних договорів, оскільки за певних обставин після їх укладення вони можуть у подальшому бути не виконані, виконані неналежним чином, розірвані сторонами тощо.

Судом встановлено, що пропозиція конкурсних торгів відповідача-2 не містить копій довідок КБ-3 та актів КБ-2в по основних об'єктах та видах робіт, актів взаємозвірок розрахунків за бухгалтерським обліком по всім з вищезазначених договорів, тобто учасником фактично не надано документальне підтвердження виконання аналогічних договорів, а надано документи на підтвердження лише факту укладення таких договорів.

Більше того, договір субпідряду від 01.12.2014 року № 1-01/12/2014 не може вважатись достатнім та допустимим доказом підтвердження досвіду виконання відповідачем-2 аналогічних договорів, оскільки він стосувався виконання робіт з капітального ремонту доріг місцевого значення упродовж 2014 року, тобто за 1 рік, у той час як пункт 6.1.1 ДКТ вимагає надання учасником підтвердження досвіду виконання робіт щодо капітального ремонту доріг місцевого значення упродовж не менше 3 років.

При аналізі договору від 27.05.2016 року № 49-02, укладеного між відповідачем-2 та ДП Київське обласне дорожнє управління ВАТ ДП Автомобільні дороги України , встановлено, що відповідно до пункту 5.1 цього договору, термін виконання робіт за ним складає: початок - дата підписання договору (27.05.2016), закінчення - грудень 2016 року. Таким чином, вказаний договір на час подання пропозицій конкурсних торгів (15.07.2016) не є виконаним , відтак лише факт його укладення не може вважатись документальним підтвердженням досвіду успішного виконання робіт .

Із аналізу договору субпідряду від 16.02.2015 року № 3-16/02/2015 на закупівлю робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення Луганської області на загальну суму робіт 114771713,00 грн., укладеного між відповідачем-2 та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ вбачається, що зазначений договір підписано з метою виконання основного договору - договору підряду від 16.02.2015 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Луганській області (замовником) та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ (генеральним підрядником).

Як повідомив прокурор, роботи, виконання яких передбачалось у договорі субпідряду від 16.02.2015 року № 3-16/02/2015, копію якого відповідачем-2 надано для підтвердження виконання аналогічних договорів, фактично виконувались іншим підприємством.

Судом встановлено, що Господарським судом Луганської області розглядаються справи №№ 913/1233/16, 913/1234/16, 931/1236/16 за позовами ДП Луганський облавтодор до Служби автомобільних доріг у Луганській області про стягнення заборгованості за договорами.

Зокрема, зі змісту ухвал суду від 16.11.2016 року, 22.11.2016 року та 29.11.2016 року вбачається, що позивачем ставиться питання про стягнення заборгованості за договором субпідряду від 16.02.2015 року № 1-16/02/2015 робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення Луганської області на загальну суму робіт 114771713,00 грн. , підписаного між ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ (генеральним підрядником) та ДП Луганський облавтодор (субпідрядником). У свою чергу, зазначений договір укладено на виконання основного договору - договору підряду від 16.02.2015 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Луганській області (замовником) та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ (генеральним підрядником).

За таких обставин, роботи з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення Луганської області на загальну суму 114771713,00 грн. фактично виконувались не відповідачем-2, яким крім підписаного з ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ договору субпідряду жодного доказу виконання відповідних робіт не надано , а ДП Луганський облавтодор .

Згідно з відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником відповідача-2 є ОСОБА_2, засновниками ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ є ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4.

Договір субпідряду № 1-01/12/2014 на закупівлю робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування місцевого значення Луганської області від 01.12.2014 року та договір субпідряду № 316/02/2015 на закупівлю робіт (послуг) з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення Луганської області від 16.02.2015 року, укладені між відповідачем-2 та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ , підписані директорами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в особі яких і укладені ці договори. Пов'язаність цих осіб була очевидною і на це повинен був звернути увагу відповідач-1 при розгляді пропозиції відповідача-2 та дослідженні змісту наданих копій договорів, які мали б підтверджувати досвід виконання відповідних робіт.

Враховуючи, що відповідач-2 та ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ мають спільних засновників та пов'язаних між собою осіб, інформація, вказана в підписаних між ними договорами субпідряду, а також позитивних відгуках щодо їх виконання не може в повній мірі свідчити про об'єктивність відповідних даних.

Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону України Про державні закупівлі , замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Незважаючи на недостатність та суперечливість відомостей, наданих відповідачем-2 щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів, відповідачем-1 не використано своє право перевірити зазначену інформацію з інших джерел.

Інші надані в складі пропозиції конкурсних торгів копії договорів, укладених в 2012-2013 роках ТОВ ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ з різними контрагентами, та позитивних відгуків про їх успішне виконання не є підтвердженням успішного досвіду виконання аналогічних договорів відповідачем-2.

Відповідачем-2 не було підтверджено факт наявності у нього досвіду виконання аналогічних робіт на дорогах місцевого значення упродовж 3 років або дорогах державного значення упродовж 1 року, що свідчить про невідповідність пропозиції вказаного підприємства вимогам документації конкурсних торгів, у зв'язку з чим вона повинна була бути відхиленою замовником (відповідачем-1) на підставі частини третьої статті 29 Закону України Про державні закупівлі .

Таким чином, незважаючи на невідповідність пропозицій учасника - відповідча-2 вимогам документації конкурсних торгів, замовником - відповідачем-1 в порушення пункту 2 частини першої статті 29 Закону України Про державні закупівлі , пропозиції вказаного учасника не відхилені як такі, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, а торги не відмінені на підставі частини першої статті 30 вказаного Закону у зв'язку з допущенням до оцінки пропозицій менше ніж двох учасників.

Оскільки замовником торгів (відповідачем-1) порушені вимоги Закону України Про державні закупівлі щодо оцінки конкурсних пропозицій учасників, вбачаються підстави для визнання судом недійсним рішення комітету з конкурсних торгів щодо оцінки конкурсних пропозицій учасників, оформленого протоколом від 29.07.2015 року, під час проведення відповідачем-1 державної закупівлі послуг щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець.

За результатами проведеної у формі відкритих торгів державної закупівлі між відповідачами укладено договір від 23.08.2016 року № 4Пк-ДД (далі - договір) про закупівлю послуг за державні кошти на суму 104899344,00 грн.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 04.11.2016 року № 1 договір доповнено пунктом 1.4, відповідно до якого замовник приймає на себе бюджетні зобов'язання щодо оплати виконаних послуг (робіт) у межах асигнувань, встановлених планом використання бюджетних коштів замовника. Збільшення бюджетних зобов'язань в межах ціни договору може бути розглянуто виключно при виділенні додаткового фінансування на об'єкт, зазначений у предметі договору.

Згідно пункту 1 зазначеної додаткової угоди, замовник (відповідач-1) на виконання пункту 4.6 договору визначив джерела фінансування послуг за договором у розмірі 3 261300,00 грн., у тому числі - 2561300,00 грн. за рахунок місцевих бюджетів, 700000,00 грн. - за рахунок державного бюджету.

Крім того, пунктом 1 додаткової угоди від 15.11.2016 року № 2 замовником (відповідачем-1) збільшено фінансування договору до 3339768,80 грн., у тому числі - 2561300,00 грн. за рахунок місцевих бюджетів, 778468,80 грн. - за рахунок державного бюджету. Послуги у межах перевищення ціни за грошові зобов'язання (101559575,20 грн.) будуть замовлені виключно при виділенні додаткового фінансування.

З огляду на викладене, відповідач-2 зобов'язувався виконати роботи на зазначений рік на загальну суму 3339768,80 грн. та на решту ціни договору (101559575,20 грн.) при наявності фінансування у замовника у наступні роки.

Частиною першою статті 207 Господарського кодексу України передбачено, що господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України, визнання правочину недійсним є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до частини першої статті 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою, шостою статті 203 цього Кодексу.

Частиною першою статті 203 Цивільного кодексу України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України Про державні закупівлі визначено, що договір про закупівлю - це договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Таким чином, договір про закупівлю є наслідком процедури закупівлі та укладається за її результатами , тобто підставою для укладення такого договору є відкриті торги, проведені у відповідності до вимог Закону України Про публічні закупівлі .

З огляду на викладене договір про закупівлю послуг за державні кошти №4Пк-ДД від 23.08.2016 щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець на суму 104899344 грн., укладений за результатами державної закупівлі у формі відкритих торгів, яка проведена з порушенням вимог Закону України Про публічні закупівлі , суперечить Закону, а також інтересам держави і суспільства, оскільки його укладення фактично призвело до втрати бюджетних коштів у значному розмірі. Відтак він підлягає визнанню недійсним за позовом прокурора, згідно частини першої статті 203 та частини першої статті 215 Цивільного кодексу України.

Наведені в описовій частині рішення заперечення відповідача-1 проти позову спростовуються вищевикладеним.

Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статей 33, 34 названого Кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються учасниками судового процесу. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 цього ж Кодексу визначено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

За встановлених обставин, підлягають задоволенню правомірні та обґрунтовані позовні вимоги прокурора щодо визнання недійсними результатів державної закупівлі, оформлені рішенням комітету з конкурсних торгів управління Служби автомобільних доріг у Сумській області від 29.07.2016 року щодо визначення переможця державної закупівлі послуг щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець за ГБН Г. 1-218-182:2011; щодо визнання недійсним договору про закупівлю послуг за державні кошти від 23.08.2016 №4Пк-ДД із урахуванням додаткових угод до нього, укладеного між відповідачами у справі щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець на суму 104899344,00 грн.

Згідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору в сумі 2756,00 грн. покладаються на відповідачів та підлягають стягненню з них у рівних частках на користь Прокуратури Сумської області.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсними результати державної закупівлі, оформлені рішенням комітету з конкурсних торгів Служби автомобільних доріг у Сумській області (40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 79/2, ідентифікаційний код 24014538) від 29.07.2016 року щодо визначення переможця державної закупівлі послуг щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець за ГБН Г. 1-218-182:2011.

3. Визнати недійсним договір про закупівлю послуг за державні кошти від 23.08.2016 року № 4Пк-ДД із урахуванням додаткових угод до нього, укладений між Службою автомобільних доріг у Сумській області (40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 79/2, ідентифікаційний код 24014538) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дорожнє підприємство АЛЬКОР (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, оф. 623, ідентифікаційний код 39507877) щодо поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець на суму 104899344,00 грн.

4. Стягнути з Служби автомобільних доріг у Сумської області (40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 79/2, ідентифікаційний код 24014538) на користь Прокуратури Сумської області (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33; отримувач - Прокуратура Сумської області, код 03527891, р/р 35214005002983, МФО 820172, Державна казначейська служба України м. Київ) витрати по сплаті судового збору в сумі 1378,00 грн.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Дорожнє підприємство АЛЬКОР (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, оф. 623, ідентифікаційний код 39507877) на користь Прокуратури Сумської області (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33; отримувач - Прокуратура Сумської області, код 03527891, р/р 35214005002983, МФО 820172, Державна казначейська служба України м. Київ) витрати по сплаті судового збору в сумі 1378,00 грн.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 09.03.2017.

Суддя П.І. Левченко

Зареєстровано 13.03.2017
Оприлюднено 15.03.2017
Дата набрання законної сили 02.03.2017

Судовий реєстр по справі 920/1252/16

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.08.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.07.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 27.04.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.03.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 02.03.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 23.02.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.02.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.01.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.12.2016 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру