Ухвала
від 13.03.2017 по справі 820/1031/17
ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

13 березня 2017 р.                                                                                           Справа № 820/1031/17

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Тітов О.М., розглянувши адміністративний позов Головного управління Держпраці у Харківській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВУД" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду,-

встановив:

Позивач, Головне управління Держпраці у Харківській області, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна компанія "ОЛВУД", в якому просить суд:

- застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до ТОВ "ОЛВУД" код ЄДРПОУ 35206900, розташованого за адресою: 62300, Харківська область, Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, б.6 корп. "В", шляхом зупинення експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: виконання робіт з підвищеної небезпеки щодо налагодження, ремонту, технічного обслуговування устаткування підвищеної небезпеки технологічне устаткування для деревообробної промисловості;

- звернути постанову суду до негайного виконання та покласти на Управління Держпраці виконання постанови.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 107 КАС України, суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього Кодексу.

Вказана позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушеннями вимог ст. 106 КАС України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.106 КАС України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Як вбачається з позовних вимог, предметом позову у даній справі є вимога немайнового характеру (застосування заходів реагування у сфері державного нагляду), а отже ставка судового збору за подання даного позову становить 1600,00 грн.

Суддею після одержання адміністративного позову з'ясовано, що відсутня квитанція про сплату судового збору.

Частиною 1 ст.3 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Підпунктом 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання до адміністративного суду позову немайнового характеру, який подано суб'єктом владних повноважень, встановлюється ставка судового збору, що складає 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, позивач в адміністративному позові посилається на звільнення Головного управління Держпраці у Харківській області від сплати судового збору та зазначає, що Головне Управління Держпраці у Харківській області входить до складу центрального органу виконавчої влади як територіальний орган Державної служби України з питань праці, та їй підпорядковується, а отже підлягає звільненню від сплати судового збору на підставі пункту 20 статті 5 Закону України Про судовий збір".

Відповідно до пункту 20 статті 5 Закону України Про судовий збір" від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняється центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідно до Положення "Про Державну службу України з питань праці", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до Положення "Про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області", затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 27.03.2015 № 340, позивач є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Суд зазначає, що пунктом 20 статті 5 Закону України "Про судовий збір" звільнено саме центральний орган, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а отже Головне Управління Держпраці у Харківській області не відноситься до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору, відповідно до Закону України "Про судовий збір".

          Враховуючи викладене, суд вважає твердження позивача про звільнення Головного Управління Держпраці у Харківській області від сплати судового збору безпідставним.

          З урахуванням наведеного, усуваючи недоліки позивачу необхідно надати до суду: оригінал квитанції про сплату судового збору в розмірі 1600,00 грн. за вимоги немайнового характеру за наступними реквізитами: Харківський окружний адміністративний суд, Україна, 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська,18,Б-3, код 34390710, Одержувач УДКСУ у Основ'янському районі м. Харкова Харківської області, ЄДРПОУ 37999628, Банк одержувача ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, Рахунок 31217206784011, Код бюджетної класифікації: 22030101, Призначення платежу: *;101;


(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом
(ПІБ чи назва установи, організації позивача), Харківський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

          Відповідно до ч. 1 ст. 108 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАС України, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

          На підставі наведеного та керуючись ст. 106, ст. ст. 108, 165, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву Головного управління Держпраці у Харківській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВУД" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду - залишити без руху.

Надати позивачу термін - десять календарних днів з дня отримання копії ухвали, для усунення недоліків позовної заяви, шляхом надання оригіналу платіжного документу про сплату судового збору в розмірі 1600,00 грн.

Копію ухвали невідкладно надіслати позивачу.

Роз'яснити позивачеві, що у разі невиконання вимог ухвали позовна заява підлягає поверненню.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного проваджені або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя                                                   (підпис)                               О.М. Тітов

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали зберігається в матеріалах справи.

Ухвала не набрала законної сили.

Суддя                                                                       О.М.Тітов

СудХарківський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення13.03.2017
Оприлюднено17.03.2017
Номер документу65282440
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —820/1031/17

Ухвала від 29.06.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Черпіцька Л.Т.

Ухвала від 18.05.2017

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Черпіцька Л.Т.

Ухвала від 11.05.2017

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Тітов О.М.

Ухвала від 19.04.2017

Адміністративне

Харківський апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Ухвала від 04.04.2017

Адміністративне

Харківський апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Ухвала від 04.04.2017

Адміністративне

Харківський апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Ухвала від 13.03.2017

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Тітов О.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні